Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams

Social justice in lifelong guidance services for low-educated adult
migrants (KA2-Adult education -2020-1-IT02-KA204-079842, SoJUST)

2020 m. spalis – 2023 m. birželis

erasmus_plus

Projekto siekiniai

SoJUST projektu siekiama pagerinti žemos kvalifikacijos suaugusiems migrantams teikiamų konsultavimo paslaugų kokybę ir veiksmingumą. Tai norima padaryti taikant socialinio teisingumo perspektyvą, individualiu lygmeniu tobulinant specifinius suaugusiųjų švietimo darbuotojų įgūdžius, organizaciniu lygmeniu – skatinant kurti socialiniu teisingumu grindžiamus kontekstus ir praktinę veiklą.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti žemos kvalifikacijos suaugusių migrantų konsultacijų ir mokymo kokybę ir veiksmingumą.

Uždaviniai:

 • Sustiprinti supratimą apie socialinį teisingumą, būtiną konsultacinėje mokymosi visą gyvenimą veikloje.
 • Sukurti bendrą ir visų partnerių pripažįstamą suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų aprašą, atsižvelgiant į socialinį teisingumą konsultacinėje veikloje.
 • Tobulinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų įgūdžius įgyvendinti kokybišką ir veiksmingą konsultavimo praktiką.
 • Sustiprinti tikslinę konsultavimo veiklą, skirtą žmonėms, kuriuos reikia specialiai motyvuoti.

Rezultatai ir veiklos jiems pasiekti

 • Sukurtas suaugusiųjų švietimo darbuotojo, taikančio socialinio teisingumo principus konsultuojant žemos kvalifikacijos suaugusius migrantus, kompetencijų profilis.
  Šio rezultato bus siekiama:

  • Atliekant migrantus mokančių suaugusiųjų švietimo specialistų (mokytojų, konsultantų, dėstytojų) apklausą apie jų darbo specifiką, iššūkius, konsultacinei veiklai būtinus gebėjimus ir pan.
  • Organizuojant migrantų, migrantų lyderių ir plataus spektro švietimo darbuotojų (dėstytojų, konsultantų) fokusuotų grupių diskusijas.
  • Analizuojant mokslinę ir praktinę literatūrą, nagrinėjančią migrantų švietimo ir mokymosi bei suaugusiųjų švietėjų darbo su migrantais problematiką.
  • Sukuriant migrantus konsultuojančio suaugusiųjų švietėjo kompetencijų profilį pagal paminėtų veiksmų rezultatus.
 • Pilotinės mokymosi programos, skirtos konsultacinei veiklai taikant socialinio teisingumo principus, sukūrimas.
  Šio rezultato bus siekiama:

  • Sukuriant socialinio teisingumo kompetencijų konsultacinėje veikloje taikymo koncepciją ir programą.
  • Parengiant mokomąją medžiagą ir rekomendacijas, kaip naudotis programa ir medžiaga.
  • Organizuojant mokymosi renginį suaugusius migrantus konsultuojantiems švietėjams.
  • Organizuojant bandomuosius mokymus/konsultacijas migrantų grupėse.
 • Metodinis vadovo apie socialinio teisingumo principų taikymą konsultacinėje mokymosi visą gyvenimą veikloje sukūrimas. Metodinis vadovas bus bandomųjų mokymų rezultatas, jame bus pateikta, kaip praktikoje buvo įgyvendinta konsultavimo veikla, pagrįsta socialinio teisingumo principais.
  Šio rezultato bus siekiama:

  • Sukuriant „tyrimo – veiklos – mokymų“ koncepciją.
  • Sukuriant priemones koncepcijai įgyvendinti.
  • Organizuojant „tyrimo – veiklos – mokymų“ laboratorijas.
  • Sudedant gautą patirtį į metodinį vadovą.

Projekto partneriai

ilmiolavoro_logo ilmiolavoro srl-IML (Italija), projekto koordinatorius
IREA_logo Institutul Roman de Educatie a Adultilor-IREA (Rumunija)
folkuniversitetet_logo Stiftelsen Kurverksamheten Vid U-Auniversitet-Fu (Švedija)
lssa_logo Lietuvos suaugusiuju svietimo asociacija-LSSA (Lietuva)
Psientifica Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija)
bursa_valiligi_logo Bursa Valiligi (Turkija)
cpia_teramo CPIA TERAMO (Italija)
AEAS_logo Agrupamento de Escolas Águeda Sul -AEAS (Portugalija)
Bursa_Aile_Calisma_ve_Sosyal_Hizmetler_Il_Mudurlugu_logo Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija)

Projekto „Facebook“ puslapis: https://www.facebook.com/Sojust-Project-101892998485208

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Jan 16, 2021 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes