Naujienos

Prisijunkite prie „Epale“ metų andragogų komandos!

„Epale“ projektas, suburiantis ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos suaugusiųjų švietėjus bei kuriantis profesionalų, aukštos kompetencijos turinį, ir šiais metais kviečia tapti „Epale“ metų andragogu. Šis vardas įprasmins Jūsų veiklą, pabrėš kompetenciją ir suteiks galimybę dalyvauti išskirtiniuose „Epale“ mokymuose.

„Epale“ andragogo titulas – tai ne tik įvertinimas už aktyvią veiklą šiais metais, bet ir pasižadėjimas išlikti aktyviu „Epale“ bendruomenės nariu, toliau dalintis savais pasiekimais, atradimais ir įspūdžiais organizuojant įvairius renginius, rašyti apie savo projektinės veiklos patirtį, dalintis sukurtomis metodinėmis priemonėmis ar įžvalgomis apie suaugusiųjų švietimo aktualijas.

Kaip tapti „Epale“ andragogu skaitykite:
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/pelnykite-epale-andragogo-varda-2021-aisiais

Epale_metu_andragogai_komanda_piesinys-Zivile-Simeniene

Piešinio autorė Živilė Šimėnienė

 

May 23, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Herojų keliais. Dvi LSŠA dovanos mūsų tobulėjimui

Joseph’as Campbell’as, amerikiečių lyginamosios mitologijos bei lyginamosios religijotyros specialistas, analizuodamas mitus atrado, kad visi pasaulio mitai yra viena ir ta pati istorija, pateikta skirtingais būdais ir kad visus mitus vienija bendri esminiai elementai. Campbell’o nuomone, mitas yra šaltinis, kuriame reikėtų ieškoti įkvėpimo ar priemonė, parodanti kaip reikėtų gyventi.
Pagrindinis visų mitų elementas – herojus, pavyzdys, kuriuo turėtų sekti žmogus. Anot Campbell’o , jis – herojus arba didvyris, turi „tūkstančius veidų”.

Šia naujiena pristatome du šaltinius, praturtinusius Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos biblioteką ir vaizdoteką.

Abu šaltiniai turi savo herojus.

Pirmasis – Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 2021 m. rudenį minėsiantis 20 metų sukaktį. Šią progą Centro bendruomenė pažymi pristatydama savo veiklą naujame „Savišvietos“ (2021 m. Nr.1) numeryje. Na, o kadangi herojus gyvena ir kliūtis įveikia ne vienas, tai ir leidinyje patirtimi pasidalinti pasiūlė nuolatiniams savo partneriams: Kėdainių Trečiojo amžiaus universitetui, Kėdainių profesinio rengimo centrui, Kėdainių kultūros centrui, Kėdainių dailės mokyklai, Kėdainių r. motinystės mokyklai, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Keliaukime į Kėdainius!

sjmc_kedainiai

 

Antrojo šaltinio herojai – LSŠA ataskaitinio susirinkimo (2021 04 28) dalyviai, kiekvienas praėjęs savo heroiškumo kelią nuo „išėjimo iš namų“ iki „grįžimo namo“ – įveikus visas kliūtis ir pasikeitus. Šiuo keliu mus vedė nenuilstantis „andragoginių perliukų“ atradėjas – Arūnas Bėkšta.

Į didvyrio/didvyrės kelionę kviečiame leistis ir Jus

https://www.youtube.com/channel/UCZEcNZ0lRbrIMYUxoVX1uAw

didvyrio_keliones

May 18, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

LSŠA Skyrių narių susirinkime – ne vien ataskaitos. Pasidomėkite!

lssa_logo

Praėjo dar vieneri metai ir vėl – balandis, mėnuo, kai Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Valdyba ir administratoriai atsiskaito už praėjusių metų veiklas.

Kaip skelbėme kovo mėnesio pradžioje , ataskaitinis LSŠA skyrių narių susirinkimas už 2020 metais vykdytas veiklas įvyks 2021 m. balandžio 28 d. (LSŠA 2021 03 04 d. valdybos posėdžio sprendimas Nr. 15 (165)).

Galimybę dalyvauti Skyrių narių susirinkime šiais metais turės ne tik skyriuose išrinkti delegatai, bet visi norintys ir galintys dalyvauti LSŠA nariai, nes susitiksime nuotoliniu būdu, taip prisidėdami prie COVID-19 pandemijos valdymo.

Susirinkimo pradžia 14.00 val., vieta – Zoom platforma
https://us02web.zoom.us/j/81155916712?pwd=QVVsSHFieG9ZaW1LYitjS0hJWHJOZz09
Meeting ID: 811 5591 6712
Passcode: 164482

Kviečiame atvykti su kava, pyragėliais ir gera nuotaika.

Susirinkimo darbotvarkė:

14.00 – 14.45

 • LSŠA veiklos ataskaita.
 • LSŠA metinė finansinė ataskaita.
 • LSŠA revizorės ataskaita.
 • LSŠA Valdybos ataskaita.

14.45 – 15.00 pertrauka

15.00 – „Kaip įveikti permainas. Didvyrio kelias”. Arūnas Bėkšta

Praleiskime pavasario popietę kartu!

gele_susirinkimo_naujiena_2021

2020 metų LSŠA veiklos ataskaita
2020 metų LSŠA valdybos ataskaita

Apr 20, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Su Pavasario švente!

Velykos! Velykos! Pavasario šventė,
Ir bundančioj žemėj taip miela, šviesu,
Žibutės dabina upelio pakrantę,
Žibutės dabina mūs širdis visų.

Velykos! – čyrena linksmai vyturėlis,
Velykos! – jam taria laukai ir šilai.
Tuoj skleisis, tuoj skleisis čia baltosios gėlės,
Ir liepose švilpaus visi inkilai.

Kaip pasakos paukštė pavasario rytas
Linksmai „Aleliuja“ pasauliui giedos,
Šypsosis dangus, kaip margutis dažytas,
Ir žemė, kaip sesė žibučių žieduos. (Vytė Nemunėlis. Pavasario šventė)

velykiniai_kiausiniai_2021

Apr 2, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Naujas „Savišvietos“ numeris – apie mokymosi bendruomenes ir mokymąsi bendruomenėse

Po netrumpos pertraukos pristatome naują „Savišvietos“ numerį, skirtą mokymosi bendruomenėms ir mokymąsi bendruomenėse.

Leidinio turinį sudaro vedamasis straipsnis ir keturi tematiniai skyreliai, kurių esmę nusako lietuvių liaudies patarlės:

 • „Mokslas ne arielka, į galvą netrenkia”
 • „Su kuo draugausi, tokį mokslą gausi”
 • „Daug rankų sunkią naštą pakelia”
 • „Gyvenimas – mokykla: žmogus sensta ir mokinas“
 • „Medis vertinamas už vaisius, žmogus – už darbą“

Kas slepiasi po liaudies išminties perlais?
Kviečiame atsiversti leidinį, pasinerti į dvylika mokymosi istorijų, pasisemti naujų idėjų savo veiklai ir praplėsti kultūrinį akiratį!

Mar 28, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Gera pavasario naujiena – LSŠA gavo „Erasmus+“ akreditaciją!

Pavasarėjanti gamta atnešė puikią naujieną ir mūsų Asociacijai. Ilgametis įdirbis įgyvendinant tarptautinius projektus nenuėjo veltui! Džiaugiamės, didžiuojamės ir dalijamės naujiena, jog LSŠA dalyvavo „Erasmus+“ akreditacijų konkurse ir tapo viena iš 6 suaugusiųjų švietimo organizacijų, kurioms suteikiama programos „Erasmus+“ akreditacija. Akreditacijos trukmė: 2021 03 01 – 2027 12 31.

Plačiau apie „Erasmus+“ akreditacijos paraiškų konkursą ir jo rezultatus:
https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/skelbiami-2020-m-erasmus-akreditaciju-konkurso-rezultatai/?fbclid=IwAR2WjZV6_s2SYczTcHdLBMc2gnV4Y36S5Gliz3M8PaiaU6AVsoraOvsnVwA

erasmus_plus_akreditacija

Ką tai reiškia?

„Erasmus“ akreditacija yra tarsi tarptautinio mobilumo narystės kortelė. Akreditacija užtikrina:
Stabilų finansavimą. Turint „Erasmus“ akreditaciją, kiekvienais metais galima lengvai paprašyti lėšų naujai mobilumo veiklai, t.y., nereikia kasmet rašyti išsamios paraiškos, telieka tik pateikti planuojamų mobilumų skaičių.
Galimybę augti ir tyrinėti. „Erasmus“ akreditacija leidžia išbandyti naujus dalykus: naujo tipo veiklą, naują partnerių organizaciją – be jokio streso rašant išsamią paraišką kiekvienais metais.
Savo strategijos kūrimą. „Erasmus“ akreditacija leidžia apibrėžti savo tikslus ir suteikia laisvę pasirinkti greitį, kuriuo norime judėti.
Investiciją į ateitį. Turėdami nuolatinę galimybę gauti finansavimą, galime sutelkti dėmesį į savo ilgalaikius tikslus ir naudoti tarptautinio mobilumo veiklą, kad palaipsniui pakeltume mokymosi ir mokymo kokybę savo organizacijoje į naują lygį.

Kokie LSŠA planai?

Teikdama paraišką „Erasmus+“ akreditacijos konkursui LSŠA įsipareigojo kurti konsorciumus iš savo narių, norinčių didinti savo andragoginio ir vadybinio personalo andragogines kompetencijas bei siekti aukštesnės suaugusiųjų mokymosi kokybės. Preliminariai numatyta, kad nariai bus kviečiami į konsorciumus tobulintis šiomis temomis:

 • Suaugusiųjų mokymo turinio, metodų ir mokymo/metodinių priemonių tobulinimas dėl sparčių pokyčių visuomenėje, informacijos gausos, kintančio turinio, besikeičiančių suaugusiųjų lūkesčių, poreikių, reikalavimų mokymuisi. Andragogai turi sukaupę praktinę metodinę patirtį, kurią ne visuomet geba paversti metodine priemone.
 • Nuotolinio ir mišraus mokymo(si) programų suaugusiems kūrimas ir vykdymas dėl šiandieninės COVID – 19 situacijos tapęs itin aktualiu, nes visos įstaigos (ir LSŠA) jau taiko šią mokymosi formą, bet ieško būdų, kaip kurti efektyvias nuotolinio ir mišraus (blended) mokymosi programas bei pritaikyti mokymo medžiagą tokiems mokymams.
 • Įtraukiojo mokymosi visoms suaugusiųjų grupėms organizavimas, programų kūrimas ir metodika dėl vis įvairėjančių socialinių grupių sudėties visuomenėje ir mokymosi auditorijose. Poreikis giliau domėtis socialinės įvairovės įtraukties į mokymąsi tema kyla, nes reikia atsakyti „Kaip sujungti auditorijoje esančių žmonių patirtis, poreikius ir lūkesčius taip, kad visų grupių mokymąsi lydėtų sėkmė?“ Lietuvoje metodikos, metodinių priemonių šia tema trūksta.
 • Besimokančių suaugusiųjų mokymosi įgalinimo, suaugusio mokinio savivaldumo ir mokėjimo mokytis stiprinimo dėl siekio, kad suaugusieji ugdytųsi būti autonomiškais mokiniais. Patarimų karjeros, gyvenimo, tolesnio augimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimo dėl kintančio andragogo vaidmens (iš dalyko mokytojo į patarėją, konsultantą).
 • Tarptautinės patirties įveiklinimo savo veikloje dėl refleksijos ir analitinio mąstymo stokos, negebėjimo susieti savo darbinę patirtį su įgyta mobiluose ar kt. projektuose.

Paraiškoje numatėme, kad kas pora metų Koncorciumo narių sudėtis keisis, nes sieksime, jog kuo daugiau narių galėtų patobulinti turimas kompetencijas. Mūsų organizacijos stiprybė – aktyvūs Asociacijos nariai, todėl visa vykdoma veikla siekiame, kad įgyvendinami „Erasmus+” projektai teiktų naudą, visų pirma, mūsų nariams. Stiprėjant narių kompetencijoms, motyvacijai įtraukti suaugusiuosius į mokymąsi visą gyvenimą, nariams dalijantis tarpusavyje patirtimi ir bendradarbiaujant stiprėja ir LSŠA.

Taigi pasveikinkim vieni kitus ir telkimės naujai bendrai veiklai!tulpe

Mar 11, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Skelbiamas LSŠA skyrių narių susirinkimas

LSSA_logo_2020

LSŠA valdybos posėdžio (2021 03 04) iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 28 d. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas.

Pagrindiniai susirinkimo klausimai:

 1. LSŠA metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
 2. LSŠA metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas, revizorės išvadų tvirtinimas.
 3. Valdybos veiklos ataskaitos svarstymas ir jos įvertinimas.

Valdyba nusprendė, kad ir šiais metais Skyrių narių susirinkimo forma – darbas nuotoliniu būdu arba balsuojant iš anksto el.paštu, siekdama užtikrinti mūsų narių saugumą COVID-19 pandemijos metu.

Dalyvauti susirinkime (nuotoliniu būdu ar balsuojant dėl sprendimų išankstiniu būdu) bus asmeniškai kviečiami Skyrių susirinkimuose išrinkti delegatai ir visų juridinių narių atstovai, taip pat visi Asociacijos nariai. Kvietime bus nurodytos prisijungimo prie susirinkimo nuorodos, taip pat aprašyta balsavimo iš anksto el.paštu galimybė.

Sklandžiam nuotolinio susirinkimo darbui ne vėliau nei prieš 3 dienas iki renginio delegatams į susirinkimą bus išsiųsta visa medžiaga, dėl kurios reikės priimti sprendimus. Delegatai kviečiami su ja susipažinti iš anksto.

LSŠA veiklos ataskaita ir LSŠA Valdybos darbo ataskaita iš anksto bus skelbiama ir LSŠA tinklalapyje.

Informaciją apie Skyrių narių susirinkimą teikia LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė (el.pašto adresas ingajag@gmail.com) ir Skyrių koordinatorės regionuose.

Mar 11, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Nuotolis – ne kliūtis LSŠA veiklai

Būna akimirkų, kai atrodo, kad COVID-19 pandemija sustingdė visą pasaulį, o netikėtai gausi sniego ir šalta žiema – visą žemę. Nutrūko vos prasidėjęs bendravimas „gyvai“, sugrįžome į darbų per nuotolį ir susitikimų zoom’e režimą…Kyla klausimas, o gal nelabai kas ir vyksta

Nepasigaukime! Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos veikla nesustojo.
LSŠA Valdyba aktyviai diskutuoja dėl 2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės tematikos.
Baigėme 2020 m. LSŠA narių skaičiaus tikslinimą.

Nesustojo ir projektinė veikla. Pristatome du 2020 metų pabaigoje prasidėjusius „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus.

MSAE_logo „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ (Municipality Support Adult Education, MSAE, 2020 – 2022). Projektas skirtas apžvelgti, kaip savivalda remia suaugusiųjų švietimą Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Italijoje.

Projekto partneriai: Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija (projekto koordinatorius), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Estijos suaugusiųjų švietėjų asociacija „Andras“ ir suaugusiųjų švietimo įstaiga „Prometeo“ iš Italijos.

Daugiau apie projektą skaitykite http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/savivaldybiu-parama-suaugusiuju-svietimui/

Ką darome šiuo metu?

Visi partneriai rengia suaugusiųjų švietimo situacijos savo šalyse apžvalgas. Situacijos aprašymuose atsispindės, kokios stipriosios ir silpnosios suaugusiųjų švietimo pusės, kaip jį reglamentuoja įstatyminė bazė, kas kiekvienoje šalyje vykdo suaugusiųjų švietimą, kokie yra finansavimo šaltiniai, koks savivaldos vaidmuo suaugusiųjų švietimo plėtroje.
Tokią apžvalgą baigiame rengti ir mes. Jau netrukus ji bus viešinama anglų kalba, vėliau išversime visų partnerių parengtą medžiagą į lietuvių kalbą.

Pradėjome rinkti medžiagą leidiniui apie gerąją savivaldos ir suaugusiųjų švietimo įstaigų bendradarbiavimo praktiką. Norėdami pristatyti pačius geriausius pavyzdžius kreipėmės į neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius savivaldybėse dėl bendradarbiavimo. Keletas koordinatorių sutiko bendradarbiauti, laukiame jų patirties aprašų.
Kaip vieną geriausią įvairių suaugusiųjų švietimo/mokymo įstaigų bendradarbiavimo nacionaliniu mastu pavyzdžių leidinyje pristatysime suaugusiųjų mokymosi savaitę, pabrėždami, kaip siekiame į jos palaikymą įtraukti vietinę savivaldą.

sojust_logo Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams (Social justice in lifelong guidance services for low-educated adult migrants, 2020-1-IT02-KA204-079842, SoJust, 2020 – 2023).

Projekto tikslas – pagerinti žemos kvalifikacijos suaugusių migrantų konsultacijų ir mokymo kokybę ir veiksmingumą.

Projektas vykdomas bendradarbiaujant devyniems partneriams:
ilmiolavoro srl-IML (Italija, projekto koordinatorius), Institutul Roman de Educatie a Adultilor – IREA (Rumunija), Stiftelsen Kurverksamheten Vid U-Auniversitet-Fu (Švedija), Lietuvos suaugusiuju svietimo asociacija-LSSA (Lietuva), Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija), Bursa Valiligi (Turkija), CPIA TERAMO (Italija), Agrupamento de Escolas Águeda Sul -AEAS (Portugalija), Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija).

Plačiau apie projektą skaitykite:
http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/socialinis-teisingumas-teikiant-mokymosi-visa-gyvenima-konsultavimo-paslaugas-zemo-issilavinimo-suaugusiems-migrantams/

Projekte LSŠA turi didelę atsakomybę: vadovauti tarptautinės literatūros apie socialinį teisingumą migrantų integracijos kontekste, parengti pilotinės mokymosi programos, skirtos konsultacinei veiklai taikant socialinio teisingumo principus, koncepciją, organizuoti projekto partnerių mokymosi renginį.

Be šių veiklų, už kurias atsako LSŠA, mes taip pat dalyvaujame kitose projekto veiklose, atlikdami įvairius darbus nacionaliniu mastu.

Ką darome šiuo metu?

Šiuo metu vyksta suaugusiųjų mokytojų, konsultantų, instruktorių, dirbančių su migrantais, apklausa apie jų darbo patirtį ir iššūkius.

Formuojamos grupės fokusuotiems interviu. Šias grupes sudarys 12 įstaigų, dirbančių su migrantais (švietimo įstaigų, NVO, konsultacinių firmų, aukštųjų mokyklų ir pan.) atstovai, 12 migrantų ir 3 migrantų lyderiai. Pokalbiuose su šiomis grupėmis bus aiškinamasi, kokios kompetencijos padeda dirbti su migrantais, kokių kompetencijų stokojama, kokių darbuotojų kompetencijų pasigenda patys migrantai ir pan. Pokalbiai vyks antroje vasario mėn.- pirmoje kovo mėn. pusėje.

Projekto ekspertai analizuoja Europos Sąjungos dokumentus, reglamentuojančius socialinio teisingumo principų taikymą siekiant sėkmingesnio migrantų integravimo, taip pat literatūrą ir kitus šaltinius, kas šioje srityje daroma Lietuvoje.

Atlikus minėtas veiklas bus sukurtas migrantus konsultuojančio suaugusiųjų švietėjo kompetencijų profilis (atsakinga partneris – Institutul Roman de Educatie a Adultilor – IREA, Rumunija).

***
O tuomet jau ateis pavasaris – be sniego, šalčio ir, tikėkimės, su galimybėmis vėl susitikti šiltai ir jaukiai.

Feb 22, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Buvome atskirai, bet mokėmės KARTU!

savaite_2020_skrendanti_moteris

Susitikimais „Adobe connect“, „Zoom“, „Microsoft Teams“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt. platformose per Lietuvą nusirito dvidešimt pirmoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!”

Per dvidešimt (nuo 2000 metų) suaugusiųjų mokymosi savaičių organizavimo metų nuotolinio mokymosi elementų renginiuose yra buvę, pvz., kelis kartus yra vykę vaizdo konferencijos. Tačiau, kad visa Mokymosi savaitė virstų nuotoliniu renginiu – tai įvyko tik 2020 metais!

Tai nebuvo sąmoningas Mokymosi savaičių iniciatoriaus, mūsų, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos, pasirinkimas. Tai buvo atsakas į laikmečio (pandemijos ir karantino) mestus iššūkius. Skelbdami Mokymosi savaitės temą ir datą planavome, kad Savaitės mokymasis vyks kaip visuomet – „gyvuose“ susitikimuose, apsikabinant, bendrai kuriant ir svajojant…

Deja, atėjo lapkritis ir karantinas. Bet mums nekilo mintis atšaukti iniciatyvą. Buvome tikri, kad būtent šiuo visiems nelengvu metu turime telkti suaugusiųjų švietėjus veiklai, skatinančiai žmones atsitraukti nuo įkyrių minčių apie plintantį virusą, nuo vienatvės, įtraukti juos į mokymąsi gal ne visiems patraukliomis, bet saugiomis nuotolinio mokymosi priemonėmis. Taigi traukėme iš kišenės taip vadinamą „planą B“ ir operatyviai pritaikėme numatytus renginius nuotolinio mokymosi galimybėms. Ypatingą vaidmenį čia atliko įstaigos ir organizacijos, pareiškusios norą organizuoti Mokymosi savaitės veiklas savo kolektyvuose, aplinkinėse vietovėse, bendruomenėse, nes būtent ant jų pečių gulė didžioji Mokymosi savaitės sėkmės našta.

Pakeliaukime prisiminimų vingiais…

Kokia buvo idėja?

Mokymosi savaitę „Susitikime mokytis. Kartu mes galime“ skyrėme suaugusiųjų švietėjų ir bendruomenių (pačių įvairiausių – pagal veiklos pobūdį, geografinę padėtį, interesus, visuomeninę padėtį, etniškumą, religinę pakraipą ir t.t.) bendradarbiavimui, atskleidžiant mokymosi kartu džiaugsmą, sutelkiant bendruomenes patirti mokymosi sėkmę, skatinant andragogus dirbti kūrybiškai, parodant suaugusiųjų mokymosi galimybes įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, didinant jų dalyvavimą mokymesi.

Ką sako skaičiai.

Mūsų turimais duomenimis (gali būti, kad ne visi organizatoriai pateikė informaciją apie renginius) Lietuvoje įvyko 277 renginiai, kuriuose organizatoriai – 111 įstaigų/organizacijų – sulaukė apie 5000 dalyvių. Projektų/iniciatyvų konkursui „Kartu mes galim“ pateiktos 7 paraiškos. 2020 m. Metų andragogo nominacijai pristatytos 3 kandidatūros.

Ką veikėme?

2020 m. lapkričio 14 – 22 dienomis šalies suaugusieji ir jų mokytojai klausė pranešimų, diskutavo, ugdė įvairius praktinius įgūdžius, sportavo ir meditavo, skaitė ir aptarė knygas, rengė virtualias išvykas, lankėsi muziejuose, pristatė savo kūrybinius darbus ir patyrė dar kitokių mokymosi galimybių. Jos atsispindi nacionalinėje suaugusiųjų mokymosi savaitės programoje, o taip pat 2020 m. Metų andragogės Jolantos Čeponaitės tinklaraščio įraše „Epale“ portale.

Nuotolinio mokymosi programa, atspindinti įvairiaspalvę suaugusiųjų mokymosi paletę, vainikavo LSŠA, jos skyrių, Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi asociacijos (LieDM) bei kolegų iš Marijampolės M. Lukšienės švietimo centro bei Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendradarbiavimą. Programa kvietė kiekvieną dieną apsilankyti vis kitoje Lietuvos vietoje ir suteikė puikią galimybę pasižvalgyti po Lietuvos regionus, susitikti su ten dirbančiais andragogais, susipažinti su jų veikla vietinėse bendruomenėse. Kuo buvo dalijamasi renginiuose rasite:

Savaitės mokymosi renginių programą atidarėme virtualiu tiltu „Vilnius – Šakiai“. Šakiai, sutelkę suaugusiųjų švietėjų pajėgas apie Šakių trečiojo amžiaus universitetą, turėjo tapti „gyvosios“ mokymosi savaitės sostine. Andragoginis lankstumas ir čia padėjo greitai persiorientuoti: pagrindinis filosofo K. Saboliaus pranešimas apie ugdymo terpes ir geriausių suaugusiųjų mokymosi skleidėjų apdovanojimai buvo transliuojami iš Vilniaus, o praktinė renginio dalis – iš Šakių. Renginyje dalyvavo 80 kolegų, tarp jų ir tie, kuriems atvykti „gyvai“ į Šakius, galbūt, būtų buvę neįmanoma.

savaites_mokymosi_renginio_dalyviai_2020

Plačiau apie suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo renginį skaitykime Ritos Vargalytės tinklaraščio įrašą „Epale“ portale.

Kuo džiaugėmės?

Džiaugėmės viskuo: kad Mokymosi savaitė vyksta, kad nei iniciatoriai, nei renginių organizatoriai nenuleidome rankų, kad renginiuose dalyvaujama, kad vyksta gražus nuotolinis bendradarbiavimas tarp įvairių suaugusiųjų mokymo (tradicinių ir netradicinių – bibliotekų, muziejų, visuomenės sveikatos biurų, vietos veiklos grupių, NVO ir pan.) įstaigų.

Džiaugėmės galėdami pasveikinti bei pagarsinti 2020 metų suaugusiųjų mokymosi šviesulius:

 • Metų andragogę Jolantą Čeponaitę, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos direktorę, matematikos ir informacinių technologijų mokytoją, LSŠA Vilniaus skyriaus koordinatorę, skleidžiančią mokymosi visą gyvenimą idėją ne tik savo gimnazijoje, Vilniaus regione, bet ir gimtuosiuose Dubingiuose.
 • Projektų konkurso nugalėtoją Alytaus m. pedagoginė psichologinė tarnybos ir Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ veiklą „Mokomės ir mokome kitaip apie tai, kas nepatogu“ už empatijos, tolerancijos ir bendradarbiavimo nuostatų stiprinimą visuomenėje sutelkiant bendram darbui keletą įstaigų.

Kokias padarėme išvadas?

Buvo puiku, nes:

 • Nors ir kitokia nei įprasta forma Savaitė įvyko, o mes (iniciatoriai ir, tikėtina, visi renginių organizatoriai) įgijome daugiau tokios formos renginių organizavimo patirties.
 • Nuotoline forma vykę renginiai leido „aplankyti“ daugiau renginių įvairiose Lietuvos vietose (Šakiuose, Marijampolėje, Telšiuose, Kaune ir Kauno rajone, Utenoje, Vilniuje, Klaipėdoje), į kuriuos fiziškai nebūtų buvę galimybių nuvykti.
 • Sustiprinome ir išplėtojome sėkmingo bendradarbiavimo galimybes („Epale“ programa, LieDM asociacija).
 • Skirtingos tematikos LSŠA skyrių organizuoti renginiai per LieDM Adobe Connect platformą per skirtingus pranešimus ir formas atskleidė įvairiapuses suaugusiųjų mokymosi veiklas.
 • Išmokome tvarkytis su tam tikrais technologiniais ir laiko valdymo iššūkiais.
 • Į mokymąsi per renginius buvo įtrauktos/įsitraukė ne tik suaugusiųjų švietėjai, bet ir kitos suaugusiųjų grupės, pvz., vietos bendruomenių nariai, TAU studentai, universitetų andragogikos/edukologijos studentai ir pan.

Apgailestaujame, nes:

 • Trūko šiltų kolegiškų apsikabinimų ir gyvo akių bei širdžių kontakto.
 • Sumažėjo Mokymosi savaitės renginių (plg. 2019 m. – 800) ir organizatorių (plg. 2019 – 350), nes ne visiems pasisekė skubiai perkelti renginius į virtualią erdvę, pritaikyti nuotoliniams mokymams.

Manome, kad rengiant ateities suaugusiųjų mokymosi savaites būtina:

 • Reflektuoti IKT/nuotolinio mokymosi galimybių privalumus, sėkmę juos naudojant ir tai, ko reikėtų pasimokyti, patobulinti.
 • Plėsti žinojimo apie Savaitę aplinką, įtraukiant verslo darbuotojus/įmones ir kitas suaugusiųjų mokymu užsiimančias įstaigas, kurios dar netapo Mokymosi savaitės judėjimo dalyviais.
 • Pasitelkti mokymosi/interakcijos tarp kartų principą.
 • Galvoti, kaip aktyviau įtraukti į suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius suaugusiuosius, kurie mano, kad jiems mokytis reikia, bet vis dar yra pakankamai vangūs.

Esame tikri, kad šiais metais tradiciškai energingai skubėsime rengtis dvidešimt antrajai suaugusiųjų Mokymosi šventei, į kurią bus pakviesti visi norintys. Įrodėme, kad norime ir galime mokytis kartu ne tik būdami bendrai, bet ir būdami atskirai. Ir žinome, kad

isgyvens_tik_besimokanti_planeta

Jan 8, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Saugių, jaukių šv. Kalėdų ir viltingų Naujųjų Metų!

Mieli kolegos, bičiuliai, bendražygiai, partneriai,

Jau kvepia mūsų namuose švara, mišku ir sausainiais… Jau renkamės į namus – iš arti, iš toli, iš anapus – šiais metais tik mintimis, virtualiais apsikabinimais, ir žvakelės šviesa…

Jau atitirpsta mūsų širdys nuo nejautrumo, savimeilės ir nuoskaudų…

Jau laukiame šventės – ramybei į širdis atitekėti, skaidriu žvilgsniu žmonėms ir daiktams nušviesti, geru šypsniu širdžiai ir namų durims atverti.

Jau skleidžiasi Meilė ir Gerumas… Tebūna jie prie mūsų stalo ir mūsų širdyse šviesią šv. Kalėdų valandą ir visus ilgus, tik labai greit prabėgančius, ateinančius metus iki kitų Kalėdų!

Ačiū, kad buvome drauge šiais metais. Susitikime ir kitais.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

serksno_rastai_2020_Kaledos

Dec 23, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes