Uždekime atminties žvakutę: amžinybėn išėjo mūsų Valdas

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociaciją ir visą andragogų bendruomenę sukrėtė liūdna žinia – netekome MOKYTOJO, BENDRAŽYGIO, KOLEGOS, LSŠA prezidento, profesoriaus Vincento (Valdo) Dienio. Lygiai prieš 30 metų jo iniciatyva ir pastangomis LSŠA buvo įkurta. Dešimt metų (1993 – 2003) Profesorius buvo nepailstantis Asociacijos vadovas (Valdybos pirmininkas, Prezidentas), vėliau – Valdybos narys, paskutinį dešimtmetį – aktyvus organizacijos narys, nepraleisdavęs Vilniaus skyriaus susirinkimų, atsiliepdavęs į visas iniciatyvas, išsakydavęs savo nuomonę ir siūlydavęs pagalbą.

Valdas_2008_rugsejis

Lietuvos andragogai užjaučia Profesoriaus šeimą, liūdi kartu su ja, bet dalijasi šviesiais prisiminimais apie Valdą tokį, koks išliks atmintyje: kartais susimąsčiusi, kartais – rimtą ir dažnai – su švelnia šypsenėle veide.

Sėkmė sutikti Žmogų

Apr 4, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes