Mokymosi motyvacijos stiprinimas (Enhancing Learning Motivation, ELMO)

ELMO_projektas_logo

Projekto numeris: 2018–1–DE02–KA204–005049

Projekto trukmė: 2018 m. lapkritis – 2020 m. spalis

Projekto pagrindimas

Mokymasis yra socialinis, emocinis ir pažintinis (kognityvinis) procesas. Šiuo metu mokyme ir mokymesi svarbiausiu vis dar laikomas pažintinis aspektas, kiti du kartais netgi ignoruojami. Projektą rengę konsorciumo nariai mano, kad socialinis ir emocinis mokymosi aspektai yra lemiantys mokymosi motyvacijos veiksniai.

Mūsų nuomone, suaugusiųjų mokytojai vaidina svarbų vaidmenį mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui ir mokymosi rezultatų gerinimui, todėl jiems reikia įgyti papildomų kompetencijų, kaip panaudoti socialinį ir emocinį mokymosi aspektus savo darbe, ypač dirbant su mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais.

Nuodugnesnio dėmesio kreipimas į socialinius ir emocinius procesus, kurie vyksta mokantis, atveria suaugusiųjų mokytojams galimybes įveikti negatyvias nuostatas ir sukurti ryšius tarp skirtingų mokymosi kultūrų. Projekte vykstančiuose mokymuose bus siekiama suaugusiųjų mokymo multiplikatorius parengti darbui su mokiniais, turinčiais socialių emocinių sutrikimų.

Projekto tikslai

Mūsų projekto mokymuose bus koncentruojamasi ties besimokančiųjų mokymosi motyvacijos stiprinimu, ypatingą dėmesį skiriant emocijoms mokymosi užsiėmimuose ir siekiant, kad besimokantieji pajustų malonų mokymosi visą gyvenimą skonį.

Skirtingų Europos šalių suaugusiųjų mokymo institucijų bendradarbiavimas suteikia galimybę išplėsti vienoje šalyje vyraujantį tradicinį mokymo ir mokymosi supratimą, praturtinti jį kitų šalių patirtimis. Projekte bus pasiekti šie rezultatai:

 • Pravesti 3 mokymai suaugusiųjų mokymo multiplikatoriams; juose bus parengti nauji, suaugusiųjų mokytojams padėsiantys, ištekliai:
  • Emocijos mokymesi, mokymosi atmosfera.
  • Socialinis mokymasis, „saugios erdvės“ kūrimas užsiėmimuose, grupės dinamika, tarpusavio ryšiai ir sąveika su mokytoju. Pažintinis (kognityvinis) mokymasis, mokymasis paremtas smegenų veikla
  • Tarpkultūrinis mokymasis, jautrumas skirtingoms mokymosi kultūroms.
 • Sustiprintos socialinio ir emocinio mokymosi nuostatos.
 • Parengta metodinė medžiaga multiplikatoriams (60-100 puslapių) anglų ir projekto partnerių kalbomis.
 • Sustiprinta mokymosi motyvacija ir parodytas mokymosi visą gyvenimą malonumas.

Projekto veiklos

 • Projekto atidarymo susitikimas Vilniuje, 2019 m. vasario mėn.: susipažinimas ir veiklų planavimas.
 • Mokymosi užsiėmimai Vokietijoje, Hanoveryje, 2019 m. birželio mėn.: Emocijos mokantis.
 • Mokymosi užsiėmimai Ispanijoje, 2019 m. lapkričio mėn.: mokymosi atmosfera, sąsajos tarp mokinių ir mokytojų.
 • Mokymosi užsiėmimai Bulgarijoje, 2019 m. balandžio mėn.: Smegenų veikla grįstas mokymaisis.
 • Baigiamasis projekto renginys Turkijoje, 2020 m. liepos mėn.: įvertinimas ir užbaigimas.

Partneriai

Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung in Hannover, Vokietija (koordinuojanti įstaiga),
https://www.dachstiftung-diakonie.de/gesellschaften/stephansstift-zentrum-fuer-erwachsenenbildung-zeb/

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, http://www.lssa.smm.lt/lt/

Eesti Vabaharidusliit Mtu, Estija, http://www.vabaharidus.ee/

Federación Española de Universidades Populares (FEUP), Ispanija, http://www.feup.org/

Knowledge Association Lovech, Bulgarija, http://znanielovech.org/

Narlidere Oguzhan Ortaokulu (bendrojo ugdymo mokykla), Turkija, http://oguzhanorta.meb.k12.tr/

Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisija. Už šios informacijos turinį atsakingas informacijos pateikėjas, Komisija neatsako už informacijoje pateiktus faktus ir duomenis.

Apr 6, 2019 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes