Vyresnio amžiaus žmonių darbo ir bendruomenės veiklos galimybių gerinimas – Laimėjimas Kartų žaidime

LSŠA kolektyvinis narys – Nacionalinė aukštesniųjų liaudies mokyklų asociacija dalyvauja projekte IMPROGE
Improving Opportunities for Older People in Work and Community Activity – Winning the Generation Game

Vyresnio amžiaus žmonių darbo ir bendruomenės veiklos galimybių gerinimas – Laimėjimas Kartų žaidime

Projekto santrauka:
Demografiniai veiksniai, keičiantys populiacijos ypatumus, skatina domėtis vyresniojo amžiaus  žmogaus gyvenimu. Vyresnio amžiaus žmonių skaičius didėja. Jis didėja ir dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės, kurios gali sulaukti žmogus, turint omeny jo gyvenimo aplinkybes. Sumažėjo mirtingumas nuo infekcinių ir kitų ligų, pagerėjo mityba ir higiena. Žmonės ilgiau gyvena būdami geros sveikatos ir neturėdami negalios. Tokia gyvenimo trukmės ilgėjimo tendencija bei augantis vyresnio amžiaus žmonių skaičius būdingas visam pasauliui. Visuomenės senėjimas yra svarbiausia XXI amžiaus problema. Projekto metu  13 Europos šalių (Austrijos, Kipro, Prancūzijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos respublikos, Slovėnijos, Ispanijos, Švedijos ir Turkijos) skirtingų tipų institucijos įvertins vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybes, pasidalins patirtimi senjorų piliečių lavinimo srityje, įneš naujų būdų spręsti suaugusiųjų lavinimo problemas ir naują požiūrį į jas.

Daugiau informacijos projekto tinklalapyje: http://improge.sep.org.gr

Jun 15, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes