Tikslai

Asociacijos Tikslai:

 • Telkti Lietuvos suaugusiųjų mokytojus (švietėjus) bei suaugusiųjų švietimo srityje dirbančias institucijas bendrai veiklai
 • Ugdyti suaugusiųjų visuomenės narių gebėjimą aktyviai dalyvauti savo profesinėje veikloje ir bendruomenės gyvenime
 • Ugdyti nuolatinio ugdymosi poreikį suaugusiųjų tarpe
 • Atstovauti suaugusiųjų švietėjų interesus Lietuvoje ir užsienyje

Įgyvendindama savo tikslus, asociacija vykdo tokios krypties veiklą:

 • Suaugusiųjų mokymo metodai bei darbo su suaugusiųjų auditorija įgūdžių lavinimas
 • Nevyriausybinių organizacijų (NVO) lyderių mokymai; NVO strateginė plėtotė (padedame kurti NVO strategijas)
 • Suaugusiųjų pilietinių įgūdžių lavinimas
 • Plėtoja suaugusiųjų socialinių iniciatyvų raiškos galimybes

Šios kryptys yra realizuojamos tokiomis formomis:

 • Seminarai bei konferencijos
 • Stažuotės užsienyje
 • Konsultacijos
 • Tarptautiniai projektai
 • Informacijos kaupimas bei skleidimas
 • Periodinio leidinio “Savišvieta” leidyba
 • Kontaktų suaugusiųjų švietime paieška ir palaikymas
Jun 14, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes