Naujas „Savišvietos“ numeris

Pristatome LSŠA leidinio “Savišvieta” numerį, skirtą mokėjimo mokytis kompetencijos problematikai, kuri dvejus metus buvo nagrinėjama ES Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig partnerysčių paprogramės projekte „Mokymasis mokytis grįžtantiems mokytis“ (L2L4AR, projekto numeris 2013-1-LT1-GRU06-09094 1).

Projektą 2013 – 2015 metais įgyvendino septynios suaugusiųjų švietimo institucijos ir organizacijos Europos Sąjungos šalyse, projektą koodinavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, jos partneriu Lietuvoje buvo Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras.

Pagrindinė projekto idėja – atkreipti švietimo politikų, suaugusiųjų švietėjų ir mokytojų bei suaugusių mokinių dėmesį į mokėjimo mokytis kompetenciją, skatinti jos ugdymąsi.

„Savišvietos“ leidinyje pristatoma mokėjimo mokytis kompetencija kaip svarbi mokymosi dalis, projekto veikla ir rezultatai.

Ypatingą skaitytojų, besidominčių mokėjimo mokytis kompetencija, dėmesį norime atkreipti į septynių šalių švietimo dokumentų, kuriuose daugiau ar mažiau reglamentuojama (turėtų būti reglamentuojama ) mokėjimo mokytis kompetencija, analizę ir tikslinių grupių – suaugusiųjų mokinių ir suaugusiųjų mokytojų – nuomonių apie mokymąsi mokytis apibendrinimą.

Malonaus skaitymo!

Tags:
Sep 28, 2015 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes