Atviras kodas: PILIETIS (2011-2013)

Projektas, pasitelkdamas šiuolaikines technologijas, skatins moksleivius būti pilietiškais.

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ nuo 2011 m. rugpjūčio 5 d. pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Atviras kodas: PILIETIS“.

Projekto tikslas – didinti mokinių motyvaciją ir galimybes patiems inicijuoti aktyvaus pilietinio dalyvavimo veiklas, o pedagogams suteikti reikalingų kompetencijų moksleivių pilietiškumui ugdyti. Viso projekto metodika remiasi neformaliojo ugdymo principais.

Projektas vyks du metus. Per pirmuosius metus visos Lietuvos vyresniųjų klasių moklsieviai (nuo 14 m.) bus kviečiami burtis į komandas, įvardinti aktualią savo aplinkos problemą (patyčios, šiukšlinimas, diskriminacioja, senjorų atskirtis, netolerancija ar pan.), sugalvoti efektyvų planą problemai išspręsti ir tą iniciatyvą įgyvendinti. Moksleiviams ir mokytojams šį darbą palengvins projekto ekspertų parengtos metodinės rekomendacijos. Taip pat bus vykdoma pilietinės problematikos viešinimo kampanija, kuri motyvuos moksleivius kelti ir įgyvendinti iniciatyvas. Įpusėjus projektui ir moksleiviams įgyvendinus iniciatyvas, bus atlikta pilietinių iniciatyvų metu iškeltos problematikos, naudotų metodų bei priemonių analizė, kuria remiantis projekto ekspertai parengs metodinę priemonę. Taigi, bus pritaikytas principas ,,iš apačios į viršų“. Metodinė priemonę papildys kompaktinė plokštelė su daugybe praktinių pavyzdžių. Metodinę priemonę galės naudoti ir ateities kartos.

Projektas „Atviras kodas: PILIETIS“ siekia būti patrauklus ir suprantamas jaunimui, todėl moksleivių motyvacijai kelti pasitelkta inovatyvi 2D UpCode technologija (užkoduota informacija, pasiekiama mobiliu telefonu). Ši technologija leidžia skleisti ir atnaujinti vaizdu, garsu bei raštu pateikiamą informaciją be papildomų sąnaudų. Atliktas tyrimas parodė, kad 59 proc. jaunimo pramogoms naudoja savo mobiliuosius telefonus. Pasitelkus šią jaunimo pamėgtą priemonę, tarp moksleivių sklis žinia su ugdomuoju turiniu.

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto partneriai:

  • Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras
  • Viešoji įstaiga „Europos namai“
  • Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
  • VšĮ „Profat“

Daugiau informacijos:
Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“
Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Tel. 8–5 273 06 24
Fax. 8–5 272 56 51
www.paciau.lt

ES_kuriame_Lietuvos_ateiti

Jan 6, 2015 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes