Publikacijos

Leidiniai

 • Savivaldos parama suaugusiųjų švietimui. Suaugusiųjų mokymosi skatinimo vadovas (2022)
 • Emotions in the Classroom and Social Interaction (LTTA Content Summary, Madrid, November 2019)
 • Increasing learning motivation through emotional learning (LTTA Content Summary, Hannover, June 2019)
 • ELMO Newsletter No.2
 • ELMO Newsletter No.1
 • Metodų rinkinys „Iceberg of Literacy“ (2014). Sudarė A. Bėkšta. Vilnius: LSŠA
 • Autorių kolektyvas (2018). Sutikti žmogų, ne kultūrą. Darbo su migrantais mokymų Italijoje užrašai. Vilnius: LSŠA
 • Autorių kolektyvas (2017). Susitelkti į besimokantįjį. Metodinė priemonė pagal Veronikos Strittmatter-Haubold seminaro medžiagą. LSŠA.
 • B-Inclusive: švietimas visiems! Bendrosios gairės suaugusiųjų su negalia mokymui.
 • B-Inclusive: švietimas visiems! Gairės darbui su regos sutrikimų turinčiais.
 • Learning to learn Tool Kit (2015). Result of the Project „Learn to Learn for Adult Returners“.
 • Klercq J. (2015). Analysis of Focus groups. Material of the Project „Learn to Learn for Adult Returners“.
 • Bėkšta A. (2014) Analysis of Strategic documents. Material of the Project „Learn to Learn for Adult Returners“.
 • Lukošūnienė V. (2014). Kvalifikaciją tobulinančių suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos raiška ir ugdymas(is). Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla
 • Muziejų edukacinės programos suaugusiems. Mokomoji knyga. Sudarė A. Bėkšta. Gimtasis žodis. Vilnius, 2010
 • Suaugusiųjų neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas. Informacinis leidinys. Sudarė V. Lukošūnienė. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Vilnius, 2010
 • Juozaitis A.M. Andragogų praktikų neformaliojo mokymosi modelis. Monografija. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Vilnius, 2008
 • Andragogų klausimai. Praktiniai suaugusiųjų mokymo aspektai. Sudarė R. Juozaitienė, A. M. Juozaitis, V. Lukošūnienė. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.Vilnius, 2008
 • Kviečiame mušdami būgnus. Socrates/Grundtvig tinklo “Europos suaugusiųjų mokymosi savaitės” (IntALWinE) veikla ir rezultatai. UNESCO, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Vilnius, 2007
 • Beating the Drums for Attention. Proceedings and Outcomes of the Socrates/Grundtvig Network IntALWinE. UNESCO. Hamburgas, 2007
 • Suaugusiųjų švietimas Europoje: tendencijos ir problematika. Europos suaugusiųjų švietimo asociacija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Vilnius, 2006
 • I did it my way. Journeys of Learning in Europe. IntALWinE projekto leidinys apie suaugusiųjų mokinių mokymosi patirtį. UNESCO. Hamburgas, 2006
 • Geras suaugusiųjų mokytojas Europoje. Mokymosi vadovas Europoje. Sudarė Tiina Jaager ir John Irons. Vilnius, 2006
 • Nuo ko prasideda pilietis. Iliustruotas 2006 metų kalendorius. Sudarė V. Dailidienė, V. Lukošūnienė. Vilnius, 2005
 • Mokomės dialogo. Kaip susikalbėti piliečiams, organizacijoms ir kultūroms. Metodiniai skaitiniai ir knyga mokytojui. Sudarė V. Lukošūnienė ir A. Bėkšta. Vilnius, 2005
 • A.M.Juozaitis. Besimokantys suaugusieji. Pavartymui prieš einant į suaugusiųjų auditoriją. Vilnius, 2005
 • Юозайтис А., Юозайтене Р. Некоммерческие организации: от ясной стратегии к еффективной деятельности. Вильнюс, 2004
 • Andragogas – praktikas. Savarankiško mokymosi gidas. Sudarytojai A.M. Juozaitis, R. Juozaitienė. Vilnius, 2003
 • Socialinės įmonės – kokiu keliu? Sudarytojos A.Čepienė, R.Juozaitienė. Vilnius, 2003
 • Learning4Sharing. Manual for Adult Education Practitioners. Sudarytojai A.Carlsen ir J.Irons, Vilnius, 2003
 • Švietimas ir socialinė atskirtis. Suaugusiųjų švietimo savaitės patirtis. Sudarė V.Dailidienė, V.Lukošūnienė. Vilnius, 2003
 • Mokomės MALL. Mokomės kurti mokymosi visą gyvenimą erdvę. Vilnius, 2003.
 • Juozaitienė R., Juozaitis A.M. Seminaro dienoraštis. Apmąstymai apie vieno seminaro turinį. Vilnius, 2002.
 • Socialinės įmonės – kas tai? Sudarytojos R.Vilimienė, I.Liegienė. Vilnius, 2001
 • Memorandumo ataskaita, 2001
 • Memorandumas, 2001
 • Suaugusiųjų švietimas ir profesinis mokymas. Informacinis leidinys (teisiniai aktai, institucijos, andragoginės programos), Vilnius, 2000
 • Suaugusiųjų švietimas dabarčiai ir ateičiai. Konferencijos “Suaugusiųjų švietimas: situacija, tendencijos, sprendimai” straipsnių rinkinys. – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Kaunas, 2000
 • A.M.Juozaitis. Besimokantys suaugusieji. Pavartymui prieš einant į suaugusiųjų auditoriją. Pirmasis sąsiuvinys Suaugusiųjų mokymosi pagrindai, Vilnius, 2000
 • A.M.Juozaitis, R.Vilimienė. Nevyriausybinės organizacijos: nuo aiškios strategijos link efektyvios veiklos, Vilnius, 2000
 • Idėjos ir iniciatyvos. Apie pilietiškumą, visuomeninį veiksmą ir suaugusiųjų švietimą, Vilnius, 1999
 • UNESCO tarptautinės suaugusiųjų švietimo konferencijos medžiaga (Hamburgas, 1997), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Vilnius 1999
 • Švietėjiškų NVO vaidmuo remiant vietines iniciatyvas. Konferencijos medžiaga, Vilnius, 1999
 • Seminaro “Tolerancija kalbai ir kultūrai” medžiaga, Vilnius, 1995
 • Tarptautinės konferencijos “Suaugusiųjų švietimo reforma: dabartis ir perspektyvos” pranešimų tezės, Vilnius, 1995
 • Suaugusiųjų švietimo teisiniai pagrindai I dalis, Vilnius, 1995
 • Suaugusiųjų švietimo teisiniai pagrindai II dalis, Vilnius, 1995
 • UNESCO ir švietimas, Vilnius, 1995
 • Trečiokienė E. Erwachsenenbildung in Litauen, 1995
 • Kas yra kas Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistemoje, Vilnius, 1993
 • Švietimo naujovės (kartu su kultūros ir švietimo ministerijos leidybos centru), Vilnius, 1993

Regioniniai leidiniai

 • Rumšiškių muziejaus dvaro akademija. Skrajutė. 2002
 • Apie suaugusiųjų švietimą Klaipėdoje. Informacinis leidinys. Sudarė L.Staškūnienė. Klaipėda, 2002
 • Suaugusiųjų švietimo institucijos Telšių apskrityje. 2002 metų kalendorius. Sudarė R.Ežerskytė, R.Vargalytė. Telšiai, 2002
 • Užgavėnės Šiaulių krašte. Šiaulių RIC leidinys, 1997
 • Kas įdomu panevėžiečiui. Panevėžio RIC leidinys, 1997
 • Suaugusiųjų švietimas Alytaus aukštesniojoje technikos mokykloje. Alytaus RIC leidinys, 1997
 • Neformalus suaugusiųjų švietimas Šiaulių apskrityje. Šiaulių RIC leidinys, 1996
 • Tauragės regiono meno saviveikla. Tauragės RIC leidinys, 1996
 • Suaugusiųjų švietimas Alytaus mieste ir rajone. Alytaus RIC leidinys, 1996
 • Suaugusiųjų švietimas Klaipėdoje. Klaipėdos RIC leidinys, 1996

Kitos publikacijos

 • Lukošūnienė V. Kvalifikaciją tobulinančių suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos raiška ir ugdymas(is). Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014
 • Mokymasis arčiau namų. 2003 metų suaugusiųjų švietimo savaitės renginių programa. Vilnius, 2003
 • Plakatas 2003 metų suaugusiųjų švietimo savaitei. Vilnius, 2003
 • Švietimas prieš socialinę atskirtį. 2002 metų suaugusiųjų švietimo savaitės renginių programa. Vilnius, 2002
 • Iliustruotas sentencijų apie švietimą 2003 metų kalendorius. Vilnius, 2002
 • Mokymasis arčiau namų. 2003 metų suaugusiųjų švietimo savaitės renginių programa. Vilnius, 2003
 • Plakatas 2003 metų suaugusiųjų švietimo savaitei. Vilnius, 2003
 • Švietimas prieš socialinę atskirtį. 2002 metų suaugusiųjų švietimo savaitės renginių programa. Vilnius, 2002
 • Iliustruotas sentencijų apie švietimą 2003 metų kalendorius. Vilnius, 2002
 • Į suaugusiųjų švietimo savaitę atsinešk. Proginis atviručių rinkinys. Vilnius, 2000
 • Suaugusiųjų mokymasis: teisė, privilegija ar pareiga? Plakatas. Vilnius, 2000
 • Pilietinės visuomenės link. Iliustruotas sentencijų apie pilietiškumą kalendorius. Vilnius, 1999
 • Įstatymai patys neveikia. Plakatas. Vilnius, 1999
 • Mokykimės tam, kad žinotume, veiktume, gyventume kartu. Plakatas. Vilnius, 1999
 • LSŠA kalendorius. Vilnius, 1998
 • Baltrukonis J. Ekologija tavo namuose (LSŠA parėmus). Kaunas, 1997
Jun 14, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes