Mokėjimo mokytis kompetencijos plėtra Baltijos – Šiaurės šalyse. Nordplus adult programos finansuojamas parengiamasis vizitas (2019)

NordPlus_Adult

Parengiamojo vizito tikslas – išsiaiškinti bendradarbiavimo galimybes kuriant konkretų projektą apie mokėjimo mokytis kompetencijos puoselėjimą tarp suaugusiųjų Baltijos – Šiaurės šalyse kitam Nordplus Adult finansavimo laikotarpiui (2020 metams). Projektas būtų rengiamas 2016 – 2018 metais tarptautinio konsorciumo Erasmus+ projekte sukurto mokėjimo mokytis gebėjimų nusistatymo pagrindu. Nordplus Adult programai kuriamame projekte Lietuvos ir Estijos kolegos pasidalintų vykdyto projekto patirtimi, o kitų šalių kolegos siektų pritaikyti instrumentą savo šalyse.

Parengiamojo vizito tikslinė grupė – suaugusiųjų švietėjai iš Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos, Estijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo asociacijos, Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijos ir Litorinos liaudies mokyklos (Švedija). Visos institucijos jau daugelį metų rūpinasi suaugusiųjų mokymosi kokybe ir mano, kad mokėjimas mokytis yra prielaida efektyviam mokymuisi.

Parengiamojo vizito metu bus:

  • Aptariama mokėjimo mokytis situacija partnerių šalyse.
  • Diskutuojama, koks yra mokėjimo mokytis gebėjimų poreikis tarp suaugusiųjų mokinių ir mokytojų, kokios galimybės tuos poreikius patenkinti.
  • Pristatomas ir išbandomas mokėjimo mokytis kompetencijos įsivertinimo instrumentas.
  • Aptariama, kaip instrumentas gali būti panaudotas jų šalyse.
  • Plėtojama projekto idėja: tikslia, uždaviniai, rezultatai ir poveikis.
  • Diskutuojama kitų partnerių iš Skandinavijos pritraukimas.

mokejimo_mokytis_kompetencijos_pletra_projects_footer

Aug 30, 2019 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes