Su kovo 11-ąja

Mieli kolegos,

Pasveikinkim vieni kitus už tai, kad jau dvidešimt aštuonerius metus turime galimybę savo jėgas skirti laisvų Lietuvos žmonių švietimui ir mokymui, kad nenuilstamai kuriame šiuolaikinę suaugusiųjų švietimo sistemą Lietuvoje ir kad nepavargdami tikime, jog išgyvens tik besimokanti Lietuva!
foto_vasario_16

Mar 10, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2018 metų Baltijos jūros regiono šalių NVO FORUMAS

baltic_sea_NGO_201802

2018 m. gegužės 17-18 d. Upsaloje (Švedija) vyks Baltijos jūros valstybių NVO forumas. Forumo tema: „NVO dalyvavimo Baltijos jūros regione stiprinimas“ (“Strengthen NGO participation in the Baltic Sea Region). Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimas – tai bendros pastangos, ieškant būdų šiame regione iškylančioms problemoms spręsti ir ten gyvenančių žmonių saugaus gyvenimo sąlygoms gerinti.

Pagrindinės Forumo temos

  • Švietimas ir įdarbinimas
  • Tvarus vystymasis
  • Jaunimas
  • Tarpvalstybinio bendradarbiavimo stiprinimas
  • Žmogaus teisės

Kasmetinį forumą organizuoja Baltijos jūros šalių NVO tinklas, kurio veiklą Lietuvoje nuo 2014 m. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos vardu koordinuoja, LSŠA valdybos narė, Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė.

Išsami informacija apie Forumą (preliminari darbotvarkė, Forumo formatas, dalyvavimo ir registracijos detalės: http://sih.lt/BJV_NVO_forumas

Kviečiame registruotis iki 2017 m. kovo 14 d. Lietuvos atstovams šiais metais yra skirtos 6 vietos.

***

Baltijos jūros šalių NVO tinklo tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę Baltijos jūros regione:

  • suburiant nevyriausybines organizacijas iš įvairių Baltijos jūros šalių patirties ir informacijos apsikeitimui ir bendradarbiavimo stiprinimui;
  • kuriant ir palaikant transnacionalinį ir tarpsektorinį NVO tinklą iš įvairių Baltijos jūros šalių;
  • darant NVO labiau matomas ir darančias įtaką sprendimų priėmimui nacionaliniame, regioniniame ir ES lygmenyje;
  • palaikant tarptautinio supratimo ir tarpkultūrinės veiklos plėtojimą;
  • didinant visuomenės informuotumą ir supratimą NVO veiklos ir piliečių iniciatyvų srityje.

Metiniuose NVO forumuose dalyvauja dalyviai iš visų Baltijos jūros regiono šalių. Priimančioji šalis yra tuo metu pirmininkaujanti Baltijos jūros šalių tarybai (http://www.cbss.org). NVO forumas yra ne tik susitikimo vieta nevyriausybinėms organizacijoms, bet taip pat galimybė tolimesnio bendradarbiavimo dialogui tarp NVO ir valdžios institucijų Baltijos jūros regione.

Feb 28, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Su šimtuoju gimtadieniu, Lietuva!

Atkurtai_Lietuvai_100Mieli kolegos, bendraminčiai, bičiuliai. Sveikindami vieni kitus su mūsų šalies jubiliejumi, padėkokime vieni kitiems, kad mokydami ir šviesdami Lietuvos suaugusiuosius ne tik mūsų pirmatakai (M. Valančius, G.Petkevičaitė – Bitė, M. Lukšienė…), bet ir mes patys pridėjome prie ėjimo link šios gražios datos.

Švęskime, džiaukimės, didžiuokimės, dirbkime – vardan tos Lietuvos!

Tegul dar daug šimtmečių
„Tarp Lietuvos
Ir tarp dangaus aukšto
Gieda paukštis virš mūsų
Ir giedos…“
(Vyt.Kernagis)

Paukstis_lange_gieda

Feb 15, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Mokymosi žavesio ir galios atgarsiai Vilniaus miesto savivaldybėje

Džiaugiamės, kad Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius įvertino tradicinės suaugusiųjų mokymosi savaitės organizatorių Vilniaus mieste pastangas. Devynios Vilniaus miesto suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi organizuojančios įstaigos gavo mero padėkas už 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės idėjos įgyvendinimą: Soros International House, Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija, Šiuolaikinių didaktikų centras, LSŠA Vilniaus krašto skyrius, Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas, Mykolo Riomerio universitetas, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

Tikėkimės, kad jau aštuoniolika metų sklindantys suaugusiųjų mokymosi savaitės raibuliai ir toliau pamažu pasieks vis daugiau žmonių visokiausiose srityse: švietime, versle, politikoje, savivaldoje.

Vilniaus miesto mero padėka LSŠA Vilniaus skyriui

Feb 14, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Įsivertinkime mokėjimo mokytis gebėjimus ir tobulinkime juos

erasmus_guid4l2l

Projekto „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ partneriai iš Lietuvos, Estijos, Vokietijos ir Ispanijos sukūrėme du intelektualinius projekto rezultatus: klausimyną mokėjimo mokytis kompetencijai įsivertinti ir rekomendacijas šiai kompetencijai tobulinti.

Mokėjimo mokytis gebėjimų reikšmės šiandieninėje visų gyvenimo sričių vystymosi situacijoje įrodinėti jau nebetenka. Tik kartais atrodo, kad visi esame įvaldę šiuos gebėjimus. Mūsų sukurtų produktų testavimas parodė, kad, deja, taip nėra. Atlikę mokėjimo mokytis įsivertinimo testą tiek suaugusieji mokiniai, tiek jų mokytojai, tiek aukštųjų mokyklų dėstytojai rado šios kompetencijos spragų.

Užpildžius klausimyną gaunama individuali įsivertinimo ataskaita, rodanti mokėjimo mokytis kompetenciją sudarančių sub – kompetencijų (laiko valdymo, informacijos tvarkymo, darbo grupėje, refleksijos bei motyvacijos ir savivertės) lygius: žemą, vidutiniškai žemą, vidutiniškai aukštą, aukštą. Šie rezultatai atskleidžia besimokančiojo individualų mokėjimo mokytis kompetencijos profilį.

Džiaugiamės galėdami pristatyti antrąjį projekto rezultatą – rekomendacijas, ką daryti norintiems mokėjimo mokytis gebėjimus tobulinti. Rekomendacijose apžvelgiami bendrieji įsivertinimo rezultatai pagal gebėjimų lygius, kiekvienos mokėjimo mokytis kompetencijos sudedamosios dalies (subkompetencijos) įverčiai pagal kiekvieną įsivertinimo klausimyno teiginį.

Dabartiniu momentu norėdami pildyti klausimyną turėsite jį atsispausdinti. Rekomendacijas galima atsispausdinti arba skaityti kompiuteryje.

Šiuo metu, projektui einant į pabaigą, intensyviai kuriamas interaktyvus instrumentas, kurį naudojant visus veiksmus (įsivertinti, sužinoti rekomendacijas) bus galima atlikti virtualiai.

Projektas „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ (IG4L2L, Nr. 2016-1-LT01-KA204-023137) vykdomas pagal Erasmus+ strateginių partnerysčių programą.

Klausimynas mokėjimo mokytis kompetencijai įsivertinti

Rekomendacijos mokėjimo mokytis kompetencijai tobulinti

4l2l_logos

Feb 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Būkim per šv. Kalėdas kartu!

Mieli Asociacijos nariai, bičiuliai, kolegos suaugusiųjų švietėjai,

Žvangindami gaidžio pentinais pražygiavo 2017 – ieji. Tikiuosi, kad visiems mums jie buvo dosnūs: artimųjų meile, namų šiluma, svajonėmis, sveikata, darbais ir atlygiu už juos… Na, o jeigu Gaidys ko nors pagailėjo, tai linkiu, kad gauruotas kitų metų Šuo būtų dosnesnis.

Dėkoju už Jūsų pasišventimą, buvimą su mūsų Asociacija, dalijimąsi ir galimybę mokytis vieniems iš kitų.

Būkim ir per šv. Kalėdas kartu: panirkime į skaidrią Laukimo ramybę, džiūgaukime gaudžiant šv. Kalėdų varpams, gėrėkimės mielais veidais prie šventinio stalo, kalbėkime širdimis ir akimis su artimaisiais ir bičiuliais, parymokime tyliai vienatvėje su savimi…

Prasmingų metų pabaigos švenčių ir sėkmingos ateinančių metų pradžios! Susitiksime.

Vilija Lukošūnienė,
Asociacijos prezidentė

kaledos_201712

 

 

Dec 22, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Susipažinkite: rekomendacijos tęstinio profesinio mokymo plėtrai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras baigia įgyvendinti Erasmus + projektą „Visapusiškos tęstinio profesinio mokymo politinės sistemos: tęstinio profesinio mokymo reforma (Re-CVET)“ (angl. Comprehensive policy frameworks for continuing VET: Reform of Continuing Vocational Education and Training Systems (Re-CVET). Baigiamasis projekto renginys – Tęstinio profesinio mokymo – verslo forumas vyko 2017 m. lapkričio 20 d. suaugusiųjų mokymosi savaitės metu.

Projekto vykdytojai pasidalino su mumis projekto rezultatais ir rekomendacijomis tęstinio profesinio mokymo plėtrai. Tikimės, kad jos įdomios ir platesniam suaugusiųjų švietėjų ratui.

Susipažinkite!

Re – CVET forumo rezultatai

Dec 12, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Suaugusiųjų mokymosi savaitė nuvilnijo per Lietuvą

Nacionaliniu atidarymo renginiu, kuris lapkričio 17 d. įvyko Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, prasidėjo šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“. Renginio organizatoriai – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos fondas, Utenos kolegija – pakvietė dalyvius aptarti pagrindines suaugusiųjų mokymosi savaitės idėjas: kaip mokymasis padeda atskleisti žmogaus galimybes ir talentus, kuo praturtina žmogaus būtį, kuo mokymasis yra žavus.

Atidarymo renginio akimirkas galima patirti čia: https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/suaugusiuju- mokymosi-savaites- atidarymas-nuo-itraukianciu-pranesimu- iki-kurybos

Iš Utenos suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai, tarsi bangos, nuvilnijo per visą Lietuvą nuo Klaipėdos iki Visagino, Ignalinos ir Zarasų, nuo Alytaus ir Lazdijų iki Biržų…

Iš Marijampolės su džiaugsmu pranešama, kad 2017 m. savaitė jau įsibėgėjo. Prasidėjo ji nuo susitikimo su aktoriumi G. Savicku Meilės Lukšienės švietimo centre, kuris LABAI atitiko mokymosi galios ir žavesio temą. Suaugusiųjų mokymasis tęsėsi Suaugusiųjų mokymo centre atvira pamoka  „Mokymosi galia ir žavesys“, seminaru – diskusija su Socialinės veiklos asociacijos „Šviesos kampelis“ direktore J. Lipkevičienė, susitikimu su psichiatru D.Pūru ir gausybe fizinio aktyvumo užsiėmimų visuomenei…

Alytuje suaugusiųjų mokymosi savaitė prasidėjo atidarymo vakaru suaugusiųjų švietėjams ir diskusija apie suaugusiųjų mokymąsi radijo stotyje FM99. Kviečiame pasiklausyti:

O Savaitės Paukštė skrenda toliau… Tikimės atgarsių ir iš kitų Lietuvos vietovių.

Nov 22, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Septyni šimtai mokymosi galimybių. Nacionalinė 2017 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės programa

Skelbiame nacionalinę 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių programą. Šiais metais MOKYSIMĖS ir DŽIAUGSIMĖS visoje Lietuvoje – nuo Klaipėdos iki Zarasų, nuo Biržų iki Vilkaviškio… Mokymosi svaitės metu įvyks apie 700 įvairaus pobūdžio renginių suaugusiems. Skaitysime ir diskutuosime, piešime ir šoksime, sportuosime ir gaminsime patiekalus, mokysimės kalbų ir plaukiosime, tobulinsime skaitmeninį raštingumą ir lavinsime atmintį… Susibūrę draugėn – suaugusiųjų mokytojai ir suaugę besimokantieji naudosimės visomis žavingomis mokymosi galimybėmis. Atsiverskime programą ir išsirinkime patraukliausią!

Nacionalinė renginių programa

Nov 13, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Kviečiame susitelkti į besimokantįjį

Pristatome ERASMUS + projekto „Andragoginio meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ (projekto Nr. 2016-1- LT01-KA104- 022902) dalyvių patirtį, sukauptą pirmojo mobilumo Heidelbergo pedagogikos universiteto Tęstinių studijų akademijoje metu. Įgyyti patirtį padėjo minėtos įstaigos dėstytoja, mobilumo mokymų facilitatorė Veronika Strittmatter – Haubold, sudėti į metodinę priemonę „Susitelkti į besimokantįjį“– LSŠA ekspertas Arūnas Bėkšta.

Metodinė priemonė skirta andragogams praktikams, turintiems andragoginius pagrindus ir norintiems tobulinti savo kompetenciją.

Priemonę sudaro teorinė dalis, kurioje glaustai aprašomos mokymo metu aptartos suaugusiųjų mokymosi koncepcijos ir mobilumo mokymuose naudotų metodų aprašymai ir trumpos refleksijos.

Linkime malonaus skaitymo ir prasmingo medžiagos taikymo savo mokymuose!

Nov 13, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes