Baltijos šalių andragogai mokysis Ruhnos saloje

2018 m. birželio 20-22 d. Baltijos šalių neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai kviečiami į septintąją Baltijos andragogų vasaros mokyklą „Neformalaus suaugusiųjų švietimo šimtmetis“. Tai jau septintoji vasaros mokykla, kurioje stiprinamas Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimas dalijantis suaugusiųjų mokymo ir mokymosi metodais, patirtimi, bendraujant socialiniuose vakarėliuose ir neformaliai.

Šiais metais Baltijos andragogų vasaros mokyklą organizuoja Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacija. Numatoma, kad renginyje visų Baltijos šalių atstovai papasakos, kas yra nuveikta jų šalyse mokant suaugusius per šimtą metų, dalinsis savo patirtimi ir suaugusiųjų mokymosi „atradimais“.

Renginys vyks vienoje iš Estijos salų – Ruhnos (http://ruhnu.ee/en/web/english/) saloje, įdomia savo praeitimi, gamta, žmonėmis. Renginio programoje numatyti keli renginiai salos ypatumams pažinti (žr. programą).

Dalyvio mokestis – 150 Eur (kelionė laivu, nakvynė, maitinimas, renginiai).

Dalyviams iš Lietuvos ir Latvijos užsakytas laivas į salą iš Latvijos uosto Mersrags. Vietų skaičius laive ribotas.

Dalyviai registruojami iki gegužės 21 d. https://goo.gl/forms/747blmKINpTSDHT02 (eilutėje, kur klausiama, ar reikia transporto iš Talino į Parnu, žymime ne, nes kelionę iki uosto Latvijoje organizuosimės iš Lietuvos).

Dalyvavimo sąlygų aprašymas bus atsiųstas užsiregistravusiems dalyviams.

Kviečiame dalyvauti!

May 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Asociacijos nariai mokėsi darbo su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais pagrindų

Devyni Asociacijos nariai, dirbantys penkiose konsorciumo ,kuris vykdo Erasmus+ mobilumo projektą „Andragoginis meistriškumas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ (http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/KA1_apra%C5%A1ymas_tinklalapiui.pdf ) įstaigose, dalyvavo kursuose apie darbą su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. Mobilumo vizito keliai šį kartą nuvedė į Italiją, šalį, kur minėtų grupių žmonių yra kiekvienoje savivaldybėje, kiekviename kaime. Pirmaisiais mokymų įspūdžiais pasidalijome su „Epale“ platformos suaugusiųjų švietėjų bendruomene. Kviečiame ir mūsų svetainės lankytojus su jais susipažinti: https://ec.europa.eu/epale/lt/blog/penkios-dienos-ispletusios-supratima-apie-darba-su-migrantais-pabegeliais-ir-prieglobscio

May 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Mokėjimo mokytis festivalio dienoraštis

Penkias dienas Hanoveryje vyko tikras mokėjimo mokytis festivalis – taip drąsiai galima pavadinti mokymosi renginį, vykusį Stephanstift‘o suaugusiųjų mokymo centre. Jame dalyvavo 19 suaugusiųjų švietėjų iš Lietuvos, Ispanijos, Vokietijos ir Estijos.

Renginyje būsimieji mokėjimo mokytis patarėjai (tutoriai) ruošėsi būsimai veiklai: detaliai susipažino su projekto tikslais ir numatomais rezultatais, išbandė virtualų mokėjimo mokytis klausimyną ir mokėsi, kaip jį naudoti dirbant su savo besimokančiais, aptarė strategijas mokėjimui mokytis stiprinti ir išbandė metodus.

Visa mokymų programa iš anksto buvo pasidalinta tarp projekto partnerių, kiekvienas įnešė indėlį tokiais būdais ir metodais, kokie jam atrodė tinkamiausi.

Mokėjimo mokytis rekomendacijose mokymuisi gerinti itin rekomenduojama rašyti mokymosi dienoraštį. Mokymosi renginio dienoraštis atrodė taip (skaitykite toliau).

Pirmadienis: pažintys.

Kolegos vokiečiai savaitę pradėjo nuo išsamaus dalyvių susipažinimo ir pasirengimo visos savaitės darbui ties mokėjimo mokytis tema. Įvairiais aktyviais metodais pasikeitėme informacija apie savo profesinę veiklą, laisvalaikio praleidimo būdus, ankstesnio mokymosi patirtį.

mokejimas_mokytis_1 mokejimas_mokytis_2

Popietinėje dalyje išbandėme virtualus mokėjimo instrumentą: atlikę testą gavome automatiškai sugeneruotas rekomendacijas, kaip stiprinti silpniausius mokėjimo mokytis gebėjimus. Sužinojome, kad netgi labai patyrę andragogai turi mokėjimo mokytis spragų.

Paskutinėje sesijoje susipažinome su besimokančiųjų mokymosi stiliais pagal VARK klasifikaciją, aptarėme būdūs, kaip andragogas turėtų dirbti su kiekvieno stiliaus mokiniais.

Antradienis: atradimai.

Šią dieną lietuvaičiai pradėjome „Rytinės arbatėlės‘ metodu, kuris priminė praėjusios dienos įspūdžius ir sužadino dalyvių energiją. Vėliau mūsų Arūnas detaliai pristatė projektą; jo idėją, atsiradimo istoriją, metodologiją, mokėjimo mokytis kompetenciją sudarančias dalis, partnerių bendradarbiavimą kuriant virtualų instrumentą.

Pertraukėlės metu aplankėme Stephansstift‘ profesinio mokymo centre, kuriame socialinių ir atsilikimo mokymesi problemų turintys jauni suaugusieji rengiami profesinei veiklai automobilių remonto, sodininkystės, meno, viešojo maitinimo ir pan. srityse.

Popietine dalimi pradėjo išsamus atskirų mokėjimo mokytis kompetencijos sudėtinių dalių (subkompetencijų) nagrinėjimas. Apie motyvaciją ir pasitikėjimą savimi kalbėjo ir metodus jos gilinimui demonstravo kolegos iš Ispanijos.

mokejimas_mokytis_3Partneriai iš Estijos aptarė laiko valdymo charakteristikas. Mažesnėse grupelėse piešėme asmeninę „Laiko picą“, aptarėme, kaip atrodo mūsų dienos ritmas. Antrojoje užduoties dalyje grupelei, virtusioje „šeima“ teko suderinti individualias „laiko picas“ taip, kad būtų galima įterpti dar vieną veiklą į ir taip užimtą dienotvarkę.

Trečiadienis: grupė galia!

Rytinę sesiją kolegos iš Estijos pradėjo dalyvių aktyvinimu. Dirbdami poromis, nekalbėdami ir kitaip nebendraudami, turėjome „susitarti“, kaip nupešti tam tikrus vaizdus (namą, medį ir šunį) ir kaip piešinį pavadinti. Piešinį piešėme vienu rašikliu, bet dviem rankom: savo ir partnerio!

Informacijos organizavimo galimybės buvo aptartos teoriškai ir išbandytos praktiškai. Išsiaiškinę informacijos klasifikavimo principus atlikome Stephansstif‘o mokymo centro „inventorizaciją“: skaičiavome ir klasifikavome šviestuvus, suolus bei kėdes, paveikslus, gėles ir informacinius stendus.

mokejimas_mokytis_4

Vadovaujant andragogams ir Lietuvos nacionalinėse grupėse aptarėme ankstesnio mokymosi refleksijos supratimą: kodėl ji svarbi, kaip padeda mokytis esamuoju laiku, kokie patirties dalykai trukdo mokytis, kaip besimokantieji gali įveikti trukdžius ir panaudoti teigiamus dalykus, kaip patarėjas (tutorius) gali padėti mokiniams.

mokejimas_mokytis_5

Mokymosi grupėje temą pristatė Ispanijos partneriai, įtraukdami dalyvius į žaismingą užduotį, kuri parodė, kad grupės darbas duoda geresnius rezultatus nei individualus.

Ketvirtadienis: jūsų tarnas tutorius.

Rytą prasidėjome pratimu „Vieniša sala“, skirtu komandai telkti: visiems dalyviams stovint ant apkloto reikėjo apklotą apversti kita puse – nenulipant ir nesikalbant!

mokejimas_mokytis_6

mokejimas_mokytis_7

Ši diena buvo skirta tutoriaus vaidmeniui, užduotims ir savybėms. Daug laiko skirėme aiškinimuisi, kaip tutorius gali padėti mokiniams naudoti projekte kuriamą virtualų mokėjimo mokytis įsivertinimo ir tobulinimosi instrumentą. Nacionalinėse komandose gilinomės į virtualaus instrumento pateikiamas rekomendacijas ir teikėme pavyzdžius, kaip konkrečiai galėtume tas rekomendacijas aptarti su konsultuojamu mokiniu.

Popietinėje dalyje tobulinome savo komunikacijos gebėjimus. Vokiečių partneriai organizavo dalyvių praktinį susipažinimą su keturiomis komunikacijos teorijomis, kurių žinojimas gali palengvinti tutoriaus bendravimą su konsultuojamuoju. Išbandėme „Keturių informacijos priėmimo ausų“ (Friedmann Schulz von Thun) modelį, gerinome parafrazavimo ir klausimų uždavimo įgūdžius.

Vakare bendravome neformaliai (nors ir visas renginys buvo neformalus). Jo metu kiekviena šalis pristatė savo šalies delikatesus, lietuvaičiai suorganizavome nuotaikingą viktoriną apie Lietuvą ir jos sąsajas su Estija, Ispanija ir Vokietija.

mokejimas_mokytis_8

Penktadienis: žvilgsnis į ateitį.

Pirmąją paskutiniosios dienos pusę toliau nagrinėjome būsimojo tutoriaus veiklą. Pirmiausia aptarėme, kokius metodus galime taikyti konsultuodami mokinį, sudarėme metodų rinkinį. Na, o tuomet praktikavomės būti tutoriais. Sudarėme grupeles, kiekvienas narys atlikome tutoriaus, mokinio ir stebėtojo vaidmenis. Praktikavimuisi naudojome asmeninius virtualaus įsivertinimo instrumento rezultatus. „Mokinys“ pristatydavo savo problematinę sritį, tutorius stengėsi pagelbėti mokiniui tą problemą įveikti, o stebėtojas teikė savo pastabas tutoriui apie jo darbą.

mokejimas_mokytis_9 mokejimas_mokytis_10

Popietinėje renginio dalyje „viena akis verkė, kita juokėsi“, nes dar norėjosi būti kartu, ir toliau jausti visą savaitę tvyrojančią nuoširdumo ir bendrystės būseną, tačiau renginio laikas baigėsi ir reikėjo krautis lagaminus kelionei namo. Mokėjimo mokytis festivalis baigėsi. Išsiskyrėme su viltimi, kad panašius „festivalius“ pavyks suorganizuoti savosiose šalyse, saviems mokytojams ir mokiniams. Kad pajustų mokėjimo mokytis patrauklumą ir prasmę.

Projektas „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ (Nr. 2016-1-LT01-KA204-023137) vykdomas pagal Erasmus+ strateginių partnerysčių programą. Projektą koordinuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

mokejimas_mokytis_11

Apr 7, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas

LSSA_25

LSŠA valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 20 d. 10.00 val. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks Mykolo Romerio Universitete (Ateities g. 20, Vilnius).

Dalyvių registracija nuo 9.30 val.

Pagrindiniai susirinkimo klausimai:

 1. LSŠA metinės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, revizorės išvados. Ataskaitų tvirtinimas.
 2. Valdybos veiklos ataskaita ir jos įvertinimas.

Preliminari darbotvarkė

Kviečiame Asociacijos narius aktyviai dalyvauti!

Apr 7, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Su kovo 11-ąja

Mieli kolegos,

Pasveikinkim vieni kitus už tai, kad jau dvidešimt aštuonerius metus turime galimybę savo jėgas skirti laisvų Lietuvos žmonių švietimui ir mokymui, kad nenuilstamai kuriame šiuolaikinę suaugusiųjų švietimo sistemą Lietuvoje ir kad nepavargdami tikime, jog išgyvens tik besimokanti Lietuva!
foto_vasario_16

Mar 10, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2018 metų Baltijos jūros regiono šalių NVO FORUMAS

baltic_sea_NGO_201802

2018 m. gegužės 17-18 d. Upsaloje (Švedija) vyks Baltijos jūros valstybių NVO forumas. Forumo tema: „NVO dalyvavimo Baltijos jūros regione stiprinimas“ (“Strengthen NGO participation in the Baltic Sea Region). Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimas – tai bendros pastangos, ieškant būdų šiame regione iškylančioms problemoms spręsti ir ten gyvenančių žmonių saugaus gyvenimo sąlygoms gerinti.

Pagrindinės Forumo temos

 • Švietimas ir įdarbinimas
 • Tvarus vystymasis
 • Jaunimas
 • Tarpvalstybinio bendradarbiavimo stiprinimas
 • Žmogaus teisės

Kasmetinį forumą organizuoja Baltijos jūros šalių NVO tinklas, kurio veiklą Lietuvoje nuo 2014 m. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos vardu koordinuoja, LSŠA valdybos narė, Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė.

Išsami informacija apie Forumą (preliminari darbotvarkė, Forumo formatas, dalyvavimo ir registracijos detalės: http://sih.lt/BJV_NVO_forumas

Kviečiame registruotis iki 2017 m. kovo 14 d. Lietuvos atstovams šiais metais yra skirtos 6 vietos.

***

Baltijos jūros šalių NVO tinklo tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę Baltijos jūros regione:

 • suburiant nevyriausybines organizacijas iš įvairių Baltijos jūros šalių patirties ir informacijos apsikeitimui ir bendradarbiavimo stiprinimui;
 • kuriant ir palaikant transnacionalinį ir tarpsektorinį NVO tinklą iš įvairių Baltijos jūros šalių;
 • darant NVO labiau matomas ir darančias įtaką sprendimų priėmimui nacionaliniame, regioniniame ir ES lygmenyje;
 • palaikant tarptautinio supratimo ir tarpkultūrinės veiklos plėtojimą;
 • didinant visuomenės informuotumą ir supratimą NVO veiklos ir piliečių iniciatyvų srityje.

Metiniuose NVO forumuose dalyvauja dalyviai iš visų Baltijos jūros regiono šalių. Priimančioji šalis yra tuo metu pirmininkaujanti Baltijos jūros šalių tarybai (http://www.cbss.org). NVO forumas yra ne tik susitikimo vieta nevyriausybinėms organizacijoms, bet taip pat galimybė tolimesnio bendradarbiavimo dialogui tarp NVO ir valdžios institucijų Baltijos jūros regione.

Feb 28, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Su šimtuoju gimtadieniu, Lietuva!

Atkurtai_Lietuvai_100Mieli kolegos, bendraminčiai, bičiuliai. Sveikindami vieni kitus su mūsų šalies jubiliejumi, padėkokime vieni kitiems, kad mokydami ir šviesdami Lietuvos suaugusiuosius ne tik mūsų pirmatakai (M. Valančius, G.Petkevičaitė – Bitė, M. Lukšienė…), bet ir mes patys pridėjome prie ėjimo link šios gražios datos.

Švęskime, džiaukimės, didžiuokimės, dirbkime – vardan tos Lietuvos!

Tegul dar daug šimtmečių
„Tarp Lietuvos
Ir tarp dangaus aukšto
Gieda paukštis virš mūsų
Ir giedos…“
(Vyt.Kernagis)

Paukstis_lange_gieda

Feb 15, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Mokymosi žavesio ir galios atgarsiai Vilniaus miesto savivaldybėje

Džiaugiamės, kad Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius įvertino tradicinės suaugusiųjų mokymosi savaitės organizatorių Vilniaus mieste pastangas. Devynios Vilniaus miesto suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi organizuojančios įstaigos gavo mero padėkas už 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės idėjos įgyvendinimą: Soros International House, Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija, Šiuolaikinių didaktikų centras, LSŠA Vilniaus krašto skyrius, Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas, Mykolo Riomerio universitetas, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

Tikėkimės, kad jau aštuoniolika metų sklindantys suaugusiųjų mokymosi savaitės raibuliai ir toliau pamažu pasieks vis daugiau žmonių visokiausiose srityse: švietime, versle, politikoje, savivaldoje.

Vilniaus miesto mero padėka LSŠA Vilniaus skyriui

Feb 14, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Įsivertinkime mokėjimo mokytis gebėjimus ir tobulinkime juos

erasmus_guid4l2l

Projekto „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ partneriai iš Lietuvos, Estijos, Vokietijos ir Ispanijos sukūrėme du intelektualinius projekto rezultatus: klausimyną mokėjimo mokytis kompetencijai įsivertinti ir rekomendacijas šiai kompetencijai tobulinti.

Mokėjimo mokytis gebėjimų reikšmės šiandieninėje visų gyvenimo sričių vystymosi situacijoje įrodinėti jau nebetenka. Tik kartais atrodo, kad visi esame įvaldę šiuos gebėjimus. Mūsų sukurtų produktų testavimas parodė, kad, deja, taip nėra. Atlikę mokėjimo mokytis įsivertinimo testą tiek suaugusieji mokiniai, tiek jų mokytojai, tiek aukštųjų mokyklų dėstytojai rado šios kompetencijos spragų.

Užpildžius klausimyną gaunama individuali įsivertinimo ataskaita, rodanti mokėjimo mokytis kompetenciją sudarančių sub – kompetencijų (laiko valdymo, informacijos tvarkymo, darbo grupėje, refleksijos bei motyvacijos ir savivertės) lygius: žemą, vidutiniškai žemą, vidutiniškai aukštą, aukštą. Šie rezultatai atskleidžia besimokančiojo individualų mokėjimo mokytis kompetencijos profilį.

Džiaugiamės galėdami pristatyti antrąjį projekto rezultatą – rekomendacijas, ką daryti norintiems mokėjimo mokytis gebėjimus tobulinti. Rekomendacijose apžvelgiami bendrieji įsivertinimo rezultatai pagal gebėjimų lygius, kiekvienos mokėjimo mokytis kompetencijos sudedamosios dalies (subkompetencijos) įverčiai pagal kiekvieną įsivertinimo klausimyno teiginį.

Dabartiniu momentu norėdami pildyti klausimyną turėsite jį atsispausdinti. Rekomendacijas galima atsispausdinti arba skaityti kompiuteryje.

Šiuo metu, projektui einant į pabaigą, intensyviai kuriamas interaktyvus instrumentas, kurį naudojant visus veiksmus (įsivertinti, sužinoti rekomendacijas) bus galima atlikti virtualiai.

Projektas „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ (IG4L2L, Nr. 2016-1-LT01-KA204-023137) vykdomas pagal Erasmus+ strateginių partnerysčių programą.

Klausimynas mokėjimo mokytis kompetencijai įsivertinti

Rekomendacijos mokėjimo mokytis kompetencijai tobulinti

4l2l_logos

Feb 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Būkim per šv. Kalėdas kartu!

Mieli Asociacijos nariai, bičiuliai, kolegos suaugusiųjų švietėjai,

Žvangindami gaidžio pentinais pražygiavo 2017 – ieji. Tikiuosi, kad visiems mums jie buvo dosnūs: artimųjų meile, namų šiluma, svajonėmis, sveikata, darbais ir atlygiu už juos… Na, o jeigu Gaidys ko nors pagailėjo, tai linkiu, kad gauruotas kitų metų Šuo būtų dosnesnis.

Dėkoju už Jūsų pasišventimą, buvimą su mūsų Asociacija, dalijimąsi ir galimybę mokytis vieniems iš kitų.

Būkim ir per šv. Kalėdas kartu: panirkime į skaidrią Laukimo ramybę, džiūgaukime gaudžiant šv. Kalėdų varpams, gėrėkimės mielais veidais prie šventinio stalo, kalbėkime širdimis ir akimis su artimaisiais ir bičiuliais, parymokime tyliai vienatvėje su savimi…

Prasmingų metų pabaigos švenčių ir sėkmingos ateinančių metų pradžios! Susitiksime.

Vilija Lukošūnienė,
Asociacijos prezidentė

kaledos_201712

 

 

Dec 22, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes