Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas

LSSA_25_logo

LSŠA valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 27 d. 10.00 val. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks Mykolo Romerio Universitete (Ateities g. 20, Vilnius).
Dalyvių registracija nuo 9.30 val.

Pagrindiniai susirinkimo klausimai:

 1. LSŠA metinės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, revizorės išvados. Ataskaitų tvirtinimas.
 2. Valdybos veiklos ataskaita ir jos įvertinimas.

Preliminari susirinkimo darbotvarkė

Po susirinkimo, 12.00 val. visus susirinkimo dalyvius kviečiame dalyvauti konferencijoje „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“. Informacija apie konferenciją http://www.lssa.smm.lt/lt/kvieciame-i-konferencija-suaugusiuju-mokymasis-socialinei-raidai/

Apr 13, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Kviečiame į konferenciją „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“

LSSA_MRU_logo

K V I E T I M A S

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) ir Mykolo Romerio universitetas (MRU) nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti konferencijoje „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“, kuri vyks 2017 m. balandžio 27 d. Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius).

Konferencijos pradžia – 12.00 val.

Konferencija skiriama Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (EAEA) paskelbtų Europos suaugusiųjų mokymosi metų „Mokymosi galia ir džiaugsmas“ (https://adulteducation2017.eu/) atidarymui ir LSŠA 25-mečio pažymėjimui.

Konferencijos tikslas – puoselėti suvokimą, kad mokymasis daro poveikį žmogaus gyvenimui visose mokymosi visą gyvenimą srityse.

Uždaviniai:

 • Aptarti suaugusiųjų švietimo politikos iššūkius ir suaugusiųjų švietimo situaciją Lietuvoje.
 • Analizuoti mokymąsi kaip galimybę iššūkius priimti ir įgyvendinti.
 • Dalintis patirtimi apie suaugusiųjų mokymosi pasiekimus įvairiose mokymosi visą gyvenimą srityse.

Konferencijoje pranešėjai pasidalins įžvalgomis apie mokymąsi kaip vieną iš kelių į gyvenimo įprasminimą, pristatys sėkmės istorijas, kaip mokymasis padėjo jų pačių arba žmonių, su kuriais jie dirba, profesinei karjerai, asmeniniam gyvenimui, įtraukčiai į socialinį gyvenimą. Dirbdami tematinėse grupėse suaugusiųjų švietėjai dalinsis darbo patirtimi ir užmegs bendradarbiavimo ryšius aktyvesnei suaugusiųjų mokymosi idėjų sklaidai. Renginio metu vyks Lietuvos regionų suaugusiųjų švietimo ir mokymosi įstaigų bei organizacijų veiklos prisistatymas.

Preliminari konferencijos programa

Registracija į konferenciją iki 2017 m. balandžio 23 d.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhvdYhpoqmyjjVzk36ql95oIR5Zgy7I11ARdG6l6b195Vmcg/viewform?usp=send_form#start=openform

Informacija apie konferenciją teikiama tel. 8 5 2619031, 8 5 2312309, el. paštu lssa@andragogai.lt; lssavilnius@andragogai.lt

Kviečiame susitikti!

Apr 2, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2% parama: apie rieškučias ir širdį

Imant – prisipildo rieškučios, duodant – širdis (M.Semann)

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, skiriamus Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai.

2016 metais gautas paramos lėšas taupome. Labai tikimės, kad sulaukę Jūsų paramos šiais (2017) metais jau galėsime išleisti metodinę medžiagą pilietiniam suaugusiųjų mokymuisi.

Dėkodami už Jūsų pasirinkimą skirti paramą mūsų organizacijai (informuokite žinute lssa@takas.lt) padovanosime smagių iliustracijų rinkinuką „Mokymosi istorijos” – mokymuisi ir dalijimuisi šypsenomis, istorijomis, mintimis.

Paramą iki 2017 m gegužės 1 d. galite pervesti:

 • Elektroniniu būdu (jungiantis per naudojamo elektroninio banko prieigą arba el. parašu) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/
 • Užpildę prašymo formą FR0512. Formai atidaryti būtina programa ABBY, kurią galite nemokamai atsisiųsti iš VMI puslapio. Formą galite atsisiųsti čia.
  • Užpildytą formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui.
  • Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
  • Svarbu: teikiant atspausdintą formą – būtina pasirašyti.

Kaip pildyti formą?

1 – 4 laukeliai: Jūsų duomenys
5 laukelis- mokestinis laikotarpis: 2016
6S: pažymėti “varnelę”
E1 – gavėjo tipas: 2
E2 – gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 124386262
E4 – norėdami skirti visą 2 procentų dalį, įrašykite 2
E5 – galite nurodyti, kad skiriate 2 proc. GPM metams į priekį – iki 2020 metų imtinai!

Įmonės pavadinimas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
Adresas: Geležinio vilko g. 12, Vilnius
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT71 7044 0600 0103 0803

AČIŪ!

Mar 27, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Informacija apie LSŠA buveinės pokyčius

Nuo 2017 m. kovo 10 dienos LSŠA buveinė Geležinio Vilko g. 12 numeriu pažymėtame name iš ketvirto aukšto persikėlė į pirmąjį aukštą, o nuo vasario 1 d. pakeitė ir elektroninio pašto adresus.

Šiuo metu mūsų ieškokite:

Prezidentė Vilija Lukošūnienė, Geležinio Vilko g. 12 – 117, el.p. lssa@andragogai.lt
Atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk, Geležinio Vilko g. 12 – 115, el.p. lssavilnius@andragogai.lt

Mar 27, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2017: Europos suaugusiųjų mokymosi metai „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) ir Europos suaugusiųjų švietimo platformos „Epale” nacionalinis koordinatorius palaiko Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (EAEA) iniciatyvą 2017 metais švęsti suaugusiųjų švietimo ir mokymosi pasiekimus, įsijungiant į Europos suaugusiųjų mokymosi metus „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“.

Kviesdama dalyvauti Europos suaugusiųjų mokymosi metų kampanijoje EAEA siekia sujungti Europos suaugusiųjų švietimo ir mokymo organizacijas bendrai veiklai, kuri parodytų suaugusiųjų švietimo ir mokymosi indėlį į aktyvaus pilietiškumo ugdymą, asmeninį ir profesinį augimą, Europos plėtrą, pabrėžtų mokymosi jėgą ir džiaugsmą.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

 • Kviečia savo narius, kitas suaugusiųjų švietimo ir mokymo įstaigas bei organizacijas aktyviai įsijungti į Europos suaugusiųjų mokymosi metų „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“ kampaniją.
 • Ragina visus 2017 metais organizuojamus švietimo ir mokymo renginius suaugusiems skirti Europos suaugusiųjų mokymosi metams ir apie juos informuoti EAEA.
 • Skelbia, kad Europos suaugusiųjų mokymosi metų atidarymo renginys Lietuvoje vyks 2017 m. balandžio 27 d.
 • Užtikrina, kad 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė, kuri tradiciškai vyks lapkričio mėnesį, bus Europos suaugusiųjų mokymosi metų dalis ir pagrindinis Metų renginys Lietuvoje.

Europos suaugusiųjų švietimo asociacija

 • Kviečia savo narius ir kitas suaugusiųjų švietimo bei mokymo įstaigas ir organizacijas įsijungti į kampaniją, organizuojant renginius. Rekomenduojama renginius sieti su EAEA Manifesto „Suaugusiųjų mokymasis 21 šimtmetyje“ tematika*, renginius skiriant vienai, keletui ar visoms Manifesto temoms** nagrinėti.
 • Prašo dalintis informacija apie organizuojamus renginius:
  • Suaugusiųjų mokymosi savaites ar mokymosi festivalius.
  • Diskusijas Manifesto temomis atskruose renginiuose arba pvz., organizacijų visuotiniuose susirinkimuose, kituose renginiuose.
  • Konferencijas Manifesto temomis.
  • Socialines žiniasklaidos kampanijas, nagrinėjančias suaugusiųjų švietimo indėlį Manifesto tematikos srityse.
  • Kitus renginius, kuriuos tik gali sugalvoti suaugusiųjų švietėjai.

Informacijos (kas, kada ir kur) apie renginius laukiama adresu eaea-office@eaea.org arba ją galima pateikti EAEA internetinėje svetainėje užpildžius specialią formą:
http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/2017-the-year-of-adult-education-in-europe/how-to-join.html.

Plačiau apie kampaniją ir jau apie įregistruotus Europos suaugusiųjų švietėjų renginius https://adulteducation2017.eu/

Įsijunkime į kampaniją!

*Manifestas anglų k. http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century.html

Manifestas lietuvių k. http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/manifesto/manifesto_full_lt_no_marks.pdf

**Manifesto temos anglų k. http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/2017-the-year-of-adult-education-in-europe.html

Mar 27, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2017 metų Baltijos jūros regiono šalių NVO FORUMAS

Baltic-Sea-NGO-Network_Islandija

2017 m. gegužės 18 – 20 d. Keblavike, Reikjaneso pusiasalyje, Islandijoje vyks Baltijos jūros valstybių NVO forumas. Forumo tema: „Demokratija – lygybė – vaikai. Kertiniai Baltijos jūros regioninio bendradarbiavimo aspektai“ (“Democracy – Equality – Children. Cornerstones in Baltic Sea regional cooperation”). Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimas – tai bendros pastangos, ieškant būdų šiame regione iškylančioms problemoms spręsti ir ten gyvenančių žmonių saugaus gyvenimo sąlygoms gerinti.

Kasmetinį forumą organizuoja Baltijos jūros šalių NVO tinklas, kurio veiklą Lietuvoje nuo 2014 m. koordinuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, šią veiklą pavedusi kuruoti LSŠA valdybos narei, Soros International House direktorei Daivai Malinauskienei.

Preliminari Forumo darbotvarkė.
Galutinę Forumo darbotvarkę organizatoriai paskelbs šiek tiek vėliau, ją galėsite rasti adresu: www.bsngoforum.net

Lietuvos atstovams šiais metais yra skirtos 6 vietos. Kviečiame registruotis iki 2017 m. balandžio 25d.

Informaciją apie galimybę užsiregistruoti į forumą, dalyvavimo mokestį, kaip nuvykti ir pan. rasite adresu
http://sih.lt/lt/BJV_NVO_forumas

***

Baltijos jūros šalių NVO tinklo tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę Baltijos jūros regione:

 • suburiant nevyriausybines organizacijas iš įvairių Baltijos jūros šalių patirties ir informacijos apsikeitimui ir bendradarbiavimo stiprinimui;
 • kuriant ir palaikant transnacionalinį ir intersektorinį NVO tinklą iš įvairių Baltijos jūros šalių;
 • darant NVO labiau matomas ir darančias įtaką sprendimų priėmimui nacionaliniame, regioniniame ir ES lygmenyje;
 • palaikant tarptautinio supratimo ir tarpkultūrinės veiklos plėtojimą;
 • didinant visuomenės informuotumą ir supratimą NVO veiklos ir piliečių iniciatyvų srityje.

Metiniuose NVO forumuose dalyvauja dalyviai iš visų Baltijos jūros regiono šalių. Priimančioji šalis yra tuo metu pirmininkaujanti Baltijos jūros šalių tarybai (http://www.cbss.org). NVO forumas yra ne tik susitikimo vieta nevyriausybinėms organizacijoms, bet taip pat galimybė tolimesnio bendradarbiavimo dialogui tarp NVO ir valdžios institucijų Baltijos jūros regione.

Mar 27, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Pasveikinkim vieni kitus: Asociacijai – 25 –eri!

Mieli Asociacijos nariai, bičiuliai, prieš 25 metus vasario 22 dieną buvo įkurta mūsų Asociacija, davusi stiprų impulsą suaugusiųjų švietimo ir mokymosi plėtotei Lietuvoje.

Dėkoju kiekvienam nariui, esamam, buvusiam ir jau išėjusiam į Amžinybę, už kelią, nutiestą iki šio Jubiliejaus.

Sveikinu visus mūsų narius: stovėjusius prie Asociacijos „lopšio“, lydėjusius organizaciją kūdikystėje ir vaikystėje, saugojusius nuo ankstyvos jaunystės paklydimų, esančius dabar, Asociacijai žengiant į tikrąją brandą.

Linkiu, kad į Asociacijos ateitį mus neštų Svajonė: didelė, jauki, patikima. Svajonė, kuri padės įveikti kliūtis, realizuoti sumanymus ir įgyvendinti troškimus, siekiant, kad laukas, vadinamas „suaugusiųjų švietimu“ būtų ne tik supurentas ir apsodintas, bet kad jis duotų aukščiausios kokybės derlių.

Jubiliejaus proga pasveikinkime vienas kitą, nes kas gi yra Asociacija, jeigu ne mes patys. Sakykime gerus žodžius, šypsokimės vienas kitam, dalinkimės prisiminimais ir svajonėmis apie ateitį, džiaukimės pasiekimais ir atradimais, pamąstykime, ką gavome vieni iš kitų ir ką davėme vienas kitam, pasiūlykime, kaip galėtume ir norėtume kukliai, bet šventiškai pažymėti jubiliejų…Asociacijos „Facebook“ paskyra yra erdvė tam padaryti.

LSSA_25

Nuoširdžiai,
Vilija Lukošūnienė
LSŠA prezidentė

Feb 21, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Naujas „Savišvietos“ numeris

Pristatome naują mūsų Asociacijos leidinio „Savišvieta“ numerį. Visas leidinys skirtas 2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokymosi spalvos“. Sudaryti tokio turinio „Savišvietą“ paskatino „atradimas“, kad praėjusių metų Mokymosi savaitei, kaip niekada anksčiau, buvo skirta daug dėmesio viešojoje erdvėje: įstaigų svetainėse ir socialiniuose tinkluose, savivaldybių internetiniuose puslapiuose, vietinėje ir respublikinėje spaudoje, andragogų asmeniniuose socialiniuose tinkluose. Pateikiama informacija, kaip ir pati Mokymosi savaitė, įvairiaspalvė: kvietimai į renginius, renginių atskiruose miestuose bei rajonuose programų suvestinės, įvykusių atskirų renginių aprašymai bei nuotraukos, kelių renginių apibendrinimai, refleksijos apie renginius… Sukaupus daugiau nei 50 puslapių medžiagos atėjo supratimas, jog ir medžiagą, ir Mokymosi savaitės faktus reikia apibendrinti, kad liktų Suaugusiųjų mokymosi savaičių istorijai, kad pasklistų po Lietuvą kaip gerosios patirties pavyzdys.

Dėkojame visiems, organizavusiems Mokymosi savaitę, pasidalijusiems savo įspūdžiais ir prisiminimais.

Linkime malonaus skaitymo ir idėjų ateities Suaugusiųjų mokymosi savaitėms paieškų!

Savišvieta 2016 Nr. 2 (pdf)

Feb 5, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Spalvingų ir smagių švenčių!

Ant metų dar vienų ribos tebūnie Buvimas kartu su mylimais žmonėmis, artimaisiais ir bičiuliais spalvotas: geltonas, nes Buvimas kartu visuomet džiugina; žalias, nes Buvimas kartu teikia viltį; oranžinis, nes Buvimas kartu šildo lyg laužo ugnis; raudonas, nes aplink – vien tik meilė…

Ačiū už Buvimą kartu šiais, išeinančiais, metais: mintimis, širdimi ir darbais. Būkim kartu ir 2017 metais!
Auginkime širdyse žaliuojantį medį, tebūnie jis vieta giedančiam paukščiui nutūpti.

2016_sventes

Dec 23, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes