„Erasmus+“ programos suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas andragogų profesionalizacijai

LSSA_30

2021 m. vasario mėnesį Švietimo mainų paramos fondas suteikė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai (LSŠA) programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo mobilumo konsorciumo koordinatoriaus akreditaciją (akreditacijos numeris – 2020-1-LT01-KA120-ADU-094716). Akreditacija galioja 7 metus (nuo 2021 m. kovo 1 d.iki 2027 m. gruodžio 31 d. ).

Ilgalaikė mobilumų strategija

Siekdama akreditacijos LSŠA pateikė ilgalaikę galimų suaugusiųjų švietėjų mobilumų, kurių pasiekimai stiprintų suaugusiųjų švietėjų profesionalumą, strategiją. Strategija buvo parengta atsižvelgiant į LSŠA bendradarbiavimo su savo nariais poreikius, išryškėjusiais įvairių renginių, diskusijų metu bei vykdant bendrus projektus. Buvo išaiškinta, kad didžiausias LSŠA narių poreikis yra tobulinti andragoginį meistriškumą srityse, kuriose nuolat ir/arba naujai kyla iššūkiai:

 • Suaugusiųjų mokymo turinio, metodų ir mokymo/metodinių priemonių tobulinimas dėl sparčių pokyčių visuomenėje, informacijos gausos, kintančio turinio, besikeičiančių suaugusiųjų lūkesčių, poreikių, reikalavimų mokymuisi. Andragogai turi sukaupę praktinę metodinę patirtį, kurią ne visuomet geba paversti metodine priemone.
 • Nuotolinio ir mišraus mokymo(si) programų suaugusiems kūrimas ir vykdymas dėl šiandieninės COVID – 19 situacijos tapęs itin aktualiu, nes visos įstaigos (ir LSŠA) jau taiko šią mokymosi formą, bet ieško būdų, kaip kurti efektyvias nuotolinio ir mišraus (blended) mokymosi programas bei pritaikyti mokymo medžiagą tokiems mokymams.
 • Įtraukiojo mokymosi visoms suaugusiųjų grupėms organizavimas, programų kūrimas ir metodika dėl vis įvairėjančių socialinių grupių sudėties visuomenėje ir mokymosi auditorijose. Poreikis giliau domėtis socialinės įvairovės įtraukties į mokymąsi tema kyla, norint atsakyti, kaip sujungti auditorijoje esančių žmonių patirtis, poreikius ir lūkesčius taip, kad visų grupių mokymąsi lydėtų sėkmė? Lietuvoje metodikos, metodinių priemonių šia tema trūksta.
 • Besimokančių suaugusiųjų mokymosi įgalinimo, suaugusio mokinio savivaldumo ir mokėjimo mokytis stiprinimo dėl siekio, kad suaugusieji ugdytųsi būti autonomiškais mokiniais. Patarimų karjeros, gyvenimo, tolesnio augimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimo dėl kintančio andragogo vaidmens (iš dalyko mokytojo į patarėją, konsultantą).
 • Tarptautinės patirties įveiklinimo savo veikloje dėl refleksijos ir analitinio mąstymo stokos, negebėjimo susieti savo darbinę patirtį su įgyta mobiluose ar kt. projektuose.

Trejų metų mobilumo planai

Akreditacijai parengtoje paraiškoje buvo pristatyta pirmųjų trejų metų mobilumo planai.
Pagrindiniai pirmųjų trejų metų mobilumų tikslai:

 1. Tobulinti suaugusiųjų mokytojų kompetencijas parenkant suaugusiųjų mokymo turinį, metodus ir rengiant mokymo/metodines priemones.
 2. Plėtoti ir stiprinti suaugusiųjų mokytojų ir vadybinio personalo gebėjimus kurti ir įgyvendinti nuotolinio bei mišraus mokymosi programas.
 3. Sužadinti andragogų ir vadybinio personalo jautrumą įtraukiojo mokymo(si) problematikai ir galimų sprendimų paieškai.
 4. Plėtoti aukšto lygio tarptautinį mobilumą.

Pirmieji projekto metai

Pirmiesiems projekto vykdymo metams (2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. lapkričio 30 d.) savanoriškumo pagrindu į konsorciumą susibūrė penkios įstaigos/organizacijos

LSSA_MTAU_STAU_Dainava_MMLSC

 • Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
 • Šakiu Trečiojo amžiaus universitetas
 • Marijampoles Meilės Lukšienės švietimo centras
 • Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas
 • VšĮ Valstybės ir savivaldybių mokymo centras „Dainava“

Sėkmingą pirmųjų metų veiklos vykdymo startą sutrukdė Covid – 19 pandemija, tačiau projekto įgyvendintojai tiki, kad 2022 metais bus pasiekti pirmiesiems metams numatyti tikslai:

 • Tobulinti suaugusiųjų mokytojų kompetencijas parenkant suaugusiųjų mokymo turinį, metodus ir rengiant mokymo/metodines priemones.
 • Plėtoti aukšto lygio tarptautinį mobilumą.

Siekiant šių tikslų numatoma:

 • Organizuoti vienus konsorciumo narių andragogų ir vadybinio personalo mokymus (15 dalyvių) vienoje iš Europos Sąjungos šalių.
 • Pakviesti du tarptautinio lygio suaugusiųjų švietimo ekspertus į Lietuvą pasidalinti jų suaugusiųjų švietimo/mokymo patirtimi.
 • Reflektuojant įgytą tarptautinę patirtį perteikti ją metodinėje priemonėje.

ES-veliava_finansuojama-ES

Jan 23, 2022 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes