Kodėl tapti nariu?

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija vienija žmones ir kolektyvus, tikinčius, kad „išgyvens tik besimokanti planeta“ ir norinčius kartu kurti Lietuvoje mokymosi visą gyvenimą kultūrą.

Kviesdami būti mūsų bendruomenės nariais siūlome:

Bendravimą – bendradarbiavimą- partnerystę

 • LSŠA nariai bendrauja organizuojant kasmetinius susitikimus (pvz., „Pievelių šnabždesiai“) ir renginius (pvz., suaugusiųjų mokymosi savaitė), vykdant bendrus projektus arba el. paštu.
 • Turi galimybes bendrauti arba užmegzti naujus ryšius su kolegomis iš kitų suaugusiųjų švietėjų organizacijų/institucijų Lietuvoje ir užsienyje.
 • Dalijasi gerąja patirtimi, informacija apie mokymosi visą gyvenimą situaciją kitose šalyse, pasisemia vieni iš kitų naujų idėjų būsimiems projektams.

Dalyvavimą kuriant švietimo politiką

 • LSŠA nariai dalyvauja švietimo politikos Lietuvoje kūrime įvairių žinybų darbo grupėse, komisijose ir kt., ypač formuojant/atnaujinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo politiką ir ją įgyvendinančius teisės aktus, didinančius galimybes mokytis visą gyvenimą.

Priklausymą Europos suaugusiųjų švietimo bendruomenei

 • LSŠA yra Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (EAEA) narė ir šioje organizacijoje atstovauja visus LSŠA narius, dalijasi su jais informacija, gauta iš EAEA ir kitomis EAEA siūlomomis galimybėmis.

Informacijos viešinimą

 • LSŠA el. svetainėje, el. paštu per kraštų Skyrių koordinatorius informuojame apie švietimo politikos raidą, apie LSŠA vykdytus ir vykdomus projektus, skelbiame kvietimus į renginius ir mokymu.
 • Leidžiame leidinį „Savišvieta“ (elektroninę versiją), kuriame kviečiame dalintis informacija ir patirtimi.
 • Operatyviai talpiname informaciją Facebook‘e ir sudarome galimybę jame dalintis naujienomis.

Sklaidos galimybes

 • Suteikiame nemokamą galimybę nariams skleisti informaciją apie jų vykdomus projektus, mokymus ir organizuojamus renginius per LSŠA el. Svetainę, Facebook’ą ir renginiuose.
 • Nemokamai viešiname LSŠA narių publikacijas, jų anonsus, mokymo programas, projektų rezultatus.
 • LSŠA el. svetainėje yra skelbiamos nuorodos, kuriose pateikiama aktuali ir naudinga informacija.
Jul 23, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes