Vasara baigias, rugsėjo pirmoji… šnabžda „Pievelės“

Sveikiname visą suaugusiųjų švietėjų bendruomenę ir Asociacijos narius su nauju mokymo ir mokymosi sezonu! Linkime sėkmingų, kūrybingų, nuotaikingų mokslo metų, kurie teiktų daugiau džiaugsmo nei rūpesčių.

pieveles_2017

Asociacijos narius pasisemti įkvėpimo būsimiems darbams ir mokymosi atradimams kviečiame į Rumšiškes, į tradicinį (vienuoliktą) „Pievelių šnabždesių“ susitikimą.

„Nežinau kito renginio, kur taip darniai derėtų profesinis tobulėjimas ir poilsis. Čia skaitomi pranešimai, diskutuojama apie naujas švietimo galimybes, čia leidžiame aitvarus, darome staigmenas, dainuojame, žaidžiame.“

Susitikimas vyks 2018 m. rugsėjo 15-16 d. Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje. Atvykime žalioj žolėj ir debesų tylėjime pajusti obuolių kvapo ir bendravimo džiaugsmo!

Kvietimas į renginį

Registracijos forma

Sep 1, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“

2018 m. lapkričio 19 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI šventę – devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.

Šiais metais suaugusiųjų mokymosi savaitę skiriame atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

Suaugusiųjų mokymosi savaitę 2018 m. lapkričio 16 dieną atidarysime Birštone.

Kviečiame susipažinti su 2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja čia

Kitus suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimo dokumentus, pateiksime rugpjūčio pabaigoje.

Aug 3, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Sutikime žmogų, ne kultūrą

Mažas Porretta Terme miestelis (apie 4 000 gyventojų) Bolonijos provincijoje (Italija) ir didelė šio miestelio suaugusiųjų švietėjų patirtis, kaip dirbti su migrantais ir pabėgėliais – taip būtų galima apibendrinti Eramus+ mobilumo kelionę, kurioje 2018 m. balandžio mėn. dalyvavo devyni projekto „Andragoginis meistriškumas – suaugusiųjų mokymo kokybei didinti“ (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA104-022902) dalyviai. Mokymuose buvo gvildenama darbo su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais tema, aiškinamasi, kaip suaugusiųjų švietėjai gali prisidėti prie spartesnės minėtų asmenų integracijos, stebima, kaip tai daro ir su kokiais iššūkiais susduria kolegos Italijoje.

Norėdami pasidalinti savo patirtimi su kitais Lietuvos suaugusiųjų švietėjais, mokymosi kelionės dalyviai susistemino ir apibendrino mokymosi metu įgytas žinias, patirtį ir įspūdžius bei sudėjo juos į leidinį „Sutikti Žmogų, ne kultūrą. Darbo su migrantais mokymų Italijoje užrašai“.

Leidinį sudaro dvi dalys.

Pirmoji dalis skiriama teorinėms įžvalgoms, kurias svarbu žinoti ir suprasti dirbant su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, kitaip tariant, su kitų kultūrų atstovais. Teorinėje dalyje glaustai aprašomi mokymosi metu aptarti kultūros ir švietimo dalykai, pateikiami atliktų užduočių aprašymai bei jų rezultatai. Šią mokymų dalį vedė dr. Matilde Gruenhage Monetti, daugiau nei 25 metų dirbusi moksline bendradarbe Vokietijos suaugusiųjų švietimo instituto Leibniz mokymosi visą gyvenimą centre, tarptautinį pripažinimą pelniusi tarpkultūrinio mokymo ir mokymosi ekspertė.

Antrąją leidinio dalį sudaro mokymosi metu vykusių susitikimų su savivaldybės vadovais, nevyriausybinių organizacijų atstovais ir imigrantų mokymų organizatoriais aprašymai bei mokomosios kelionės dalyvių refleksija.

Leidinys skirtas savivaldybių tarnautojams, suaugusiųjų mokytojams ir sveikatos priežiūros darbuotojams, kuriems tenka arba teks susidurti su į Lietuvą atvykstančiais imigrantais.

Leidinį pagal mokomosios kelionės medžiagą sudarė: Monika Pocienė, Laurencija Budrytė Ausiejienė (Klaipėdos valstybinė kolegija), Kristina Lensbergienė, Loreta Gudelienė Gudelevičienė (Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centras), Jolanta Gelžinienė, Aušrinė Česnulienė (Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras), Vilija Lukošūnienė, Arūnas Bėkšta (Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija), Danutė Streikuvienė, Aušra Bagdonavičienė (Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“). Grupės darbui vadovavo projekto turinio ekspertas Arūnas Bėkšta ir projekto vadovė Vilija Lukošūnienė.

Linkime malonaus skaitymo ir prasmingo medžiagos taikymo savo mokymuose!

Jul 13, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Mokomės mokytis? Pasitikrinkime rezultatus!

inspiring_guide_4L2L

Turime džiugią naujieną: jau galima naudotis pilna mokėjimo mokytis įsivertinimo ir gebėjimų tobulinimo rekomendacijų instrumento versija. Baigėme kurti tinklalapį „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“, kuriame rasite:

  1. Instrumentą mokėjimo mokytis rezultatams įsivertinti, kurį užpildę gausite rekomendacijų, kaip gerinti gebėjimą mokytis (penkiomis kalbomis, tarp jų ir lietuvių).
  2. Instrukciją, kaip naudotis instrumentu.
  3. Medžiagą andragogams, norintiems konsultuoti besimokančiuosius mokėjimo mokytis gebėjimų tobulinimo klausimais (anglų k.).

Tinklalapio adresas: http://lt.learntolearn.eu/

Instrumentą sukūrėme bendradarbiaudami su kolegomis iš Vokietijos, Ispanijos ir Estijos, vykdydami Erasmus+ projektą ‚Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“.

Projekto naujienlaiškius – ką darėme, kaip darėme, kaip jautėmės – rasite LSŠA svetainėje:
http://www.lssa.smm.lt/en/wp-content/uploads/2015/01/IG4L2L-Newsletter-No.1.pdf
http://www.lssa.smm.lt/en/wp-content/uploads/2015/01/IG4L2L-Newsletter-No.-2.pdf

Kviečiame naudotis instrumentu ir paraginti jį naudoti kitus, esančius šalia Jūsų!

people_looking_somewhere_cut

 

Jun 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Mokymosi galios ir žavesio istorijos – naujas „Savišvietos“ leidinys

Praėjusių metų suaugusiųjų mokymosi savaitėje prašėme dalyvius (ir ne tik dalyvius) pasidalinti savo mokymosi sėkmės istorijomis. Istorijų rašymo ir rinkimo procesas šiek tiek užtruko, tačiau dabar džiaugiamės galėdami pristatyti naująjį „Savišvietos“ leidinį. Visas leidinys – apie žavesį, sėkmę, džiaugsmą, kurį patiriame mokydamiesi.

Leidinyje kviečiame skaityti:

  • Istoriją, ką reiškia sutikti Žmogų.
  • Trylika pasakojimų apie mokymąsi, kuriuos parašė suaugę besimokantieji.
  • Penkis suaugusiųjų mokymo ir mokymosi įstaigų aprašymus, kaip jų bendruomenės ieško mokymosi žavesio.
  • Šešis mokymosi sėkmės pavyzdžius, pateiktus 2017 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės projektų ir iniciatyvų konkursui.

Linkime jaukaus skaitymo!

Jun 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Įspūdžiai iš 2018 m. Baltijos jūros valstybių nevyriausybinių organizacijų forumo

 

2018 m. birželio 17-18 d. Upsaloje (Švedija) vyko Baltijos jūros valstybių nevyriausybinių organizacijų forumas. LSŠA renginyje atstovavo Daiva Malinauskienė, Soros International House direktorė ir LSŠA valdybos narė, nuo 2014-ųjų organizuojanti Lietuvos NVO dalyvavimą Baltijos jūros valstybių NVO forumuose.

Dalijamės Daivos įspūdžiais iš Forumo.

„Kaip paprastai Forumas, kurio pagrindinė tema „NVO įtakos stiprinimas Baltijos jūros regione“ vyko dvi dienas. Reginys prasidėjo plenarine sesija, vėliau darbas vyko penkiose sekcijose: švietimas ir įdarbinimas, jaunimas, žmogaus teisės, tvarus vystymasis/plėtra ir gebėjimų stiprinimas. Skirtingai nuo ankstesnių forumų, sekcijų dalyviai, savo darbą pradėjo dar prieš mėnesį iki forumo pradžios teminiuose internetiniuose seminaruose. Forume pradėtas darbas nagrinėjant temas ir plėtojant projektus buvo tęsiamas antroje pirmos dienos dalyje bei antrąją renginio dieną.

Padirbėję sekcijose dalyviai susirinko kartu, sekcijų atstovai pristatė nuveikt darbo rezultatas. Aš pristačiau švietimo sekcijoje išvystytą projekto idėją, kaip ugdyti 50+ amžiaus žmonių verslumą.

Renginio pabaigoje buvo aptarta Forumo dalyvių parengta deklaracija/kreipimasis į visų Baltijos jūros valstybių atitinkamas valdžios institucijas ir kitas suinteresuotas organizacijas dėl NVO įtakos augimo galimybių“.

Baigiamoji Forumo deklaracija

Kitais metais Baltijos jūros valstybių NVO Forumas vyks Rygoje.

20180517_135120

20180518_104801

Jun 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Projekto „Andragoginis meistriškumas – suaugusiųjų mokymosi kokybei“ finišas

Prieš pusantrų metų partnerių susitikimu Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje prasidėjęs projektas šių metų gegužės viduryje baigėsi Druskininkuose. Į Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymų centrą „Dainava“ suvažiavo projekto partneriai ir mokomųjų vizitų dalyviai.

andragogai_meistriskumas01

Pagrindinis susitikimo tikslas buvo aptarti mokomojo vizito į Italiją rezultatus ir parengti vizito medžiagą. Mokymų dalyvių komanda, pasidžiaugusi susitikimu, „greituoju būdu“ atgaivinusi prieš mėnesį vykusios kelionės į Porretta Terme įspūdžius, rimtai kibo į mokymų užrašus. Pirmoji užduotis – atrinkti pačią vertingiausią medžiagą apie darbą su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, kuria norėtų pasidalinti su Lietuvos andragogais. Medžiagos parsivežta nemažai, atrinkti ją nebuvo lengva.

andragogai_meistriskumas02 andragogai_meistriskumas03

Apsisprendę, kokią medžiagą naudos, ėmėsi rašyti…Vieni apibendrino teorines įžvalgas, kurias pateikė mokymų vedėja dr. Matilde Gruenhage – Monetti, kiti aprašė mokomuosius susitikimus, treti – darbo grupėse rezultatus. Visi – savo įgytą patirtį, patirtus kultūrinio bendravimo įspūdžius. Dviejų dienų darbo rezultatu jau netrukus bus pasidalinta su plačiąja andragogų bendruomene.

andragogai_meistriskumas04

Šeštadienio vakare įvyko projekto partnerių ir abiejų mokomųjų vizitų dalyvių (gaila, gaila, bet ne visi galėjo dalyvauti) susitikimas. Jo metu buvo „parungtyniauta“, kuris vizitas (į Vokietiją ar į Italiją) buvo „geresnis“, kuri grupė buvo „šaunesnė“. Girdėjosi „o kai mes buvome…“, o mes girdėjome…“, „o kaip mes dirbome!“…… Trumpai buvo prisimintas projekto kelias ir ilgai džiaugtasi projekto sėkme: kad įvyko visi suplanuoti vizitai, parengtos dvi publikacijos pagal mokymų medžiagas, nemažai dalykų (ypač sužinotų pirmojo vizito metu) jau pritaikyta praktikoje, Asociacijos nariai pažino vieni kitus, susidraugavo, rado bendrų interesų ir toliau norėtų bendrauti ir bendradarbiauti…

andragogai_meistriskumas05

Dvi dienos Druskininkuose prabėgo nepaprastai greitai. Viena akimi besijuokiantys, kita – beliejantys ašarą projekto dalyviai skirstėsi namo, tikėdami būsimais susitikimais, o, galbūt, ir naujais projektais.

andragogai_meistriskumas06

Projekto „Andragoginis meistriškumas – suaugusiųjų mokymosi kokybei“ (Nr. 2016 -1-LT01-KA104-022902) mokomuosiuose vizituose į Vokietiją ir Italiją dalyvavo 18 andragogų iš Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (projekto veiklų koordinatorius), Klaipėdos valstybinės kolegijos, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ bei Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centro. Projektą finansavo Erasmus+ programos KA1 paprogramė.

 

Jun 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Baltijos šalių andragogai mokysis Ruhnos saloje

2018 m. birželio 20-22 d. Baltijos šalių neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai kviečiami į septintąją Baltijos andragogų vasaros mokyklą „Neformalaus suaugusiųjų švietimo šimtmetis“. Tai jau septintoji vasaros mokykla, kurioje stiprinamas Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimas dalijantis suaugusiųjų mokymo ir mokymosi metodais, patirtimi, bendraujant socialiniuose vakarėliuose ir neformaliai.

Šiais metais Baltijos andragogų vasaros mokyklą organizuoja Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacija. Numatoma, kad renginyje visų Baltijos šalių atstovai papasakos, kas yra nuveikta jų šalyse mokant suaugusius per šimtą metų, dalinsis savo patirtimi ir suaugusiųjų mokymosi „atradimais“.

Renginys vyks vienoje iš Estijos salų – Ruhnos (http://ruhnu.ee/en/web/english/) saloje, įdomia savo praeitimi, gamta, žmonėmis. Renginio programoje numatyti keli renginiai salos ypatumams pažinti (žr. programą).

Dalyvio mokestis – 150 Eur (kelionė laivu, nakvynė, maitinimas, renginiai).

Dalyviams iš Lietuvos ir Latvijos užsakytas laivas į salą iš Latvijos uosto Mersrags. Vietų skaičius laive ribotas.

Dalyviai registruojami iki gegužės 21 d. https://goo.gl/forms/747blmKINpTSDHT02 (eilutėje, kur klausiama, ar reikia transporto iš Talino į Parnu, žymime ne, nes kelionę iki uosto Latvijoje organizuosimės iš Lietuvos).

Dalyvavimo sąlygų aprašymas bus atsiųstas užsiregistravusiems dalyviams.

Kviečiame dalyvauti!

May 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Asociacijos nariai mokėsi darbo su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais pagrindų

Devyni Asociacijos nariai, dirbantys penkiose konsorciumo ,kuris vykdo Erasmus+ mobilumo projektą „Andragoginis meistriškumas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ (http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/KA1_apra%C5%A1ymas_tinklalapiui.pdf ) įstaigose, dalyvavo kursuose apie darbą su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. Mobilumo vizito keliai šį kartą nuvedė į Italiją, šalį, kur minėtų grupių žmonių yra kiekvienoje savivaldybėje, kiekviename kaime. Pirmaisiais mokymų įspūdžiais pasidalijome su „Epale“ platformos suaugusiųjų švietėjų bendruomene. Kviečiame ir mūsų svetainės lankytojus su jais susipažinti: https://ec.europa.eu/epale/lt/blog/penkios-dienos-ispletusios-supratima-apie-darba-su-migrantais-pabegeliais-ir-prieglobscio

May 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Mokėjimo mokytis festivalio dienoraštis

Penkias dienas Hanoveryje vyko tikras mokėjimo mokytis festivalis – taip drąsiai galima pavadinti mokymosi renginį, vykusį Stephanstift‘o suaugusiųjų mokymo centre. Jame dalyvavo 19 suaugusiųjų švietėjų iš Lietuvos, Ispanijos, Vokietijos ir Estijos.

Renginyje būsimieji mokėjimo mokytis patarėjai (tutoriai) ruošėsi būsimai veiklai: detaliai susipažino su projekto tikslais ir numatomais rezultatais, išbandė virtualų mokėjimo mokytis klausimyną ir mokėsi, kaip jį naudoti dirbant su savo besimokančiais, aptarė strategijas mokėjimui mokytis stiprinti ir išbandė metodus.

Visa mokymų programa iš anksto buvo pasidalinta tarp projekto partnerių, kiekvienas įnešė indėlį tokiais būdais ir metodais, kokie jam atrodė tinkamiausi.

Mokėjimo mokytis rekomendacijose mokymuisi gerinti itin rekomenduojama rašyti mokymosi dienoraštį. Mokymosi renginio dienoraštis atrodė taip (skaitykite toliau).

Pirmadienis: pažintys.

Kolegos vokiečiai savaitę pradėjo nuo išsamaus dalyvių susipažinimo ir pasirengimo visos savaitės darbui ties mokėjimo mokytis tema. Įvairiais aktyviais metodais pasikeitėme informacija apie savo profesinę veiklą, laisvalaikio praleidimo būdus, ankstesnio mokymosi patirtį.

mokejimas_mokytis_1 mokejimas_mokytis_2

Popietinėje dalyje išbandėme virtualus mokėjimo instrumentą: atlikę testą gavome automatiškai sugeneruotas rekomendacijas, kaip stiprinti silpniausius mokėjimo mokytis gebėjimus. Sužinojome, kad netgi labai patyrę andragogai turi mokėjimo mokytis spragų.

Paskutinėje sesijoje susipažinome su besimokančiųjų mokymosi stiliais pagal VARK klasifikaciją, aptarėme būdūs, kaip andragogas turėtų dirbti su kiekvieno stiliaus mokiniais.

Antradienis: atradimai.

Šią dieną lietuvaičiai pradėjome „Rytinės arbatėlės‘ metodu, kuris priminė praėjusios dienos įspūdžius ir sužadino dalyvių energiją. Vėliau mūsų Arūnas detaliai pristatė projektą; jo idėją, atsiradimo istoriją, metodologiją, mokėjimo mokytis kompetenciją sudarančias dalis, partnerių bendradarbiavimą kuriant virtualų instrumentą.

Pertraukėlės metu aplankėme Stephansstift‘ profesinio mokymo centre, kuriame socialinių ir atsilikimo mokymesi problemų turintys jauni suaugusieji rengiami profesinei veiklai automobilių remonto, sodininkystės, meno, viešojo maitinimo ir pan. srityse.

Popietine dalimi pradėjo išsamus atskirų mokėjimo mokytis kompetencijos sudėtinių dalių (subkompetencijų) nagrinėjimas. Apie motyvaciją ir pasitikėjimą savimi kalbėjo ir metodus jos gilinimui demonstravo kolegos iš Ispanijos.

mokejimas_mokytis_3Partneriai iš Estijos aptarė laiko valdymo charakteristikas. Mažesnėse grupelėse piešėme asmeninę „Laiko picą“, aptarėme, kaip atrodo mūsų dienos ritmas. Antrojoje užduoties dalyje grupelei, virtusioje „šeima“ teko suderinti individualias „laiko picas“ taip, kad būtų galima įterpti dar vieną veiklą į ir taip užimtą dienotvarkę.

Trečiadienis: grupė galia!

Rytinę sesiją kolegos iš Estijos pradėjo dalyvių aktyvinimu. Dirbdami poromis, nekalbėdami ir kitaip nebendraudami, turėjome „susitarti“, kaip nupešti tam tikrus vaizdus (namą, medį ir šunį) ir kaip piešinį pavadinti. Piešinį piešėme vienu rašikliu, bet dviem rankom: savo ir partnerio!

Informacijos organizavimo galimybės buvo aptartos teoriškai ir išbandytos praktiškai. Išsiaiškinę informacijos klasifikavimo principus atlikome Stephansstif‘o mokymo centro „inventorizaciją“: skaičiavome ir klasifikavome šviestuvus, suolus bei kėdes, paveikslus, gėles ir informacinius stendus.

mokejimas_mokytis_4

Vadovaujant andragogams ir Lietuvos nacionalinėse grupėse aptarėme ankstesnio mokymosi refleksijos supratimą: kodėl ji svarbi, kaip padeda mokytis esamuoju laiku, kokie patirties dalykai trukdo mokytis, kaip besimokantieji gali įveikti trukdžius ir panaudoti teigiamus dalykus, kaip patarėjas (tutorius) gali padėti mokiniams.

mokejimas_mokytis_5

Mokymosi grupėje temą pristatė Ispanijos partneriai, įtraukdami dalyvius į žaismingą užduotį, kuri parodė, kad grupės darbas duoda geresnius rezultatus nei individualus.

Ketvirtadienis: jūsų tarnas tutorius.

Rytą prasidėjome pratimu „Vieniša sala“, skirtu komandai telkti: visiems dalyviams stovint ant apkloto reikėjo apklotą apversti kita puse – nenulipant ir nesikalbant!

mokejimas_mokytis_6

mokejimas_mokytis_7

Ši diena buvo skirta tutoriaus vaidmeniui, užduotims ir savybėms. Daug laiko skirėme aiškinimuisi, kaip tutorius gali padėti mokiniams naudoti projekte kuriamą virtualų mokėjimo mokytis įsivertinimo ir tobulinimosi instrumentą. Nacionalinėse komandose gilinomės į virtualaus instrumento pateikiamas rekomendacijas ir teikėme pavyzdžius, kaip konkrečiai galėtume tas rekomendacijas aptarti su konsultuojamu mokiniu.

Popietinėje dalyje tobulinome savo komunikacijos gebėjimus. Vokiečių partneriai organizavo dalyvių praktinį susipažinimą su keturiomis komunikacijos teorijomis, kurių žinojimas gali palengvinti tutoriaus bendravimą su konsultuojamuoju. Išbandėme „Keturių informacijos priėmimo ausų“ (Friedmann Schulz von Thun) modelį, gerinome parafrazavimo ir klausimų uždavimo įgūdžius.

Vakare bendravome neformaliai (nors ir visas renginys buvo neformalus). Jo metu kiekviena šalis pristatė savo šalies delikatesus, lietuvaičiai suorganizavome nuotaikingą viktoriną apie Lietuvą ir jos sąsajas su Estija, Ispanija ir Vokietija.

mokejimas_mokytis_8

Penktadienis: žvilgsnis į ateitį.

Pirmąją paskutiniosios dienos pusę toliau nagrinėjome būsimojo tutoriaus veiklą. Pirmiausia aptarėme, kokius metodus galime taikyti konsultuodami mokinį, sudarėme metodų rinkinį. Na, o tuomet praktikavomės būti tutoriais. Sudarėme grupeles, kiekvienas narys atlikome tutoriaus, mokinio ir stebėtojo vaidmenis. Praktikavimuisi naudojome asmeninius virtualaus įsivertinimo instrumento rezultatus. „Mokinys“ pristatydavo savo problematinę sritį, tutorius stengėsi pagelbėti mokiniui tą problemą įveikti, o stebėtojas teikė savo pastabas tutoriui apie jo darbą.

mokejimas_mokytis_9 mokejimas_mokytis_10

Popietinėje renginio dalyje „viena akis verkė, kita juokėsi“, nes dar norėjosi būti kartu, ir toliau jausti visą savaitę tvyrojančią nuoširdumo ir bendrystės būseną, tačiau renginio laikas baigėsi ir reikėjo krautis lagaminus kelionei namo. Mokėjimo mokytis festivalis baigėsi. Išsiskyrėme su viltimi, kad panašius „festivalius“ pavyks suorganizuoti savosiose šalyse, saviems mokytojams ir mokiniams. Kad pajustų mokėjimo mokytis patrauklumą ir prasmę.

Projektas „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ (Nr. 2016-1-LT01-KA204-023137) vykdomas pagal Erasmus+ strateginių partnerysčių programą. Projektą koordinuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

mokejimas_mokytis_11

Apr 7, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes