BALTOS ŽUVĖDROS skrydis virš „Mokymosi tinklų“

Ar matėtė? Iš Klaipėdos plačiai mojuodama sparnais pakilo suaugusiųjų mokymosi savaitės Paukštė – šį kartą BALTA ŽUVĖDRA.

Kada? – 2023 m. lapkričio 17 dieną.

Kokia proga? – Sutinkant suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi tinklai“.

LSSA_balta_zuvedra

Ką ŽUVĖDRA pamatė?

 • Klaipėdos Jūrų kadetų mokyklos ugdytinių įnešamą Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos vėliavą renginio pradžioje.
 • Jūrų kadetų pamokėles, kaip rišti jūrinius mazgus.
 • Jūrų kadetų kompoziciją jūrine tema „Aš noriu gyventi tik čia“.
 • Adomo Brako dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų parodą.
 • „Epale“ andragogo vardo apdovanojimus. Juos gavo direktorės pavaduotojos pareigas užimanti Aistė Pagirienė iš Jaunuolių dienos centro (Panevėžys) bei metodininkė, Trečiojo amžiaus universiteto veiklų koordinatorė Vaiva Balčėtienė iš Panevėžio rajono švietimo centro.

Ką ŽUVĖDRA išgirdo?

 • Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus, LSŠA prezidentės sveikinimus.
 • Klaipėdos universiteto profesoriaus, habil.dr. Sergejaus Olenino pranešimą apie naujos lagūnos Arkties pakrantėje, Špicbergeno saloje tyrimus, kuriuos jau ketveri metai vykdo tarptautinė Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų tyrėjų grupė, vadovaujama paties profesoriaus.
 • Sveikinimus 2023 m. Metų andragogei – dr. Editai Trečiokienei, vienai pirmųjų suaugusiųjų švietimo ir mokymosi plėtotės iniciatorei po Nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos steigėjai ir nepailstančiai suaugusiųjų mokymosi visomis formomis bei visokiose erdvėse skatintojai, mokymosi tinklų (vietinių ir tarptautinių) mezgimo aktyvintojai… ir dar daug nuopelnų Lietuvos suaugusiųjų švietimui turinčiai andragogei.

Ką ŽUVĖDRA sužinojo?

 • Kad suaugusiųjų mokymosi savaitės projektų, iniciatyvų ir kitos veiklos konkursui „Mokymasis kuriant tinklus“ buvo pateikti 9 darbai.
 • Kad nugalėtoju paskelbtas Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos projekto pristatymas „Vaiduoklio skundas“, o diplomais apdovanoti Telšių švietimo centro projektas „LinGOudami muokiem i muokiemies“ ir Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC projektas „Metodų mugė“.
 • Kad padėkas už dalyvavimą gavo visi projektus ir iniciatyvas pateikusieji: Socialinių inovacijų fondas, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba, Panevėžio rajono TAU, Kėdainių dailės mokykla, VšĮ Soros International House ir Naujosios Akmenės TAU.
 • Kad Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos mokykla siūlo įvairias ir patrauklias galimybes mokytis.

Ką ŽUVĖDRA patyrė?

 • Bandymą pajausti, kokio atsidavimo savo veiklai reikia, kad galėtum vykti tyrinėti vietovės amžino įšalo žemėje, Svalbargo salyne, kur baltosios naktys trunka nuo balandžio 20 d. iki rugpjūčio 23 d., o nuolatinė tamsa trunka nuo spalio 26 d. iki vasario 15 d.
 • Nuostabą, kaip greitai, vos per aštuonis dešimtmečius atsitraukus tirpstančiam ledynui susiformavo naujoji lagūna Arkties pakrantėje.
 • Suvokimą, kad ir profesoriai mokosi, pvz., prof. Oleninas ekspedicijose išmoko ir vis dar mokosi, kad žemės planeta yra labai didžiulė, o žmogus toks mažas joje; kad ekspedicijoje ir gyvenime nereikia rodyti savo nepasitenkinimų, sunkumų, bet reikia ugdytis psichologinį atsparumą būnant nepalankiose sąlygose.
 • Atsipalaidavimą nepailstant šokant visą valandą.
 • Džiaugsmą, sužinojus apie puikius biologinio amžiaus ir sveikatos rodiklius.

Kuo ŽUVĖDRA praturtėjo?

 • Žiniomis apie jūrinius mazgus, kuriais rišami lynai ir virvės ir mazgus, kuriais jūroje matuojamas greitis.
 • Supratimu, kad klimato atšilimas neišvengiamas, bet žmonės galėtų stengtis nors kažkiek jį sulaikyti.
 • Žiniomis, kad Arkties tyrėjai po atliktų tyrimų gali išvesti paralelę kaip atsirado Baltijos jūra.
 • Žiniomis, kaip puoselėti veido grožį.
 • Supratimu, kad stresą galima valdyti kvėpavimu.

Kuo ŽUVĖDRA džiaugiasi?

LSSA_mokymosi_tinklai_2023

Informacijos autorė Vilija Lukošūnienė, Mokymosi savaitės sutiktuvių renginio dalyvė

Teksto iliustracijos:
1. Žuvėdros nuotrauka www. Pexel – pixabay
2. Plakatas „Mokymosi tinklai“ – Inter Se

Nov 22, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Kolegų pagalba kolegoms: konsultuojamasis ugdymas

Šių metų rugsėjo mėnesio pirmomis dienomis, kai atveriame duris į naujus mokslo metus, LSŠA užvėrėme duris į pirmąjį akredituotos mobilumų Koncorciumo koordinatoriaus projekto etapą.

Šio etapo tikslas buvo – tobulinti suaugusiųjų mokytojų kompetencijas parenkant suaugusiųjų mokymo turinį, metodus ir rengiant mokymo/metodines priemones.

Siekiant tikslo 2021 – 2023 metais įvyko 2 mokymosi mobilumai (dalyvavo 23 Koncorciumo – LSŠA juridinių narių – darbuotojai) ir 3 kvietinių ekspertų vizitai į Lietuvą, kurių renginiuose (mokymuose, diskusijose) dalyvavo daugiau nei 100 LSŠA narių, atsakingų ŠMSM kolegų, įstaigų – LSŠA partnerių atstovų.

Pirmąjį projekto etapą vainikuoja puikus metodinis leidinys „Kolegos pagalba kolegai – konsultuojamasis ugdymas“. Jis atsirado dėl poreikio pasidalinti įgyta patirtimi ir atkreipti Lietuvos andragogų dėmesį į konsultavimo įrankį – konsultuojamąjį ugdymą/koučingą. Tokį poreikį iš mokymosi kursų Liublijanoje parsivežė devynios projekto dalyvės. Leidinyje jos dalijasi teorine ir praktine medžiaga bei savo pamąstymais apie įgytą patirtį.

kolegos_pagalba_kolegai

Kviečiame atsiversti leidinį, susipažinti su jo medžiaga ir pritaikyti vieną ar kitą praktinę užduotį savo veikloje.

Trumpai primename projekto Nr.2021-1-LT01-KA121-ADU-000005959 veiklas.

Mokymosi kursai  „Ugdomasis vadovavimas kaip profesinio tubulėjimo šaltinis“ (Slovėnija, 2023 m. liepos 3-8 d.). Įkvėpta mokymų ir bendravimo  atmosferos LSŠA Valdybos narė  Renata Jankevičienė aprašė  mobilumo vizito patirtį „Epale“ platformoje LSŠA gilina andragogų ugdomojo vadovavimo gebėjimus

Kviestinio eksperto – Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijos direktorės Sarmite Pilate vizitas (2023 m. birželio 28 -30 d.). Kolegė iš Latvijos susitiko ir diskutavo su LSŠA valdybos nariais dėl tolesnio abiejų Asociacijų bendradarbiavimo, aptarė bendrai įgyvendintus projektus ir pateiktas paraiškas naujiems projektams, vedė praktinį užsiėmimą Baltijos šalių andragogų vasaros mokykloje, aktyviai dalyvavo projekto „SoJust“ pristatymo veiklose ir jų reflektavime.

Kviestinio eksperto – Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidento Uwe Gartenschlager vizitas (2022 m. rugsėjo 16 -17 d.) Kolega apie pasaulines ir europines suaugusiųjų švietimo tendencijas bei LSŠA ir EAEA bendradarbiavimą diskutavo su Asociacijos valdybos nariais ir Asociacijos partneriais: Mykolo Romerio universiteto, ŠMSM už suaugusiųjų švietimą atsakingais asmenimis, Nacionalinio švietimo NVO tinklo kolegomis. Tradiciniame LSŠA narių susitikime „Pievelių šnabždesiai“ p.Gartenschlaeger vedė seminarą, kuriame supažindino renginio dalyvius su pasaulinio suaugusiųjų švietimo forumo CONFINTEA VII turiniu ir nutarimais, Naujosios Europos suaugusiųjų švietimo darbotvarkės nuostatomis ir suaugusiųjų švietėjų profesionalizacijos programa Curriculum globALE bei diskutuos su dalyviais apie šių dokumentų svarbą Lietuvai, taip pat jų įgyvendinimo galimybes.

Mokymosi kursai „Suaugusiųjų švietimo ir mokymosi situacija ir tendencijos Estijoje“ (2022 m. birželio 28 -30 d.). Renginio metu buvo nagrinėjamos tokios temos: suaugusiųjų mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą galimybės kaimiškosiose vietovėse; įvairiose srityse dirbančių įstaigų bendradarbiavimo galimybės savivaldybėse; Estijos suaugusiųjų švietimo kokybė; mokymosi pasiekimų nustatymas ir tinkamų pasiekimų įvertinimo metodų pasirinkimas; suaugusiųjų mokytojo ir suaugusio mokinio gerovės mokymosi procese užtikrinimas; tikslingas ir protingas suaugusiųjų mokinių informavimas, įkvėpimas ir įtraukimas; saviraiška per kūrybinį įsitraukimą; Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimas suaugusiųjų mokymosi kokybei gerinti; Estijos kultūrinis pažinimas.

Kviestinio eksperto – Heidelbergo pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademijos (Vokietija) dėstytoja dr. Veronika Strittmatter – Haubold vizitas (2022 m. gegužės 4 – 6 d.). Pirmųjų dviejų dienų mokymai buvo skirti mokymosi kultūros kūrimui ir dėmesio suaugusiam mokiniui sutelkimui vykstant šiandieniams pasaulio pokyčiams. Mokymų dalyvės reflektavo savo asmeninę ir darbinę patirtį, koncentravosi į tikslus, kuriuos norėtų pasiekti artimiausiu metu tobulinant savo andragoginį meistriškumą. Didelį pagyvėjimą į mokymus įnešė galimybė pačioms pabūti dėstytojomis pristatant aktyvius darbo su suaugusiais metodus ir organizuojant grupės darbą tais metodais.

Trečiąją vizito dieną dr. Veronika Strittmatter – Haubold Kaune susitiko su LSŠA andragoginio meistriškumo projektų dalyviais, kurie 2017 ir 2021 m. tobulinosi Heidelbergo pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademijoje. PIrmojoje dalyje dalyvės aptarė bendrus abiejų stažuočių dalyvių sąlyčio taškus apie buvusius mokymus, mokymų medžiagos panaudojimą praktikoje, požiūrį į savo andragoginę veiklą. Antroje susitikimo dalyje p. Veronika pristatė kolegialios vidinės supervizijos (Intervision) konceptą ir parodė praktinę jos taikymo galimybę.

Projektą dalinai finansavo Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Informaciją parengė dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA projektinės veiklos ekspertė

Oct 20, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Apie ką šnabždėjo šešioliktosios Pievelės

Tradicinis rudeninis LSŠA narių susitikimas šiais metais vyko antroje rugsėjo pusėje, maloniai šildant saulei ir gamtai visai neprimenant rudens.

Tradiciškai visus susirinkusius šildė šypsenos, draugiški apsikabinimai ir jaukūs pokalbiai – tiek bendroje draugėje, tiek atskiruose kampeliuose.

pieveles_2023_1

pieveles_2023_2

Apie ką šnabždėjo šiais metais Pievelės?

Pagrindinė pokalbių temą šiais metais (neplanuotai) buvo apie žaliąjį kursą suaugusiųjų švietime. Toną šiai temai uždavė Šiaulių miesto švietimo centro specialisčių komanda, kvietusi pasiklausyti informacijos apie jų vykdomus projektus „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ (Nordplus projektas) ir „Žalieji įgūdžiai mūsų gyvenimo stiliui“ (Erasmus+ mobilumo projektas).

Sužinojome, kad vykdant projektą „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ buvo ištirti aplinkosauginio švietimo ir žaliųjų įgūdžių ugdymo poreikiai projekto partnerių organizacijose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Aktualios temos (klimato kaita, aplinkai draugiški veiksmai darbo vietoje, medijų raštingumas ir kitas) buvo įtrauktos į suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimo programą. Siekdami sklandžiau integruoti aplinkosauginio švietimo klausimus į suaugusiųjų švietimo programas partneriai parengė mokymų medžiagą, kuria kviečia naudotis visus besidominčius aplinkosauginėmis temomis.

Pristatydama antrąjį projektą „Žalieji įgūdžiai mūsų gyvenimo stiliui“ Šiaulių ŠC komanda dalijosi patirtimi įgyta mobilumų mokymų metu, aptarė žaliojo kurso bei aktyvaus amžėjimo idėjas ir kaip jas puoselėja įstaigoje.  „Pievelių“ dalyviai buvo įtraukti į aktyvius metodus, išmoktus darbuotojų mobilumo metu.

Žaliojo kurso temą renginyje tęsė Soros International House (SIH) direktorė Daiva Malinauskienė, pristatydama šios įstaigos vykdomo projeko Green Future / Intergenerational Green Future Days in Local Communities tikslus ir idėją.

Po pristatymų renginio dalyviai diskutavo apie temos aktualumą, ką mūsų įstaigos/organizacijos ir kiekvienas žmogus atskirai gali padaryti dėl gamtos tausojimo, kaip galima prisidėti prie žaliojo kurso idėjų skleidimo.

Vėliau „Pievelių šnabždesių“ programą užpildė kitos temos, taip pat nagrinėjamos tarptautiniuose projektuose.

Daiva Malinauskienė (SIH) papasakojo apie vykdomą Nordplus Nordic Languages projektą „Let‘s Get to Know Denmark and Finland“/ „Susipažinkime su Danija ir Suomija“.

Arūnė Taunytė pasidalino darbo stebėjimo Vokietijos Saksonijos žemės liaudies aukštųjų mokyklų sąjungoje (LSŠA organizuotas mobilumo vizitas) patirtimi. Labiausiai jai įstrigo Leipcigo rajono liaudies aukštosios mokyklos patirtis skleisti informaciją apie mokyklos veiklą, kviesti mokytis joje pasitelkiant savanorius, pvz., buvusius mokytojus, įvairių bendruomenių/draugijų (pvz., karnavalų organizavimo draugija) narius.

pieveles_2023_3

Įspūdžius iš šio darbo stebėjimo vizito papasakojo ir kitos grupės dalyvės – Šakių trečiojo amžiaus universiteto atstovės Birutė Šalkauskienė ir Danutė Aniulienė. Joms itin įstrigo Chemnico miesto valdžios sprendimas buvusį prekybos centrą paversti švietimo ir kultūros erdve, kurioje miesto liaudies mokyklai skirti netgi du aukštai (iš keturių). Kolegės taip pat žavėjosi Saksonijos LAM sąjungos idėja įtraukti į suaugusiųjų mokymosi skatinimą Dresdeno futbolo klubo žaidėjus. Jų misija – perduoti žinią sirgaliams apie mokymosi būtinybę, naudą ir galimybes.

Apie kitą LSŠA mobilumo projekto renginį – andragoginių kompetencijų stiprinimo mokymus Slovėnijoje „Koučingas kaip tvarus profesinio tobulėjimo šaltinis” pasakojo mokymų dalyvė Daiva Malinauskienė. Jos įspūdžius papildė kita mokytmų dalyvė – Vilma Tubutienė. Išbandėme konultavomo/koučingo įrankį – GROW.

pieveles_2023_4

Šių metu renginio „vyšnia ant torto“ – Arūno Bėkštos pamąstymai „Dar apie Bloom’o taksonomiją“, kuriuose jis sujungia gerai žinomus mokymosi tikslus pagal Bloom’o taksonomiją su mokymosi ciklu pagal Dewey, Batesono loginiais mokymosi lygiais, dvigubo mokymosi lygių teorija ir kviečia diskutuoti dėl jo padarytų išvadų:

 • Kiekvienas uždavinių lygis gali būti savarankiškas mokymosi tikslas.
 • Perėjimas iš vieno lygio į kitą nėra sklandus, o laiptinis, reikalaujantis įdėti papildomą energiją ir motyvaciją.
 • Pažintinius mokymosi uždavinius galima sugrupuoti trejetais, kurie sudaro užbaigtą konstruktą (Mokymasis I) ir Mokymasis II (Studijos).
 • Perėjimas iš lygio Mokymasis I (Mokymasis) į Mokymasis II (Studijos) yra šuolis, kuris reikalauja iš esmės perorganizuoti mąstymą ir keisti mokymo(si) procesą.
 • Šuolį galima palengvinti įdiegiant Mokymosi II (studijavimo) elementus Mokymesi I.

pieveles_2023_5

pieveles_2023_6

Susimąstėme…

Ir tada nuleidome šešioliktųjų „Pievelių šnabždesių“ vėliavą (tradiciškai – „pakėlimo“ būdu), pasižadėję, kad ir kitais metais muziejaus miestelyje stovintis Florijonas sulausk mūsų sugrįžtančių.
Informaciją parengė dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA projektinės veiklos ekspertė

Oct 20, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Projektas SoJust baigėsi, dalijamės rezultatais

Šiltą 2023 metų vasarą užbaigėme beveik tris metus trukusį projektą „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“. Per visą projekto vykdymo laikotarpį stengėmės informuoti mūsų Asociacijos narius apie jo eigą ir veiklas „Savišvietos” leidiniuose, LSŠA FB paskyroje ir internetinėje svetainėje:
SoJust projektas baigėsi. Socialinio teisingumo tema lieka aktuali.
SoJust: vyksta projekto mokymo/si medžiagos išbandymas
SoJust: kad būtų daugiau socialinio teisingumo migrantams

Apie tai, kas veikta, patirta ir kuo galime pasidalinti su visos Lietuvos andragogais, rašėme ir „Epale“ platformoje:
„Mažais žingsneliais link teisingumo ir lygių galimybių“
„Socialinis teisingumas: praktinės veiklos jam užtikrinti“
„Skleidžiame žinią apie socialinį teisingumą“
„Į pagalbą su migrantais dirbančiam andragogui“

 

Šioje apžvalgoje trumpai pristatome galutinius projekto produktus, galinčius pagilinti andragogo supratimą apie socialinį teisingumą, praplėsti suvokimą, kaip taikyti socialinio teisingumo principus savo veikloje su migrantais, bet ir ne tik su jais.

Pirmasis projekto produktas Į socialinį teisingumą orientuoto andragogo, užsiimančio suaugusiųjų migrantų konsultavimu, kompetencijų profilis.  Šio dokumento tikslas – apibrėžti specialisto (andragogo/pedagogo / konsultanto), vykdančio socialiniu teisingumu pagrįstas veiklas, kompetencijas.

Kuriant profilį buvo sudarytos kompetencijų grupės, o jose – konkrečios specifinės kompetencijos (nuostatos, žinios, įgūdžiai). Kompetencijų grupės kurtos atsižvelgiant į socialinio teisingumo principus ir apima tris sritis:  1) individualią dimensiją: įsitikinimų ir nuostatų, turinčių įtaką orientavimo procesui ir rezultatams, suvokimas); 2) mezo dimensiją: santykiai su suaugusiuoju migrantu; 3) makro dimensiją: konsultavimas kaip advokacijos praktika suaugusiųjų švietimo organizacijose, vietos bendruomenėse, teritoriniuose vienetuose.

Andragogo, dirbančio su migrantais, kompetencijų profilis atitinka EKS 4 lygį, kuriant jį siekta, kad jo struktūra būtų bendra, perkeliama ir konceptuali, nepaisant, kad dalyvaujančios šalys (Italija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Švedija ir Turkija) turi ir vidinių skirtumų, ir yra veikiamos įvairių išorinių veiksnių.

Antrasis projekto produktas – Į socialinį teisingumą orientuota pilotinė mokymo programa . Tai didelės apimties mokymosi ir mokymo medžiaga, parengta pagal Andragogo kompetencijų profilio struktūrą.

Programos tikslas – skatinti andragogus įgyti socialinio teisingumo kompetencijų, reikalingų migrantų konsultavimo veiklai. Pagrindinis dėmesys programoje skiriamas ne (ne tik) kultūrinių aspektų pažinimui, bet andragogų gebėjimui atpažinti ir įveikti kliūtis bei įtampą, kurios kyla dirbant su pažeidžiamomis grupėmis ir kurios mažina mokymo/konsultavimo veiksmingumą.

Programą sudaro:

 • Mokymo/si programa apie socialinio teisingumo kompetencijas, reikalingas konsultavimo veiklai.
 • Mokymosi ir mokymo medžiaga (teorinė užsiėmimų medžiaga ir praktinės veiklos bei metodai teorinės medžiagos įtvirtinimui, supratimo gilinimui, įgūdžių formavimuisi).
 • Rekomendacijos, kaip taikyti programos medžiagą realiuose užsiėmimuose.

Mokymosi programa sudaryta pagal ECTS sistemą, jos bendra kreditų vertė – 8 kreditai, skirtingai priskiriami įvairiems mokymosi vienetams, iš viso 200 valandų.

 

Trečiasis projekto produktas Į  socialinį teisingumą orientuoto mokymosi ir konsultavimo pkatikos vadovas   yra praktinė medžiaga, galinti padėti kitoms suaugusiųjų švietimo organizacijoms pritaikyti SoJust projekte sukurtą medžiagą konkrečiose situacijose.

Praktikos vadovą sudaro patirties, kurią projekto dalyviai įgyjo taikydami mokomąją medžiagą įvairiose visuomenės grupėse, refleksija:

 • Veiklų ir metodų, kurie buvo pritaikyti mokant ir konsultuojant įvairias visuomenės grupes pagal Mokymos ir mokymosi programą, aprašymai.
 • Rekomendacijos ir veiksmų strategijos, kaip būtų galima skirti daugiau dėmesio socialiniam teisingumui mokant ir konsultuojant migrantus ir su jais susiduriančius kitus specialistus, atkreipiant dėmesį, kad dėmesį rodytų ne tik andragogas /konsultantas, bet ir visa aplinka, kurioje yra migrantas.
 • Orientaciniai kriterijai, kaip pripažinti į socialinį teisingumą orientuotą mokymą ir konsultavimą suaugusiųjų švietimo organizacijose.

Praktikos vadove labiausiai išryškėjo tam tikri kultūriniai, socialiniai ir etikos požiūriai į Mokymosi programoje ir medžiagoje pateiktas veiklas, užduotis ir metodus. Pasitaikė, kad dirbdami su pasirinktomis visuomenės grupėmis (vieni partneriai su migrantais, kiti – su jų lyderiais, treti – su įstaigų ar organizacijų, susiduriančių su migrantų iššūkiais, vadovais ir specialistais ir t.t.) andragogai įgyvendino tas pačias veiklas ir aprašė savo patirtį. Apibendrinus šią patirtį paaiškėjo, kad tai, kas vienoje šalyje buvo aišku ir nediskutuotina, kitoje šalyje kėlė klausimų arba netgi buvo nesuprasta.

Kaip rodo mūsų įgyvendinto ir kitų migracijos klausimams skirtų projektų patirtis, susitikimai su migrantais, jų lyderiais ir su jais dirbančiais andragogai bei specialistais, iššūkiū šioje srityje vis dar yra. Žinoma, tai nekeista – kiekvienas migracijos atvejis yra unikalus, už kiekvieno atvejo stovi žmogus, turintis vienoką ar kitokią kultūrinę prigimtį, gyvenimo patirtį, bendravimo suvokimą ir pan. Norint, kad susikalbėjimas su į mūsų šalis ir kultūras atvykstančiais būtų lengvesnis ir veiksmingesnis mes, andragogai, neturime kitos išeities kaip tik tobulinti savo kompetencijas, nepamirštant. Linkėtina, kad pristatyta medžiaga būtų vienu iš tobulėjimo šaltinių.

Projektas „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ (KA2-Adult education -2020-1-IT02-KA204-079842, SoJust) buvo vykdomas pagal „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programą. Projekto partneriai: ilmiolavoro srl-IML (Italija), projekto koordinatorius, Institutul Roman de Educatie a Adultilor (IREA, Rumunija), Stiftelsen Kurverksamheten Universitet (Švedija), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA),  Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija), Bursa Valiligi (Turkija), CPIA TERAMO (Italija), Agrupamento de Escolas Águeda Sul (AEAS, Portugalija), Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija).

Projektą finansavo Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Sojust produktų apžvalgą parengė Dr. Vilija Lukošūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos projektinės veiklos ekspertė, projekto koordinatorė Lietuvoje.

Oct 17, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Susitikime švęsti mokymąsi

2023 m. lapkričio 20 – 24 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 24-ąjį kartą kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi.

Šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitės tema „Mokymosi tinklai“, jos idėja pristatoma čia.

Renginių registracija vyksta iki 2023 metų spalio 27 d., užpildytas anketas siųsti koordinatoriams regionuose (žr. priedą).

Mokymosi savaitės sutiktuvės vyks 2023 m. lapkričio 17 d. Klaipėdoje. Sutiktuvių renginio programa, kvietimas į renginį ir registracijos nuoroda bus paskelbta artimiausiu metu.

Tradiciškai sutiktuvių renginyje bus paskelbtas 2023 m. Metų andragogas. Kviečiame teikti kandidatūras. Metų andragogo vardo suteikimo nuostatai – žr. čia.

 

24 – ą kartą susitikime švęsti MOKYMOSI!

Oct 10, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Rugsėjis. Vėl neriame (į) mokymosi tinklus.

Rugsėjis – pirmieji žingsniai į rudenį. Vorai neria sidabro voratinklius, o mes, Lietuvos suaugusiųjų mokytojai, vėl neriame mokymosi tinklus – patys bendrauti mokydamiesi ir kitus „vilioti“ mokytis.
Lengvo mums Rugsėjo 1-osios starto, nuoširdžių ir prasmingų mokymosi susitikimų su kitais ir su savimi!

pexels-pixabay-276255_spider-net

Nuotrauka iš pexels-pixebay.com

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

Aug 31, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

„Mokymosi tinklai“ – 2023 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės tema

2023 metais Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija vėl kviečia suaugusiųjų švietėjus bei jų įstaigas/organizacijas rengti suaugusiųjų mokymosi savaitę ir kviesti visos Lietuvos žmones švęsti mokymosi džiaugsmą.

Mokymosi savaitė vyks 2023 m. lapkričio 20 – 24 d.

2023 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės tema – „Mokymosi tinklai“. Lapkričio 17 d. pradėsime Savaitę Klaipėdoje, prie jūros.

O jūra neatsiejama nuo tinklų, kaip ir mokymasis: vieni jau esame įsipanioję, kitus vis dar reikia „sugauti“ ir tam ieškome tinkamo tinklo, treti patys ieškome tinklo, į kurį galėtume su džiaugsmu pakliūti …

Ir mokomės dažniausiai ne vienumoje, o su kitais – grupėse, „tinkluose“…

Klaipėdoje nunertas mokymosi tinklas nusidrieks per visą Lietuvą…

Virš jūros nardys žuvėdros, virš mūsų mokymosi tinklo – Savaitės Paukštė….

Čia tik pradinės mintys apie būsimą mokymosi savaitę. Laukite tęsinio…

skrendanti_moteris_geltoni

Jul 21, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Mobilumų vizitai = tobulėjimas

Mūsų Asociacija toliau įgyvendina akredituotos konsorciumo mobilumų organizatoriaus funkcijas (akreditacijos Nr. 2020-1-LT01-KA120-ADU-094716, projekto aprašymas).
Pirmiesiems trejiems metams sutelkėme konsorciumą iš penkių įstaigų ir organizacijų (LSŠA, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, Marijampolės trečio amžiaus universitetas, Šakių trečio amžiaus universitetas, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“). Šiam laikotarpiui užsibrėžėme gilinti andragoginio meistriškumo, nuotolinio/hibridinio bei įtraukaus mokymo(si) kompetencijas. Akreditacijos planui įgyveninti Asociacija dvejus metus teikė paraišką finansavimui, kuri ir 2021 metais, ir 2022 metais buvo patenkinta. Taigi galėjome vykdyti įsipareigojimus.

Šių metų pavasarį tęsdama 2021 – 2022 metais pradėtą LSŠA organizavo tris mobilumo vizitus.

Darbo stebėjimo vizitą Vokietijos Saksonijos žemės liaudies mokyklų sąjungoje (SVV), kuris vyko 2023 m. birželio 5 -7 d., pagal projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-ADU-000056873.
Lankydamasi SVV grupė sužinojo, kad liaudies mokyklų istorija skaičiuoja jau 100 metų, kad puoselėti tokių mokyklų tinklą labai svarbu, nes tokios mokyklos – antras šansas mokytis ir erdvė laisvai tobulėti. Susitikimuose su SVV vadovais ir darbuotojais bei trijų liaudies mokyklų, SVV narių, atstovais (direktoriais, fakultetų vadovais, dėstytojais) nagrinėjome tvarumo, įtraukties ir skaitmeninių įgūdžių bei nuotolinio/mišraus mokymosi temas, stebėjome projektinio darbo epizodus.

Darbo stebėjimo įspūdžiai suguls į artimiausio „Savišvietos“ leidinio puslapius, o pirmieji vaizdai iš vizito yra čia:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=652806020220752&set=pcb.652807113553976

mobilumo_projektas_1

Mokymosi kursus  „Ugdomasis vadovavimas kaip profesinio tubulėjimo šaltinis“ (Slovėnija, 2023 m. liepos 3-8 d., pagal projektą Nr.2021-1-LT01-KA121-ADU-000005959). Įkvėpta mokymų ir bendravimo  atmosferos LSŠA Valdybos narė  Renata Jankevičienė aprašė  mobilumo vizito patirtį „Epale“ platformoje LSŠA gilina andragogų ugdomojo vadovavimo gebėjimus

mobilumo_projektas_2

Trumpus įrašus iš mokymų galima rasti FB įrašuose:
https://www.facebook.com/photo?fbid=664591275708893&set=pcb.664593339042020
ir
https://www.facebook.com/photo/?fbid=611287804446372&set=pcb.611288387779647

Kviestinio eksperto – Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijos direktorės Sarmite Pilate – vizitą (2023 m. birželio 28 -30 d. pagal projektą Nr.2021-1-LT01-KA121-ADU-000005959). Kolegė iš Latvijos susitiko ir diskutavo su LSŠA valdybos nariais dėl tolesnio abiejų Asociacijų bendradarbiavimo, aptarė bendrai įgyvendintus projektus ir pateiktas paraiškas naujiems projektams, vedė praktinį užsiėmimą Baltijos šalių andragogų vasaros mokykloje, aktyviai dalyvavo projekto „SoJust“ pristatymo veiklose ir jų reflektavime.

mobilumo_projektas_3

Projektus dalinai finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.
Informaciją parengė dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA projektinės veiklos ekspertė
Nuotraukos autorės ir projekto dalyvių. Nuotraukos naudojamos dalyviams sutikus.

Jul 21, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Mokomės žaisdami: Baltijos andragogų vasaros mokykla 2023

Baltijos šalių andragogų vasaros mokyklų tradicija tęsiasi! Šiais metais vienuoliktos mokyklos „Mokomės žaisdami“ šeimininkai buvome mes – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Organizuoti renginį Asociacijai padėjo mūsų narys – Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“. Renginys vyko 2023 m. birželio 28 – 30 d. Druskininkuose. Į jį atvyko bene rekordinis dalyvių skaičius – 31 andragogas iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos!

Kodėl mokomės žaisdami?

Kaip žinome, suaugusiųjų mokymosi pasaulis yra įvairus ir daugiabriaunis. Motyvacija mokytis per žaidimą ir įsitraukimas į tokį mokymąsi – tai įgijimas žinių, įgūdžių ir elgsenos, kurie yra svarbūs gyvenimui ir, dar svarbesni gebėjimui perkelti tai, ką išmokome, į įvairius vaidmenis ir kontekstą.

Norint sukurti mokymąsi žaidžiant, mokymasis turi būti aktualus ir tinkamas kontekstui: tinkamas turinys, požiūris, kūrybiniai metodai. Tai motyvuoja suaugusiuosius naujai pažvelgti į analizuojamus klausimus, susieti patirtį su nauja patirtimi, pajusti savyje „vaiką“.

Mokymąsi žaidžiant ir bandėme įgyvendinti Baltijos šalių andragogų vasaros mokykloje.

Kaip mokėmės žaisdami?

Renginio programa buvo gausi ir įdomi. Be tradicinių pasveikinimo žodžių, kuriuos tarė LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė, Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijos direktorė Sarmite Pilate ir Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacijos projektų vadovė Janne Parlin programoje vyko aktyvus mokymasis.

Pirmąją renginio dieną pradėjo LSŠA Valdybos narė, Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė, žaismingais metodais organizuodama dalyvių susipažinimą.

Vėliau dalyviai „žaidė“, atlikdami projekto „SoJust“ veiklas: kūrė socialiai teisingos ateities visuomenės koliažus ir ieškojo konotacijų tam tikriems žodžiams. Šiai sesijai vadovavo LSŠA ekspertas Arūnas Bėkšta, kuris kiekvieną užduotį pakomentavo teorinėmis įžvalgomis.

Pirmosios dienos vaizdinių įspūdžių ieškokite čia:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=660840259417328&set=pcb.660841436083877
Antroji diena buvo skirta Lietuvos ir kolegų iš Latvijos bei Estijos „žaidimams“.

Lietuvai tądien atstovavo LSŠA narės Arūnė Taunytė ir Rolanda Šliažienė – West, pristačiusios lėlių (marionečių) kūrimo metodą ir metodiką, kaip naudojant lėles nagrinėti įvairias asmenines ir visuomenines temas.

Kolegos iš Latvijos renginyje „dirbo“ tiek „gyvai“, tiek nuotoliu. Ligai sutrukdžius atvykti į renginį Ingai Jekabsonei (SIA “Magnetic Professional”) savo pranešimą „Nuotolinis mokymasis ir parengta metodinė medžiaga suaugusiųjų švietėjams“ ji pristatė per nuotolinio mokymosi platformą.

Įdomia mokymosi žaidžiant patirtimi pasidalino Jelgavos savivaldybės atstovė Jelena Žoidė. Ji parodė interaktyvų žaidimą Jelgavos (ir ne tik) savivaldybės gyventojams, kviečiantį pažinti Jelgavos kraštą.

Latvijos atstovų sesiją vainikavo Asociacijos direktorės Sarmite Pilate užduotis „Mokymasis žaidžiant: sagos įsiuvimo instrukcija“. Vargome rašydami instrukciją, o dar labiau vargo „mokiniai“ siūdami sagą pagal sukurtas instrukcijas. Buvo juoko ir žaismės, tačiau kartu ir pasimokėme, kiek daug pastangų reikia rašant instrukciją, aprašant mokymosi metodą, jį aiškinant, kad suprastume ne tik mes patys, bet ir tie, kurie juo naudosis…

baltijos_andragogu_vasaros_stovykla_2023

Estijos delegacijos vardu mokymosi veiklą „Skaitmeninė gamta – DINA“ vedė Janne Parlin (Kunderi Rahvakool). Per ją mokėmės „žaisti“ mobiliaisiais telefonais parsisiųsdami programėlę Flora Incognita ir jai padedant tyrinėdami mums nežinomus augalus „Dainavos“ centro aplinkoje.

Trečiąją susitikimo dieną žaidėme su druska – juk viešėjome Druskininkuose! Kūrybos namų „Druskos studija“ šeimininkai – menininkai Aušra ir Tauras Česnulevičiai supažindino mus, kodėl toks sūrus Druskininkų miesto vardas, kas buvo tie ,,druskininkai“, kokio skonio yra ant laužo išgarinta kurorto šaltinių druska ir koks jausmas apima liečiant pusšimtį druskos skulptūrų.

Na, ir žinoma, suteikė galimybę kiekvienam nusilipdyti suvenyrą iš druskos bei prisidėti prie bendros druskos skulptūros kūrimo.

Susitikimo Druskininkuose pabaigoje bendrą druskos kūrinį kaip pereinamąjį renginio raktą perdavėme kolegoms iš Latvijos – kitų metų Baltijos šalių andragogų vasaros mokyklos organizatoriams.

Paskutinės renginio dienos vaizdus rasite:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=662015159299838&set=pcb.662015909299763
Informaciją parengė dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA projektinės veiklos ekspertė.
Nuotraukos čia ir „Facebook“ paskyroje naudojamos dalyviams sutikus, nuotraukų autoriai -renginio dalyviai.

Jul 21, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

SoJust projektas baigėsi. Socialinio teisingumo tema lieka aktuali.

2023 metų birželio pabaigoje Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, kaip projekto partneris, baigė vykdyti projektą „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ (KA2-Adult education -2020-1-IT02-KA204-079842).

Projekto pabaigą vainikavo du sklaidos renginiai.

Pirmasis sklaidos renginys vyko Vilniuje Ruklos pabėgėlių centro Naujininkų pabėgėlių stovykloje. Jame dalyvavo šiose įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialiniai pedagogai. Renginyje buvo pristatyti projekto rezultatai ir demonstruojami kai kurie praktinio mokymo metodai: Žodis ir konotacija; Mitas ar tiesa? Galvok plačiau; Jei būčiau tavo batuose.

sojust_final_1

Antrasis vyko Druskininkuose kartu su Baltijos šalių andragogų vasaros mokykla. Renginyje dalyvavo suaugusiųjų švietėjai iš įvairių Lietuvos suaugusiųjų  institucijų bei partneriai iš Latvijos ir Estijos. Renginyje buvo skaityti pranešimai apie socialinio teisingumo svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, pristatyti projekto rezultatai. Dalyviai įgyvendino keletą Mokymo programos metodų, išbandė lėlių kūrimo metodiką socialinio teisingumo temai gvildenti.

sojust_final_2

Projekte buvo sukurti trys intelektualiniai produktai:

 • Andragogo EKS profilis/Į socialinį teisingumą orientuoto andragogo, užsiimančio suaugusiųjų migrantų konsultavimu, kompetencijų profilis.

Šį produktą kūrė projekto ekspertų grupė.

 • Į socialinį teisingumą orientuota pilotinė mokymo programa.

Programą kūrė projekto ekspertų grupė. Programa buvo išbandyta visose partnerių šalyse. Apie tai, kaip vyko programos veiklų išbandymas rašyta „Epale“ platformoje Mažais žingsneliais link teisingumo ir lygių galimybių

 • Į socialinį teisingumą orientuoto mokymo ir konsultavimo praktikos vadovas.

Trečiasis projekto produktas buvo skurtas pagal projekto partnerių pravestų Veiklos tyrimų laboratorijų medžiagą. Suaugusiųjų švietėjai, kurie bandė Mokymosi programą praktiškai savo įstaigose, susitikdavo realiose ar virtualiose laboratorijose ir aptardavo, kaip sekėsi bei kokie iššūkiai kilo. Šių laboratorijų veikla atsispindėjo straipsnelyje „Epale“ platformoje Socialinis teisingumas: praktinės veiklos jam užtikrinti

Medžiagos artimiausiu metu kviečiame ieškoti projekto svetainėje http://sojustproject.com/ polapyje Intellectual outputs.

***

Projektas „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“  buvo vykdomas pagal „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programą. Projekto partneriai:  ilmiolavoro srl-IML (Italija), projekto koordinatorius, Institutul Roman de Educatie a Adultilor (IREA, Rumunija), Stiftelsen Kurverksamheten Universitet (Švedija), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA),  Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija), Bursa Valiligi (Turkija), CPIA TERAMO (Italija), Agrupamento de Escolas Águeda Sul (AEAS, Portugalija), Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija).

Projekto internetinė svetainė http://sojustproject.com/

FB puslapis https://www.facebook.com/Sojust-Project-101892998485208

 

Projektą dalinai finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Informaciją parengė dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA projektinės veiklos ekspertė

Nuotraukos autorės, naudojamos dalyviams sutikus.

Jul 21, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes