Skelbiamas LSŠA Skyrių narių ataskaitinis susirinkimas

2024 m. balandžio 10 d. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių ataskaitinis susirinkimas.

lssa

 

Susirinkime ir po jo vykstančiame DI pristatyme bei diskusijoje dalyvauti maloniai kviečiami visi LSŠA nariai. Balsavimo teisę susirinkime turės tik Skyrių deleguoti nariai ir juridinių narių atstovai.

Susirinkimas vyks Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, I rūmai – 414, Vilnius.

DARBOTVARKĖ

10.15 – 11.00 Pasitikimo kava ir registracija (II aukštas, 202 kab. Profesoriumas)

11.00 – 12.00 Skyrių narių susirinkimas:

 • Sveikinimo žodžiai
 • LSŠA veiklos ataskaita. LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė.
 • LSŠA metinė finansinė ataskaita. LSŠA finansininkė Irena Liegienė.
 • LSŠA revizorės ataskaita. LSŠA revizorė Gita Šapranauskaitė.
 • LSŠA Valdybos ataskaita. Valdybos pirmininkė Irena Žemaitaitytė.

12.00 – 13.00 Pietų pertrauka

13.00 – 14.00 „Dirbtinis intelektas – padėjėjas ar kliūtis švietime?“ Prof. Dr. Marius Laurinaitis.

14.00 – 14.45 Diskusijos grupėse

14.45 – 15.00 Apibendrinimas ir atsisveikinimo kava

Registracija vyksta iki balandžio 8 d. https://forms.gle/D666azMERNSEHsqu9

Informaciją apie Skyrių narių susirinkimą teikia LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė (el.pašto adresas ingajag@gmail.com) ir  Skyrių koordinatorės  regionuose.

Apr 6, 2024 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Pristatykime patirtį Europai!

Europos suaugusiųjų švietimo asociacija (EAEA) skelbia 2024 metų Grundtvig apdovanojimo konkursą.Šių metų konkurso tema – „Suaugusiųjų mokymasis, keičiantis gyvenimus, bendruomenes ir visuomenę“. Tema pagrįsta atvirumo, socialinės įtraukties ir teisingumo principais, pabrėžia didžiulį poveikį, kurį suaugusiųjų mokymasis gali turėti asmenims ir platesnei bendruomenei. Plačiau apie 2024 m. EAEA temą galima rasti
https://eaea.org/our-work/campaigns/eaeas-annual-theme-2024-adult-learning-transforming-lives-communities-and-society/

Grundtvig apdovanojimo konkursui EAEA kviečia teikti novatoriškas suaugusiųjų mokymosi iniciatyvas, kuriose atsiskleidžia suaugusiųjų švietėjų meistriškumas, peržengiantis įprastų metodų ribas, suteikiantis asmenims naujų individualių įgūdžių ir rodantis suaugusiems perspektyvas tapti visuomenės pokyčių katalizatoriumi.

Pasinaudokime galimybe paviešinti mūsų įstaigų ir organizacijų iniciatyvas, kurios yra ne tik apie mokymąsi, bet ir skatina teigiamus pokyčius gyvenime, bendruomenėse ir visuomenėje. Konkursui galime pristatyti novatoriškas metodikas, naujai sukurtų partnerysčių patirtį, sugeneruotas naujas suaugusiųjų švietimo idėjas, įvykdytų projektų rezultatus – viską, kas mūsų nuomone prisideda prie suaugusiųjų mokymosi galios kurti ateitį, kurioje ne tik įgyjamos žinios, bet ir aktyviai formuojamas mus supantis pasaulis.

Kaip dalyvauti?

Projekto, iniciatyvos ar partnerystės aprašymai teikiami anglų kalba užpildant paraiškos Grundtvig apdovanojimui formą iki 2024 m. kovo 31 d. Su forma galima siųsti priedus (maksimalus failo dydis 20 M).

Daugiau informacijos apie konkursą https://eaea.org/our-work/capacity-building/eaea-grundtvig-award/eaea-grundtvig-award-2024/

Klausimus galima užduoti el.paštu christin.cieslak@eaea.org.

LSŠA biuro informacija parengta pagal EAEA informaciją.

eaea member logo transparent

Feb 29, 2024 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Pradedame naują projektą

2023 metų pabaigoje LSŠA pasiekė džiugi žinia, kad Švietimo mainų paramos fondas patvirtino mūsų su partneriais pateiktą KA220 – ADU projektą „ Kritinio mąstymo teorija suaugusiųjų mokymosi praktikoje: įkvėpimas veikti kritiškai“.

Projektu siekiama skatinti kritinio mąstymo (toliau – KT) plėtotę neformaliajame suaugusiųjų švietime, gilinti suaugusiųjų švietėjų profesinius gebėjimus ir įgalinti skirtingas besimokančiųjų grupes taikyti ir lavinti KT įgūdžius įvairiose asmeninio, bendruomeninio, profesinio ir socialinio gyvenimo srityse.

Projekte bus atliekama mokslinės literatūros analizė, suaugusiųjų švietimo dokumentų tyrimas ir analizė, sukurti kritinio mąstymo ugdymo modelis, jo taikymo programa ir praktinių priemonių rinkinys, taip pat rekomendacijos suaugusiems politikos formuotojams. Viso projekto metu vyks konsultuojamasis ugdymas ir abipusis mokymasis skirtingoms tikslinėms grupėms – projekto komandai, suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiems mokiniams.

Projekto veiklos pateiks įrodymais pagrįstus atsakymus į klausimus: Kas yra kritinis mąstymas neformaliajame suaugusiųjų švietime? Kokia jo vertė asmeniui, organizacijai, bendruomenei ir visuomenei? Kaip jis gali būti specialiai sukurtas ir pritaikytas skirtingoms situacijoms ir kontekstams? Atsakymai bus įtraukti į šiuos rezultatus: Mokslinės literatūros sąvadas; Suaugusiųjų švietimo dokumentų/programų analizės ataskaita; KT programa ir priemonių rinkinys; Rekomendacijos suaugusiųjų švietimo politikas.

Projektą įgyvendinant bendradarbiauja:

 • Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Lietuva (koordinatorius)
 • Šiuolaikinių didaktikų centras, Lietuva
 • Educational development Center, Latvija
 • Latvian Adult Education Association, Latvija
 • Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Kroatija
 • Pucko otvoreno uciliste Libar, Kroatija
 • Studii Economice DIN Bucuresti, Rumunija
 • Asociatia Egomundi, Rumunija

2024 m. sausio 23-24 d. įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas, kuriame aptarėme projekto veiklas ir kolegiškai suplanavome pirmuosius darbus.

project_critical_theory-MIND

Projektą “Critical theory in adult education practice: Empowerment for critical actions” (MIND) Nr. 2023-1-LT01-KA220-ADU-000153426 finansuoja „Erasmus+“ programa.

co-founded_by_the_EU

Jan 27, 2024 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Spalvingų ir šviesių švenčių!

„Angelo gerumo palytėti
Dekime namuos po žiburį vilties.
Te senieji išmintį pasėję
Drąsiai į Naujuosius palydės…“ (I.Daubarienė)

Mieli kolegos, bičiuliai, bendražygiai, partneriai,

dėkojame už buvimą kartu šiais, 2023 metais, už bendrus darbus ir bendras šventes. Tikimės, kad andragoginė bendrystė teikė džiaugsmo, stiprino ir artino.

Sveikiname su besibaigiančių metų šventėmis. Linkime ramių, prasmingų ir turiningų šv. Kalėdų. Linkime į 2024 metus iš išeinančių pasiimti tai, kas buvo vertinga, įdomu ir naudinga. Linkime, kad Jūsų namų ir širdžių neaplenktų gėris, išmintis, džiaugsmas ir visus Jūsų kelius lydėtų sėkmė.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Valdybos vardu
Prof. Irena Žemaitaitytė, Valdybos pirmininkė ir Inga Jagelavičiūtė, LSŠA prezidentė

LSSA_Kaledu_sveikinimas_2024

Dec 23, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

BALTOS ŽUVĖDROS skrydis virš „Mokymosi tinklų“

Ar matėtė? Iš Klaipėdos plačiai mojuodama sparnais pakilo suaugusiųjų mokymosi savaitės Paukštė – šį kartą BALTA ŽUVĖDRA.

Kada? – 2023 m. lapkričio 17 dieną.

Kokia proga? – Sutinkant suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi tinklai“.

LSSA_balta_zuvedra

Ką ŽUVĖDRA pamatė?

 • Klaipėdos Jūrų kadetų mokyklos ugdytinių įnešamą Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos vėliavą renginio pradžioje.
 • Jūrų kadetų pamokėles, kaip rišti jūrinius mazgus.
 • Jūrų kadetų kompoziciją jūrine tema „Aš noriu gyventi tik čia“.
 • Adomo Brako dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų parodą.
 • „Epale“ andragogo vardo apdovanojimus. Juos gavo direktorės pavaduotojos pareigas užimanti Aistė Pagirienė iš Jaunuolių dienos centro (Panevėžys) bei metodininkė, Trečiojo amžiaus universiteto veiklų koordinatorė Vaiva Balčėtienė iš Panevėžio rajono švietimo centro.

Ką ŽUVĖDRA išgirdo?

 • Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus, LSŠA prezidentės sveikinimus.
 • Klaipėdos universiteto profesoriaus, habil.dr. Sergejaus Olenino pranešimą apie naujos lagūnos Arkties pakrantėje, Špicbergeno saloje tyrimus, kuriuos jau ketveri metai vykdo tarptautinė Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų tyrėjų grupė, vadovaujama paties profesoriaus.
 • Sveikinimus 2023 m. Metų andragogei – dr. Editai Trečiokienei, vienai pirmųjų suaugusiųjų švietimo ir mokymosi plėtotės iniciatorei po Nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos steigėjai ir nepailstančiai suaugusiųjų mokymosi visomis formomis bei visokiose erdvėse skatintojai, mokymosi tinklų (vietinių ir tarptautinių) mezgimo aktyvintojai… ir dar daug nuopelnų Lietuvos suaugusiųjų švietimui turinčiai andragogei.

Ką ŽUVĖDRA sužinojo?

 • Kad suaugusiųjų mokymosi savaitės projektų, iniciatyvų ir kitos veiklos konkursui „Mokymasis kuriant tinklus“ buvo pateikti 9 darbai.
 • Kad nugalėtoju paskelbtas Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos projekto pristatymas „Vaiduoklio skundas“, o diplomais apdovanoti Telšių švietimo centro projektas „LinGOudami muokiem i muokiemies“ ir Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC projektas „Metodų mugė“.
 • Kad padėkas už dalyvavimą gavo visi projektus ir iniciatyvas pateikusieji: Socialinių inovacijų fondas, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba, Panevėžio rajono TAU, Kėdainių dailės mokykla, VšĮ Soros International House ir Naujosios Akmenės TAU.
 • Kad Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos mokykla siūlo įvairias ir patrauklias galimybes mokytis.

Ką ŽUVĖDRA patyrė?

 • Bandymą pajausti, kokio atsidavimo savo veiklai reikia, kad galėtum vykti tyrinėti vietovės amžino įšalo žemėje, Svalbargo salyne, kur baltosios naktys trunka nuo balandžio 20 d. iki rugpjūčio 23 d., o nuolatinė tamsa trunka nuo spalio 26 d. iki vasario 15 d.
 • Nuostabą, kaip greitai, vos per aštuonis dešimtmečius atsitraukus tirpstančiam ledynui susiformavo naujoji lagūna Arkties pakrantėje.
 • Suvokimą, kad ir profesoriai mokosi, pvz., prof. Oleninas ekspedicijose išmoko ir vis dar mokosi, kad žemės planeta yra labai didžiulė, o žmogus toks mažas joje; kad ekspedicijoje ir gyvenime nereikia rodyti savo nepasitenkinimų, sunkumų, bet reikia ugdytis psichologinį atsparumą būnant nepalankiose sąlygose.
 • Atsipalaidavimą nepailstant šokant visą valandą.
 • Džiaugsmą, sužinojus apie puikius biologinio amžiaus ir sveikatos rodiklius.

Kuo ŽUVĖDRA praturtėjo?

 • Žiniomis apie jūrinius mazgus, kuriais rišami lynai ir virvės ir mazgus, kuriais jūroje matuojamas greitis.
 • Supratimu, kad klimato atšilimas neišvengiamas, bet žmonės galėtų stengtis nors kažkiek jį sulaikyti.
 • Žiniomis, kad Arkties tyrėjai po atliktų tyrimų gali išvesti paralelę kaip atsirado Baltijos jūra.
 • Žiniomis, kaip puoselėti veido grožį.
 • Supratimu, kad stresą galima valdyti kvėpavimu.

Kuo ŽUVĖDRA džiaugiasi?

LSSA_mokymosi_tinklai_2023

Informacijos autorė Vilija Lukošūnienė, Mokymosi savaitės sutiktuvių renginio dalyvė

Teksto iliustracijos:
1. Žuvėdros nuotrauka www. Pexel – pixabay
2. Plakatas „Mokymosi tinklai“ – Inter Se

Nov 22, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Kolegų pagalba kolegoms: konsultuojamasis ugdymas

Šių metų rugsėjo mėnesio pirmomis dienomis, kai atveriame duris į naujus mokslo metus, LSŠA užvėrėme duris į pirmąjį akredituotos mobilumų Koncorciumo koordinatoriaus projekto etapą.

Šio etapo tikslas buvo – tobulinti suaugusiųjų mokytojų kompetencijas parenkant suaugusiųjų mokymo turinį, metodus ir rengiant mokymo/metodines priemones.

Siekiant tikslo 2021 – 2023 metais įvyko 2 mokymosi mobilumai (dalyvavo 23 Koncorciumo – LSŠA juridinių narių – darbuotojai) ir 3 kvietinių ekspertų vizitai į Lietuvą, kurių renginiuose (mokymuose, diskusijose) dalyvavo daugiau nei 100 LSŠA narių, atsakingų ŠMSM kolegų, įstaigų – LSŠA partnerių atstovų.

Pirmąjį projekto etapą vainikuoja puikus metodinis leidinys „Kolegos pagalba kolegai – konsultuojamasis ugdymas“. Jis atsirado dėl poreikio pasidalinti įgyta patirtimi ir atkreipti Lietuvos andragogų dėmesį į konsultavimo įrankį – konsultuojamąjį ugdymą/koučingą. Tokį poreikį iš mokymosi kursų Liublijanoje parsivežė devynios projekto dalyvės. Leidinyje jos dalijasi teorine ir praktine medžiaga bei savo pamąstymais apie įgytą patirtį.

kolegos_pagalba_kolegai

Kviečiame atsiversti leidinį, susipažinti su jo medžiaga ir pritaikyti vieną ar kitą praktinę užduotį savo veikloje.

Trumpai primename projekto Nr.2021-1-LT01-KA121-ADU-000005959 veiklas.

Mokymosi kursai  „Ugdomasis vadovavimas kaip profesinio tubulėjimo šaltinis“ (Slovėnija, 2023 m. liepos 3-8 d.). Įkvėpta mokymų ir bendravimo  atmosferos LSŠA Valdybos narė  Renata Jankevičienė aprašė  mobilumo vizito patirtį „Epale“ platformoje LSŠA gilina andragogų ugdomojo vadovavimo gebėjimus

Kviestinio eksperto – Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijos direktorės Sarmite Pilate vizitas (2023 m. birželio 28 -30 d.). Kolegė iš Latvijos susitiko ir diskutavo su LSŠA valdybos nariais dėl tolesnio abiejų Asociacijų bendradarbiavimo, aptarė bendrai įgyvendintus projektus ir pateiktas paraiškas naujiems projektams, vedė praktinį užsiėmimą Baltijos šalių andragogų vasaros mokykloje, aktyviai dalyvavo projekto „SoJust“ pristatymo veiklose ir jų reflektavime.

Kviestinio eksperto – Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidento Uwe Gartenschlager vizitas (2022 m. rugsėjo 16 -17 d.) Kolega apie pasaulines ir europines suaugusiųjų švietimo tendencijas bei LSŠA ir EAEA bendradarbiavimą diskutavo su Asociacijos valdybos nariais ir Asociacijos partneriais: Mykolo Romerio universiteto, ŠMSM už suaugusiųjų švietimą atsakingais asmenimis, Nacionalinio švietimo NVO tinklo kolegomis. Tradiciniame LSŠA narių susitikime „Pievelių šnabždesiai“ p.Gartenschlaeger vedė seminarą, kuriame supažindino renginio dalyvius su pasaulinio suaugusiųjų švietimo forumo CONFINTEA VII turiniu ir nutarimais, Naujosios Europos suaugusiųjų švietimo darbotvarkės nuostatomis ir suaugusiųjų švietėjų profesionalizacijos programa Curriculum globALE bei diskutuos su dalyviais apie šių dokumentų svarbą Lietuvai, taip pat jų įgyvendinimo galimybes.

Mokymosi kursai „Suaugusiųjų švietimo ir mokymosi situacija ir tendencijos Estijoje“ (2022 m. birželio 28 -30 d.). Renginio metu buvo nagrinėjamos tokios temos: suaugusiųjų mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą galimybės kaimiškosiose vietovėse; įvairiose srityse dirbančių įstaigų bendradarbiavimo galimybės savivaldybėse; Estijos suaugusiųjų švietimo kokybė; mokymosi pasiekimų nustatymas ir tinkamų pasiekimų įvertinimo metodų pasirinkimas; suaugusiųjų mokytojo ir suaugusio mokinio gerovės mokymosi procese užtikrinimas; tikslingas ir protingas suaugusiųjų mokinių informavimas, įkvėpimas ir įtraukimas; saviraiška per kūrybinį įsitraukimą; Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimas suaugusiųjų mokymosi kokybei gerinti; Estijos kultūrinis pažinimas.

Kviestinio eksperto – Heidelbergo pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademijos (Vokietija) dėstytoja dr. Veronika Strittmatter – Haubold vizitas (2022 m. gegužės 4 – 6 d.). Pirmųjų dviejų dienų mokymai buvo skirti mokymosi kultūros kūrimui ir dėmesio suaugusiam mokiniui sutelkimui vykstant šiandieniams pasaulio pokyčiams. Mokymų dalyvės reflektavo savo asmeninę ir darbinę patirtį, koncentravosi į tikslus, kuriuos norėtų pasiekti artimiausiu metu tobulinant savo andragoginį meistriškumą. Didelį pagyvėjimą į mokymus įnešė galimybė pačioms pabūti dėstytojomis pristatant aktyvius darbo su suaugusiais metodus ir organizuojant grupės darbą tais metodais.

Trečiąją vizito dieną dr. Veronika Strittmatter – Haubold Kaune susitiko su LSŠA andragoginio meistriškumo projektų dalyviais, kurie 2017 ir 2021 m. tobulinosi Heidelbergo pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademijoje. PIrmojoje dalyje dalyvės aptarė bendrus abiejų stažuočių dalyvių sąlyčio taškus apie buvusius mokymus, mokymų medžiagos panaudojimą praktikoje, požiūrį į savo andragoginę veiklą. Antroje susitikimo dalyje p. Veronika pristatė kolegialios vidinės supervizijos (Intervision) konceptą ir parodė praktinę jos taikymo galimybę.

Projektą dalinai finansavo Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Informaciją parengė dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA projektinės veiklos ekspertė

Oct 20, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Apie ką šnabždėjo šešioliktosios Pievelės

Tradicinis rudeninis LSŠA narių susitikimas šiais metais vyko antroje rugsėjo pusėje, maloniai šildant saulei ir gamtai visai neprimenant rudens.

Tradiciškai visus susirinkusius šildė šypsenos, draugiški apsikabinimai ir jaukūs pokalbiai – tiek bendroje draugėje, tiek atskiruose kampeliuose.

pieveles_2023_1

pieveles_2023_2

Apie ką šnabždėjo šiais metais Pievelės?

Pagrindinė pokalbių temą šiais metais (neplanuotai) buvo apie žaliąjį kursą suaugusiųjų švietime. Toną šiai temai uždavė Šiaulių miesto švietimo centro specialisčių komanda, kvietusi pasiklausyti informacijos apie jų vykdomus projektus „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ (Nordplus projektas) ir „Žalieji įgūdžiai mūsų gyvenimo stiliui“ (Erasmus+ mobilumo projektas).

Sužinojome, kad vykdant projektą „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ buvo ištirti aplinkosauginio švietimo ir žaliųjų įgūdžių ugdymo poreikiai projekto partnerių organizacijose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Aktualios temos (klimato kaita, aplinkai draugiški veiksmai darbo vietoje, medijų raštingumas ir kitas) buvo įtrauktos į suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimo programą. Siekdami sklandžiau integruoti aplinkosauginio švietimo klausimus į suaugusiųjų švietimo programas partneriai parengė mokymų medžiagą, kuria kviečia naudotis visus besidominčius aplinkosauginėmis temomis.

Pristatydama antrąjį projektą „Žalieji įgūdžiai mūsų gyvenimo stiliui“ Šiaulių ŠC komanda dalijosi patirtimi įgyta mobilumų mokymų metu, aptarė žaliojo kurso bei aktyvaus amžėjimo idėjas ir kaip jas puoselėja įstaigoje.  „Pievelių“ dalyviai buvo įtraukti į aktyvius metodus, išmoktus darbuotojų mobilumo metu.

Žaliojo kurso temą renginyje tęsė Soros International House (SIH) direktorė Daiva Malinauskienė, pristatydama šios įstaigos vykdomo projeko Green Future / Intergenerational Green Future Days in Local Communities tikslus ir idėją.

Po pristatymų renginio dalyviai diskutavo apie temos aktualumą, ką mūsų įstaigos/organizacijos ir kiekvienas žmogus atskirai gali padaryti dėl gamtos tausojimo, kaip galima prisidėti prie žaliojo kurso idėjų skleidimo.

Vėliau „Pievelių šnabždesių“ programą užpildė kitos temos, taip pat nagrinėjamos tarptautiniuose projektuose.

Daiva Malinauskienė (SIH) papasakojo apie vykdomą Nordplus Nordic Languages projektą „Let‘s Get to Know Denmark and Finland“/ „Susipažinkime su Danija ir Suomija“.

Arūnė Taunytė pasidalino darbo stebėjimo Vokietijos Saksonijos žemės liaudies aukštųjų mokyklų sąjungoje (LSŠA organizuotas mobilumo vizitas) patirtimi. Labiausiai jai įstrigo Leipcigo rajono liaudies aukštosios mokyklos patirtis skleisti informaciją apie mokyklos veiklą, kviesti mokytis joje pasitelkiant savanorius, pvz., buvusius mokytojus, įvairių bendruomenių/draugijų (pvz., karnavalų organizavimo draugija) narius.

pieveles_2023_3

Įspūdžius iš šio darbo stebėjimo vizito papasakojo ir kitos grupės dalyvės – Šakių trečiojo amžiaus universiteto atstovės Birutė Šalkauskienė ir Danutė Aniulienė. Joms itin įstrigo Chemnico miesto valdžios sprendimas buvusį prekybos centrą paversti švietimo ir kultūros erdve, kurioje miesto liaudies mokyklai skirti netgi du aukštai (iš keturių). Kolegės taip pat žavėjosi Saksonijos LAM sąjungos idėja įtraukti į suaugusiųjų mokymosi skatinimą Dresdeno futbolo klubo žaidėjus. Jų misija – perduoti žinią sirgaliams apie mokymosi būtinybę, naudą ir galimybes.

Apie kitą LSŠA mobilumo projekto renginį – andragoginių kompetencijų stiprinimo mokymus Slovėnijoje „Koučingas kaip tvarus profesinio tobulėjimo šaltinis” pasakojo mokymų dalyvė Daiva Malinauskienė. Jos įspūdžius papildė kita mokytmų dalyvė – Vilma Tubutienė. Išbandėme konultavomo/koučingo įrankį – GROW.

pieveles_2023_4

Šių metu renginio „vyšnia ant torto“ – Arūno Bėkštos pamąstymai „Dar apie Bloom’o taksonomiją“, kuriuose jis sujungia gerai žinomus mokymosi tikslus pagal Bloom’o taksonomiją su mokymosi ciklu pagal Dewey, Batesono loginiais mokymosi lygiais, dvigubo mokymosi lygių teorija ir kviečia diskutuoti dėl jo padarytų išvadų:

 • Kiekvienas uždavinių lygis gali būti savarankiškas mokymosi tikslas.
 • Perėjimas iš vieno lygio į kitą nėra sklandus, o laiptinis, reikalaujantis įdėti papildomą energiją ir motyvaciją.
 • Pažintinius mokymosi uždavinius galima sugrupuoti trejetais, kurie sudaro užbaigtą konstruktą (Mokymasis I) ir Mokymasis II (Studijos).
 • Perėjimas iš lygio Mokymasis I (Mokymasis) į Mokymasis II (Studijos) yra šuolis, kuris reikalauja iš esmės perorganizuoti mąstymą ir keisti mokymo(si) procesą.
 • Šuolį galima palengvinti įdiegiant Mokymosi II (studijavimo) elementus Mokymesi I.

pieveles_2023_5

pieveles_2023_6

Susimąstėme…

Ir tada nuleidome šešioliktųjų „Pievelių šnabždesių“ vėliavą (tradiciškai – „pakėlimo“ būdu), pasižadėję, kad ir kitais metais muziejaus miestelyje stovintis Florijonas sulausk mūsų sugrįžtančių.
Informaciją parengė dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA projektinės veiklos ekspertė

Oct 20, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Projektas SoJust baigėsi, dalijamės rezultatais

Šiltą 2023 metų vasarą užbaigėme beveik tris metus trukusį projektą „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“. Per visą projekto vykdymo laikotarpį stengėmės informuoti mūsų Asociacijos narius apie jo eigą ir veiklas „Savišvietos” leidiniuose, LSŠA FB paskyroje ir internetinėje svetainėje:
SoJust projektas baigėsi. Socialinio teisingumo tema lieka aktuali.
SoJust: vyksta projekto mokymo/si medžiagos išbandymas
SoJust: kad būtų daugiau socialinio teisingumo migrantams

Apie tai, kas veikta, patirta ir kuo galime pasidalinti su visos Lietuvos andragogais, rašėme ir „Epale“ platformoje:
„Mažais žingsneliais link teisingumo ir lygių galimybių“
„Socialinis teisingumas: praktinės veiklos jam užtikrinti“
„Skleidžiame žinią apie socialinį teisingumą“
„Į pagalbą su migrantais dirbančiam andragogui“

 

Šioje apžvalgoje trumpai pristatome galutinius projekto produktus, galinčius pagilinti andragogo supratimą apie socialinį teisingumą, praplėsti suvokimą, kaip taikyti socialinio teisingumo principus savo veikloje su migrantais, bet ir ne tik su jais.

Pirmasis projekto produktas Į socialinį teisingumą orientuoto andragogo, užsiimančio suaugusiųjų migrantų konsultavimu, kompetencijų profilis.  Šio dokumento tikslas – apibrėžti specialisto (andragogo/pedagogo / konsultanto), vykdančio socialiniu teisingumu pagrįstas veiklas, kompetencijas.

Kuriant profilį buvo sudarytos kompetencijų grupės, o jose – konkrečios specifinės kompetencijos (nuostatos, žinios, įgūdžiai). Kompetencijų grupės kurtos atsižvelgiant į socialinio teisingumo principus ir apima tris sritis:  1) individualią dimensiją: įsitikinimų ir nuostatų, turinčių įtaką orientavimo procesui ir rezultatams, suvokimas); 2) mezo dimensiją: santykiai su suaugusiuoju migrantu; 3) makro dimensiją: konsultavimas kaip advokacijos praktika suaugusiųjų švietimo organizacijose, vietos bendruomenėse, teritoriniuose vienetuose.

Andragogo, dirbančio su migrantais, kompetencijų profilis atitinka EKS 4 lygį, kuriant jį siekta, kad jo struktūra būtų bendra, perkeliama ir konceptuali, nepaisant, kad dalyvaujančios šalys (Italija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Švedija ir Turkija) turi ir vidinių skirtumų, ir yra veikiamos įvairių išorinių veiksnių.

Antrasis projekto produktas – Į socialinį teisingumą orientuota pilotinė mokymo programa . Tai didelės apimties mokymosi ir mokymo medžiaga, parengta pagal Andragogo kompetencijų profilio struktūrą.

Programos tikslas – skatinti andragogus įgyti socialinio teisingumo kompetencijų, reikalingų migrantų konsultavimo veiklai. Pagrindinis dėmesys programoje skiriamas ne (ne tik) kultūrinių aspektų pažinimui, bet andragogų gebėjimui atpažinti ir įveikti kliūtis bei įtampą, kurios kyla dirbant su pažeidžiamomis grupėmis ir kurios mažina mokymo/konsultavimo veiksmingumą.

Programą sudaro:

 • Mokymo/si programa apie socialinio teisingumo kompetencijas, reikalingas konsultavimo veiklai.
 • Mokymosi ir mokymo medžiaga (teorinė užsiėmimų medžiaga ir praktinės veiklos bei metodai teorinės medžiagos įtvirtinimui, supratimo gilinimui, įgūdžių formavimuisi).
 • Rekomendacijos, kaip taikyti programos medžiagą realiuose užsiėmimuose.

Mokymosi programa sudaryta pagal ECTS sistemą, jos bendra kreditų vertė – 8 kreditai, skirtingai priskiriami įvairiems mokymosi vienetams, iš viso 200 valandų.

 

Trečiasis projekto produktas Į  socialinį teisingumą orientuoto mokymosi ir konsultavimo pkatikos vadovas   yra praktinė medžiaga, galinti padėti kitoms suaugusiųjų švietimo organizacijoms pritaikyti SoJust projekte sukurtą medžiagą konkrečiose situacijose.

Praktikos vadovą sudaro patirties, kurią projekto dalyviai įgyjo taikydami mokomąją medžiagą įvairiose visuomenės grupėse, refleksija:

 • Veiklų ir metodų, kurie buvo pritaikyti mokant ir konsultuojant įvairias visuomenės grupes pagal Mokymos ir mokymosi programą, aprašymai.
 • Rekomendacijos ir veiksmų strategijos, kaip būtų galima skirti daugiau dėmesio socialiniam teisingumui mokant ir konsultuojant migrantus ir su jais susiduriančius kitus specialistus, atkreipiant dėmesį, kad dėmesį rodytų ne tik andragogas /konsultantas, bet ir visa aplinka, kurioje yra migrantas.
 • Orientaciniai kriterijai, kaip pripažinti į socialinį teisingumą orientuotą mokymą ir konsultavimą suaugusiųjų švietimo organizacijose.

Praktikos vadove labiausiai išryškėjo tam tikri kultūriniai, socialiniai ir etikos požiūriai į Mokymosi programoje ir medžiagoje pateiktas veiklas, užduotis ir metodus. Pasitaikė, kad dirbdami su pasirinktomis visuomenės grupėmis (vieni partneriai su migrantais, kiti – su jų lyderiais, treti – su įstaigų ar organizacijų, susiduriančių su migrantų iššūkiais, vadovais ir specialistais ir t.t.) andragogai įgyvendino tas pačias veiklas ir aprašė savo patirtį. Apibendrinus šią patirtį paaiškėjo, kad tai, kas vienoje šalyje buvo aišku ir nediskutuotina, kitoje šalyje kėlė klausimų arba netgi buvo nesuprasta.

Kaip rodo mūsų įgyvendinto ir kitų migracijos klausimams skirtų projektų patirtis, susitikimai su migrantais, jų lyderiais ir su jais dirbančiais andragogai bei specialistais, iššūkiū šioje srityje vis dar yra. Žinoma, tai nekeista – kiekvienas migracijos atvejis yra unikalus, už kiekvieno atvejo stovi žmogus, turintis vienoką ar kitokią kultūrinę prigimtį, gyvenimo patirtį, bendravimo suvokimą ir pan. Norint, kad susikalbėjimas su į mūsų šalis ir kultūras atvykstančiais būtų lengvesnis ir veiksmingesnis mes, andragogai, neturime kitos išeities kaip tik tobulinti savo kompetencijas, nepamirštant. Linkėtina, kad pristatyta medžiaga būtų vienu iš tobulėjimo šaltinių.

Projektas „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ (KA2-Adult education -2020-1-IT02-KA204-079842, SoJust) buvo vykdomas pagal „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programą. Projekto partneriai: ilmiolavoro srl-IML (Italija), projekto koordinatorius, Institutul Roman de Educatie a Adultilor (IREA, Rumunija), Stiftelsen Kurverksamheten Universitet (Švedija), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA),  Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija), Bursa Valiligi (Turkija), CPIA TERAMO (Italija), Agrupamento de Escolas Águeda Sul (AEAS, Portugalija), Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija).

Projektą finansavo Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Sojust produktų apžvalgą parengė Dr. Vilija Lukošūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos projektinės veiklos ekspertė, projekto koordinatorė Lietuvoje.

Oct 17, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Susitikime švęsti mokymąsi

2023 m. lapkričio 20 – 24 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 24-ąjį kartą kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi.

Šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitės tema „Mokymosi tinklai“, jos idėja pristatoma čia.

Renginių registracija vyksta iki 2023 metų spalio 27 d., užpildytas anketas siųsti koordinatoriams regionuose (žr. priedą).

Mokymosi savaitės sutiktuvės vyks 2023 m. lapkričio 17 d. Klaipėdoje. Sutiktuvių renginio programa, kvietimas į renginį ir registracijos nuoroda bus paskelbta artimiausiu metu.

Tradiciškai sutiktuvių renginyje bus paskelbtas 2023 m. Metų andragogas. Kviečiame teikti kandidatūras. Metų andragogo vardo suteikimo nuostatai – žr. čia.

 

24 – ą kartą susitikime švęsti MOKYMOSI!

Oct 10, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes