Pokyčiai Asociacijos valdymo grupėje

Pavasaris daro pokyčius ne tik gamtoje. Pavasariniai pokyčiai įvyko ir Asociacijos valdymo grupėje. Juos atnešė 2019 m. balandžio 19 d. vykęs LSŠA ataskaitinis rinkiminis skyrių narių susirinkimas.

Naująja LSŠA prezidente trejų metų kadencijai išrinkta Inga Jagelavičiūtė, Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktorė, jau keletą kadencijų esanti Asociacijos valdybos narė.

Asociacijos valdybos narių skaičių Susirinkimas padidino nuo 9 iki 11 asmenų. Valdybos nariais tapo:

 • Genovaitė Gedvilienė (Kaunas)
 • Inga Jagelavičiūtė (Vilnius)
 • Dangiras Kačinskas (Kėdainiai)
 • Mindaugas Libikas (Panevėžys)
 • Daiva Malinauskienė (Vilnius)
 • Roma Koncevičienė (Marijampolė)
 • Vilija Lukošūnienė (Vilnius)
 • Raimondas Natka (Vilnius)
 • Algimanta Ščiglinskienė (Alytus)
 • Arūnė Taunytė (Vilnius)
 • Irena Žemaitaitytė (Vilnius)

Valdybos darbui 2019 – 2021 metais vadovaus Vilija Lukošūnienė.

Apr 26, 2019 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas

lssa

LSŠA valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 19 d. 10.00 val. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centre, Kauno g. 43,Vilnius

Dalyvių registracija nuo 9.30 val.

Pagrindiniai susirinkimo klausimai:

 1. LSŠA metinės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, revizorės išvados. Ataskaitų tvirtinimas.
 2. Valdybos veiklos ataskaita ir jos įvertinimas.
 3. LSŠA valdybos ir revizoriaus/auditoriaus rinkimai.

Preliminari susirinkimo darbotvarkė

Apr 11, 2019 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2019 metų Baltijos jūros regiono šalių NVO FORUMAS

ngo_forum_2019

2019 m. gegužės 9-11 d. Rygoje (Latvija) vyks Baltijos jūros valstybių NVO forumas. Forumo tema: „Tvarumas, saugumas ir tapatumas!“ (Sustainability, Security and Identity!)“

Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimas – tai bendros pastangos, ieškant būdų šiame regione iškylančioms problemoms spręsti ir ten gyvenančių žmonių saugaus gyvenimo sąlygoms gerinti.

Pagrindinės Forumo temos

 • Švietimas ir įdarbinimas
 • Tvarus vystymasis
 • Jaunimas
 • Tarpvalstybinio bendradarbiavimo stiprinimas
 • Žmogaus teisės

Kasmetinį forumą organizuoja Baltijos jūros šalių NVO tinklas, kurio veiklą Lietuvoje nuo 2014 m. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos vardu koordinuoja, LSŠA valdybos narė, Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė.

Informacija apie šių metų renginį Rygoje ir registracijos į renginį galimybės, sąlygos bei forma http://biser-en.org.pl/?p=760

Preliminari Forumo programa

Išsami informacija apie Baltijos jūros šalių NVO Forumą https://www.facebook.com/BalticSeaNGOForum/

***

Baltijos jūros šalių NVO tinklo tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę Baltijos jūros regione:

 • suburiant nevyriausybines organizacijas iš įvairių Baltijos jūros šalių patirties ir informacijos apsikeitimui ir bendradarbiavimo stiprinimui;
 • kuriant ir palaikant transnacionalinį ir tarpsektorinį NVO tinklą iš įvairių Baltijos jūros šalių;
 • darant NVO labiau matomas ir darančias įtaką sprendimų priėmimui nacionaliniame, regioniniame ir ES lygmenyje;
 • palaikant tarptautinio supratimo ir tarpkultūrinės veiklos plėtojimą;
 • didinant visuomenės informuotumą ir supratimą NVO veiklos ir piliečių iniciatyvų srityje.

Metiniuose NVO forumuose dalyvauja dalyviai iš visų Baltijos jūros regiono šalių. Priimančioji šalis yra tuo metu pirmininkaujanti Baltijos jūros šalių tarybai (http://www.cbss.org). NVO forumas yra ne tik susitikimo vieta nevyriausybinėms organizacijoms, bet taip pat galimybė tolimesnio bendradarbiavimo dialogui tarp NVO ir valdžios institucijų Baltijos jūros regione.

Mar 29, 2019 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Darbingi ir „turtingi“ 2018 metai

Praėjusieji metai mūsų Asociacijai buvo ne tik darbingi, bet ir „turtingi“. Baigėme vykdyti du „Erasmus+“ programos projektus: „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei ir „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“.

Mobilumo projektą „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei“ vykdėme kartu su mūsų nariais Klaipėdos valstybine kolegija, Valstybės ir savivaldybių mokymo centru „Dainava“, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru ir Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centru. 18 projekto dalyvių buvo išvykę į du mobilumo vizitus – mokymo kursus Vokietijoje ir Italijoje.
Pasidžiaukime dar kart: mūsų projekto rezultatai įvertinti 100 balų!

Apie tai, kaip jiems sekėsi, ką parsivežė ir kuo nori pasidalinti su kitais Lietuvos andragogais skaitykite

Sutikti žmogų, ne kultūrą. Darbo su migrantais mokymų Italijoje užrašai.

Susitelkti į besimokantįjį. Metodinė priemonė pagal Veronikos Strittmatter – Haubold seminaro medžiagą.

Strateginių partnerysčių projektą „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ vykdėme kartu su partneriais iš Estijos (Estijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo asociacija), Vokietijos (Stephansstift suaugusiųjų mokymo centras) ir Ispanijos (El Tranvia draugija). Ir vėl mums pasisekė: sukūrėme interaktyvų mokėjimo mokytis gebėjimų įsivertinimo instrumentą ir rekomendacijas, kaip tuos gebėjimus tobulinti. Iki šio meto instrumentu jau pasinaudojo daugiau nei 1000 žmonių. Kviečiame ir Jus pasitikrinti, kaip gerai Jūs mokate mokytis.
Tai padaryti gali čia: http://lt.learntolearn.eu/

Feb 28, 2019 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Apie ELMO: kaip motyvacijos skatinimas siejasi su švytėjimu

elmo

Kartais atsitinka beveik neįtikėtinų dalykų. Vienas jų – mūsų Asociacijos pradedamo vykdyti projekto pavadinimo – ELMO – sutapimas su gamtos reiškiniu „Elmo ugnis“. Abu jie apie švytėjimą.

Švento Elmo ugnis – tai švytinti plazma, pasirodanti ant audros metu įelektrintų vietų, tokių kaip laivų stiebai ar žaibolaidžiai. Retais atvejais, šias ugnis galima pamatyti ant medžių lapų, žolės ar net galvijų ragų. Vykstant šiam optiniam reiškiniui dažniausiai yra girdimas dūzgimas. Šventąja Elmo ugnimi reiškinys pavadintas Šventojo Elmo, jūreivių globėjo, garbei.

Naująjį „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Mokymosi motyvacijos skatinimas (angl. „Enhancing Learning Motivation“, ELMO) įsivaizduojame kaip švytėjimą, duodantį impulsą mūsų pačių ir mūsų mokinių motyvacijai.

Projekto metu nagrinėsime, kokią įtaką mokymosi motyvacijai turi mokymasis per emocijas, socialinė mokymosi aplinka ir mūsų smegenų darbas.

Projektui vadovauja Stephansstift suaugusiųjų mokymo centras (Vokietija). Kiti projekto partneriai be mūsų Asociacijos yra iš Estijos, Bulgarijos, Ispanijos ir Turkijos.

Projektą vykdyti pradėjome 2018 metų pabaigoje, o pirmasis partnerių susitikimas įvyko Vilniuje, jau 2019 m. vasario 12-13 dienomis. Švytinčiomis jo akimirkomis dalijamės https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija

Feb 28, 2019 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Švęskime kiekvieną gyvenimo akimirką

Mieli bičiuliai, bendražygiai, kolegos ir draugai,

kai prieššventinio pasiruošimo rūpesčiai praeis (o jie visada praeina) raskime keletą akimirkų sau – patylėti, pamąstyti, pasvajoti, paskaityti. Dar raskime keletą akimirkų savo artimiausiems – padėkoti, pasidalinti jausmais ir žodžiais, palinkėti…

Dėkoju visiems Asociacijos nariams už bendrystę, supratimą, bendradarbiavimą, ištikimybę, iniciatyvas, palaikymą, optimizmą.

Linkiu, kad ateinančios šventinės dienos būtų neskubaus gyvenimo metas, kuomet galėsime atsipalaiduoti, stebėti krintančias snaiges, svajoti, daug juoktis, maudytis mėnulio šviesoje, kikenti su vaikais, statyti palapines iš lovatiesių, būti laisvi ir būti savimi, viską daryti iš meilės…

Švęskime kiekvieną akimirką – baigdami šiuos metus ir sutikdami Naujuosius. Visus ateinančius metus. Būdami atskirai ir kartu. Darbuose ir laisvalaikyje. Džiaugdamiesi ir liūdėdami…

su_Kaledom_ir_Naujaisiais_2018

Vilija Lukošūnienė,
Asociacijos prezidentė

Dec 22, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Kaip Lietuva mokėsi iš praeities į ateitį

2018 m. lapkričio 19 – 25 dienomis Lietuvoje šurmuliavo suaugusiųjų mokymosi savaitės Savaitė
„Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“. 320 organizacijų ir institucijų pakvietė suaugusius žmones į
daugiau nei 750 įvairaus pobūdžio renginių: mokymus, akcijas, atvirų durų dienas, atviras
pamokas, kūrybines dirbtuves, meninės raiškos projektus, konkrečių veiksmų popietes ir vakarus,
bendruomenių susitikimus ir talkas, pažintinius vizitus, parodas, diskusijas, socialines ir ekologines
akcijas. Visa renginių paletė atsispindi http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2018/11/2018_Savaites_NACIONALINĖ_PROGRAMA.pdf

Žygį per Lietuvą suaugusiųjų mokymosi savaitę 116 suaugusiųjų švietėjų ir jų mokinių pradėjo
Birštone. Čia įvyko nacionalinis Savaitės atidarymo renginys. Jį organizavo Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos fondas ir Birštono savivaldybės viešoji biblioteka.

Renginio atgarsiai:
https://www.birstonas.mvb.lt/lt/naujienos/1154-birstone-atidaryta-2018-m-suaugusiuju-
mokymosi-savaite-lietuva-mokosi-is-praeities-i-ateiti

https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija

Mokymosi savaitės metu buvo paskelbti 2018 metų GERIAUSIEJI.

Metų Andragogo vardas suteiktas Gitai Šapranauskaitei, VšĮ Rumšiškių muziejaus dvaro
akademijos direktorei už andragoginių principų naudojimą ir suaugusiųjų mokymosi džiaugsmo,
dvasios ir principų skleidimą bei nuopelnus LSŠA.

Lietuva_mokesi_2018_1

Apie Metų andragogo regalijų įteikimą „Epale“ platformoje dalijasi LSŠA Kauno skyriaus
koordinatorė Elena Trepulė: https://ec.europa.eu/epale/lt/content/gita-sapranauskaite-2018-
metu-andragoge

Projektų konkursui „Šimtmečio pamokos“ buvo pateikti 14 projektų.

Geriausiu 2018 metų konkurso projektu pripažintas ir specialiu prizu apdovanotas Pasvalio krašto
muziejaus projektas „Interaktyvi skulptūra – senojo tilto muzikantas Antanėlis“.

Lietuva_mokesi_2018_2

LSŠA diplomais apdovanotos įstaigos, pateikusios labiausiai konkurso kriterijus atitinkančias veiklas
ir iniciatyvas:

 • Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija – už projektą „Mokytojas – mokytojui“
 • Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras – už projektą „Mano gimtasis kraštas tarpukariu“
 • Anykščių socialinės globos namai – už veiklą „100 metų iš kartos į kartą – iš širdies į širdį“
 • Telšių r. Kaunatavos kaimo bendruomenė – už veiklą „Mėtomis kvepianti šimtmečio pamoka“

Regioniniai Mokymosi savaitės renginiai įvyko Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje,
Panevėžyje, Telšiuose, Utenoje ir Vilniuje.

Mokymosi savaitės plakato kvietimu pradėti mokytis Dabar suaugusieji pasitinka naują Lietuvos
šimtmetį, kuriame suaugusiųjų mokymasis bus toks pat aktualus kaip ir jau į istoriją
žengiančiame…

Lietuva_mokesi_2018_3

Dec 22, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Laimingo skrydžio per Lietuvą, Mokymosi paukšte!

suaugusiuju_mokymosi_savaite_2018_balionai

„Lapkritis. Birštonas. Kurhauzas. Mes. Šypsenos. Šilti apsikabinimai. Šviesa. Skrendanti suaugusiųjų mokymosi paukštė virš Lietuvos. Giedanti Lietuvai, jos praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Suaugusiųjų mokymosi šventė prasideda. Pasitikime ją plojimais, pasidžiaugdami, kad ateinanti savaitė bus gausi renginiais (programoje užregistruoti 755 renginiai), įvairi vietovėmis (nurodytos 331 visoje Lietuvoje), marga organizatoriais (daugiau nei 200). Padėkokime vieni kitiems už IŠTIKIMYBĘ, IŠRADINGUMĄ, IDĖJAS, ĮKVĖPIMĄ, INDĖLĮ, ĮŽVALGAS…“ – šiais žodžiais 2018 m. lapkričio 16 d. buvo atidaryta šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitė.

Kas ir kaip vyko atidarymo renginyje Birštone skaitykite
https://www.birstonas.mvb.lt/lt/naujienos/1154-birstone-atidaryta-2018-m-suaugusiuju-mokymosi-savaite-lietuva-mokosi-is-praeities-i-ateiti

Fortoreportažais iš renginio dalijamasi:
https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija
http://kvitrina.lt/konferencija-lietuva-mokosi-is-praeities-i-ateiti-kurhauze-fotoreportazas/#prettyphoto[post_gallery]/9/
https://www.facebook.com/birstonovb/photos/pcb.2257952567771916/2257938857773287/?type=3&theater

Nov 19, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Kviečiame į Suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo konferenciją

2018_mokymosi_savaite

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos fondas, Birštono savivaldybės viešoji biblioteka nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti Savaitės atidarymo konferencijoje „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ 2018 m. lapkričio 16 d. Birštono kurhauze (B.Sruogos g.2).

Konferencijos tikslas – puoselėti suaugusiųjų mokymosi idėjas, perimant geriausias istorines ir dabarties patirtis ateities mokymuisi.

Konferencijos dalyviai:

 • Apžvelgs istorinę suaugusiųjų mokymosi patirtį, šiandienos mokymosi aktualijas bei ateities suaugusiųjų mokymosi vizijas.
 • Įgis kūrybiško ir žaismingo mokymosi patirties.
 • Suvoks aktyvaus dalyvavimo Europos suaugusiųjų švietimo platformoje „Epale“ prasmę ir naudą.

Konferencijos metu aptarsime pagrindinę suaugusiųjų mokymosi savaitės idėją: kaip suaugusiųjų mokymasis buvo plėtojamas Nepriklausomoje Lietuvoje, kokia yra šiandieninio mokymosi situacija, ką iš sukauptos patirties galima pasiimti į ateities mokymąsi. Konferencijos pranešėjai pasidalins įžvalgomis apie mokymąsi kaip vieną iš kelių į gyvenimo įprasminimą, atkreips dėmesį į tai, kad mokymosi atidėliojimas yra kliūtis sėkmei pasiekti, paskatins mokytis čia ir dabar. Renginio metu apžvelgsime suaugusiųjų švietėjų galimybes bendradarbiauti skleidžiant aktyvaus mokymosi idėjas projektuose, pristatant savo patirtį kolegoms „Epale“ platformoje. Renginyje skelbsime Metų andragogo, aktyviausių ,,Epale“ platformos dalyvių nominacijas, pažymėsime prasmingiausius suaugusiųjų mokymąsi skatinančius projektus. Antrojoje renginio dalyje konferencijos dalyvius kviesime į kūrybines dirbtuves įgyti kūrybiško ir žaismingo mokymosi patirties.

Preliminari konferencijos programa

Nov 1, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes