Gera pavasario naujiena – LSŠA gavo „Erasmus+“ akreditaciją!

Pavasarėjanti gamta atnešė puikią naujieną ir mūsų Asociacijai. Ilgametis įdirbis įgyvendinant tarptautinius projektus nenuėjo veltui! Džiaugiamės, didžiuojamės ir dalijamės naujiena, jog LSŠA dalyvavo „Erasmus+“ akreditacijų konkurse ir tapo viena iš 6 suaugusiųjų švietimo organizacijų, kurioms suteikiama programos „Erasmus+“ akreditacija. Akreditacijos trukmė: 2021 03 01 – 2027 12 31.

Plačiau apie „Erasmus+“ akreditacijos paraiškų konkursą ir jo rezultatus:
https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/skelbiami-2020-m-erasmus-akreditaciju-konkurso-rezultatai/?fbclid=IwAR2WjZV6_s2SYczTcHdLBMc2gnV4Y36S5Gliz3M8PaiaU6AVsoraOvsnVwA

erasmus_plus_akreditacija

Ką tai reiškia?

„Erasmus“ akreditacija yra tarsi tarptautinio mobilumo narystės kortelė. Akreditacija užtikrina:
Stabilų finansavimą. Turint „Erasmus“ akreditaciją, kiekvienais metais galima lengvai paprašyti lėšų naujai mobilumo veiklai, t.y., nereikia kasmet rašyti išsamios paraiškos, telieka tik pateikti planuojamų mobilumų skaičių.
Galimybę augti ir tyrinėti. „Erasmus“ akreditacija leidžia išbandyti naujus dalykus: naujo tipo veiklą, naują partnerių organizaciją – be jokio streso rašant išsamią paraišką kiekvienais metais.
Savo strategijos kūrimą. „Erasmus“ akreditacija leidžia apibrėžti savo tikslus ir suteikia laisvę pasirinkti greitį, kuriuo norime judėti.
Investiciją į ateitį. Turėdami nuolatinę galimybę gauti finansavimą, galime sutelkti dėmesį į savo ilgalaikius tikslus ir naudoti tarptautinio mobilumo veiklą, kad palaipsniui pakeltume mokymosi ir mokymo kokybę savo organizacijoje į naują lygį.

Kokie LSŠA planai?

Teikdama paraišką „Erasmus+“ akreditacijos konkursui LSŠA įsipareigojo kurti konsorciumus iš savo narių, norinčių didinti savo andragoginio ir vadybinio personalo andragogines kompetencijas bei siekti aukštesnės suaugusiųjų mokymosi kokybės. Preliminariai numatyta, kad nariai bus kviečiami į konsorciumus tobulintis šiomis temomis:

  • Suaugusiųjų mokymo turinio, metodų ir mokymo/metodinių priemonių tobulinimas dėl sparčių pokyčių visuomenėje, informacijos gausos, kintančio turinio, besikeičiančių suaugusiųjų lūkesčių, poreikių, reikalavimų mokymuisi. Andragogai turi sukaupę praktinę metodinę patirtį, kurią ne visuomet geba paversti metodine priemone.
  • Nuotolinio ir mišraus mokymo(si) programų suaugusiems kūrimas ir vykdymas dėl šiandieninės COVID – 19 situacijos tapęs itin aktualiu, nes visos įstaigos (ir LSŠA) jau taiko šią mokymosi formą, bet ieško būdų, kaip kurti efektyvias nuotolinio ir mišraus (blended) mokymosi programas bei pritaikyti mokymo medžiagą tokiems mokymams.
  • Įtraukiojo mokymosi visoms suaugusiųjų grupėms organizavimas, programų kūrimas ir metodika dėl vis įvairėjančių socialinių grupių sudėties visuomenėje ir mokymosi auditorijose. Poreikis giliau domėtis socialinės įvairovės įtraukties į mokymąsi tema kyla, nes reikia atsakyti „Kaip sujungti auditorijoje esančių žmonių patirtis, poreikius ir lūkesčius taip, kad visų grupių mokymąsi lydėtų sėkmė?“ Lietuvoje metodikos, metodinių priemonių šia tema trūksta.
  • Besimokančių suaugusiųjų mokymosi įgalinimo, suaugusio mokinio savivaldumo ir mokėjimo mokytis stiprinimo dėl siekio, kad suaugusieji ugdytųsi būti autonomiškais mokiniais. Patarimų karjeros, gyvenimo, tolesnio augimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimo dėl kintančio andragogo vaidmens (iš dalyko mokytojo į patarėją, konsultantą).
  • Tarptautinės patirties įveiklinimo savo veikloje dėl refleksijos ir analitinio mąstymo stokos, negebėjimo susieti savo darbinę patirtį su įgyta mobiluose ar kt. projektuose.

Paraiškoje numatėme, kad kas pora metų Koncorciumo narių sudėtis keisis, nes sieksime, jog kuo daugiau narių galėtų patobulinti turimas kompetencijas. Mūsų organizacijos stiprybė – aktyvūs Asociacijos nariai, todėl visa vykdoma veikla siekiame, kad įgyvendinami „Erasmus+” projektai teiktų naudą, visų pirma, mūsų nariams. Stiprėjant narių kompetencijoms, motyvacijai įtraukti suaugusiuosius į mokymąsi visą gyvenimą, nariams dalijantis tarpusavyje patirtimi ir bendradarbiaujant stiprėja ir LSŠA.

Taigi pasveikinkim vieni kitus ir telkimės naujai bendrai veiklai!tulpe

Mar 11, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes