Naujienos

Nuotolis – ne kliūtis LSŠA veiklai

Būna akimirkų, kai atrodo, kad COVID-19 pandemija sustingdė visą pasaulį, o netikėtai gausi sniego ir šalta žiema – visą žemę. Nutrūko vos prasidėjęs bendravimas „gyvai“, sugrįžome į darbų per nuotolį ir susitikimų zoom’e režimą…Kyla klausimas, o gal nelabai kas ir vyksta

Nepasigaukime! Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos veikla nesustojo.
LSŠA Valdyba aktyviai diskutuoja dėl 2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės tematikos.
Baigėme 2020 m. LSŠA narių skaičiaus tikslinimą.

Nesustojo ir projektinė veikla. Pristatome du 2020 metų pabaigoje prasidėjusius „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus.

MSAE_logo „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ (Municipality Support Adult Education, MSAE, 2020 – 2022). Projektas skirtas apžvelgti, kaip savivalda remia suaugusiųjų švietimą Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Italijoje.

Projekto partneriai: Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija (projekto koordinatorius), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Estijos suaugusiųjų švietėjų asociacija „Andras“ ir suaugusiųjų švietimo įstaiga „Prometeo“ iš Italijos.

Daugiau apie projektą skaitykite http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/savivaldybiu-parama-suaugusiuju-svietimui/

Ką darome šiuo metu?

Visi partneriai rengia suaugusiųjų švietimo situacijos savo šalyse apžvalgas. Situacijos aprašymuose atsispindės, kokios stipriosios ir silpnosios suaugusiųjų švietimo pusės, kaip jį reglamentuoja įstatyminė bazė, kas kiekvienoje šalyje vykdo suaugusiųjų švietimą, kokie yra finansavimo šaltiniai, koks savivaldos vaidmuo suaugusiųjų švietimo plėtroje.
Tokią apžvalgą baigiame rengti ir mes. Jau netrukus ji bus viešinama anglų kalba, vėliau išversime visų partnerių parengtą medžiagą į lietuvių kalbą.

Pradėjome rinkti medžiagą leidiniui apie gerąją savivaldos ir suaugusiųjų švietimo įstaigų bendradarbiavimo praktiką. Norėdami pristatyti pačius geriausius pavyzdžius kreipėmės į neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius savivaldybėse dėl bendradarbiavimo. Keletas koordinatorių sutiko bendradarbiauti, laukiame jų patirties aprašų.
Kaip vieną geriausią įvairių suaugusiųjų švietimo/mokymo įstaigų bendradarbiavimo nacionaliniu mastu pavyzdžių leidinyje pristatysime suaugusiųjų mokymosi savaitę, pabrėždami, kaip siekiame į jos palaikymą įtraukti vietinę savivaldą.

sojust_logo Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams (Social justice in lifelong guidance services for low-educated adult migrants, 2020-1-IT02-KA204-079842, SoJust, 2020 – 2023).

Projekto tikslas – pagerinti žemos kvalifikacijos suaugusių migrantų konsultacijų ir mokymo kokybę ir veiksmingumą.

Projektas vykdomas bendradarbiaujant devyniems partneriams:
ilmiolavoro srl-IML (Italija, projekto koordinatorius), Institutul Roman de Educatie a Adultilor – IREA (Rumunija), Stiftelsen Kurverksamheten Vid U-Auniversitet-Fu (Švedija), Lietuvos suaugusiuju svietimo asociacija-LSSA (Lietuva), Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija), Bursa Valiligi (Turkija), CPIA TERAMO (Italija), Agrupamento de Escolas Águeda Sul -AEAS (Portugalija), Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija).

Plačiau apie projektą skaitykite:
http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/socialinis-teisingumas-teikiant-mokymosi-visa-gyvenima-konsultavimo-paslaugas-zemo-issilavinimo-suaugusiems-migrantams/

Projekte LSŠA turi didelę atsakomybę: vadovauti tarptautinės literatūros apie socialinį teisingumą migrantų integracijos kontekste, parengti pilotinės mokymosi programos, skirtos konsultacinei veiklai taikant socialinio teisingumo principus, koncepciją, organizuoti projekto partnerių mokymosi renginį.

Be šių veiklų, už kurias atsako LSŠA, mes taip pat dalyvaujame kitose projekto veiklose, atlikdami įvairius darbus nacionaliniu mastu.

Ką darome šiuo metu?

Šiuo metu vyksta suaugusiųjų mokytojų, konsultantų, instruktorių, dirbančių su migrantais, apklausa apie jų darbo patirtį ir iššūkius.

Formuojamos grupės fokusuotiems interviu. Šias grupes sudarys 12 įstaigų, dirbančių su migrantais (švietimo įstaigų, NVO, konsultacinių firmų, aukštųjų mokyklų ir pan.) atstovai, 12 migrantų ir 3 migrantų lyderiai. Pokalbiuose su šiomis grupėmis bus aiškinamasi, kokios kompetencijos padeda dirbti su migrantais, kokių kompetencijų stokojama, kokių darbuotojų kompetencijų pasigenda patys migrantai ir pan. Pokalbiai vyks antroje vasario mėn.- pirmoje kovo mėn. pusėje.

Projekto ekspertai analizuoja Europos Sąjungos dokumentus, reglamentuojančius socialinio teisingumo principų taikymą siekiant sėkmingesnio migrantų integravimo, taip pat literatūrą ir kitus šaltinius, kas šioje srityje daroma Lietuvoje.

Atlikus minėtas veiklas bus sukurtas migrantus konsultuojančio suaugusiųjų švietėjo kompetencijų profilis (atsakinga partneris – Institutul Roman de Educatie a Adultilor – IREA, Rumunija).

***
O tuomet jau ateis pavasaris – be sniego, šalčio ir, tikėkimės, su galimybėmis vėl susitikti šiltai ir jaukiai.

Feb 22, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Buvome atskirai, bet mokėmės KARTU!

savaite_2020_skrendanti_moteris

Susitikimais „Adobe connect“, „Zoom“, „Microsoft Teams“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt. platformose per Lietuvą nusirito dvidešimt pirmoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!”

Per dvidešimt (nuo 2000 metų) suaugusiųjų mokymosi savaičių organizavimo metų nuotolinio mokymosi elementų renginiuose yra buvę, pvz., kelis kartus yra vykę vaizdo konferencijos. Tačiau, kad visa Mokymosi savaitė virstų nuotoliniu renginiu – tai įvyko tik 2020 metais!

Tai nebuvo sąmoningas Mokymosi savaičių iniciatoriaus, mūsų, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos, pasirinkimas. Tai buvo atsakas į laikmečio (pandemijos ir karantino) mestus iššūkius. Skelbdami Mokymosi savaitės temą ir datą planavome, kad Savaitės mokymasis vyks kaip visuomet – „gyvuose“ susitikimuose, apsikabinant, bendrai kuriant ir svajojant…

Deja, atėjo lapkritis ir karantinas. Bet mums nekilo mintis atšaukti iniciatyvą. Buvome tikri, kad būtent šiuo visiems nelengvu metu turime telkti suaugusiųjų švietėjus veiklai, skatinančiai žmones atsitraukti nuo įkyrių minčių apie plintantį virusą, nuo vienatvės, įtraukti juos į mokymąsi gal ne visiems patraukliomis, bet saugiomis nuotolinio mokymosi priemonėmis. Taigi traukėme iš kišenės taip vadinamą „planą B“ ir operatyviai pritaikėme numatytus renginius nuotolinio mokymosi galimybėms. Ypatingą vaidmenį čia atliko įstaigos ir organizacijos, pareiškusios norą organizuoti Mokymosi savaitės veiklas savo kolektyvuose, aplinkinėse vietovėse, bendruomenėse, nes būtent ant jų pečių gulė didžioji Mokymosi savaitės sėkmės našta.

Pakeliaukime prisiminimų vingiais…

Kokia buvo idėja?

Mokymosi savaitę „Susitikime mokytis. Kartu mes galime“ skyrėme suaugusiųjų švietėjų ir bendruomenių (pačių įvairiausių – pagal veiklos pobūdį, geografinę padėtį, interesus, visuomeninę padėtį, etniškumą, religinę pakraipą ir t.t.) bendradarbiavimui, atskleidžiant mokymosi kartu džiaugsmą, sutelkiant bendruomenes patirti mokymosi sėkmę, skatinant andragogus dirbti kūrybiškai, parodant suaugusiųjų mokymosi galimybes įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, didinant jų dalyvavimą mokymesi.

Ką sako skaičiai.

Mūsų turimais duomenimis (gali būti, kad ne visi organizatoriai pateikė informaciją apie renginius) Lietuvoje įvyko 277 renginiai, kuriuose organizatoriai – 111 įstaigų/organizacijų – sulaukė apie 5000 dalyvių. Projektų/iniciatyvų konkursui „Kartu mes galim“ pateiktos 7 paraiškos. 2020 m. Metų andragogo nominacijai pristatytos 3 kandidatūros.

Ką veikėme?

2020 m. lapkričio 14 – 22 dienomis šalies suaugusieji ir jų mokytojai klausė pranešimų, diskutavo, ugdė įvairius praktinius įgūdžius, sportavo ir meditavo, skaitė ir aptarė knygas, rengė virtualias išvykas, lankėsi muziejuose, pristatė savo kūrybinius darbus ir patyrė dar kitokių mokymosi galimybių. Jos atsispindi nacionalinėje suaugusiųjų mokymosi savaitės programoje, o taip pat 2020 m. Metų andragogės Jolantos Čeponaitės tinklaraščio įraše „Epale“ portale.

Nuotolinio mokymosi programa, atspindinti įvairiaspalvę suaugusiųjų mokymosi paletę, vainikavo LSŠA, jos skyrių, Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi asociacijos (LieDM) bei kolegų iš Marijampolės M. Lukšienės švietimo centro bei Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendradarbiavimą. Programa kvietė kiekvieną dieną apsilankyti vis kitoje Lietuvos vietoje ir suteikė puikią galimybę pasižvalgyti po Lietuvos regionus, susitikti su ten dirbančiais andragogais, susipažinti su jų veikla vietinėse bendruomenėse. Kuo buvo dalijamasi renginiuose rasite:

Savaitės mokymosi renginių programą atidarėme virtualiu tiltu „Vilnius – Šakiai“. Šakiai, sutelkę suaugusiųjų švietėjų pajėgas apie Šakių trečiojo amžiaus universitetą, turėjo tapti „gyvosios“ mokymosi savaitės sostine. Andragoginis lankstumas ir čia padėjo greitai persiorientuoti: pagrindinis filosofo K. Saboliaus pranešimas apie ugdymo terpes ir geriausių suaugusiųjų mokymosi skleidėjų apdovanojimai buvo transliuojami iš Vilniaus, o praktinė renginio dalis – iš Šakių. Renginyje dalyvavo 80 kolegų, tarp jų ir tie, kuriems atvykti „gyvai“ į Šakius, galbūt, būtų buvę neįmanoma.

savaites_mokymosi_renginio_dalyviai_2020

Plačiau apie suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo renginį skaitykime Ritos Vargalytės tinklaraščio įrašą „Epale“ portale.

Kuo džiaugėmės?

Džiaugėmės viskuo: kad Mokymosi savaitė vyksta, kad nei iniciatoriai, nei renginių organizatoriai nenuleidome rankų, kad renginiuose dalyvaujama, kad vyksta gražus nuotolinis bendradarbiavimas tarp įvairių suaugusiųjų mokymo (tradicinių ir netradicinių – bibliotekų, muziejų, visuomenės sveikatos biurų, vietos veiklos grupių, NVO ir pan.) įstaigų.

Džiaugėmės galėdami pasveikinti bei pagarsinti 2020 metų suaugusiųjų mokymosi šviesulius:

 • Metų andragogę Jolantą Čeponaitę, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos direktorę, matematikos ir informacinių technologijų mokytoją, LSŠA Vilniaus skyriaus koordinatorę, skleidžiančią mokymosi visą gyvenimą idėją ne tik savo gimnazijoje, Vilniaus regione, bet ir gimtuosiuose Dubingiuose.
 • Projektų konkurso nugalėtoją Alytaus m. pedagoginė psichologinė tarnybos ir Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ veiklą „Mokomės ir mokome kitaip apie tai, kas nepatogu“ už empatijos, tolerancijos ir bendradarbiavimo nuostatų stiprinimą visuomenėje sutelkiant bendram darbui keletą įstaigų.

Kokias padarėme išvadas?

Buvo puiku, nes:

 • Nors ir kitokia nei įprasta forma Savaitė įvyko, o mes (iniciatoriai ir, tikėtina, visi renginių organizatoriai) įgijome daugiau tokios formos renginių organizavimo patirties.
 • Nuotoline forma vykę renginiai leido „aplankyti“ daugiau renginių įvairiose Lietuvos vietose (Šakiuose, Marijampolėje, Telšiuose, Kaune ir Kauno rajone, Utenoje, Vilniuje, Klaipėdoje), į kuriuos fiziškai nebūtų buvę galimybių nuvykti.
 • Sustiprinome ir išplėtojome sėkmingo bendradarbiavimo galimybes („Epale“ programa, LieDM asociacija).
 • Skirtingos tematikos LSŠA skyrių organizuoti renginiai per LieDM Adobe Connect platformą per skirtingus pranešimus ir formas atskleidė įvairiapuses suaugusiųjų mokymosi veiklas.
 • Išmokome tvarkytis su tam tikrais technologiniais ir laiko valdymo iššūkiais.
 • Į mokymąsi per renginius buvo įtrauktos/įsitraukė ne tik suaugusiųjų švietėjai, bet ir kitos suaugusiųjų grupės, pvz., vietos bendruomenių nariai, TAU studentai, universitetų andragogikos/edukologijos studentai ir pan.

Apgailestaujame, nes:

 • Trūko šiltų kolegiškų apsikabinimų ir gyvo akių bei širdžių kontakto.
 • Sumažėjo Mokymosi savaitės renginių (plg. 2019 m. – 800) ir organizatorių (plg. 2019 – 350), nes ne visiems pasisekė skubiai perkelti renginius į virtualią erdvę, pritaikyti nuotoliniams mokymams.

Manome, kad rengiant ateities suaugusiųjų mokymosi savaites būtina:

 • Reflektuoti IKT/nuotolinio mokymosi galimybių privalumus, sėkmę juos naudojant ir tai, ko reikėtų pasimokyti, patobulinti.
 • Plėsti žinojimo apie Savaitę aplinką, įtraukiant verslo darbuotojus/įmones ir kitas suaugusiųjų mokymu užsiimančias įstaigas, kurios dar netapo Mokymosi savaitės judėjimo dalyviais.
 • Pasitelkti mokymosi/interakcijos tarp kartų principą.
 • Galvoti, kaip aktyviau įtraukti į suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius suaugusiuosius, kurie mano, kad jiems mokytis reikia, bet vis dar yra pakankamai vangūs.

Esame tikri, kad šiais metais tradiciškai energingai skubėsime rengtis dvidešimt antrajai suaugusiųjų Mokymosi šventei, į kurią bus pakviesti visi norintys. Įrodėme, kad norime ir galime mokytis kartu ne tik būdami bendrai, bet ir būdami atskirai. Ir žinome, kad

isgyvens_tik_besimokanti_planeta

Jan 8, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Saugių, jaukių šv. Kalėdų ir viltingų Naujųjų Metų!

Mieli kolegos, bičiuliai, bendražygiai, partneriai,

Jau kvepia mūsų namuose švara, mišku ir sausainiais… Jau renkamės į namus – iš arti, iš toli, iš anapus – šiais metais tik mintimis, virtualiais apsikabinimais, ir žvakelės šviesa…

Jau atitirpsta mūsų širdys nuo nejautrumo, savimeilės ir nuoskaudų…

Jau laukiame šventės – ramybei į širdis atitekėti, skaidriu žvilgsniu žmonėms ir daiktams nušviesti, geru šypsniu širdžiai ir namų durims atverti.

Jau skleidžiasi Meilė ir Gerumas… Tebūna jie prie mūsų stalo ir mūsų širdyse šviesią šv. Kalėdų valandą ir visus ilgus, tik labai greit prabėgančius, ateinančius metus iki kitų Kalėdų!

Ačiū, kad buvome drauge šiais metais. Susitikime ir kitais.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

serksno_rastai_2020_Kaledos

Dec 23, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

VALIO – visiems, kas mokėmės kartu!

Mieli kolegos, prabėgo 21-oji suaugusiųjų mokymosi savaitė. Dėkojame visiems, kurie nenuleido rankų, nepasidavė ir šiais, neeiliniais, metais pakvietė savo bendruomenes mokytis, organizavo įvairius renginius, susitikimus ir konferencijas virtualiai. Tikimės, kad Savaitė prabėgo įdomiai, naudingai, turiningai ir smagiai.

Labai gerai, labai gerai – VALIO – visiems, kas mokėmės kartu!

Mokymosi_savaite_2020_Susitikime_mokytis_smaller

Nov 24, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2020 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės ŠAUNIAUSIEJI!

Viskas gyvenime ir visuomenėje vyksta daug sėkmingiau, kai yra pavyzdžių, į kuriuos galima lygiuotis. Kiekvienais metais per suaugusiųjų mokymosi savaitę ieškome andragogų ir bendruomenių, savo žinias, jėgas ir kūrybiškumą dovanojančių kitiems – jų mokiniams. Šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitės atidaryme taip pat turėjome kuo pasidžiaugti!

Metų andragogo vardui buvo nominuotos trys andragogės: Jolanta Čeponaitė, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos direktorė, LSŠA Vilniaus skyriaus koordinatorė; Audronė Vizbarienė, Kauno kolegijos dėstytoja; Asta Sieliūnienė, Visagino TAU direktorė.

Projektų konkursui „Kartu mes galim!“ buvo pateikti septyni projektai.

moteris_su_karuna

Kviečiame susipažinti su metų ŠAUNIAUSIAIS!

2020 m. Metų andragogė – Jolanta Čeponaitė, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos direktorė, LSŠA Vilniaus skyriaus koordinatorė.
Iš konkurso komisijos protokolo: „Už ilgametį, aktyvų dalyvavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikloje, dalijimąsi savo sukaupta patirtimi, už bendruomenių telkimą mokymuisi!“

2020_metu_andragoge_Jolanta

Neeilinių metų – neeilinis apdovanojimas!
LSŠA prezidentės sprendimu Arūnas Bėkšta skelbiamas Išmaniausiu karantino andragogu už greičiausią ir išmaniausią reakciją telkiant andragogus mokymuisi virtualioje erdvėje.

2020_ismaniausias_karantino_andragogas_Arunas

Projektų konkurso „Kartu mes galim!” nugalėtojas

lietaus_vaikai_asociacija

Alytaus m. pedagoginė psichologinė tarnyba ir Alytaus autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ už veiklą „Mokomės ir mokome kitaip apie tai, kas nepatogu”
Iš projektų konkurso komisijos protokolo: „Projektas nuoseklus, sprendžia ne tik autizmo problematiką, bet apima ir platesnius emapatijos, tolerancijos ir bendradarbiavimo visuomenėje klausimus. Platus bendradarbiaujančių dalyvių spektras, bendruomenės įtrauktis. Į ateitį nukreipta vertybiškai orientuotų jaunų žmonių veikla. Puikus, lakoniškas projekto pristatymas“.

Projektų konkurso diplomai už labiausiai konkurso kriterijus atitinkančias veiklas ir iniciatyvas

Soros_international_HouseSoros International House už projektą „Senjorai savanoriai migrantų integracijai“
Iš projektų konkurso komisijos protokolo: „Projekte labai išsamiai pateikta, kaip senjorai ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo atstovai gali padėti integruotis į Lietuvą atvykstantiems imigrantams. Projekto veiklų aprašymas ir pateikta vaizdinė medžiaga įrodo, kad projekto vykdytojai tikslą pasiekė“.

siauliu_raj_svietimo_pagalbos_tarnyba

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba už inovatyvios arbatinės „Ateik. Sužinok. Išmok!“ veiklos pristatymą.
Iš projektų konkurso komisijos protokolo: „Šioje veikloje pristatyta iniciatyva, kaip telkti vyresnio amžiaus žmones bendrai veiklai netradicinėje aplinkoje ir netradiciniu būdu“.

Vilniaus_varpo_suaugusiuju_gimnazija

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija už projektą „Varpas“
Iš projektų konkurso komisijos protokolo: „Bendruomenės telkimo pavyzdys, netradicinis pristatymas – iliustruotai, įdomiai, patraukliai. Matoma, kad laikas praleistas kartu – prasmingas, dalyviai projekto metu atskleidė savo kūrybiškumą, saviraiškos galias“.

Padėkos už dalyvavimą

Sakiu_Treciojo_amziaus_universitetas

Šakių Trečiojo amžiaus universitetui už Šakių TAU veiklos pristatymą (interviu su Šakių TAU dekanėmis).

Vilniaus_suaugusiuju_mokymo_centras

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centrui už projektą „MENASišNAMŲ“

Joniskio_raj_svietimo_centras

Joniškio rajono švietimo centrui už Joniškio TAU veiklos pristatymą.

Nov 24, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Siūlome iššūkį „Kasdien po mažą mokymosi stebuklą“!

2020_savaite_LSSA_logo_ir_skrendanti_moteris

MOKYMASIS gali padėti išgyventi šiandieninėje, dėl COVID-19 pandemijos neužtikrintoje situacijoje. Jis neleis galvoje siautėti liūdnoms mintims, pulti į neviltį ir depresiją. Mokymasis sulaikys nuo bereikalingų vaikščiojimų po viešąsias erdves, praturtins mūsų patirtį įdomiais dalykais, paskatins geriau pažinti save ir pačius artimiausius žmones.

Susitikti su mokymusi galimybių yra daug, tereikia apsidairyti ir jas išnaudoti.

Suaugusiųjų mokymosi savaitės organizatoriai kviečia priimti iššūkį „Kasdien po mažą mokymosi stebuklą“!

 savaite_2020_valgo_kaktusa
 Živilės Šimėnienės iliustracija

 

Išsirinkime kasdien po vieną veiklą – nebūtinai mokymosi, pvz., skaitymo, valgio gaminimo, automobilio remonto, gamtos stebėjimo, žaidimo šachmatais ir t.t., ir ją atlikdami išsikelkime tikslą – ko nors išmokti.
Mokytis galime šeimose, individualiai, per atstumą.

Iššūkio rezultatus prašome talpinti į LSŠA facebook’o paskyrą https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija . Tai daryti galite vykstant Mokymo savaitei ir vieną savaitę po jos. Aktyviausius, išradingiausius, atkakliausius apdovanosime.

Labiausiai nudžiugins Jūsų originalios idėjos ir jų įgyvendinimas. Jūsų vaizduotei pažadinti siūlome keletą saugiam ir atsakingam mokymuisi:

Mokomės šeimoje
 • Visa šeima skaitome tą pačią knygą, ją aptaria, kuria iliustracijas arba animacijos vaizdus. O gal skaitome skirtingas knygas ir pagal jų turinį sukuriame bendrą šeimos knygą?
 • Žaidžiame turimus stalo žaidimus ir kuriame savus. Statome tiltą (per upę, tarp kalnų, per bedugnę, vienas kito link): pvz., https://www.crazygames.com/game/construct-a-bridge
  arba tarp kėdžių, stalų, durų…
 • Išsirenkame bendrą receptą ir jį įgyvendiname.
 • Apsilankome virtualiame muziejuje (pvz., https://3dvilnius.lt/valdovurumai/) ar atskiroje parodoje (pvz., http://www.llbm.lt/parodos/kas_saldu_tas_skanu/ , daugiau http://www.llbm.lt/virtualios/ ), dalijamės įspūdžiais, jais fiksuojame piešiniais ar raštu.
 • Turime laiko pasirengti jaukioms Kalėdoms (juk jos vis tiek ateis)! Karpome, mezgame, veliame, išbandome naujų patiekalų receptus…
 • Keliaujame po pasaulį internetu arba žiūrėdami TV kelionių laidas.
 • „Piešiame“ muziką, t. y., klausydami mėgstamos muzikos piešiame ar simboliais kuriame jai iliustraciją…

…..ir sugalvojame dar daug kitų mokymosi veiklų.

Mokomės individualiai

Veiklos, kurios tinka šeimoms, tinka ir individualiam mokymuisi, todėl nesikartosime.

Tikime, kad kiekvienas žmogus gali surasti ir nepaminėtų veiklų, leidžiančių jam įgyti naujų potyrių. Na, o mokymosi džiaugsmu visuomet norisi su kuo nors pasidalinti. Siūlome susitarti su bendraminčių grupele dėl temos ir ją nagrinėti:

 • naudojant tą pačią medžiagą ir priemones,
 • kiekvienam naudojant skirtingą medžiagą/priemones.

Pavyzdžiui, tema – Lietuvos tautodailė; vieni lankosi virtualiose parodose, kiti stebi laidas per TV; treti savo bibliotekoje randa knygų šia tema ir t.t.). Po sutarto laiko (dienos ar dviejų) siekiamės su bendraminčiais telefonu, skype, messanger programėlėmis, socialiniais tinklais ir pan. ir aptariame, ką įdomaus sužinojome, patyrėme.

Mokomės per atstumą

LSŠA kartu su partneriais ir regioniniais LSŠA skyriais parengė Mokymosi savaitės renginių per atstumą programą. Kiekvieną dieną norintys galės jungtis į bendras mokymosi veiklas VDU Adobe Connect platformoje. Programoje: praktinis seminaras „Kurk lėlę, pažink save“ iš Vilniaus , pranešimas ir diskusija „Nuolatinio mokymosi raiška stiprinant organizacijos atsparumą“ iš Utenos/Anykščių, projektų ir jų rezultatų pristatymas iš Telšių, dalijimasis Kauno regiono mokymosi patirtimis, nacionalinis mokslo seminaras VDU tyrimų rezultatams apie skaitmeniniam suaugusiųjų mokymuisi atsiveriančias aukštąsias mokyklas aptarti, gerosios patirties sklaida „Prisijunk. Atrask. Patirk.“ iš Klaipėdos.

Marijampolė Meilės Lukšienės švietimo centras ir Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras lapkričio 19 d. 14.00 val. zoom’o platformoje rengia konferenciją „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ .

Įvairūs renginiai per nuotolį vyks ir kitose Lietuvos vietovėse.

Informacija apie visus renginius (datas, laikus, prisijungimo galimybes) skelbiama http://www.lssa.smm.lt , http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/ ir https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija priemonėse.

Susitikime mokytis. Kartu mes galime!

Nov 12, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Lietuva mokosi. Ko ir kaip? Susipažinkime!

savaite_2020_skrendanti_moteris

Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ suteikia puikią galimybę pasižvalgyti po Lietuvos regionus, susitikti su ten dirbančiais andragogais ir susipažinti su jų veikla vietinėse bendruomenėse.

Jėgas šiai galimybei įgyvendinti sutelkė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), jos skyriai, Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi asociacija (LieDM) bei kolegos iš Marijampolės.

Bendradarbiavimą vainikavo puiki nuotolinio mokymosi programa, atspindinti įvairiaspalvę suaugusiųjų mokymosi paletę. Su suaugusiųjų mokymosi patirtimi regionuose siūloma susipažinti kiekvieną suaugusiųjų mokymosi savaitės dieną.

Kviečiame pasidomėėti renginių programa ir dalyvauti virtualiuose susitikimuose su mokymusi įvairiose Lietuvos vietose.

Prisijungti į visus renginius galima adresu https://ac.vdu.lt/liedm

Programa

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras ir Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymos centras nuotolinėje konferencijoje „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ kviečia susipažinti su Marijampolės krašto suaugusiųjų mokymosi realijomis

Renginys vyks „ZOOM’o“ sistemoje . Prisijungimas:

https://us02web.zoom.us/j/85275666772?pwd=V0VUdGRSbXQ5a0pWRjVUeSsxVGswdz09

Konferencijos programa

savaite_2020_logo_many

Susitikime mokytis. Kartu mes galim!

Nov 12, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Susitikime Valdovų rūmuose!

savaite_2020_lssa_skrendanti-moteris_valdovu-rumai_logo

Džiaugiamės, kad Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai įsijungė į 2020 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės judėjimą, kviesdamas į virtualius pasivaikščiojimus po muziejaus ekspozicijas ir parodas.

Pristatome virtualias mokymosi galimybes Valdovų rūmuose. Apsilankę virtualiose parodose, pasivaikščioję po muziejaus ekspozicijas praturtinsite ar atgaivinsite savo žinias, patirsite dvasinį malonumą. O tie, kurie mėstate veikti aktyviai, galite įgyti žaidimo, mezgimo, spalvinimo ar siuvimo įgūdžių…

Savo įspūdžiais iš virtualių susitikimų Valdovų rūmuose kviečiame dalintis LSŠA „Facebook’o“ paskyroje https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija, atsiliepdami į mokymosi savaitės iššūkį „Kasdien po mažą mokymosi stebuklą!“

Keliaujame į susitikimus! Jums tinkamą dieną ir tinkamu laiku. Ir neišeinant iš namų.

Susitikime muziejaus ekspozicijose
Ekspozicijos tema Ką sužinosime?
„Valdovų rūmų Vilniuje architektūrinės raidos nuo XIII a. pabaigos iki XXI a. pradžios pristatymas“
https://www.youtube.com/watch?v=C9yb-iH7lqk
Kviečiame pasivaikščioti po Valdovų rūmų muziejaus kiemelius bei ekspozicijas ir pažinti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ankstyvosios pilies bei vėlesnių rūmų architektūros istoriją, sužinoti, kokios staigmenos laukė šią vietą tyrusių archeologų.
„Istorija, archeologija, architektūra“
https://www.youtube.com/watch?v=fU3M2EcjoOQ
Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijose Jūsų laukia išlikę autentiški įvairių laikotarpių mūrai ir unikalių archeologinių radinių gausa. Juos apžiūrinėdami gilinsimės į senosios statybos paslaptis, bandysime prakalbinti vitrinose gulinčius nebylius archeologinius radinius, prisiminsime rūmų sugriovimo ir nebūties laikotarpį. Ekskursijos pabaigoje Jūsų laukia pažintis su simbolinę prasmę turinčiu varpu.
„Atkurti istoriniai interjerai“
https://www.youtube.com/watch?v=fNLsBXo6PTg
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos stilistinę raidą vėlyvosios Gotikos, Renesanso ir ankstyvojo Baroko epochose bei rūmų gyvenimo aplinką, patalpų istorinę paskirtį pristatančioje ekspozicijoje rodomi autentiški Europos rūmų interjerams būdingi baldai, gobelenai, paveikslai, žemėlapiai ir kitos vertybės. Čia susipažinsime su valdovų reprezentacinėmis ir tarnybinėmis erdvėmis, privačiais apartamentais, lobynu ir iždine.
„Vilniaus istorinės panoramos ir Apžvalgos bokštas“
https://www.youtube.com/watch?v=SVVZtqohzB8
Šioje ekskursijoje Jums net nereikės įveikti 50 laiptelių, kad galėtumėte pasigrožėti šiandienine Vilniaus panorama! O pakeliui jūsų laukia pažintis su senaisiais Vilniaus miesto planais.
„Ginkluotė, kasdienybė, muzika“
https://www.youtube.com/watch?v=akA0h2DV2uU
Trijose skirtingose ekspozicijose susipažinsime su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių pilies ir rūmų įtvirtinimais bei ginkluotės kolekcija, pilies ir rūmų gyventojų kasdienybe bei rūmų virtuvės struktūra, taip pat muzikinio paveldo ir muzikavimo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose tradicijomis. Tik klausydami mūsų pasakojimo išgirsite, kur stovėjo Gedimino bokštas, kokį seniausią inžinerinį įrenginį slepia rūmų siena, kokia opera sieja senuosius rūmus su šiandieniniu muziejumi?
Susitikime parodose
Ekspozicijos tema Ką sužinosime?
„Šlovingas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Maskvos caro priesaika“
https://www.youtube.com/watch?v=mTBMFaPqS2g
Tai vieno, reikšmingus 400 metų senumo istorinius Lietuvos, Lenkijos ir Maskvos valstybių įvykius menančio, monumentaliais matmenimis (beveik 3,5 x 3,5 m) išsiskiriančio eksponato paroda. Ką Maskvos caras veikė Varšuvoje 1611 m., kodėl rusų pasiuntiniams nepatiko Varšuvos reprezentacinės salės lubas puošęs paveikslas, koks šio paveikslo likimas? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus – mūsų pasakojime!
„Nuo SACRO iki PROFANO. Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano“
https://www.youtube.com/watch?v=Xxe-3YSthXs
Nors parodos eksponatai jau iškeliavo į Italiją, kviečiame pasigrožėti žymaus italų kolekcininko Giorgio Baratti kolekcija, pristatančia įstabius garsių italų dailininkų (Nicoló Rondinellio, Donatello, Filaretės, Bronzino, Guido Renio, Annibalės ir Agostino Carraccių bei kt.) XIV–XVIII a. tapybos, skulptūros ir senosios tekstilės kūrinius, jų siužetų įvairovę.
Susitikime mokymosi užsiėmimuose
Ekspozicijos tema Ką sužinosime?
„Išmok žaisti Viduriniais amžiais išpopuliarėjusį žaidimą Lietvoje – Kvirkatą“
https://www.facebook.com/125379923659/posts/10157170511673660/?d=n
„Kvirkatas“ – įdomus ir nepelnytai pamirštas žaidimas, žaistas ir Viduramžių Lietuvoje. Tai liudija Vilniaus Žemutinėje pilyje vykdant archeologinius tyrimus rasta žaidimo lenta. Nesudėtingos žaidimo taisyklės ir gera kompanija puikiai tiks niūriam rudens vakarui!
„Istorinis Vytis. Vaizdai spalvinimui“
https://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija/idomu/istorinis-vytis-vaizdai-parengti-kurybai
Vytis – vienas seniausių valstybės herbų Europoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbu jis tapo didžiojo kunigaikščio Vytauto valdymo laikais. Siūlome susipažinti su istorinio Vyčio vaizdų pokyčiais ir pabūti kūrėjais!
„Megzta karūna“
https://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija/idomu/megzta-karuna
Valdovų rūmų muziejaus edukatoriai laisvalaikiu siūlo nusimegzti karūną, kuri ne tik atstos ausines, bet ir bus puikus aksesuaras jūsų šventei, vaikų gimtadieniui, fotosesijai ir net taip vaikų mėgstamiems vaidmenų žaidimams. Be to, tai puiki paskutinės minutės dovana.
„Istoriniai odiniai kapšeliai – pasisiūk pats“
https://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija/idomu/istoriniai-odiniai-kapseliai-pasisiuk-pats
Archeologai Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje rado įvairių laikotarpių odos dirbinių liekanų. Restauratorių pastangomis jie išsaugoti, dalis dirbinių, pagamintų, avėtų ir dėvėtų XIV–XVI a., eksponuojama muziejuje. Kviečiame Jus pasidaryti mažą, bet talpų odinį kapšelį. Toks smulkmenų podėlis buvo pats populiariausias, kol žmonija nesugalvojo panašaus prisisiūti prie drabužio, tai yra nesugalvojo kišenių.

 

savaite_2020_moko_apie_krokodila

Živilės Šimėnienės iliustracija

Nov 12, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Du šimtai septyniasdešimt suaugusiųjų mokymosi atspalvių. Kurį renkatės Jūs?

2020_savaite_LSSA_logo_ir_skrendanti_moteris

Prieš pagrindinį metinį suaugusiųjų mokymosi renginį – MOKYMOSI SAVAITĘ – bejėgė netgi COVID-19 pandemija!

2020_savaite_katinai_ir_suo

Tai įrodo šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių katalogas. Jame – 277 renginiai, įvairiais nuotoliniais mokymosi būdais lapkričio 13 – 22 dieną nuvilnisiantys per Lietuvą. Juos organizuoja 111 suaugusiųjų švietimo, mokymo ir kultūros įstaigų bei organizacijų.

Būtinai turime pabrėžti, kad suaugusiųjų mokymosi savaitei buvo suplanuota daug daugiau renginių. Tačiau, būdama socialiai atsakinga organizacija, LSŠA paprašė organizatorius įgyvendinti tik tuos renginius, kuriems tiko mokymosi per nuotolį formatas.

Giliausia padėka renginių organizatoriams – nepraradusiems optimizmo ir nenuleidusiems rankų!

Atskleiskite nacionalinę suaugusiųjų mokymosi savaitės programą ir pasirinkite iš gausaus meniu jums labiausiai tinkančius. Juose ir susitiksime mokytis!

Nacionalinė 2020 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės programa

2020_savaite_katinas_valgo

Živilės Šimėnienės iliustracijos

Nov 11, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Virtualus tiltas „Vilnius – Šakiai“ atidaro suaugusiųjų mokymosi savaitę. Kviečiame!

 

Mokymosi_savaite_2020_Susitikime_mokytis_smaller

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija ir Švietimo mainų paramos fondas nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti virtualioje Mokymosi savaitės atidarymo konferencijoje, kuri vyks 2020 m. lapkričio 13 d.

Konferencijos tikslas – puoselėti suaugusiųjų mokymosi idėjas, atskleidžiant galimybes ir naudą, kurias suteikia žmogui mokymasis, skatinant andragogus dirbti kūrybingai, kad besimokantysis patirtų mokymosi džiaugsmą.

Konferencijos dalyviai:

 • Įgis kūrybiško ir žaismingo mokymosi patirties.
 • Susipažins su įgalinančio mokymosi sėkmės pavyzdžiais.
 • Prisimins ir aptars įvairias mokymosi galimybes.
 • Suvoks aktyvaus dalyvavimo Europos suaugusiųjų švietimo platformoje „Epale“ prasmę ir naudą.

Konferencijoje atskleisime mokymosi kartu džiaugsmą: ką gali mokymasis ir kuo jis žavus, kodėl mokymosi sėkmei svarbus andragogo ir bendruomenės ryšys, kaip mokymasis padeda plėtoti profesinę karjerą ir asmeninį gyvenimą, atskleisti žmogaus galimybes ir talentus, kokią prasmę suteikia gyvenimo pilnatvei, kuo praturtina žmogaus būtį. Konferencijos pranešėjai pasidalins įžvalgomis apie įvairias mokymosi galimybes ir kūrybišką mokymąsi.

Renginyje apžvelgsime suaugusiųjų švietėjų galimybes bendradarbiauti skleidžiant aktyvaus mokymosi idėjas projektuose, pristatant savo patirtį kolegoms „Epale“ platformoje. Skelbsime Metų andragogo, aktyviausių ,,Epale“ platformos dalyvių nominacijas, pažymėsime prasmingiausius andragogų ir bendruomenės bendradarbiavimą ir mokymąsi kartu skatinančius projektus.

Antrojoje renginio dalyje konferencijos dalyviai bus paskatinti mokytis kartu: Šakių Trečiojo amžiaus universitetas pakvies susipažinti su Zanavykų kraštu ir susiremti protmūšyje bei paieškoti bendruomenės telkimo pavyzdžių kartu su seserimis Vincentietėmis Rubelinda Varela ir Rosarija Gonzales.

Konferencijos programa pridedama.

Nov 11, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes