Naujienos

Pro Šiaurės vartus – Joniškį – į Lietuvą atėjo suaugusiųjų mokymosi savaitė

2022 m. lapkričio 18 d. į Lietuvą užklydo ne tik pirmasis sniegas ir žiemos šaltis.

Joniškyje, mieste, kuris teisėtai vadinamas „Šiaurės vartais“, šimto dvidešimties Lietuvos andragogų ir jų mokinių būrys sutiko 23-iąją suaugusiųjų mokymosi savaitę. Visą dieną Baltojoje (o vėliau ir Raudonojoje sinagogoje) skambėjo džiaugsmingi balsai, liejosi šypsenos ir šiltos emocijos. Buvo jauku ir gera, nes kiekvienas čia buvo laukiamas ir sutiktas:

  • Nuoširdžia Joniškio rajono švietimo centro direktorės Rasos Kelpšienės šypsena.
  • Šiltais Joniškio mero Vitalijaus Gailiaus sveikinimais.
  • Įžvalgiais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą direktoriaus Juliaus Jakučinsko palinkėjimais.
  • Nepaprastai giliu, prasmingu ir jausmingu Jurdaičių socialinės globos namų šešėlių teatro spektakliu „Gyvenimo ratas“.

sms_2022_1

Džiugaus susimąstymo renginiui suteikė pagrindinis „Epale“ autoriteto skaitomas pranešimas „Žaidžiantis protas“. Sužinojome, kad žaidimas yra unikalus būdas patirti laisvę ir kad žmogus iš žaidimo išaugina savąją kultūrą.  Buvo atskleistas žaidimo ir žaismės santykis: žaidimas pagrįstas taisyklių žinojimu, o žaismė – tai žmogaus žaismingas požiūrisi į gyvenimą. Dar paaiškėjo, kad žaidybiškumas tiesiogiai siejamas su kūrybingumu ir  kad, norėdami ko nors išmokti,  turime išmokti žaisti, nepamiršdami žaismės momento…

sms_2022_2

Nuotaikingai nuteikė tradicinis Metų geriausiųjų apdovanojimas. „Epale“ andragogo vardai už turiningas ir aktualias publikacijas platformoje buvo suteikti penkiems suaugusiųjų švietėjams: vilnietėms prof. Irenai Žemaitaitytei, dr. Daivai Penkauskienei, Kauno TAU studentui Rimvydui Velykiui, panevėžietėms Eglei Gudžinskienei ir Giedrei Norkūnei.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija apdovanojo  projektų konkurso „Mokymasis skatinantis pokyčius“ laureatus – Šiuolaikinių didaktikų centrą (direktorė dr. Daiva Penkauskienė) ir Soros International House (direktorė Daiva Malinauskienė).

sms_2022_3_1

sms_2022_3_2

2022 m.  Metų andragogo vardą už ilgametį LSŠA veiklos stiprinimą, suaugusiųjų mokymosi idėjos Lietuvoje plėtojimą, indėlį į andragogikos mokslą„atsiėmė“ LSŠA projektinės veiklos ekspertė dr. Vilija Lukošūnienė.

sms_2022_4

Popietinėje renginio dalyje suaugusiųjų švietėjai pasklido po kūrybines dirbtuves. Skrebinome atvirukus, vėrėme šiaudinius žaislus, analizavome fraktalus, uostėme prieskonius, keliavome „vyšnių keliu“, šokome ir dairėmės pro virtualios realybės akinius…

Visos patirties, visų įspūdžių ir emocijų nei aprašysi, nei papasakosi…Visi, kurie ten buvome, emocijų ir gėrio „alų midų gėrėme“, nei lašo veltui nenulašinome. Tuos, kuriems pabuvoti nepasisekė, kviečiame pasigrožėti renginio akimirkomis https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija

Joniškyje sutikta suaugusiųjų mokymosi savaitė išsibarstė po visą Lietuvą: 790 renginių vyks 47 savivaldybėse; juos organizuos 291 švietimo, mokymosi, kultūros, sveikatos stiprinimo ir socialinės rūpybos įstaiga/organizacija.

Nacionalinė suaugusiųjų mokymosi savaitės programa

Straipsnyje naudojamos Joniškio rajonno švietimo centro fotografo Ričardo Norkaus nuotraukos

Nov 21, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2022 metų Mokymosi savaitės sutiktuvės – Joniškyje!

LSSA_2022_SMS_mokymosi_siluetai

Kur? – Joniškio Baltojoje sinagogoje.

Kas vyks? – Saugūs, bet šilti apsikabinimai. Šešėlių teatras. „Epale“ autoriteto, filosofo dr. Kristupo Saboliaus pranešimas. Metų andragogai. Mokymosi patirčių laureatai. Šiaudiniai stebuklai. Prieskonių pasaulis. Virtualios realybės akiniai. Šokių terapija…ir kiti žaismingi pasimokymai. Kava. Užkandžiai…

Kokia proga? – Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“ sutiktuvės.

Kada? – 2022 m. lapkričio 18 d. 10.00 valandą.

Kas kviečia? – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos fondas, Joniškio rajono švietimo centras.

Kokiomis sąlygomis? – Užsiregistravus iki 2022 metų lapkričio 14 d.
(https://forms.gle/qLcwx9uQWqLYZMAg6)

Kvietimas į sutiktuves ir renginio programa

Nov 6, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai!“ Metų andragogo ir projektų konkursai

savaite_2020_skrendanti_moteris

Kaip jau skelbta 2022 m. lapkričio 21 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 23-ąjį kartą kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi.

Išlaikydami Mokymosi savaitės tradicijas ir šiais metais kviečiame teikti kandidatus Metų andrago vardui gauti, taip pat organizuojame mokymosi projektų ir iniciatyvų konkursą.

Metų andragogo rinkimai – penkioliktą kartą!

andragogu_rinkimai

Kviečiame LSŠA skyrius teikti kandidatūras.
Primename, kad Metų andragogo vardo suteikimo tikslas – įvertinti Lietuvos andragogų veiklos rezultatus ir skatinti juos profesinei bei kūrybinei iniciatyvai. Vardas suteikiamas asmenims, dirbantiems suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo ugdymo srityje už reikšmingus darbus bei andragoginę veiklą, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.
2022 m. Metų andragogo vardo nuostatai

„Mokymasis, skatinantis pokyčius“

kokybes_projekto_laiko_skale

Šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitės projektų ir iniciatyvų konkursas „Mokymasis, skatinantis pokyčius“ kviečia refleksyviai pažvelgti į prabėgusius metus ir „sugaudyti“ mokymosi akimirkas, pastūmėjusias link pokyčių.
2022 m. projektų ir iniciatyvų konkurso sąlygos

Oct 16, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2022 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi siluetai!“

2022 m. lapkričio 21 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 23-ąjį kartą kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi.

Šių metų Mokymosi savaitės idėją įkvėpė avangardinio kino kūrėjo Jono Meko mintys apie prasmės ieškojimą kasdieniuose, paprastuose dalykuose, apie mokymąsi – kasdienybės prasmę.

Iš Meko mąstymų gelmės gimė vaizdinys: mokymosi siluetai. Jokia paslaptis, kad mokymosi, savęs pažinimo, būties prasmės ieškojimo kelias ne visada būna aiškus, primena tamsoje ar migloje dunksančio daikto kontūrus… Kad mintys ir patirtys, ne visuomet iš karto apčiuopiamos, vėliau atsispindi tolimesniuose žmogaus gyvenimo įvykiuose…Taip kilo mintis pakviesti Lietuvos suaugusiuosius ir jų mokytojus į susitikimą – gyvenimo ir mokymosi siluetų paiešką.

Kvietimas jungtis į 2022 m. suuaugusiųjų mokymosi savaitės kampaniją
Dalyvio anketa
Koordinatorių sąrašas

Sep 19, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Atsiverskime pirmąjį 2022 metų „Savišvietos“ numerį

Pirmasis šių metų „Savišvieto“s leidinys skirtas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 30 – mečio jubiliejui. Leidinyje straipsnių autoriai pristato ir dalinasi įvairia patirtimi, įgyta per Asociacijos gyvavimo laikotarpį.

LSSA_medis_2

Leidinio pradžioje trumpai prisimenamas šį pavasarį Amžino poilsio išėjęs ilgametis LSŠA prezidentas Vincentas (Valdas) Dienys.

Pagrindinis leidinio turinys suskirtytas į tris dalis.

Pirmojoje dalyje – LSŠA švenčia 30- metį – autoriai retrospektyviai apžvelgia trisdešimties metų LSŠA veiklos, jų metų įgytą patirtį: I. Jagelavičiūtė rašo apie Lietuvos suaugusiųjų asociacijos trisdešimties metų nueito kelio veiklas. V. Lukošūnienė pristato trečiojo LSŠA dešimtmečio kelią. A. Bėkšta pateikia prisiminimus ir faktus apie svarbius ir aktualius strateginius LSŠA plėtros aspektus. Trumpus prisiminimus apie dalyvavimo LSŠA veikloje pristato R. Juozaitienė, M. Teresevičienė ir E. Trečiokienė.

Antroje leidinio dalyje – Regionų patirtys ir istorijos pasitinkant 30- metį – buvimo su LSŠA įspūdžiais ir andragogine patirtimi dalijasi autoriai iš Lietuvos regionų. J. Čeponaitė aprašo Vilniaus krašto suaugusiųjų patyrimus ir įsimintinas istorijas. D. Kačinskas pristato suaugusiųjų mokymosi galimybes Kėdainių profesinio rengimo centre. R. Koncevičienė dalinasi neapsakomu jausmu, patirtu mokymosi visą gyvenimą kelyje. J. Gečienė per Anyksščių globos namų veiklą atskleidžia nuolat besimokančios organizacijos patirtį. L. Montrimaitėpasakoja apie suaugusiųjų švietimo veiklas Kauno krašte, o A. Ščiglinskienė – Alytuje.

Trečia leidinio dalis – Aktualijos – skirta LSŠA ir jos narių projektų aktualijoms. Straipsnių autorės (R. Jankevičienė, D. Malinauskienė, G. Gedvilienė ) pateikia vykdomų projektų informacines santraukas, detalizuodamos veiklas, jų procesus ir planuojamus rezultatus.

Leidinio sudarytojos LSŠA Valdybos narės Genutė Gedvilienė ir Daiva Malinauskienė.

Savišvieta 2022

Malonaus skaitymo!

Sep 16, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off

EAEA prezidento Uwe Gartenschlaeger vizitas LSŠA: pasaulinės ir europinės suaugusiųjų švietimo tendencijos

LSSA30_EAEAmember

Smagu dalintis geromis žiniomis, o jų Asociacijoje nestinga. Sėkmingai baigiami vieni projektai, sėkmingai tęsiami kiti.

Tęsiame akredituotos konsorciumų mobilumo įstaigos projektą („Eramus+“ mobilumo projektas Nr. 2021-1-LT01-KA121-ADU-000005959). Viena iš projekto veiklų – kviestinių ekspertų vizitai. Pavasarį projekto komandos kvietimu Vilniuje mokymus vedė dr. Veronika Strittmatter – Haubold. O rugsėjo mėnesį susitikti su Asociacijos nariais pakvietėme Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (EAEA, https://eaea.org ), kurios narė yra LSŠA, prezidentą Uwe Gartenschlager.

Tie nariai, kurie dalyvavo Asociacijos 30 – mečio minėjime, kolegą Uwe turėtų prisiminti – jis sveikino mus iš ekrano (įrašą galite matyti LSŠA youtube kanale https://www.youtube.com/watch?v=xJbVAhgrQqI ).

Tai buvo vasario mėnesį. O štai rudeniop, rugsėjo 16-17 dienomis, kolega Uwe savo beprotiškai įtemptoje dienotvarkėje rado laiko porai dienų atvykti į Lietuvą pats ir susitikti su Asociacijos nariais.

Pirmąją savo vizito dieną p. Gartenschlager apie pasaulines ir europines suaugusiųjų švietimo tendencijas bei LSŠA ir EAEA bendradarbiavimą diskutuos su Asociacijos valdybos nariais ir Asociacijos partneriais: planuojama diskusija Mykolo Romerio universitete, susitikimas su ŠMSM už suaugusiųjų švietimą atsakingais asmenimis, Nacionalinio švietimo NVO tinklo kolegomis. Tikimės, kad šie susitikimai ir diskusijos stiprins LSŠA veiklos matomumą ir efektyvumą.

Antrąją vizito dieną (09.17) kolega Uwe tradiciniame LSŠA narių susitikime „Pievelių šnabždesiai“ ves seminarą, kuriame organizuos renginio dalyvių susipažinimą su pasaulinio suaugusiųjų švietimo forumo CONFINTEA VII turiniu ir nutarimais, Naujosios Europos suaugusiųjų švietimo darbotvarkės nuostatomis ir suaugusiųjų švietėjų profesionalizacijos programa Curriculum globALE bei diskutuos su dalyviais apie šių dokumentų svarbą Lietuvai, taip pat jų įgyvendinimo galimybes.

Atvykite į renginį ir suaugusiųjų švietimo naujienas sužinokite „iš pirmų lūpų“ – žmogaus, stovinčio prie organizacijos, kuriančios Europos suaugusiųjų švietimo ateitį, vairo!

Kvietimą į „Pievelių šnabždesių“ renginį, renginio programą ir registracijos nuorodą rasite čia

Sep 1, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Penkioliktieji „Pievelių šnabždesiai“

LSSA30_pieveles

Dėkodama už buvimą kartu, džiaugdamasi savo narių ištikimybe, tikėdamasi tolesnio bendradarbiavimo ir kviesdama jį plėtoti, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija nuoširdžiai kviečia narius į tradicinį susitikimą Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje/Aristavėlės dvaro rūmuose.
Ten 2022 m. rugsėjo 17-18 d. įvyks penkioliktieji „Pievelių šnabždesiai“, skiriami LSŠA 30 metų ir „Erasmus+“ programos 35 metų jubiliejams.

Šiais metais renginys yra neeilinis – pirmąją susitikimo dieną suaugusiųjų švietimo iššūkius ir tendencijas Europoje ir pasaulyje su renginio dalyviais aptars Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (EAEA) prezidentas Uwe Gartenschlager.

Antroji diena skiriama „Erasmus+“ programos suaugusiųjų švietimo projektų, kuriuos vykdo LSŠA nariai, pristatymams ir aptarimams.

Renginio pradžia 2022 m. rugsėjo 17 d. 11.00 val.
Registracija vyksta iki 2022 m. rugsėjo 9 d. per nuorodą https://forms.gle/Q8eQUWeavy9Y5dt76

Daugiau informacijos apie renginį ir renginio programa

Sep 1, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Ruduo. Rugsėjis. Durys į MOKYMĄSI!

Pasipuošę lapais ąžuolų, draugai,
Švęskit rudeninę šventę.
Jei gyvenimas toks trumpas, tai linksmai
Reikia jis gyventi.

Jei šešėliai rudeniop ilgėja
Ir džiaugsmai praeina,
Apie saulę, vasarą ir vėją
Tebūnie gražiausios dainos.

Tik akimirkos suteikia
Laimės amžinybę…
Jos kaip gėlės vysta veikiai.

Džiaugsmo dievišką saldybę
Paragauja vien tik tas,
Kas išmoksta momentą suprast.. (Vytautas Mačernis. Penktasis rudens sonetas, 1943)

Mielos kolegės, mieli kolegos, Rugsėjo 1-ąją žengiantys per mokyklos slenkstį, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija sveikina Jus su Mokslo švente. Ar į klases einate mokytis, ar mokyti – telydi Jus pirmosios mokslo dienos jaudulys, o širdis ir protas tebūna atviri PAŽINIMO MOMENTAMS.

nezinau_didesnio_malonumo_uz_pazinima_karikatura_Zivile_Simeniene

Živilės Šimėnienės piešinys

Aug 31, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Patyrę andragogai – „sparnuoti“ besimokantieji

Įveikęs visas COVID – 19 keliamas kliūtis baigiasi „Erasmus+“ programos mobilumo projektas „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“.

Projektas buvo parengtas atsiliepiant į nūdienos keliamus reikalavimus šiuolaikiniam andragogui, kurie apibrėžiami strateginiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo politikos dokumentuose. Pirmasis strateginis dokumento „Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija“ tikslas numato būtinybę stiprinti mokytojų/ dėstytojų motyvaciją, sudarant jiems galimybes tobulintis plečiant kultūrinį akiratį, atrandant įvairesnį pedagoginių funkcijų spektrą, skatinti mokytojų/dėstytojų mobilumą tarptautiniu mastu.

Vykdyto mobilumo projekto tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant Konsorciumo institucijų personalo kompetencijas trijose srityse:

  • Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymosi įgalinimas, suaugusio mokinio savivaldumo stiprinimas.
  • Darbo su skirtingų mokymosi poreikių, motyvacijos ir ankstesnės mokymosi patirties grupėmis metodikos ir formos.
  • Patarimo, karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimas.

Konsorciumo tarptautinio mobilumo plane buvo numatyti mokymosi temos „Andragogikos didaktika ir metodika“, „Kūrybiškumas andragogo darbe“ ir „Nuotolinio ir/ar mišraus mokymo programų ir medžiagos kūrimas“. Planuota, kad mokymosi kursai vyks Vokietijoje, Kroatijoje ir Danijoje, kurią projekto metu teko pakeisti Suomija.

Nuotolinio ir/ar mišraus mokymo programų ir medžiagos kūrimas

Paskutinieji mokymai, kuriuose 2022 m. liepos mėnesį dalyvavo LSŠA suburto konsorciumo nariai, vyko Suomijoje, Joensuu mieste, eduKarjala švietimo centre. Mokymai buvo skirti nuotolinio ir skaitmeninio mokymosi įgūdžių tobulinimui. Juose dalyvavo devyni suaugusiųjų švietėjai iš Panevėžio ir Panevėžio rajono, Raseinių, Kauno ir Kauno rajono. Apie tai, ką sužinojo ir ką patyrė mokymų dalyviai dalijasi savo straipsneliuose. Įdomu? Paskaitykite!

sparnuoti_besimokantieji_1

Kūrybiškumas andragogo darbe

Įdomios patirties projekto dalyvės parsivežė iš balandžio mėnesį vykusių mokymų Kroatijoje, Rijekos mieste, Dante suaugusiųjų švietimo centre. Šiuose mokymuose dalyviai nagrinėjo andragogo kūrybiškumo temą. Jų įspūdžius skaitykite:

sparnuoti_besimokantieji_2

Andragogikos didaktika ir metodika

O dar anksčiau, 2021 m. lapkričio pabaigoje, vis dar pulsuojant pandemijos grėsmei, Vokietijoje, Heidelbergo pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademijoje devynios drąsios andragogės dalyvavo andragoginio meistriškumo mokymuose, kuriuos vedė dr. Veronika Strittmatter – Haubold.

Ko ir kaip mokėsi,kokiaos emocijos lydėjo mokymų metu aprašyta:

sparnuoti_besimokantieji_3

Andragoginės patirties, kaip stiprinti besimokančiųjų sparnus, projekto mokymuose sėmesi Panevėžio rajono švietimo centro, Kauno rajono švietimo centro, VšĮ „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos andragogės bei andragogai. Mokymai vyko įgyvendinant „Eramus+“ mobilumo programos projektą „Andragogo misija – suteikti besimokantiems sparnus“ (2019-1-LT01-KA104-060348).

LSSA_Panevezio-raj-svietimo-centras_GTI_Kauno-raj-svietimo-centras_Raseiniu-raj-svietimo-pagalbos-tarn

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

ES_programa_Erasmus_plus_bendras_finansavimas_lt

Dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA projektinės veiklos ekspertė, „Epale“ ekspertų komandos narė

Aug 26, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Baigiamieji projekto „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ žingsniai

LSSA_MSAE_Erasmus-plus

Diskusijos apie tai, kaip dar labiau suaktyvinti suaugusiųjų švietimo organizatorių tarpusavio ir jų bei savivaldos bendradarbiavimą, kad į mokymąsi įsitrauktų vis daugiau ir daugiau suaugusiųjų, kad jiems skirti mokymo(si) renginiai taptų dar labiau naudingi, įtraukūs ir kokybiški vainikavo baigiamuosius projekto „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ renginius Lietuvoje. Renginiuose Šiauliuose iš Šakiuose dalyvavo gausus Lietuvos formalaus ir neformalaus suaugusiųjų švietimo/mokymo organizatorių, andragogų, profesinio rengimo centrų, aukštųjų mokyklų dėstytojų, NVO atstovų, neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorių ir savivaldybių administracijų suaugusiųjų švietimu besirūpinančių darbuotojų būrys.

Pagrindinis abiejų renginių tikslas buvo apžvelgti įvykdyto projekto eigą, pristatyti jo rezultatus – suaugusiųjų mokymosi skatinimo savivaldybėse vadovą ir skaitmeninių įgūdžių tyrimo anketą, ir diskutuoti, kaip suaugusiųjų švietimo organizatoriai ir savivalda galėtų dar glaudžiau bendradarbiauti dėl didesnės suaugusiųjų įtraukties į mokymąsi. Tačiau organizuojant renginius vietinių pagalbininkų iniciatyva renginių turinys buvo papildytas regionine specifika supažindinant dalyvius su neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikla skirtinguose šalies regionuose ir suteikiant galimybę dalyvauti mokymosi programose.

Taigi renginiai buvo ir panašūs, ir skirtingi.

Šiaulių renginyje pažintis su projekto rezultatais vyko dalyviams skaitant „gyvąsias knygas“: „Latvijos modeliai“, „Romansai apie finansus“, „Ne tik pizza ir espresso…“, „Voratinklis“.

Dalyviai Šakiuose su projektu susipažino žaisdami „Kahoot“ žaidimą ir projekto ekspertams žodžiu bei vizualika pristatant keturių projektą vykdžiusių šalių gyventojų skaitmeninio raštingumo įgūdžių palyginimą.

Dar labiau renginių turinys išsiskyrė antrojo renginio dalyje. Šiaulių renginyje suaugusiųjų švietimo problemomis ir patirtimi dalijose Šiaulių miesto švietimo centro direktorė, LSŠA valdybos narė Vilma Tubutienė ir Joniškio rajono švietimo centro direktorė Rasa Kelpšienė.

Renginio dalyviai Šakiuose susipažino su Šakių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikla, kurią pristatė NSŠ koordinatorė Tatjana Vrubliauskienė ir muziejų indėliu į kultūrinį suaugusiųjų švietimą, apie kurį kalbėjo Zanavykų muziejuas direktorė Rima Vasaitienė.

Praktinį mokymosi potyrį dalyviai išgyveno dalyvaudami mokymosi programpse „Siluetų kūrimas“ Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų – muziejuje ir „Kraitinės skrynios“ Zanavykų muziejuje.

Antroji renginio dalis atskleidė, kad suaugusiųjų švietimui ir mokymuisi stiprinti reikalingas ne tik susitelkimas viename mieste ar rajone, tačiau ir pasidalijimas patirtimi bei ryšių užmezgimas su suaugusiųjų švietėjais kitose savivaldybėse, taip pat patirties perėmimas iš kaimyninių (ir ne tik) šalių.

Tai padaryti Lietuvos suaugusiųjų švietėjai gali atsivertę projekto leidinį „Savivaldos parama suaugusiųjų švietimui. Suaugusiųjų mokymosi skatinimo vadovas

„Erasmus+ “ programos projektą „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ (2020-1-LV01-KA204-077426) metais įgyvendino Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija (projekto koordinatorius), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Estijos suaugusiųjų švietimo asociacija „Andras“ ir asociacija „Prometeo“ (Italija).

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Dr. Vilija Lukošūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos projektinės veiklos ekspertė, „Epale“ ekspertų komandos narė

Aug 26, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes