Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „Europos kokybės ženklas neformalaus mokymo teikėjams – tolesnė raida“ (LLP-LdV-PRT-2011-LT-0289)

LeonardoDaVinci                      EQM_logo

Projekto partneriai:

 • Consorcio lavoro e ambiente (Italija)
 • Dicle Üniversitesi (Turkija)
 • Estonian folk high schools union (EFHSU) (Estija)
 • Fraedslumdstod Atvinnuslifsins (Islandija) (Projekto lyderis)
 • Landsmannt, educational and training fund (Islandija)
 • Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (Lietuva)
 • The Norwegian association for adult learning (Norvegija)

Projekto trukmė: 2011 gruodis- 2013 liepa.

Projektu siekiama:

 • Sukurti tinklą Europos kokybės ženklo tolesnės raidos aptarimui ir projekto metu stiprinti tinklą kviečiant naujus partnerius
 • Gauti ir įvertinti informaciją apie neformalaus mokymo vykdytojų akreditacijos modelius ir ieškoti būdų, kaip padaryti Europos kokybės ženklą veikiančiu modeliu
 • Per tinklo narius skleisti Europos kokybės ženklą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu

Europos kokybės ženklą EQM (European Quality Mark) sukūrė projekto RECALL – „Mokymosi visą gyvenimą kokybės pripažinimas“ (Recognition of Quality in Lifelong Learning) partneriai iš aštuonių Europos valstybių. Projektas įgyvendintas 2006 m. spalio 16 – 2008 m. gruodžio 15 d. remiant Europos Komisijai pagal Leonardo da Vinci programą.

EQM yra kokybės ženklas, kuriuo remiantis galima nustatyti mokymo teikėjo ir jo veiklos kokybę Europos kontekste.

EQM tinka visoms neformaliojo mokymo ir mokymosi sritims.

EQM padeda švietimo įstaigoms pasitikrinti, kaip jų veikla atitinka bendrai nustatytus kokybės užtikrinimo kriterijus.

EQM skatina švietimo paslaugų plėtrą ir tobulėjimą.

Europos kokybės ženklas nustato keturias vertinimo sritis ir patvirtina atitikimą šiems reikalavimams:

 • Mokymo paslaugų administravimas – patvirtina, kad institucijos organizacinė struktūra, mokymo administravimo procesai ir ištekliai (patalpos, įranga, mokymo medžiaga ir kt.) bei mokymo planavimo procesai užtikrina mokymo paslaugų kokybę.
 • Mokymosi poreikiai ir mokymo programos parengimas – patvirtina mokymosi aplinkos, konsultantų (dėstytojų) profesinės kompetencijos, mokymo programų tikslų, turinio ir metodų, atitikimą užsakovo (besimokančiųjų) poreikiams bei tikslams.
 • Mokymosi pasiekimų įvertinimas – patvirtina, kad yra įdiegtos mokymosi pasiekimų vertinimo ir grįžtamojo ryšio užsakovui (besimokantiesiems) procedūros.
 • Kokybės valdymas – patvirtina, kad institucijoje yra įdiegtas tinkamos kokybės proceso valdymo procedūros.

Lietuvoje Europos kokybės ženklą kol kas turi tik UAB „Žmogaus studijų centras“:
http://www.humanstudy.lt/index.php?tid=36

Daugiau apie Europos kokybės ženklą galima sužinoti tinklalapyje:
http://www.europeanqualitymark.org/home/

Jan 6, 2015 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes