Vystomojo bendradarbiavimo sklaida kolegijų studentams

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kartu su partneriais Vilniaus kooperacijos kolegija ir Utenos kolegija toliau plėtoja projektą  „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“, skirtą didinti informuotumą ir šviesti įvairias jaunimo grupes apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas, skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime.

Nuo šio rudens į projektą įsitraukė ir minėtų kolegijų studentai:  rugsėjo – spalio mėn. jie dalyvavo mokymuose „Vystomasis bendradarbiavimas: Lietuvos parama socialiniam ir ekonominiam vystymuisi“, dabar rengia rašto darbus pasirinkta vystomojo bendradarbiavimo tematika.  Plačiau apie vystomojo bendradarbiavimo temos nagrinėjimą kolegijose http://www.pagalba.org/lt/nnvbo_platformos_naujienos/vystomojo_bendradarbiavimo_sklaida_utenos_ir_vilniaus_kolegijose

Projektą „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ koordinuoja Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma). Projekto partneriai: VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (PSP), Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB), Baltijos labdaros fondas, Ugdymo plėtotės centras, VšĮ „GM Gyvai“.

Oct 29, 2015 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes