Pavasarinė LSŠA andragogų patirtis

Įsibėgėjusi pavasario žaluma ir žiedai į Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociaciją atnešė nemažai tarptautinės patirties: LSŠA apsilankė ir mokymus vedė Heidelbergo pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademijos (Vokietija) dėstytoja dr. Veronika Strittmatter – Haubold; Vilniuje įvyko projekto „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ penkių dienų mokymosi renginys; projekto „Andragogo misija – suteikti besimokančiajam sparnus“ dalyviai stažavosi Kroatijoje.

Šiame straipsnelyje mokymosi įvykiai pristatomi plačiau.

Akredituotos mobilumų institucijos veiklos startas.

Pačioje gegužės mėnesio pradžioje LSŠA lankėsi ir mokymus vedė Heidelbergo pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademijos (Vokietija) dėstytoja dr. Veronika Strittmatter – Haubold. Dviejų dienų mokymai buvo skirti mokymosi kultūros kūrimui ir dėmesio suaugusiam mokiniui sutelkimui vykstant šiandieniams pasaulio pokyčiams. Mokymų dalyvės reflektavo savo asmeninę ir darbinę patirtį, koncentravosi į tikslus, kuriuos norėtų pasiekti artimiausiu metu tobulinant savo andragoginį meistriškumą. Didelį pagyvėjimą į mokymus įnešė galimybė pačioms pabūti dėstytojomis pristatant aktyvius datbo su suaugusiais metodus ir organizuojant grupės darbą tais metodais. Ne veltui sakoma, kad geriausiai žmogus išmoksta tuomet, kai pats moko kitus arba praktiškai pritaiko gautą informaciją. Mokymuose dalyvavo dvylika LSŠA narių ir dvi artimų Asociajos partnerių švietėjos.

Mokymų dvasią geriausiai perteikia vienos iš dalyvių refleksija praėjus keletai dienų po renginio: „Tokiuose mokymuose galėčiau dalyvauti visą savaitę“.

pavasarine_LSSA_andragogu_patirtis_1

Trečiąją vizito dieną dr. Veronika Strittmatter – Haubold Kaune susitiko su LSŠA andragoginio meistriškumo projektų dalyviais, kurie 2017 ir 2021 m. tobulinosi Heidelbergo pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademijoje. Į susitikimą abiejų grupių dalyviai atėjo nešini prisiminimais apie mokymus: vieni penkerių metų; kiti – penkių mėnesių. Jais pasidalinti dėstytoja pasiūlė „Kelionės laiku“ metodu. „Kokia buvo kelionė per tuos penkis metus/mėnesius?“, „Kokia transporto priemone atvykote į susitikimą?“, „Kaip gali vykti darbas/mokymasis su suaugusiais vykstant tokia priemone?“ – į tokius klausimus dalyviai ieškojo atsakymų savo patirtyje. Atsakymai į juos parodė bendrus abiejų stažuočių dalyvių sąlyčio taškus tiek apie buvusius mokymus, tiek apie mokymų medžiagos panaudojimą praktikoje, tiek apie požiūrį į savo andragoginę veiklą.

Antroje susitikimo dalyje p. Veronika pristatė kolegialios vidinės supervizijos (Intervision) konceptą ir parodė praktinę jos taikymo galimybę.

Dėstytojos vizitas vyko įgyvendinant LSŠA kaip akretiduotos mobilumo organizavimo įstaigos projektą 2020-1-LT01-KA120-ADU-094716.

pavasarine_LSSA_andragogu_patirtis_2

Projekto „Andragogo misija – suteikti besimokančiajam sparnus“ stažuotė.

Balandžio mėnesį dešimties LSŠA konsorciumo „Andragogo misija – suteikti besimokančiajam sparnus“ andragogų grupė stažavosi Kroatijoje, Dante suaugusiųjų švietimo centre (Rijeka). Jų įspūdžius skaitykite:

pavasarine_LSSA_andragogu_patirtis_3

SoJust projekto mokymosi renginys.

Gegužės 8 – 12 d. Vilniuje įvyko projekto „SoJust” mokymosi renginys, kuriame dalyvavo 24 partnerių atstovai. Išsamiai renginys nušviečiamas LSŠA „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija

pavasarine_LSSA_andragogu_patirtis_4

Dr. Vilija Lukošūnienė,
LSŠA projektinės veiklos ekspertė

May 17, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes