Kavos puodelis + naujas „Savišvietos“ numeris = maloni akimirka

Antrasis 2022 metų Savišvietos leidinys skirtas apžvelgti 23-ąją Suaugusiųjų mokymosi savaitę, pasidalyti įvairių mokymosi renginių patirtimi ir supažindinti skaitytojus su Europos suaugusiųjų švietimo aktualijomis.

Leidinį sudaro trys dalys.

Pirmojoje dalyje pristatomi straipsniai apie Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius. Nacionalinį mokymosi savaitės atidarymo renginį Joniškyje apžvelgia Vilija Lukošūnienė. Regioninius/vietinius renginius šiame leidinyje pristato Lietuvos pietvakarių suaugusiųjų švietimo savaitės organizatoriai: Kristina Nevelkienė iš Tauragės suaugusiųjų mokymo centro, Giedrė Milkaraitytė iš Jurbarko švietimo centro ir Ilona Zubrickienė, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto tęstinių studijų centro vadovė, LSŠA Klaipėdos krašto skyriaus koordinatorė. Straipsnelis apie mokymosi savaitės vyksmą Klaipėdoje – neatsitiktinis. Jis yra simbolinis tiltas tarp 2022 ir 2023 m. suaugusiųjų mokymosi savaičių. Kodėl? Atsakymo ieškokite 3.8 dalyje.

Antroji leidinio dalis „Mokymosi reportažai“ skirta LSŠA narių kelionėms po mokymosi pasaulį. Kur buvote? Ką veikėte? Ką patyrėte, sužinojote, ko išmokote, ką supratote? Kaip reflektavote? Kaip išmoktus dalykus pritaikėte? Kokias išvadas padarėte? - tai klausimai, kuriuos straipsneliuose reflektuoja autoriai, pristatydami savo bendruomenių mokymosi per projektinę veiklą patirtį. Smagu, kad ir šiuose straipsneliuose atsispindi suaugusiųjų mokymosi savaitės akimirkos!

Trečioje dalyje pristatomos 2021 – 2022 m. europinės suaugusiųjų švietimo aktualijos (EK rezoliucija dėl atnaujintos suaugusiųjų švietimo darbotvarkės 2030; CONFINTEA VII; programa Curriculum globALE; Žaliojo kurso suaugusiųjų švietime idėja), 2023 m. „Epale“ naujienos, poros LSŠA projektų rezultatai bei… preliminarus žvilgsnis į rudens įvykį – 2023 m. suaugusiųjų mokymosi savaitę.

Malonaus skaitymo!

Savišvieta 2022 (2)

savaite_2020_skrendanti_moteris

Apr 1, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Skelbiamas LSŠA Skyrių narių ataskaitinis susirinkimas

lssa_logo

LSŠA valdybos posėdžio (2023 m. sausio 20-21 d., protokolo Nr. 6 (140)) sprendimu šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimas vyks 2023 m. balandžio 4 d., Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28, Kaunas)

DARBOTVARKĖ

10.15 – 11.00 Registracija ir kava
11.00 – 12.00 Ataskaitinis susirinkimas

 • LSŠA veiklos ataskaita. Rengėjai I. Jagelavičiūtė, D. Cymbaliuk, V. Lukošūnienė
 • LSŠA Valdybos ataskaita. Rengėja Valdybos pirmininkė I. Žemaitaitytė
 • LSŠA metinė finansinė ataskaita. Rengėja LSŠA finansininkė I. Liegienė
 • LSŠA revizorės ataskaita. Rengėja LSŠA revizorė G. Šapranauskaitė

12.00 – 13.00 Pertrauka pietums
13.00 – 16.45 Kviečiame dalyvauti mokslinėje praktinėje konferencijoje „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo stiprinimas „Išgyvens tik besimokantieji. V. Dienys“. Konferencija skirta akademiko profesoriaus V. Dienio atminimui

Konferencijos programa: http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2023/03/2023-balandz%CC%8Cio-4-dienos_Programa.pdf

Registracijos į ataskaitinį susirinkimą ir konferenciją nuoroda:
https://forms.gle/sEt7unprA4168tNj8

Pastaba

Sklandžiam susirinkimo darbui ne vėliau nei prieš 3 dienas iki renginio delegatams į susirinkimą bus išsiųsta medžiaga, dėl kurios reikės priimti sprendimus. Delegatai kviečiami su ja susipažinti iš anksto.

Informaciją apie Skyrių narių susirinkimą teikia LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė (el.pašto adresas ingajag@gmail.com) ir  Skyrių koordinatorės  regionuose.

Mar 28, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Išgyvens tik besimokantieji. V. Dienys

Visus kolegas, besidominčius neformaliuoju suaugusiųjų švietimui, kviečiame į konferencija „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo stiprinimas.„Išgyvens tik besimokantieji. V.Dienys“., kuri vyks 2023 m. balandžio 4 d. Vytauto Didžiojo universiteto Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28, Kaunas).

Konferencija skirta akademiko profesoriaus V. Dienio atminimui. Profesorius buvo ilgametis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas, kūręs ir puoselėjęs neformaliojo suaugusiųjų švietimo politiką Lietuvoje, išugdęs andragogus mokslininkus ir praktikus, kurie pasidalins atsiminimais apie profesorių.

Konferencijoje taip pat diskutuosime apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo situaciją, jo vystymosi kelią ir stiprinimą, išgirsime medikų mokymosi visą gyvenimą patirtis, dalinsimės įžvalgomis apie advokacijos taikymo neformaliajame suaugusiųjų švietime galimybes.

Konferencijos programa

Registracija vyksta iki 2023 kovo 28 d. https://forms.gle/sEt7unprA4168tNj8

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti!

Konferencijos organizatoriai: VDU, VDU Švietimo akademija ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

VDU_LSSA

Mar 21, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

LSŠA narių informacija. Suaugusiųjų švietėjai ir skaitmeninės kompetencijos – neatsiejama.

Džiaugiamės galėdami pasidalinti LSŠA nario Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro informacija apie jų vykdyto projekto „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ rezultatus.

Skaitmeninė kompetencija yra labai svarbi norint integruotis į šiuolaikinę ir ateities visuomenę, tad šios kompetencijos tobulinimo mokymai sulaukė didelio suaugusiųjų švietėjų susidomėjimo.

Suaugusiųjų švietėjams svarbu tobulinti skaitmenines kompetencijas.

Įgyvendindami tarptautinį projektą „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“  partneriai iš Lietuvos ir Nyderlandų pagal drauge parengtą programą, skirtą suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimui, vykdė praktinius mokymus suaugusiųjų švietėjams „Skaitmeninės priemonės ir metodai, kaip padaryti patrauklų suaugusiųjų besimokančiųjų nuotolinį mokymąsi“.

Mokymų turinys apėmė naują programos medžiagą, daugialypės terpės pavyzdžius, interaktyvias internetines veiklas, vertinimą. Daugiau informacijos apie įgyvendintą projektą, jo rezultatus ir parengtus leidinius suaugusiųjų švietėjams https://mmlsc.lt/projektu_naujienos/suaugusiuju-svietejai-ir-skaitmenines-kompetencijos-neatsiejama/

Marijampoles_Meiles_Luksienes_svietimo_centras adult_educators_digital

Projektą „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas/ Adult educators digital competencies development“ Nr. 2021-1-LT01-KA210-ADU-000034937 buvo finansuojamas pagal ES programą „Erasmus+“.

Mar 2, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Atkreipkite būsimų merų dėmesį į suaugusiųjų švietimą!

Artėja 2023 m. kovo 5-oji – savivaldybių tarybų ir merų rinkimų diena. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) mano, kad priešrinkiminis laikotarpis yra puiki proga atkreipti pretendentų į merus dėmesį į problemas, kurias gali padėti išspręsti suaugusiųjų švietimas.

Siekdama pagelbėti kolegoms savivaldybėse (neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriams, suaugusiųjų mokymo ir/ar profesinio rengimo centrų administratoriams, kitiems aktyviems suaugusiųjų švietimo interesų gynėjams) kaip galima veiksmingiau išnaudoti priešrinkiminį laikotarpį mūsų bendrų interesų atstovavimui, LSŠA parengė vieną iš advokacijos priemonių – faktų lapus.

FL_1_mažas

Šia informacija atkreipiamas pretendentų į savivaldybių merus dėmesys į suaugusiųjų mokymąsi. Keturiuoses lapuose pateikiama faktinė informacija apie suaugusiųjų švietimą ir/arba problemos, išsprendžiamos per suaugusiųjų švietimą bei pasiūlymai būsimam merui, kaip jis gali prisidėti sprendžiant šią situaciją.

 • Faktų lapas Nr. 1 apibūdina bendrąją suaugusiųjų mokymosi situaciją Lietuvoje pagal Valstybės strateginės analizės centro STRATA tyrimo duomenis.
 • Faktų lapas Nr. 2 atkreipia dėmesį į pagrindines mokymosi kliūtis.
 • Faktų lapas Nr. 3 pristato informaciją apie savižudybių situaciją Lietuvoje, jos priežastis ir suaugusiųjų švietimo galią situacijai spręsti.
 • Faktų lapas Nr. 4 atkreipia dėmesį į tai, kad, anot George Washington Carver, „švietimas yra raktas, atveriantis auksines duris į laisvę“, t.y., kad suaugusiųjų švietimas ir mokymasis turėtų būti skirtas ne tik darbui ir karjerai.

Kviečia ir raginame kolegas pasinaudoti realia galimybe parodyti, ką gali suaugusiųjų švietimas ir sužinoti, kaip būsiemieji merai supranta suaugusiųjų švietimo pramę.

Faktų lapus galima:

 • atspausdinti ir išplatinti rinkimų štabuose;
 • panaudoti užduodant klausimus per pretendentų debatus;
 • pasiūlyti vietiniams laikraščiams, radijui ir TV;
 • pateikti debatų organizatoriams ir moderatoriams;
 • pateikti per viešas pretendentų socialines paskyras.

Naudojant faktų lapus rekomenduojama laikytis principo “lašas po lašo ir akmenį pratašo”, t.y., aktualią informaciją pateikti ne visą iš karto, bet dalimis (po vieną lapą) su kelių dienų pertrauka. Nebūtina laikytis ir tikslios faktų lapų numeracijos, galima juos skleisti pagal aktualumą situacijai konkrečioje savivaldybėje.

Ar reikia tikėtis pretendentų atsakymų? Jeigu faktų lapų informacija patenka į debatus, tikėtina, kad pretendentai į merus ją pakomentuos. Kitais atvejais tiesioginio atsakymo laukti nereikia, tačiau prasminga viešoje erdvėje sekti pretendentų pasisakymus: gali būti, kad jie pasinaudos pateikta informacija kaip vienu iš argumentų, kodėl reikia balsuoti būtent už juos.

Visus faktų lapus galima rasti LSŠA „Facebook“ paskyroje:
Faktų lapas Nr.1
Faktų lapai Nr. 2- 4

 

Faktų lapų idėją panaudoti paskatino „Erasmus+“ strateginės partnerystės programos projektas „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ (SoJust, KA2-Adult education -2020-1-IT02-KA204-079842), kurį Lietuvoje įgyvendina LSŠA.

 

Feb 21, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

SoJust: vyksta projekto mokymo/si medžiagos išbandymas

Šiais metais įžengėme į projekto „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ (SoJust) baigiamąjį etapą. Projektą baigsime sukūrę „Praktinį vadovą apie į socialinį teisingumą orientuotų veiklų konsultavimą“. Vadovą sudarys praktiniai patarimai, kaip naudotis projekte sukurta metodine mokymo/si medžiaga.

sojust_logo

Būtent metodinės mokymo/si medžiagos išbandymas ir vyksta šiuo metu visose partnerių šalyse. Lietuvoje medžiagą išbando 17 suaugusiųjų švietėjų iš Šakių trečiojo amžiaus universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos, „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos, Mykolo Romerio universiteto, Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro, Panevėžio rajono švietimo centro, Naujininkų pabėgėlių centro ir iš pačios LSŠA aktyvo.

Kokią medžiagą išbandome?

Į socialinį teisingumą orientuota mokymo medžiaga skiriama andragogams, dirbantiems su migrantais ar mišriose grupėse, norintiems tobulinti vedamų konsultacijų kokybę ir veiksmingumą. Ji taip pat bus naudinga bet kokioje srityje dirbantiems suaugusiųjų konsultantams.

200 val. mokymo programą sudaro keturi moduliai: komunikacija, lygybė, teisingumas ir atsakomybė. Kiekvienas modulis apima po kelias tematines sritis:

 • Komunikacija: Bendruomeniškumas; Aktyvus klausymasis; Konfliktų valdymas ir mediacija.
 • Lygybė: Nešališkumas; Išankstinių nuostatų ir stereotipų valdymas.
 • Teisingumas: Teisingumas ir lygios galimybės; Tarpkultūrinis supratimas ir santykiai; Kritinis sąmoningumas ir kritinis refleksyvumas.
 • Atsakomybė: Advokacija.

Numatyta, kad mokymosi medžiaga įsisavinama trim mokymosi būdais: mokantis savarankiškai, gilinant supratimą ir žinias dirbant su dėstytojais/mokytojais (vadovaujamas mokymasis) ir pritaikant mokymo/si medžiagą praktikoje (patirtinis mokymasis).

Kad galėtume mokymo/si medžiagą pasiūlyti visai andragogų bendruomenei ji turi būti išbandyta, reflektuota, galbūt, netgi pataisyta ir, kaip jau minėta, parengtos rekomendacijos jos naudojimui.

Kaip išbandome medžiagą?

Lietuvoje mokymosi medžiaga testuoti pradėta 2022 m. spalio mėnesį. Visa „bandytojų“ grupė paraleliai derino savarankišką mokymąsi (teorinės medžiagos nagrinėjimą) su vadovaujamo mokymosi sesijomis, kurias vedė projekto ekspertai Arūnas Bėkšta ir Indrė Adomaitienė. Pagal projekto planą turėjome išbandyti 8 temas (po 2 temas iš kiekvieno modulio), tačiau mūsų užmojai ir susidomėjimas buvo didesni – mes išbandėme 10 temų! Kokias?

Mūsų bandomos temos buvo:

 • Teisingumas ir lygios galimybės.
 • Bendruomeniškumas.
 • Prietarų ir stereotipų valdymas.
 • Kritinis sąmoningumas ir kritinis refleksyvumas.
 • Atsakomybė (advokacija).

Kaip dirbome?

Dirbome daug, stropiai ir sąžiningai.
Kiekvieną savarankiško mokymosi žingsnį (atliktą užduotį, savirefleksiją) fiksavome savarankiško mokymosi žurnaluose.

sojust_savarankisko_mokymosi_zurnalo_istrauka

1 pav. Savarankiško mokymosi žurnalo ištrauka

Vadovaujamo mokymosi sesijose atlikome įvairiausias užduotis, susijusias su mūsų organizacijų/įstaigų ar asmeniniu pasirengimu labiau suprasti imigrantus, jų padėtį ir savijautą. Mokėmės kurti įstaigos/organizacijos darbo su migrantais etikos kodeksą, rengti advokacijos (visuomenės interesų gynimo) kampaniją, „lipome“ į įmigrantų batus ir bandėme pajusti pasaulį pagal juos, modeliavome konfliktinių situacijų tarp pačių migrantų bei migrantų ir vietinių sprendimus, aiškinomės klaidingus mitus ir teisingus faktus apie migrantus…
Kiekvieną veiklą ir užduotį baigdavome grupine refleksija. Reflektuodami diskutuodavome ir apie užduoties turinį, jo tinkamumą vienoje ar kitoje grupėje, ir apie mūsų savijautą, pojūčius per užduotį ir po jos. Itin vertingi grupei buvo kolegių, tiesiogiai dirbančių su skirtingos kilmės migrantais, pastebėjimai ir pasidalijimas patirtimi.

sojus_atliekame_uzduoti_ilipk_i_kito_batus

2 pav. Atliekame užduotį „Įlipk į kito batus“

Kas dar laukia „bandytojų“?

Šių metų sausio – gegužės mėnesiais pilotinio testavimo grupės narių laukia veiklos tęsinys: patirtinis mokymasis. Tai reiškia, kad mes įgyvendinsime po vieną veiklą, pateiktą projekto mokymo/si medžiagoje, dirbdami su pasirinkta tiksline grupe: vieni su imigrantais, kiti su įstaigų/organizacijų, susdiduriančių su migracijos reikalais, administracija, treti – su bendruomenėmis, kuriose yra/gali būti migrantų.

Patirtinio mokymosi etapui „bandytojų“ grupė pasirinko šias veiklas:

 • Socialinės sutarties sudarymas grupėje, mokytojui ir mokiniams nustatant tam tikras pagrindines taisykles abipusiam bendravimui gerinti.
 • Pozityvios lyderystės tyrinėjimas peržiūrint kino filmą „Nenugalimas“ ir reflektuojant Nelson Mandela lyderystę.
 • Susitikimą su kaimynu imigrantu, išklausant jo istoriją ir aprašant įgytą patirtį/apmąstymus.
 • Apsilankymą kitokios tautos restorane arba kavinėje paragaujant tos šalies maisto ir pakalbant su virėju ar savininku bei aptariant įgytą patirtį.
 • Seminarą apie advokaciją, teoriškai paaiškinant advokacijos principus ir praktiškai kuriant bendruomenei skirtą advokacijos kampaniją.
 • Saviadvokacijos išbandymą, siekiant įtraukti suaugusiuosius migrantus į konkretų advokacijos procesą.

Kiekviena įgyvendinta veikla bus aptariama su projekto ekspertais pagal projekto koordinatorių pateiktas gaires. Šių aptarimų ir rašytinių refleksijų pagrindu gims rekomendacijos mokymo medžiagos taikymui praktikoje.

Projektas „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ vykdomas pagal „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programą.

Projekto partneriai: ilmiolavoro srl-IML (Italija), projekto koordinatorius, Institutul Roman de Educatie a Adultilor (IREA, Rumunija), Stiftelsen Kurverksamheten Universitet-Fu (Švedija), Lietuvos suaugusiuju svietimo asociacija (LSŠA), Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija), Bursa Valiligi (Turkija), CPIA TERAMO (Italija), Agrupamento de Escolas Águeda Sul (AEAS, Portugalija), Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija).

Projekto internetinė svetainė http://sojustproject.com, „Facebook“ puslapis https://www.facebook.com/Sojust-Project-101892998485208

sojust_vadovaujamo_mokymosi_ivertinimas

3 pav. Vadovaujamo mokymo/si įvertinimas

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Nuotraukų autoriai Arūnas Bėkšta, Indrė Adomaitienė, Vilija Lukošūnienė.
Nuotraukos naudojamos dalyviams sutikus.

Įrašo autorė Dr. Vilija Lukošūnienė, mokymų dalyvė

Feb 2, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Santarvės namams, meilės ir vilties – širdims!

Mieli kolegos, bičiuliai, bendražygiai, partneriai,

„Susitikimai su žmonėmis niekuomet nebūna atsitiktiniai. Jie skirti pasirodyti mūsų kelyje kuriuo nors tikslu“ (Valeri Perrin)

Esame tikri, kad mūsų visų susitikimas andragogikos kelyje buvo neišvengiamas.
Ėjimas tuo keliu koja kojan, petis petyn šiais, 2022 metais, teikė džiaugsmo, stiprino ir artino.

Artėjant gražiausioms metų šventėms norime visiems padėkoti už nuveiktus darbus, idėjas, kūrybiškumą ir bendrystę.

Lai Šv. Kalėdos ir Naujieji Metai neša šilumą, džiaugsmą ir kantrybę, mūsų namuose netrūkta santarvės, laimės ir pakantumo, o širdyse – meilės, džiaugsmo ir vilties!

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Valdybos vardu
Prof. Irena Žemaitaitytė, Valdybos pirmininkė ir Inga Jagelavičiūtė, LSŠA prezidentė

Kalėdinis sveikinimas

Dec 24, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Pro Šiaurės vartus – Joniškį – į Lietuvą atėjo suaugusiųjų mokymosi savaitė

2022 m. lapkričio 18 d. į Lietuvą užklydo ne tik pirmasis sniegas ir žiemos šaltis.

Joniškyje, mieste, kuris teisėtai vadinamas „Šiaurės vartais“, šimto dvidešimties Lietuvos andragogų ir jų mokinių būrys sutiko 23-iąją suaugusiųjų mokymosi savaitę. Visą dieną Baltojoje (o vėliau ir Raudonojoje sinagogoje) skambėjo džiaugsmingi balsai, liejosi šypsenos ir šiltos emocijos. Buvo jauku ir gera, nes kiekvienas čia buvo laukiamas ir sutiktas:

 • Nuoširdžia Joniškio rajono švietimo centro direktorės Rasos Kelpšienės šypsena.
 • Šiltais Joniškio mero Vitalijaus Gailiaus sveikinimais.
 • Įžvalgiais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą direktoriaus Juliaus Jakučinsko palinkėjimais.
 • Nepaprastai giliu, prasmingu ir jausmingu Jurdaičių socialinės globos namų šešėlių teatro spektakliu „Gyvenimo ratas“.

sms_2022_1

Džiugaus susimąstymo renginiui suteikė pagrindinis „Epale“ autoriteto skaitomas pranešimas „Žaidžiantis protas“. Sužinojome, kad žaidimas yra unikalus būdas patirti laisvę ir kad žmogus iš žaidimo išaugina savąją kultūrą.  Buvo atskleistas žaidimo ir žaismės santykis: žaidimas pagrįstas taisyklių žinojimu, o žaismė – tai žmogaus žaismingas požiūrisi į gyvenimą. Dar paaiškėjo, kad žaidybiškumas tiesiogiai siejamas su kūrybingumu ir  kad, norėdami ko nors išmokti,  turime išmokti žaisti, nepamiršdami žaismės momento…

sms_2022_2

Nuotaikingai nuteikė tradicinis Metų geriausiųjų apdovanojimas. „Epale“ andragogo vardai už turiningas ir aktualias publikacijas platformoje buvo suteikti penkiems suaugusiųjų švietėjams: vilnietėms prof. Irenai Žemaitaitytei, dr. Daivai Penkauskienei, Kauno TAU studentui Rimvydui Velykiui, panevėžietėms Eglei Gudžinskienei ir Giedrei Norkūnei.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija apdovanojo  projektų konkurso „Mokymasis skatinantis pokyčius“ laureatus – Šiuolaikinių didaktikų centrą (direktorė dr. Daiva Penkauskienė) ir Soros International House (direktorė Daiva Malinauskienė).

sms_2022_3_1

sms_2022_3_2

2022 m.  Metų andragogo vardą už ilgametį LSŠA veiklos stiprinimą, suaugusiųjų mokymosi idėjos Lietuvoje plėtojimą, indėlį į andragogikos mokslą„atsiėmė“ LSŠA projektinės veiklos ekspertė dr. Vilija Lukošūnienė.

sms_2022_4

Popietinėje renginio dalyje suaugusiųjų švietėjai pasklido po kūrybines dirbtuves. Skrebinome atvirukus, vėrėme šiaudinius žaislus, analizavome fraktalus, uostėme prieskonius, keliavome „vyšnių keliu“, šokome ir dairėmės pro virtualios realybės akinius…

Visos patirties, visų įspūdžių ir emocijų nei aprašysi, nei papasakosi…Visi, kurie ten buvome, emocijų ir gėrio „alų midų gėrėme“, nei lašo veltui nenulašinome. Tuos, kuriems pabuvoti nepasisekė, kviečiame pasigrožėti renginio akimirkomis https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija

Joniškyje sutikta suaugusiųjų mokymosi savaitė išsibarstė po visą Lietuvą: 790 renginių vyks 47 savivaldybėse; juos organizuos 291 švietimo, mokymosi, kultūros, sveikatos stiprinimo ir socialinės rūpybos įstaiga/organizacija.

Nacionalinė suaugusiųjų mokymosi savaitės programa

Straipsnyje naudojamos Joniškio rajonno švietimo centro fotografo Ričardo Norkaus nuotraukos

Nov 21, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2022 metų Mokymosi savaitės sutiktuvės – Joniškyje!

LSSA_2022_SMS_mokymosi_siluetai

Kur? – Joniškio Baltojoje sinagogoje.

Kas vyks? – Saugūs, bet šilti apsikabinimai. Šešėlių teatras. „Epale“ autoriteto, filosofo dr. Kristupo Saboliaus pranešimas. Metų andragogai. Mokymosi patirčių laureatai. Šiaudiniai stebuklai. Prieskonių pasaulis. Virtualios realybės akiniai. Šokių terapija…ir kiti žaismingi pasimokymai. Kava. Užkandžiai…

Kokia proga? – Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“ sutiktuvės.

Kada? – 2022 m. lapkričio 18 d. 10.00 valandą.

Kas kviečia? – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos fondas, Joniškio rajono švietimo centras.

Kokiomis sąlygomis? – Užsiregistravus iki 2022 metų lapkričio 14 d.
(https://forms.gle/qLcwx9uQWqLYZMAg6)

Kvietimas į sutiktuves ir renginio programa

Nov 6, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai!“ Metų andragogo ir projektų konkursai

savaite_2020_skrendanti_moteris

Kaip jau skelbta 2022 m. lapkričio 21 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 23-ąjį kartą kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi.

Išlaikydami Mokymosi savaitės tradicijas ir šiais metais kviečiame teikti kandidatus Metų andrago vardui gauti, taip pat organizuojame mokymosi projektų ir iniciatyvų konkursą.

Metų andragogo rinkimai – penkioliktą kartą!

andragogu_rinkimai

Kviečiame LSŠA skyrius teikti kandidatūras.
Primename, kad Metų andragogo vardo suteikimo tikslas – įvertinti Lietuvos andragogų veiklos rezultatus ir skatinti juos profesinei bei kūrybinei iniciatyvai. Vardas suteikiamas asmenims, dirbantiems suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo ugdymo srityje už reikšmingus darbus bei andragoginę veiklą, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.
2022 m. Metų andragogo vardo nuostatai

„Mokymasis, skatinantis pokyčius“

kokybes_projekto_laiko_skale

Šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitės projektų ir iniciatyvų konkursas „Mokymasis, skatinantis pokyčius“ kviečia refleksyviai pažvelgti į prabėgusius metus ir „sugaudyti“ mokymosi akimirkas, pastūmėjusias link pokyčių.
2022 m. projektų ir iniciatyvų konkurso sąlygos

Oct 16, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes