Suaugusiųjų mokytojai kelyje link andragoginio meistriškumo

Vasarai baigiantis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė šalies andragogus dalyvauti mokymuose „Andragogų praktikų edukacinės kvalifikacijos tobulinimas pažengusiems andragogams“. Susidomėjimas mokymais buvo didelis: daugiau nei trisdešimt andragogų norą dalyvauti spėjo pranešti iki registracijos termino pabaigos, dar apie dvidešimt pasiteiravimų sulaukta registracijai pasibaigus. Dalyvauti mokymuose pagal nustatytus kriterijus buvo pakviesti dvidešimt septyni dalyviai iš Panevėžio, Marijampolės, Kėdainių, Vilniaus, Kauno, Širvintų, Utenos ir Vilkaviškio. Mokymų dalyviai yra ne tik iš skirtingų geografinių vietovių, bet atstovauja ir skirtingas suaugusiųjų švietimo ir mokymo įstaigas: suaugusiųjų mokymo centrus, pedagogų švietimo centrus, neformaliojo suaugusiųjų ugdymo įstaigas, kolegijas, profesinio mokymo ir verslo konsultacinius centrus.

Pirmojoje mokymų sesijoje, kuri vyko 2015 m.rugsėjo 22-24 d. Marijampolėje, susitarę, kad andragoginis meistriškumas įgyjamas tik atkaliai ir nuolat treniruojantis, mokymų dalyviai aktyviais būdais ieško atsakymų į klausimus: kas yra andragoginis meistriškumas? Kas būdinga konstruktyvistinei mokymosi teorijai ir kontekstualiam mokymuisi? Kokią įtaką suaugusiųjų mokytojo esminės savybės ir mokymo stiliai daro suaugusiųjų mokymosi efektyvumui? Kodėl turime atsižvelgti į suaugusiojo pažintinių gebėjimų kaitą, vertybines nuostatas, motyvaciją? Kuo reikšmingas suaugusiems refleksyvus mokymasis ir kaip jį organizuoti? Kokie yra projektinio mokymosi suaugusiųjų auditorijoje privalumai ir trūkumai? Kaip spręsti sudėtingesnes mokymosi ir konfliktų valdymo situacijas? Kaip būti kūrybiškiems ir skatinti suaugusiųjų mokinių kūrybiškumą?

Mokymų vadovai Arūnas Bėkšta ir Vilija Lukošūnienė stengiasi, kad pateikiama ar aptariama informacija papildytų andragoginio pradžiamokslio mokymuose gautą medžiagą, nagrinėtas temas papildytų naujais faktais, įžvalgomis, o mokymų veikla būtų atliekama kuo įvairesniais metodais. Svarbi vieta mokymuose tenka dalyvių andragoginės patirties pasidalijimui – kiekvienas andragogas kviečiamas būti ir mokymų vedėju, pvz., organizuojant susipažinimo ir vardų įsiminimo veiklas, mokymų refleksiją ir pan.

Didelę įtaką mokymų sėkmei turi mokymosi aplinka ir teigiamos emocijos. Pažengusių andragogų mokymai organizuojami sutelktinai dirbant su Marijampolės M.Lukšienės švietimo centru, Panevėžio suaugusiųjų mokymo centru (spalio mėnesį čia vyko antroji mokymų sesija) ir Kėdainių profesinio rengimo centru (jame lapkričio mėnesį vyks trečioji – baigiamoji – mokymų sesija). Na, o teigiamos emocijos gimsta iš dalyvių ir vedėjų pasitikėjimo vienų kitais, iš draugiškos tarpusavio pagalbos, neblėstančio optimizmo ir noro matyti pasaulį šviesiomis spalvomis.

„Andragogų praktikų edukacinės kvalifikacijos tobulinimas pažengusiems andragogams“ mokymai vyksta laimėjus LR Švietimo ir mokslo ministerijos neformalaus suaugusiųjų mokymo programų konkursą.

 

Oct 20, 2015 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes