Nario mokesčio mokėjimo tvarka (individualiems ir kolektyviniams nariams)

Lietuvai stojant į euro zoną ir pereinant nuo lito prie euro 2014 m. rugsėjo 12 d. LSŠA valdybos posėdyje patvirtintas nario mokesčio dydis. Mokėjimo tvarka lieka tokia pati, kokia buvo patvirtinta 2009 m. birželio 5 d. LSŠA narių metinėje konferencijoje.

  1. Nario mokesčio dydis individualiems nariams
   • Stojamasis mokestis – 5 Euro
   • Metinis mokestis – 10,00 Euro
  2. Nario mokesčio dydis kolektyviniams nariams
   • Stojamasis mokestis – 30,00 Euro
   • Metinis mokestis  – 60,00 Euro (bazinis dydis)

Jei organizacijos metinė apyvarta (pajamos) viršija 30 000,00 Euro – 90,00 Euro.

  1. Nario mokesčio mokėjimo tvarka

Nariai – individualūs ir kolektyviniai – nario mokesčius moka pavedimu į LSŠA atsiskaitomąją sąskaitą banke iki einamųjų metų kovo 31 d.

Gavėjas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
Banko sąskaitos Nr. LT 71 7044 0600 0103 0803
Banko pavadinimas: AB SEB “Vilniaus bankas”
Banko adresas: Gedimino pr. 60, Vilnius
Banko kodas: 70440

 1. Nario mokesčio atidėjimo tvarka

Prašymą atidėti metinį nario mokestį – tiek kolektyviniai, tiek individualūs nariai privalo atsiųsti Valdybos vardu (per atsakingąją sekretorę lssavilnius@andragogai.lt) ne vėliau, kaip likus dviem savaitėm iki mokėjimo termino.
Nario mokesčio mokėjimo atidėjimą nustatyti ne daugiau kaip trims mėnesiams.

Jun 15, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes