Projektai

2024 metais vykdomi projektai

2023 metais vykdyti projektai:

2022 metais vykdyti projektai:

2021 metais vykdyti projektai:

2020 metais vykdyti projektai:

2019 metais vykdyti projektai:

2018 metais Asociacija vykdė projektus:

2017 metais Asociacija vykdė projektus:

2016 metais Asociacija vykdė projektus:

2015 metais Asociacija vykdė projektus:

2014 metais Asociacija vykdė projektus:

2013 metais Asociacija vykdė projektus:

2012 metais Asociacija vykdė projektus:

2011 metais Asociacija vykdė projektus:

Asociacijos 2004 – 2010 metais vykdyti projektai:

 • Muziejų edukacinės programos suaugusiems (2009)
 • Profesinio rengimo mokymo(si) turinio vertinimas ir tobulinimas (REVIVE, 2008-2010)
 • Mokymai šeimų veiklos vystymo plėtrai Europoje (CAFE, 2009-2010)
 • Savaiminio neformalaus (informal) mokymosi identifikavimas, į(si)vertinimas ir pripažinimas (IBAK, 2008-2010)
 • Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms rengti (2008)
 • Analitiko kompetencijų tobulinimas ir jų taikymas organizacijose žmonių išteklių potencialo plėtrai skatinti (AKTTOR, 2006-2008, LSŠA partneris)
 • Andragogų praktikų kvalifikacijos kėlimas verslumo ugdymo kontekste (2006-2008)
 • Besimokančiųjų mokymosi gabumai/galimybės (EDUCAP, 2007-2009)
 • Tarpkultūrinio mokymosi tinklas Europoje (NILE, 2005-2008)
 • Andragogų – praktikų tęstinio kvalifikacijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas (2005 – 2008)
 • Suaugusiųjų mokymo galimybių plėtra: andragoginės literatūros portfelis (2005 – 2006)
 • Studijų būrelis – būdas mokytis skirtingų kultūrų žmonėms (2004-2005)
 • Kompetencijos vertinimas mokymosi visą gyvenime kontekste (2004-2005)
 • Geras suaugusiųjų mokytojas Europoje (AGADE, 2004-2007)
 • Kompetencijų pripažinimas – šeimos ir karjeros suderinimo galimybių plėtrai (2004 – 2007)
 • Kelių transporto vežėjų konkurencingumo didinimas (2004-2005)
 • Keturi mokymosi sezonai (4LS, 2004 – 2006)
 • Tarptautinis suaugusiųjų mokymosi savaičių tinklas Europoje (2003 – 2006)
 • Tarpkultūrinio bendravimo kompetencija Europoje (2002- 2005)
 • Medienos apdirbimo specialistų kvalifikacijos kėlimas, skatinant užimtumo augimą ir verslumą Alytaus regione
 • Lanksčių mokymosi metodų puoselėjimas naudojant Europos aukštesniųjų liaudies mokyklų tinklą (2002- 2004)
 • Bendradarbiavimo su Šiaurės šalių liaudies akademija programa (nuo 1993 metų)
 • Nevyriausybinių organizacijų vadovų ugdymas (1996-2003)
 • Neįgalaus jaunimo ir jaunų suaugusiųjų rebilitacijos galimybių vystymas Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje (2001 – 2003)

Asociacijos 1996 – 2003 metais vykdyti projektai:

 • Bendradarbiavimo su Vokietijos liaudies aukštųjų mokyklų sąjungos Tarptautinio bendradarbiavimo institutu (IIZ/DVV) programa neformalaus suaugusiųjų švietimo Lietuvoje vystymui (1993-2003)
 • Socialinės įmonės Lietuvoje: modelio kūrimas ir sklaida (Access programos projektas, 2002 – 2003)
 • Projektas “Mokomės ir dalijamės” (2000 – 2002)
 • ASN Suaugusiųjų mokymosi tinklas (2002 –2003)
 • Užpildykime mokymosi visą gyvenimą spragas (Socrates programos projektas, 2002 – 2003)
 • Mokomės MALL – mokomės kurti mokymosi visą gyvenimą erdvę
 • Vietos bendruomenių lyderių ugdymas (2002)
 • Pažintis su Europos šalių kultūromis (2002)
 • Europos Sąjungos plėtra: kurti supratimą, išnaudoti galimybes (2002)
 • “ARKS – Grįžtančių į mokymosi procesą asmenų pagrindinių įgūdžių ugdymas” (1999- 2000)
 • “Pilietinis ugdymas kaip demokratinės visuomenės prielaida” (1997-1999)
 • Mokymosi visą gyvenimą memorandumo svarstymo Lietuvoje projektas (2001)
 • “Socialinių įmonių steigimo galimybės Lietuvoje ir Latvijoje” (1999-2001)
Jun 14, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes