Baltijos andragogų vasaros mokykla – 2017

2017 m. birželio 27-29 dienomis Aizkrauklėje (Latvija) vyko 6-oji Baltijos Vasaros mokyklą, kuri suteikė jos dalyviams daug malonių akimirkų tiek užsiėmimų metu, tiek ir poilsiaujant.

Šių metų Baltijos Vasaros mokyklos organizatorius – Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija.

Pagrindinis šio susitikimo tikslas – sustiprinti Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų bendradarbiavimą. Šio tikslo buvo siekiama pristatant savo šalių neformalaus suaugusiųjų švietimo aktualijas, neformalaus suaugusiųjų mokymosi metodus, teoriškai ir praktiškai mokantis kartu visų trijų šalių kalbų, dalijantis savo mokymosi formų pavyzdžiais ir bendraujant neformaliai. Taip pat buvo pristatytas neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacijos atspindėjimas „Epale“ platformoje.

Šių metų Baltijos Vasaros mokykloje dalyvavo 18suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovų.iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai (LSŠA) atstovavo LSŠA prezidentė dr. Vilija Lukošūnienė, atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk, LSŠA nariai Arūnas Bėkšta, Arūnė Taunytė, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, Agnė Arlauskaitė, Karolina Rastenytė (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras) ir Janina Čižikienė (Mykolo Riomerio universitetas).

Pasveikinti dalyvių atvyko Aizkrauklės miesto meras Leons Lidums, kuris taip pat papasakojo apie suaugusiųjų švietimo ir mokymosi svarbą Aizkrauklėje.

Pirmąją dieną išklausėme kolegų iš Latvijos pranešimus apie aktualijas Latvijos suaugusiųjų neformaliajame švietime, po to mokėmės kalbėti latviškai. Baigę „rimtą“ darbą Vasaros mokyklos dalyviai apsilankė Aizkrauklės meno mokykloje ir kultūros centre, kurių darbuotojai, papasakojo apie šių institucijų kultūrinio švietimo veiklas. Po šio susitikimo vyko socialinis vakarėlis, kuriame dalyviai kartu su kultūros centro kolektyvu dainavo latvių liaudies dainas ir šoko latvių liaudies šokius.

Antrąją dieną pristatėme aktualijas suaugusiųjų švietime Lietuvoje. Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo situaciją pristatė Arūnas Bėkšta, apie „Epale“ platformos veiklą Lietuvoje pranešimą padarė „Epale“ konsultantė Vilija Lukošūnienė, Po to mokėme kolegas iš Latvijos ir Estijos kalbėti lietuviškai įvairių praktinių užsiėmimų metu.

Antrosios dienos popietę išklausėme kolegų iš Estijos pranešimus apie aktualijas suaugusiųjų neformaliajame švietime Estijoje, mokėmės kalbėti estiškai. Mokymasis vyko įvairiomis formomis – teoriškai ir praktiškai.

Antrosios dienos vakare dalyviai bendravo neformaliai plaukdami laivu Dauguvos upe. Kelionės metu jiems buvo papasakota įdomių dalykų apie Dauguvos upės istoriją ir jos ateitį.

Paskutiniąją renginio dieną vyko dalyvių refleksijos, susitikimo metu atliktų veiklų apibendrinimas, diskusijos apie ateitį. Taip pat buvo teikiami pasiūlymai 2018 metų Baltijos Vasaros mokyklos, kuri vyks Estijoje, programai. Vienam iš pasiūlymų dalyviai pritarė vienbalsiai – renginio metu pažymėti visų trijų Baltijos šalių Nepriklausomybės 100–mečio jubiliejų.

Baltijos andragogų vasaros mokyklos vaizdais kviečiame pasigėrėti LSŠA facebok paskyroje.

Aug 12, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Tradicinis LSŠA narių susitikimas „Pievelėse“

pieveles_2017

Dėkodami už buvimą kartu, džiaugdamiesi narių ištikimybe, tikėdamiesi tolesnio bendradarbiavimo ir kviesdami jį plėtoti, LSŠA valdyba ir biuras nuoširdžiai kviečia LSŠA narius į tradicinį susitikimą „Pievelių šnabždesiai“. Susitikimas 2017 metų rugsėjo 9-10 dienomis tradiciškai vyks Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje.

Renginys skiriamas:

 • mokslo metų pradžiai,
 • jaukiam pasibuvimui tarp bendraminčių,
 • formaliam ir neformaliam pasikeitimui patirtimi.

Laukiame nuolatinių „Pievelių šnabždesių“ dalyvių ir tikimės prisijungiant „naujokų“.

Kvietimas į renginį
Registracijos forma

Jul 13, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Pirmoji projekto „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ kregždė

IG4L2L_header

Įgyvendindami Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektą „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ (IG4L2L, Nr. 2016-1-LT01-KA204-023137) ir bendradarbiaudami su partneriais iš Estijos, Vokietijos ir Ispanijos sukūrėme pirmąjį intelektualinį projekto rezultatą – klausimyną mokėjimo mokytis kompetencijai įsivertinti.

Mokėjimo mokytis kompetencija užima reikšmingą vietą „mokymosi visą gyvenimą amžiuje“, teigia N. Longworthas (2007) . Šių dienų mokslo ir technologijų pokyčiai, globalizacija ir išaugęs žmonių mobilumas palieka mažai vilties, kad žmogus gali gyventi nesikeisdamas, t. y. nesimokydamas, todėl gebėjimas mokytis būtinas kiekvienam žmogui.

Mokėjimas mokytis – vienas iš aštuonių bendrųjų gebėjimų, nuo kurių priklauso efektyvus kitų dalykų mokymasis. Šiandieninio gyvenimo kontekste mokėjimas mokytis yra esminė priemonė mokytis visą gyvenimą. Tobulinti mokėjimo mokytis gebėjimus aktualu visiems piliečiams, įskaitant ir asmenis, esančius nepalankiose aplinkybėse (turinčius specialius poreikius, iškritusius iš mokyklinės sistemos), visą žmogaus gyvenimą (įskaitant ikimokyklinio amžiaus vaikus ir suaugusius mokinius) ir įvairiose mokymosi aplinkose (formaliajame, neformaliajame ir savaiminiame mokymesi).

Mokėjimo mokytis kompetencija yra meta – žinios apie įgyjamas žinias, t.y. mokymasis, kaip asmuo mokosi, galvojimas apie savo paties mokymąsi, savo efektyvaus mokymosi kelio įsivertinimas ir jo modifikavimas, savęs ir savo galių mokytis įsivertinimas, sėkmingų mokymosi kelių pasirinkimas, savo interesų, ko ir kodėl norima mokytis, pažinimas.

Suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencija stipriausiai pasireiškia savirefleksija ir gebėjimu stebėti bei tobulinti asmeninę pažintinę funkciją. Reflektyviai taikoma gyvenimo patirtis tobulina mokėjimo mokytis gebėjimus.

Kviečiame pasinaudoti sukurtu klausimynu ir refleksyviai pažvelgti, kokie yra Jūsų mokėjimo mokytis gebėjimai.

Klausimynas yra pirmoji interaktyvaus mokėjimo mokytis kompetencijos įsivertinimo ir tobulinimo instrumento dalis. Užpildžius klausimyną gaunama individuali įsivertinimo ataskaita, rodanti mokėjimo mokytis kompetenciją sudarančių sub – kompetencijų (laiko valdymo, informacijos tvarkymo, darbo grupėje, refleksijos bei motyvacijos ir savivertės) lygius: žemą, vidutinį arba aukštą. Šie rezultatai atskleidžia besimokančiojo individualų mokėjimo mokytis kompetencijos profilį.

Šiuo metu klausimynas pasiekiamas per nuorodą https://www.dropbox.com/s/86v6v7d5drlueab/O1%20L2L%20competency%20self-assessment%20questionnaire-Final%20%28LT%29.docx?dl=0

Norint pildyti klausimyną reikia jį atsispausdinti. Projekto pabaigoje, sukūrus mokėjimo mokytis gebėjimams stiprinti individualias rekomendacijas pagal įsivertinimo rezultatus, visas instrumentas (klausimynas ir rekomendacijos) bus pateiktas interaktyvių būdu ir juo bus galima naudotis virtualiai.

IG4L2L_footer

Jun 21, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Įspūdžiai iš 2017 metų Baltijos jūros NVO forumo

Baltic-Sea-NGO-Network_Islandija

2017 m. gegužės 18 – 20 d. Keblavike, Reikjaneso pusiasalyje, Islandijoje vyko Baltijos jūros valstybių NVO forumas „Demokratija – lygybė – vaikai. Kertiniai Baltijos jūros regioninio bendradarbiavimo aspektai“ (“Democracy – Equality – Children. Cornerstones in Baltic Sea regional cooperation”).

Šiais metais Lietuvos NVO sektorių atstovavo Baltijos jūros šalių NVO tinklo koordinatorė Lietuvoje Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narė, Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė.
Jos įspūdžius apie renginį kviečiame skaityti http://www.sih.lt/index.php?cid=30877

***

Baltijos jūros šalių NVO tinklo tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę Baltijos jūros regione:

 • suburiant nevyriausybines organizacijas iš įvairių Baltijos jūros šalių patirties ir informacijos apsikeitimui ir bendradarbiavimo stiprinimui;
 • kuriant ir palaikant transnacionalinį ir intersektorinį NVO tinklą iš įvairių Baltijos jūros šalių;
 • darant NVO labiau matomas ir darančias įtaką sprendimų priėmimui nacionaliniame, regioniniame ir ES lygmenyje;
 • palaikant tarptautinio supratimo ir tarpkultūrinės veiklos plėtojimą;
 • didinant visuomenės informuotumą ir supratimą NVO veiklos ir piliečių iniciatyvų srityje.

Metiniuose NVO forumuose dalyvauja dalyviai iš visų Baltijos jūros regiono šalių. Priimančioji šalis yra tuo metu pirmininkaujanti Baltijos jūros šalių tarybai (http://www.cbss.org). NVO forumas yra ne tik susitikimo vieta nevyriausybinėms organizacijoms, bet taip pat galimybė tolimesnio bendradarbiavimo dialogui tarp NVO ir valdžios institucijų Baltijos jūros regione.

Jun 21, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Heidelbergas: po Lietuvos šalčių pasakiška saulė, šiluma ir šviesa

Tokiu oru ir tokioms nuotaikom pirmosiomis balandžio dienomis devynių andragogų grupę iš Lietuvos pasitiko Heidelbergas, miestas Vokietijos pietuose ir šio miesto pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademija. Būtent čia įvyko pirmieji ERASMUS+ programos mobilumo projekto „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ (projekto dotacijos sutarties numeris 2016-1-LT01-KA104-022902, http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/KA1_apra%C5%A1ymas_tinklalapiui.pdf) mokymai, kuriuose dalyvavo aštuoni LSŠA narių – Klaipėdos valstybinės kolegijos, Valstybės ir savivaldybių mokymo centro „Dainava“, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro, Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centro – atstovai ir vienas LSŠA biuro darbuotoja.

Tai, ką mokymuose patyrėme, ir žodžiais, ir trumpai papasakoti vargiai įmanoma, bet prisiminimais ir įspūdžiais gyvename dar iki šiol.

Visų pirma, „įsimylėjome“ mokymų vadovę, jos pačios žodžiais tariant – ne mokytoją, dėstytoją ar lektorę, bet facilitatorę, dr. Veroniką Strittmatter – Houbold. Už jos atvirumą, dalijimąsi patirtimi, nepriekaištingą pasirengimą užsiėmimams, eleganciją, mokėjimą įtraukti dalyvius į veiklas, dalyvių emocijų ir nuotaikų pajautimą, už dalyviams priimtiną tempą, gebėjimą mokymąsi organizuoti be įtampos ir skubėjimo. Už po mokymų atsiųstą apibendrintą medžiagą.

„Įsimylėjome“ vieni kitus – grupę, kurioje visi viskuo buvo patenkinti (gan retas atvejis!), ieškojo tik teigiamų dalykų ir jais dalijosi, palaikė vienas kitą ir vykdant užduotis, ir ieškant galvose angliškų žodžių… Grupę, kuri vėl planuoja susitikti. Dabar jau Lietuvoje.

„Įsimylėjome“ Heidelbergą – mūsų atmintyje taip ir likusį beprotiškai žydinčiu ir pavasariu kvepiančiu miestu, gilios istorijos miestu su atmintinu (oi, kaip kopėm!) Filosofų keliu, Heidelbergo pilimi ir vaizdais nuo Heidelbergo kalnų.

„Įsimylėjome“ ir tai, kuo praturtėjome: kitokiu požiūriu į tai, ką mes darome savo auditorijose; į mokymosi organizavimą ir jo vertinimą, į savo prioritetus (turinys ar mokymų dalyvis?); į mokymosi metodų taikymą; į savo, kaip andragogo, poziciją mokymosi renginyje. Parsivežėme naujų metodų, kuriuos patys „savo kailiu“ išbandėme, reflektyvaus mokymosi patirtį, „sumuštinio“ principą suaugusiųjų mokymosi renginyje ir nuolatinį mąstymą, ar tai, ką darome, yra kontekstualu.

Raimondas Natka, Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus pavaduotojas, mokymų reikšmę apibūdino „Mokymai Heidelbergo aukštojoje pedagogikos mokykloje parodė kelią nuo mokytojo link padėjėjo, padėjo suprasti, kad kiekvienas mokinys yra individualus, skirtingai suvokia dėstomą medžiagą, turi individualius poreikius ir individualų mokymosi greitį. Mokymai išmokė kurti paskaitos struktūrą atsižvelgiant į mokymo dalyvių tikslus ir aplinkos veiksnius, pritaikyti mokymo ir mokymosi metodus ir būdus atsižvelgiant į kiekvieno mokinio motyvaciją, įvertinti savo darbą.

Romutė Koncevičienė, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro metodininkė, mokymus apibrėžė „Penkios dienos – penki raktiniai žodžiai: profesionalumas, aiškumas, motyvavimas, interaktyvumas, estetika“ ir parašė straipsnelį į Europos suaugusiųjų mokytojų platformą „Epale“ http://ec.europa.eu/epale/lt/content/kaip-mokyma-paversti-mokymusi

Dalijamės su visais įspūdžiais ir akimirkomis. Mėgaukitės!

 

May 18, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Pasveikinom vieni kitus

2017 metų balandžio 27 diena buvo svarbi mūsų Asociacijos nariams. Tą dieną vyko trys renginiai: ataskaitinis Skyrių narių susirinkimas, konferencija „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“, kurią organizavome kartu su Mykolo Romerio universitetu ir neformalaus LSŠA narių bendravimo pažmogys. Kiekvienas renginys turėjo savo tikslus, o juos vienijanti „raudona gija“ buvo Asociacijos 25-ių metų sukaktis.

Konferencijos atidarymo metu LSŠA buvo pasveikinta nuotaikinga lietuvių liaudies muzika, kurią atliko Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos Menų fakulteto kolektyvas, vadovaujamas Dariaus Mockevičiaus.

Sukakties proga konferencijoje buvo padarytas pranešimas „Dvidešimt penkios LSŠA akimirkos…paukščiai“, kuriame apžvelgtas Asociacijos skrydis nuo įkūrimo 1992 metais iki šių dienų ir pažymėti pagrindiniai pasiekimai. Šiltais žodžiais ir aplodismentais buvo apdovanoti Asociacijos įkūrėjai, tarp jų Vytautas Burokas, ir, buvę organizacijos prezidentai Valdas Dienys, Roma Juozaitienė ir Arūnas Bėkšta.

Mūsų nariai turėjo galimybę prisistatyti stendiniuose pranešimuose ir ta galimybe pasinaudojo Panevėžio rajono švietimo centras, Soros International House, Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centras, taip pat įstaigos, kuriose dirba mūsų individualūs nariai bei aktyvūs suaugusiųjų mokymo teikėjai, nesantys LSŠA nariais.

Jaukia ir šilta nuotaika spinduliavo neformalusis Asociacijos narių pasibendravimas – pažmogys.

25- mečio proga andragogai sveikino vienas kitą, sakė gerus žodžius, šypsojosi, dalijosi prisiminimais ir svajonėmis apie ateitį, dalijosi gerumu, kurį gavo vieni iš kitų ir kurį teikė vienas kitam, džiaugėsi pasiekimais ir atradimais. Susibūrusiųjų nuotaiką kėlė Mykolo Romerio universiteto merginų džiazo ansamblis, vadovaujamas Artūro Noviko.

Visi, kurie ten buvo, kavą ir vandenį gėrė, jubiliejiniais tortukais užsikąsdami… per barzdą varvėjo… burnoje tirpo….širdis BENDRYSTE džiaugėsi.

pasveikinom_1
pasveikinom_2
pasveikinom_3
pasveikinom_4
May 16, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

EAEA suaugusiųjų mokymosi metai Europoje atidaryti ir Lietuvoje

Europos suaugusiųjų mokymosi metai, kuriuos 2017 m. paskelbė Europos suaugusiųjų švietimo asociacija, oficialiai atidaryti ir Lietuvoje. Tai buvo padaryta suaugusiųjų švietėjų konferencijoje „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“, kurią 2017 m. balandžio 27 d. organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija ir Mykolo Romerio universitetas. Visos konferencijoje aptartos temos – suaugusiųjų švietimo iššūkiai, raštingumas, pilietiškumas ar mokymosi prieinamumas – buvo ir yra apie tai, ką mokymasis gali duoti (ir duoda) žmogui ir visuomenei, kaip žmogus gali atrasti mokymosi džiaugsmą ir kaip andragogai gali organizuoti mokymąsi taip, kad mokymasis teiktų pasitenkinimą.

Pagrindinį pranešimą apie suaugusiųjų švietimo politikos iššūkius Lietuvoje skaitė prof. Margarita Teresevičienė. Darbą tematinėse grupėse organizavo, probleminius klausimus formulavo ir ieškant atsakymų į juos grupėms vadovavo LSŠA valdybos narės Daiva Malinauskienė ir Irena Žemaitaitytė, nariai Loreta Montrimaitė ir Arūnas Bėkšta.

Aktualios pilietinio aktyvumo ir savanorystės problemos buvo aptartos teminėje grupėje Pilietinis aktyvumas ir savanorystė: skambios frazės ar realūs veiksmai?(D. Malinauskienė).

Naujausio tyrimo apie suaugusiųjų žmonių raštingumą (PIAAC, 2016) rezultatai buvo pristatyti ir diskusija apie tai, kaip LSŠA gali prisidėti prie raštingumo didinimo, vyko teminėje grupėje Suaugusiųjų pagrindiniai gebėjimai: ar mes raštingi? (A. Bėkšta).

Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinavimo savivaldybėse patirtimi buvo dalijamasi ir problemos nagrinėjamos teminėje grupėje Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinavimas: pirmųjų žingsnių džiaugsmai ir rūpesčiai (L. Montrimaitė).

Bendrąsias suaugusiųjų mokymosi prieinamumo galimybes svarstė teminės grupės Ar Lietuvoje tikrai suaugusiųjų švietimas prieinamas kiekvienam? dalyviai, moderuojant dr. I.Žemaitaitytei.

Konferencijos dalyvius sveikino ir Europos suaugusiųjų mokymosi metus atidarė Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius dr. Saulius Zybartas bei Mykolo Romerio universiteto kancleris doc. Dr. Saulius Spurga.

Suaugusiųjų mokymosi metus skelbia, remia, palaiko ir informacijos apie vykstančius renginius laukia

adulteducation https://adulteducation2017.eu/
lssa_small http://www.lssa.smm.lt/lt/; lssa@andragogai.lt
epale http://ec.europa.eu/epale/lt
May 16, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2017 metų Baltijos vasaros mokykla andragogams

2017 m. birželio 27-29 d. Latvijoje vyks jau šeštoji Baltijos vasaros mokykla, į kurią yra kviečiami Baltijos šalių neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai. Pagrindinis šio susitikimo tikslas – stiprinti Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimą. Šio tikslo sieksime dalindamiesi suaugusiųjų mokymo ir mokymosi metodais, patirtimi, bendraudami socialiniuose vakarėliuose ir neformaliai.

2017 metų Baltijos vasaros mokyklos pagrindinis organizatorius – Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija. Preliminarioje Baltijos vasaros mokyklos programoje „Neformalaus suaugusiųjų mokymosi metodai, mokymasis Baltijos šalių kalbų kartu“ yra numatyta apžvelgti Latvijos, Lietuvos ir Estijos suaugusiųjų švietėjų dalyvavimą „Epale“ platformos veikloje ir įvairiais, mokyklos dalyvių pasiūlytais, metodais mokytis visų trijų valstybių kalbų pradžiamokslio.

Kviečiame dalyvauti!

Dalyvių registracija vyks iki 2017 m. gegužės 31 d.

Preliminari susitikimo programa
Registracijos anketa ir dalyvavimo sąlygos

May 9, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas

LSSA_25_logo

LSŠA valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 27 d. 10.00 val. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks Mykolo Romerio Universitete (Ateities g. 20, Vilnius).
Dalyvių registracija nuo 9.30 val.

Pagrindiniai susirinkimo klausimai:

 1. LSŠA metinės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, revizorės išvados. Ataskaitų tvirtinimas.
 2. Valdybos veiklos ataskaita ir jos įvertinimas.

Preliminari susirinkimo darbotvarkė

Po susirinkimo, 12.00 val. visus susirinkimo dalyvius kviečiame dalyvauti konferencijoje „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“. Informacija apie konferenciją http://www.lssa.smm.lt/lt/kvieciame-i-konferencija-suaugusiuju-mokymasis-socialinei-raidai/

Apr 13, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Kviečiame į konferenciją „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“

LSSA_MRU_logo

K V I E T I M A S

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) ir Mykolo Romerio universitetas (MRU) nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti konferencijoje „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“, kuri vyks 2017 m. balandžio 27 d. Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius).

Konferencijos pradžia – 12.00 val.

Konferencija skiriama Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (EAEA) paskelbtų Europos suaugusiųjų mokymosi metų „Mokymosi galia ir džiaugsmas“ (https://adulteducation2017.eu/) atidarymui ir LSŠA 25-mečio pažymėjimui.

Konferencijos tikslas – puoselėti suvokimą, kad mokymasis daro poveikį žmogaus gyvenimui visose mokymosi visą gyvenimą srityse.

Uždaviniai:

 • Aptarti suaugusiųjų švietimo politikos iššūkius ir suaugusiųjų švietimo situaciją Lietuvoje.
 • Analizuoti mokymąsi kaip galimybę iššūkius priimti ir įgyvendinti.
 • Dalintis patirtimi apie suaugusiųjų mokymosi pasiekimus įvairiose mokymosi visą gyvenimą srityse.

Konferencijoje pranešėjai pasidalins įžvalgomis apie mokymąsi kaip vieną iš kelių į gyvenimo įprasminimą, pristatys sėkmės istorijas, kaip mokymasis padėjo jų pačių arba žmonių, su kuriais jie dirba, profesinei karjerai, asmeniniam gyvenimui, įtraukčiai į socialinį gyvenimą. Dirbdami tematinėse grupėse suaugusiųjų švietėjai dalinsis darbo patirtimi ir užmegs bendradarbiavimo ryšius aktyvesnei suaugusiųjų mokymosi idėjų sklaidai. Renginio metu vyks Lietuvos regionų suaugusiųjų švietimo ir mokymosi įstaigų bei organizacijų veiklos prisistatymas.

Preliminari konferencijos programa

Registracija į konferenciją iki 2017 m. balandžio 23 d.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhvdYhpoqmyjjVzk36ql95oIR5Zgy7I11ARdG6l6b195Vmcg/viewform?usp=send_form#start=openform

Informacija apie konferenciją teikiama tel. 8 5 2619031, 8 5 2312309, el. paštu lssa@andragogai.lt; lssavilnius@andragogai.lt

Kviečiame susitikti!

Apr 2, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes