BALTIJOS VASAROS MOKYKLA – 2016

2016 m. birželio 27-29 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija organizavo jau 5-ąją Baltijos Vasaros mokyklą, kuri šiais metais vyko Lietuvoje, Zarasuose, gražioje, poilsiui ir turizmui skirtoje vietoje, ir tai suteikė jos dalyviams daug malonių akimirkų tiek užsiėmimų metu, tiek ir poilsiaujant.

Šiame susitikime dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai. Pagrindinis šio susitikimo tikslas – sustiprinti Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą. Šio tikslo buvo siekiama teoriškai ir praktiškai nagrinėjant netradicines suaugusiųjų mokymosi aplinkas ir formas, dalijantis savo netradicinio mokymosi aplinkų ir/arba formų pavyzdžiais, lankantis suaugusiųjų mokymosi erdvėse Zarasų rajone ir bendraujant neformaliai.

Iš viso į mokyklą atvyko 30 neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovų. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai (LSŠA) atstovavo LSŠA prezidentė dr. Vilija Lukošūnienė, atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk, LSŠA nariai Arūnė Taunytė, Rasa Kučinskienė, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, Dalia Stunžėnienė ir Nadiežda Matušova.

Pasveikinti dalyvių atvyko Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas ir savivaldybės atstovai.

Pirmąją dieną dr. Audronė Allan dalyviams pristatė praktinę emocinio intelekto ugdymo priemonę „Kinologijos“ pagrindai: pažink savo šunį“. Vakarą dalyviai praleido Zarasuose – neformaliai bendraudami ežero pakrantėje, plaukdami katamaranu.

Antroji diena buvo skirta diskusijoms tema „Neformalus suaugusiųjų mokymasis netradicinėse erdvėse: kas? Kam? Kodėl? Kaip? Kaip kokybiškai?“. Dalyviai pristatė savo netradicinio mokymosi aplinkų ir/arba formų pavyzdžius. Po pietų buvo aplankytos suaugusiųjų mokymosi netradicinės erdvės Zarasų rajone: Dusetų dailės galerija, Sartų regioninio parko ekspozicija, Antazavės dvaras. Vakare dalyviams buvo suorganizuota išvyka į Šlyninkos malūną, kur jie išklausė veiklos pristatymą, apžiūrėjo malūno erdves ir buvo pavaišinti tradiciniu patiekalu – blynais.

Trečiąją, paskutinę susitikimo dieną dalyviai pratęsė lankymąsi netradicinėse mokymosi erdvėse – pabuvojo Zarasų viešojoje bibliotekoje ir Zarasų krašto muziejuje.

Po to vyko mokymosi netradicinėse erdvėse „atradimų“ refleksijos ir jų pristatymai. Ir tai buvo dar viena gera proga ne tik išklausyti įspūdžius, bet ir teikti pasiūlymus šia tema, tikslingai galvojant apie tolesnį bendradarbiavimą.

Štai keletas šių metų Baltijos Vasaros mokyklos dalyvių įspūdžių ir pasiūlymų dėl bendradarbiavimo perspektyvos:

  • Kiekviena netradicinė erdvė gali traukti/motyvuoti tuos, kurie nenori mokytis.
  • Kviesti menininkus pravesti seminarą ar kursus apie kūrybinę veiklą suaugusiems.
  • Regioninis parkas – daug galimybių mokytis (laisva aplinka).
  • Keistis patirtimi, siekiant pagerinti suaugusiųjų švietėjų kvalifikaciją (metodai, gera praktika
  • ir pan.).
  • Dabar mes visi pabandysime atsirinkti tai, kas šiandien mums yra svarbiausia ir ieškosime galimybių įgyvendinti pasirinktą idėją kartu su kolegomis iš Baltijos šalių.

Baigiantis susitikimui, buvo išreikšta vieninga nuomonė, kad Vasaros mokykla yra puiki tradicija, ir kad ji turi tęstis toliau.

2017 metais Baltijos Vasaros mokykla vyks Latvijoje.

Jul 10, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes