“Tarptautinis Grundtvig (GRU) Kursų organizatorių tinklas” (GINCO)

GINCO_top

Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig seminarų organizatorių tinklo  projektas Nr. 503706-LLP-1-2009-1-BE-GRUNDTVIG-GNW

2010-2012 m.

Landcommanderij Alden Biesen (Belgija) inicijavo ir koordinuoja Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig seminarų organizatorių tinklo projektą „Tarptautinis Grundtvig (GRU) kursų organizatorių tinklas”(GINCO – “Grundtvig International Network of Course Organisers“). GINCO yra potencialių GRU kursų organizatorių tinklas, siūlantis ne tik bendradarbiavimo ir keitimosi patirtimi forumą, bet taip pat paramą organizuojamų kursų plėtrai, prieigos skatinimui, pristatymui, akreditavimui ir tvarumui.

Pagrindinis GINCO projekto tikslas – įdiegti veiksmingus bendradarbiavimo
mechanizmus tarp esamų ir potencialių GRU kursų organizatorių.

GINCO tinklo uždaviniai yra šie:

 1. Siekti pagerinti GRU Europos mokymų teikimo ir jos akreditavimo sistemų kokybę.
 2. Įdiegti veiksmingus mechanizmus GRU kursų organizatorių (potencialių) bendradarbiavimui.
 3. Sustiprinti atitinkamų suinteresuotųjų šalių – suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų, Nacionalinių agentūrų, Europos Komisijos ir kitų – bendradarbiavimą.
 4. Prisidėti prie suaugusiųjų švietimo darbuotojų profesinės kvalifikacijos didinimo, teikiant ir pristatant  GRU kursus.
 5. Plėsti GRU kursų teikimą šalyse, įgyvendinančiose Mokymosi visą gyvenimą programą.
 6. Remti GRU kursų teikimo sklaidą ir tvarumą.

Apibendrinant, GINCO atstovauja  GRU kursų organizatorių interesus ir poreikius ir veikia kaip jų atstovas diskusijose su Nacionalinėmis agentūromis, Europos Komisija, suaugusiųjų švietimo sektoriumi ir visa švietimo visuomene.

Tiesioginės tinklo tikslinės grupės: GRU kursų teikėjų administracijos darbuotojai, potencialūs GRU kursų organizatoriai, suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai, Nacionalinės agentūros, politikai dirbantys švietimo srityje Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Tinklo partneriai:

 • Landcommanderij Alden Biesen (BE, projekto koordinatorius)
 • Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (NL)
 • EPOS vzw (BE)
 • die Berater (AT)
 • BUPNET – Bildung und Projekt Netzwerk (DE)
 • DEMA – Associacio Dep d’Estudis dels Medis Actuals (ES)
 • Training 2000 (IT)
 • Universität Bielefeld (DE)
 • Bauer-Messner Evaluierungs KEG (AT)
 • Klaipeda University Continuing Studies Institute (LT)
 • Foundation Institute of Technology and Development (BG)
 • European Association for the Education of Adults (BE)
 • University of Glasgow (GB)
 • Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei (RO)
 • Kansanvalistusseura  – LlinE (FI)
 • Lithuanian Association of Adult Education (LT)
 • Faculty of Philosophy Aristotle University of Thessaloniki (HE)
 • The Social and Healthcare College (DK)
 • EGECED – Eğitim ve Gençlik Çalişmari Enstitüsü Derneği (TR)
 • INstitut SUPérieur de formation permanente (FR)
 • ECOTEC (GB)GINCO tinklą sudaro organizacijos, turinčios didelę patirtį organizuojant GRU kursus, su sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, didaktikos, IKT, kompetencijų pripažinimo ir įteisinimo, tinklų kūrimo srityse, taip pat Nacionalinės agentūros  ir suaugusiųjų švietimo skėtinės organizacijos bei tinklai.

Rezultatai
Tinklas:

 • yra naudingas suaugusiųjų švietimui Europoje;
 • gali imtis naujų idėjų;
 • yra atviras įvairių idėjų taikymo srityje;
 • tarnauja kaip naujų idėjų kokybės filtras suaugusiųjų švietime.

Naudodamas interviu ir atlikdamas tyrimus internetu, tinklas renka nuomones, poreikius ir pasiūlymus iš kursų organizatorių ir kitų suinteresuotųjų veikėjų. Ši informacija buvo teikiama per konsultavimo procesą naujų finansuojamų programų švietimo ir mokymo srityje kūrimo metu ir pateiktos kaip rekomendacijos.

Ateityje tinklas tęs tyrimus ir konsultacijas, siekiant pristatyti suinteresuotųjų šalių nuomones, sukurti geriau struktūrizuotą ir intensyvesnį bendravimą tarp Nacionalinių agentūrų ir kursų organizatorių.

For more information, see http://net.ginconet.eu

GINCO_end

Jan 31, 2015 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes