Nario mokesčio mokėjimo tvarka (individualiems ir kolektyviniams nariams)

2023 m. lapkričio 28 d. vykusiame Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) Skyrių narių susirinkime balsų dauguma nuo 2024 m. sausio 1 d. patvirtintas naujas LSŠA metinės narystės mokesčio dydis.

 1. Nario mokesčio dydis individualiems nariams
  • Stojamasis mokestis – 5 Euro
  • Metinis mokestis – 20,00 Euro
 2. Nario mokesčio dydis kolektyviniams nariams
  • Stojamasis mokestis – 30,00 Euro
  • Metinis mokestis  – 80,00 Euro (bazinis dydis)
  • Jei organizacijos metinė apyvarta (pajamos) viršija 30 000,00 Euro – 110,00 Euro.

Nario mokesčio mokėjimo tvarka

Nariai – individualūs ir kolektyviniai – nario mokesčius moka pavedimu į LSŠA atsiskaitomąją sąskaitą banke iki einamųjų metų kovo 31 d.

Gavėjas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
Banko sąskaitos Nr. LT 71 7044 0600 0103 0803
Banko pavadinimas: AB SEB “Vilniaus bankas”
Banko adresas: Gedimino pr. 60, Vilnius
Banko kodas: 70440

Nario mokesčio atidėjimo tvarka

Prašymą atidėti metinį nario mokestį – tiek kolektyviniai, tiek individualūs nariai privalo atsiųsti Valdybos vardu (per atsakingąją sekretorę lssavilnius@andragogai.lt) ne vėliau, kaip likus dviem savaitėm iki mokėjimo termino.

Nario mokesčio mokėjimo atidėjimą nustatyti ne daugiau kaip trims mėnesiams.

Jun 15, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes