Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui

(Municipality Support Adult Education, MSAE)

KA2 strateginių partnerysčių projektas, Nr. 2020-1-LV01-KA204-077426,
2020 m. spalis – 2022 m. rugsėjis

erasmus_plus municipality_support_adult_education_MSAE

Kodėl atsirado projektas

Vienas aktualiausių dabarties iššūkių yra stiprinti projekte dalyvaujančių šalių konkurencingumą didinant produktyvumą, kartu sprendžiant ekonomikos poveikį klimato (aplinkos) pokyčiams, užtikrinant vienodas švietimo galimybes visuose šalių regionuose. Tai galima pasiekti įvairiomis priemonėmis, tarp jų – investuojant į žmogiškojo kapitalo augimą, didinant jo sąmoningumą mokytis, efektyviai dirbti ir gyventi pilnavertį asmeninį ir visuomeninį gyvenimą.

Šioje veikloje suaugusiųjų švietimas vaidina reikšmingą vaidmenį, tačiau norint pasiekti esminių rezultatų būtinas suaugusiųjų švietimo sektoriaus bendradarbiavimas su kitais viešaisiais ir privačiais rinkos „žaidėjais“. Vienas iš jų – vietos savivalda, kurios investicijos į švietimą ir žmonių sąmoningumo ugdymą, sutelkiant dėmesį į skirtingų tikslinių grupių švietimo poreikius, socialiai pažeidžiamus, socialiai ir ekonomiškai aktyvius asmenis bei mokymosi visą gyvenimą gebėjimų stiprinimą, ateities skaitmeninio raštingumo poreikių atliepimą, yra itin svarbios tiek atskiroms įstaigoms, institucijoms, bendrovėms, tiek ir apskritai vietos darbo rinkai.

Projekto rengėjai numato, kad jų misija yra:

 • Aktyvinti savivaldos isntitucijas investuoti į suaugusiųjų švietimą.
 • Sutelkti dėmesį į skirtingų visuomenės grupių švietimo ir mokymosi poreikius.
 • Išryškinti skaitmeninio raštingumo poreikius, kurių reikės ateities įmonėse, viešosiose įstaigose ir vietinėje darbo rinkoje.

Ką norime pasiekti

Ilgalaikis projekto tikslas – didesnis besimokančiųjų suaugusių žmonių skaičius.

Tikslas artimiausiam laikotarpiui – stiprinti atitinkamus vietos savivaldybių darbuotojų ir suaugusiųjų švietimo teikėjų įgūdžius, aktyvinant veiksmingą organizacijų partnerių bendradarbiavimą:

 • Išryškinant skaitmeninio raštingumo poreikius, kurių reikės ateities įmonėse, viešosiose įstaigose ir vietinėje darbo rinkoje
 • Supažindinant dalyvius su vietos savivaldos parama suaugusiųjų švietimui: priemonėmis, metodais, gerąja patirtimi.
 • Gilinant dalyvių žinias ir supratimą apie neformaliojo švietimo vaidmenį ir įvairias savivaldos galimybes remti suaugusiųjų švietimą.
 • Dalijantis įvairia projekto partnerių patirtimi.
 • Ugdant dalyvių kultūrinį intelektą.
 • Plėtojant suaugusiųjų švietėjų kompetenciją būti suaugusiųjų švietimo lobistais.
 • Skatinant skirtingų Europos Sąjungos šalių vietos savivaldos ir suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimą, puoselėjant bendrą Europos ateitį.

Kokios tikslinės grupės

 • Vietos savivaldos administracija.
 • Suaugusiųjų švietimo asociacijos.
 • Suaugusiųjų švietimo teikėjai.

Ką veiksime ir kokie bus rezultatai

 • Parengsime keturis straipsnius apie suaugusiųjų švietimo ir mokymosi situaciją partnerių šalyse.
 • Sudarysime metodinį vadovą vietos valdžios institucijoms, kuriame bus pagrindinė informacija apie suaugusiųjų švietimo padėtį kiekvienoje šalyje, geroji patirtis apie tai, kaip savivalda remia suaugusiųjų švietimą ir priemonės su praktinėmis instrukcijomis, kaip savivalda dar veiksmingiau galėtų remti suaugusiųjų švietimą. Vadovas bus parengtas elektroniniu būdu partnerių kalbomis ir galės būti naudojamas kaip elektroninė metodinė ir reklaminė medžiaga vietos administracijai skatinti suaugusiųjų švietimą vietos lygiu.
 • Organizuosime 2 mokymosi / mokymo renginius, kuriuose suaugusiųjų švietimo teikėjai ir andragogai keisis patirtimi, kaip savivalda remia/galėtų remti suaugusiųjų švietimą/mokymąsi.
 • Vykdysime sklaidos kampaniją: parengsime elektroninį reklaminį lankstinuką ir projekto naujienlaiškį; organizuosime projekto rezultatų sklaidos renginius (kiekvienoje šalyje po 3) suinteresuotosioms šalims, kuriuose bus platinamas metodinis vadovas ir geroji patirtis bei pristatomi praktiniai paramos būdai.

Kas vykdo projektą

flag_LV LATVIJOS_SUAUGUSIUJU_SVIETIMO_ASOCIACIJA LATVIJOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO ASOCIACIJA, projekto kordinatoriushttp://www.laea.lv/
flag_IT prometeo_IT PROMETEO, asociacija vykdanti suaugusiųjų švietimą Italijojehttp://asprometeo.altervista.org
flag_LT lssa_logo LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO ASOCIACIJAhttp://www.lssa.smm.lt
flag_EE andras_logo ESTIJOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ ASOCIACIJA „ANDRAS“https://www.andras.ee/en

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Jan 16, 2021 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes