2015 Europos metai vystymuisi. Dalyvavome ir įsitraukėme į vystomojo bendradarbiavimo veiklą

2015_Europos_metai_vystymuisi_header2015 metų gruodžio 10 dieną Vilniaus kooperacijos kolegijoje vykusiu renginiu Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija baigė vykdyti savo įsipareigojimus projekte „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“, kurio koordinatorius – Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma).

Įtraukdama kolektyvinius narius Utenos kolegiją (www.utenos-kolegija.lt) ir Vilniaus kooperacijos kolegiją (www.vkk.lt) Asociacija siekė didinti visuomenės informuotumą ir švietimą apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas tarp vaikų ir jaunimo.  Šio tikslo buvo siekiama skatinant aktyvesnį vystomojo bendradarbiavimo tematikos nagrinėjimą tarp kolegijų studentų.

Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos:

  • Suorganizuotas susitikimas – diskusija apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą su abiejų kolegijų dėstytojais.
  • Kolegijose pravesta po 3 užsiėmimus apie vystomąjį bendradarbiavimą socialinio darbo, žmogaus teisių, ekonominės plėtros, švietimo, darnaus vystymosi srityse. Užsiėmimuose dalyvavo 102 studentai. Užsiėmimus vedė Dalia Stunžėnienė (UK) ir Rimantas Zajarskas (VKK).
  • Kolegijų studentai buvo paskatinti rašyti projektinius darbus vystomojo bendradarbiavimo temomis, 6 studentų darbai (po 3 iš kiekvienos kolegijos) atrinkti platesniam pristatymui ir aptarimui. Studentus konsultavo Iliuminata Gaigalaitė (UK) ir Rimantas Zajarskas (VKK).
  • Suorganizuotas veiklų ir pasiektų rezultatų aptarimo renginys, kuriame dalyvavo abiejų kolegijų studentai ir dėstytojai.

Aptarimo renginyje projekto veiklas aptarė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė Vilija Lukošūnienė, apie Lietuvos vaidmenį vystomajame bendradarbiavime kalbėjo URM Vystomojo bendradarbiavimo politikos ir planavimo skyriaus antroji sekretorė Agnė Skaistytė. NNVBO Platformos biuro vykdančioji direktorė Marta Čubajevaitė vedė interaktyvų užsiėmimą „Vystomasis bendradarbiavimas ir globalus pasaulis – ar tikrai darome pakankamai?“, kuris paskatino susimąstyti, kaip integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką, kaip Lietuva ir kiekvienas asmeniškai gali prisidėti prie darnaus vystymosi, kaip galima dalyvauti tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo programose.

Renginio metu savo darbus pristatė ir už juos  buvo apdovanoti studentai:

  • Jolanta Jurėnienė (VKK) už darbą „Neraštingumo mažinimas ir parama Zambijos vaikams“.
  • Renata Belevičienė (VKK) už darbą „Skurdo mažinimas besivystančiose šalyse“.
  • Mark Chabenskis (VKK) už darbą„Tarptautinių savanorystės programų veikla“.
  • Gintarė Gruneva (UK) už darbą „Studentų savanoriško darbo patirtis vystomojo bendradarbiavimo kontekste”.
  • Sandra Nečiškytė (UK) už darbą „Vystomasis bendradarbiavimas Liberijoje: parama skurstantiems”.
  • Ingrida Pociūtė  (UK) už darbą „Vystomojo bendradarbiavimo idėjos sklaida: studentų patirtis”.

Renginio pabaigoje mišriose studentų, dėstytojų ir projekto organizatorių grupėse „Pasaulio kavinės“ metodu buvo diskutuojama apie asmeninį kiekvieno žmogaus indėlį į vystomojo bendradarbiavimo gerinimą ir kaip ši tema gali būti integruota į kolegijų mokymo programas.

Projekto įgyvendinimą koordinuoja  Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma,  www.pagalba.org).

Projekto naujienas skelbiamos NNVBO Platformos Facebooke arba www.pagalba.org

Projekto partneriai

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (PSP, www.perspektyvos.org)

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC, www.lvjc.lt)

VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB, www.humana.lt)

Baltijos labdaros fondas (BLF, www.blf.lt)

Ugdymo plėtotės centras (UPC, www.upc.smm.lt)

VšĮ „GM Gyvai“ (www.gmgyvai.lt)

 

Projektas „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Projekto turinys nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos poziciją. Daugiau informacijos apie Europos metus vystymuisi rasite čia – https://europa.eu/eyd2015/lt

2015_europos_metai_vystymuisi_footer_logos

Dec 18, 2015 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes