Naujienos

2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“

suaugusiuju_flying_girl

2021 m. lapkričio 15 – 21 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius įsijungti į suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“

Dvidešimt antrosios suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja išplaukia iš poeto prieš 80 metų parašytų Vytauto Mačernio minčių, kurios ir šiandien nepraranda prasmės:

„Žmogus neturi gyventi be rūpesčio ir be, nors ir mažų, siekimų. Bet koks uždavinys, atsistojęs žmogui prieš akis, reikalauja jį nugalėti, reikalauja šiokio tokio jėgų įtempimo, vilties kliūtį nugalėti, baimės, nerimavimo, susikoncentravimo. Taip, kaip imtyninko raumenys nesigimnastikuojant suskystėja, tampa nebetvirti, taip žmogaus gyvenime dvasinės jėgos, bėgant lygiam gyvenimui, susiniveliuoja, išblunka, žmogus lieka bevalis, nežinąs, kas jis yra. Siela it guma, jei ji netampoma, vėliau nebeišsitempia. Ją reikia lavinti, kaip sportininkas lavina savo kūną, kuris galėtų pasiekti vis didesnius rezultatus. Lygiam gyvenime siela apmiršta, ir žmogus nebežino, ko jis vertas..“ (Vytautas Mačernis, 1941.II.5)

Įsiskaitykime dar kartą į šias mintis ir pagalvokime, ką per mokymosi savaitę mes patys galėtume bei mūsų suaugę mokiniai, mūsų įstaigos ir organizacijos galėtų ugdytis, lavintis ir tobulinti, kad mūsų visų gyvenimas taptų labiau kokybiškas, o mokymasis neturėtų stabdžių.

Planuodami Mokymosi savaitės renginius atsižvelkime į Covid -19 situaciją. Pagalvokime apie susitikimus „gyvai“ ir virtualiai, Būkime sąmoningi ir pilietiški, planuokime renginius atsakingai ir laikydamiesi rekomendacijų.

Kvietimas dalyvauti 2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitėje
Mokymosi savaitės dalyvio anketa ir koordinatorių sąrašas

Informaciją apie Metų andragogo vardo ir projektų konkurso nuostatus skelbsime artimiausiu laiku.

Sep 29, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Kad suaugusiųjų švietimo įstaigų bendradarbiavimas su savivalda gerėtų!

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija antri metai vykdo tarptautinį (Latvija, Estija, Italija ir Lietuva) „Erasmus+“ projektą „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“.

Jame aktyviai dalyvauja ir Asociacijos nariai: Panevėžio rajono švietimo centras išbandė projekte sukurtą gyventojų IT gebėjimų įsivertinimo instrumentą; Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas teikė gerąją bendradarbiavimo su savivalda patirtį.

Erasmus_MSAE_LSSA

Apie projekto įgyvendinimą nuolat informuojami neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriai savivaldybėse. Kai kurie koordinatoriai – Trakų švietimo centras, Panevėžio miesto švietimo centras, Joniškio rajono švietimo centras – pasidalijo bendradarbiavimo su savivalda pavyzdžiais, kurie įtraukti į rengiamą projekto medžiagą.

2021 m. rugsėjo 22 – 24 d. vyks šio projekto nuotolinio mokymosi renginys (kasdien nuo 10.30 iki 13.30 val.).

Renginio tikslai:

 • supažindinti su tarpiniais rezultatais: atliktomis suaugusiųjų švietimo situacijos analizėmis, geraisiais savivaldybės ir suaugusiųjų mokymo/švietimo bendradarbiavimo pavyzdžiais.
 • diskutuoti su renginio dalyviais apie aktyvesnio bendradarbiavimo galimybes.

Renginio programa pridedama čia.

Renginys vyks anglų kalba.

Prisijungimo nuoroda bus siunčiama užsiregistravusiems dalyviams.

Registruotis kviečiami besidomintys suaugusiųjų švietimo ir savivaldos sąveikos gerinimu.

Registracija vyksta iki 2021 m. rugsėjo 16 d. Nuoroda registracijai https://forms.gle/Gag7usMqfxmtwKSZA

Sep 11, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Ruduo. Pievelės. Šnabždesiai.

Pieveliu_snabzdesiai_Aguonos

Tradiciškai, kaip ir kiekvieną ankstyvo rudens savaitgalį, kviečiame dalintis patirtimi, įspūdžiais, mokytis ir būti kartu!

KETURIOLIKTIEJI „P I E V E L I Ų Š N A B Ž D E S I A I”
2021 rugsėjo 18-19 d.

PROGRAMA
laikas ir veiklos nurodytos beveik tiksliai

Turintiems galimybių pasus Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje (RMDA) /negalintiems atvykti – ZOOM platformoje

Rugsėjo 18 diena (šeštadienis)

11.00 – 13.00 val.

LSŠA Valdybos posėdis. Moderuoja LSŠA Valdybos pirmininkė Vilija Lukošūnienė

14.00 – 17.00 val.

 • Pažinkime vienas kitą ir „Pieveles“. Inga Jagelavičiūtė
 • LSŠA ir jos narių įgyvendinami projektai:
  • „Erasmus+” KA 2 strateginių partnerysčių projektas „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ (MSAE). Arūnė Taunytė
  • „Įtraukusis suaugusiųjų ugdymas. Tarptautinio Erasmus+ KA2 projekto INDUCATE darbo metodika”. Edvinas Šimulynas
  • „Erasmus+” KA 2 strateginių partnerysčių projektas „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ (SoJUST). Arūnas Bėkšta
 • Mokėjimo mokytis praktika andragogams. I dalis. Vilija Lukošūnienė ir Arūnas Bėkšta

18 val.

 • Andragogų vakaronė

Rugsėjo 19 diena (sekmadienis)

10.00 – 13.00 val.

 • Mokėjimo mokytis praktika andragogams. II dalis. Vilija Lukošūnienė ir Arūnas Bėkšta
 • Erdvė ir laikas „Pievelių“ dalyvių prezentacijoms/pranešimams/praktikoms arba mokymai, pasivaikščiojimai ir pokalbiai Lietuvos liaudies buities muziejuje

* Kavos ir arbatos pertraukėlės pagal poreikius ir susitarimą.
* Kelionės, nakvynės, įėjimo bilietų ir kavos/arbatos pertraukų išlaidas apmoka LSŠA. Vakarienė – suneštinė.

Informacija: ingajag@gmail.com arba +370 68616405

Būtina išankstinė registracija iki rugsėjo 15 d.
Nuoroda: https://forms.gle/kyG8c6ebdiJjoCvT7

Sep 9, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Sveikas, Rugsėji!

Į duris jau pabeldė rugsėjis. Metas, kai į dirvą beriama žiemkenčių sėkla, tikintis, kad kitais metų metų pavasarį laukai nuvilnys žaluma, o vasarą užderės gausus derlius.

Panašiai juk ir su mūsų andragoginiu rugsėju: atidarome duris mokslo išsiilgusiems žmonėms, „sėjame“ į juos šviesos ir gėrio sėklas, tikėdami, kad kitų metų pavasarį jie paliks auditorijas pasikeitę: įgiję daugiau žinių, labiau subrendę, galbūt, netgi labiau supratę save…

Džiugiai sutikime rugsėjį, tebūna mūsų širdys ir rankos atviros ateinantiems į mūsų auditorijas!

2021-09-01_rugsejo-1-oji

Aug 31, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Prisijunkite prie „Epale“ metų andragogų komandos!

„Epale“ projektas, suburiantis ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos suaugusiųjų švietėjus bei kuriantis profesionalų, aukštos kompetencijos turinį, ir šiais metais kviečia tapti „Epale“ metų andragogu. Šis vardas įprasmins Jūsų veiklą, pabrėš kompetenciją ir suteiks galimybę dalyvauti išskirtiniuose „Epale“ mokymuose.

„Epale“ andragogo titulas – tai ne tik įvertinimas už aktyvią veiklą šiais metais, bet ir pasižadėjimas išlikti aktyviu „Epale“ bendruomenės nariu, toliau dalintis savais pasiekimais, atradimais ir įspūdžiais organizuojant įvairius renginius, rašyti apie savo projektinės veiklos patirtį, dalintis sukurtomis metodinėmis priemonėmis ar įžvalgomis apie suaugusiųjų švietimo aktualijas.

Kaip tapti „Epale“ andragogu skaitykite:
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/pelnykite-epale-andragogo-varda-2021-aisiais

Epale_metu_andragogai_komanda_piesinys-Zivile-Simeniene

Piešinio autorė Živilė Šimėnienė

 

May 23, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Herojų keliais. Dvi LSŠA dovanos mūsų tobulėjimui

Joseph’as Campbell’as, amerikiečių lyginamosios mitologijos bei lyginamosios religijotyros specialistas, analizuodamas mitus atrado, kad visi pasaulio mitai yra viena ir ta pati istorija, pateikta skirtingais būdais ir kad visus mitus vienija bendri esminiai elementai. Campbell’o nuomone, mitas yra šaltinis, kuriame reikėtų ieškoti įkvėpimo ar priemonė, parodanti kaip reikėtų gyventi.
Pagrindinis visų mitų elementas – herojus, pavyzdys, kuriuo turėtų sekti žmogus. Anot Campbell’o , jis – herojus arba didvyris, turi „tūkstančius veidų”.

Šia naujiena pristatome du šaltinius, praturtinusius Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos biblioteką ir vaizdoteką.

Abu šaltiniai turi savo herojus.

Pirmasis – Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 2021 m. rudenį minėsiantis 20 metų sukaktį. Šią progą Centro bendruomenė pažymi pristatydama savo veiklą naujame „Savišvietos“ (2021 m. Nr.1) numeryje. Na, o kadangi herojus gyvena ir kliūtis įveikia ne vienas, tai ir leidinyje patirtimi pasidalinti pasiūlė nuolatiniams savo partneriams: Kėdainių Trečiojo amžiaus universitetui, Kėdainių profesinio rengimo centrui, Kėdainių kultūros centrui, Kėdainių dailės mokyklai, Kėdainių r. motinystės mokyklai, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Keliaukime į Kėdainius!

sjmc_kedainiai

 

Antrojo šaltinio herojai – LSŠA ataskaitinio susirinkimo (2021 04 28) dalyviai, kiekvienas praėjęs savo heroiškumo kelią nuo „išėjimo iš namų“ iki „grįžimo namo“ – įveikus visas kliūtis ir pasikeitus. Šiuo keliu mus vedė nenuilstantis „andragoginių perliukų“ atradėjas – Arūnas Bėkšta.

Į didvyrio/didvyrės kelionę kviečiame leistis ir Jus

https://www.youtube.com/channel/UCZEcNZ0lRbrIMYUxoVX1uAw

didvyrio_keliones

May 18, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

LSŠA Skyrių narių susirinkime – ne vien ataskaitos. Pasidomėkite!

lssa_logo

Praėjo dar vieneri metai ir vėl – balandis, mėnuo, kai Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Valdyba ir administratoriai atsiskaito už praėjusių metų veiklas.

Kaip skelbėme kovo mėnesio pradžioje , ataskaitinis LSŠA skyrių narių susirinkimas už 2020 metais vykdytas veiklas įvyks 2021 m. balandžio 28 d. (LSŠA 2021 03 04 d. valdybos posėdžio sprendimas Nr. 15 (165)).

Galimybę dalyvauti Skyrių narių susirinkime šiais metais turės ne tik skyriuose išrinkti delegatai, bet visi norintys ir galintys dalyvauti LSŠA nariai, nes susitiksime nuotoliniu būdu, taip prisidėdami prie COVID-19 pandemijos valdymo.

Susirinkimo pradžia 14.00 val., vieta – Zoom platforma
https://us02web.zoom.us/j/81155916712?pwd=QVVsSHFieG9ZaW1LYitjS0hJWHJOZz09
Meeting ID: 811 5591 6712
Passcode: 164482

Kviečiame atvykti su kava, pyragėliais ir gera nuotaika.

Susirinkimo darbotvarkė:

14.00 – 14.45

 • LSŠA veiklos ataskaita.
 • LSŠA metinė finansinė ataskaita.
 • LSŠA revizorės ataskaita.
 • LSŠA Valdybos ataskaita.

14.45 – 15.00 pertrauka

15.00 – „Kaip įveikti permainas. Didvyrio kelias”. Arūnas Bėkšta

Praleiskime pavasario popietę kartu!

gele_susirinkimo_naujiena_2021

2020 metų LSŠA veiklos ataskaita
2020 metų LSŠA valdybos ataskaita

Apr 20, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Su Pavasario švente!

Velykos! Velykos! Pavasario šventė,
Ir bundančioj žemėj taip miela, šviesu,
Žibutės dabina upelio pakrantę,
Žibutės dabina mūs širdis visų.

Velykos! – čyrena linksmai vyturėlis,
Velykos! – jam taria laukai ir šilai.
Tuoj skleisis, tuoj skleisis čia baltosios gėlės,
Ir liepose švilpaus visi inkilai.

Kaip pasakos paukštė pavasario rytas
Linksmai „Aleliuja“ pasauliui giedos,
Šypsosis dangus, kaip margutis dažytas,
Ir žemė, kaip sesė žibučių žieduos. (Vytė Nemunėlis. Pavasario šventė)

velykiniai_kiausiniai_2021

Apr 2, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Naujas „Savišvietos“ numeris – apie mokymosi bendruomenes ir mokymąsi bendruomenėse

Po netrumpos pertraukos pristatome naują „Savišvietos“ numerį, skirtą mokymosi bendruomenėms ir mokymąsi bendruomenėse.

Leidinio turinį sudaro vedamasis straipsnis ir keturi tematiniai skyreliai, kurių esmę nusako lietuvių liaudies patarlės:

 • „Mokslas ne arielka, į galvą netrenkia”
 • „Su kuo draugausi, tokį mokslą gausi”
 • „Daug rankų sunkią naštą pakelia”
 • „Gyvenimas – mokykla: žmogus sensta ir mokinas“
 • „Medis vertinamas už vaisius, žmogus – už darbą“

Kas slepiasi po liaudies išminties perlais?
Kviečiame atsiversti leidinį, pasinerti į dvylika mokymosi istorijų, pasisemti naujų idėjų savo veiklai ir praplėsti kultūrinį akiratį!

Mar 28, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Gera pavasario naujiena – LSŠA gavo „Erasmus+“ akreditaciją!

Pavasarėjanti gamta atnešė puikią naujieną ir mūsų Asociacijai. Ilgametis įdirbis įgyvendinant tarptautinius projektus nenuėjo veltui! Džiaugiamės, didžiuojamės ir dalijamės naujiena, jog LSŠA dalyvavo „Erasmus+“ akreditacijų konkurse ir tapo viena iš 6 suaugusiųjų švietimo organizacijų, kurioms suteikiama programos „Erasmus+“ akreditacija. Akreditacijos trukmė: 2021 03 01 – 2027 12 31.

Plačiau apie „Erasmus+“ akreditacijos paraiškų konkursą ir jo rezultatus:
https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/skelbiami-2020-m-erasmus-akreditaciju-konkurso-rezultatai/?fbclid=IwAR2WjZV6_s2SYczTcHdLBMc2gnV4Y36S5Gliz3M8PaiaU6AVsoraOvsnVwA

erasmus_plus_akreditacija

Ką tai reiškia?

„Erasmus“ akreditacija yra tarsi tarptautinio mobilumo narystės kortelė. Akreditacija užtikrina:
Stabilų finansavimą. Turint „Erasmus“ akreditaciją, kiekvienais metais galima lengvai paprašyti lėšų naujai mobilumo veiklai, t.y., nereikia kasmet rašyti išsamios paraiškos, telieka tik pateikti planuojamų mobilumų skaičių.
Galimybę augti ir tyrinėti. „Erasmus“ akreditacija leidžia išbandyti naujus dalykus: naujo tipo veiklą, naują partnerių organizaciją – be jokio streso rašant išsamią paraišką kiekvienais metais.
Savo strategijos kūrimą. „Erasmus“ akreditacija leidžia apibrėžti savo tikslus ir suteikia laisvę pasirinkti greitį, kuriuo norime judėti.
Investiciją į ateitį. Turėdami nuolatinę galimybę gauti finansavimą, galime sutelkti dėmesį į savo ilgalaikius tikslus ir naudoti tarptautinio mobilumo veiklą, kad palaipsniui pakeltume mokymosi ir mokymo kokybę savo organizacijoje į naują lygį.

Kokie LSŠA planai?

Teikdama paraišką „Erasmus+“ akreditacijos konkursui LSŠA įsipareigojo kurti konsorciumus iš savo narių, norinčių didinti savo andragoginio ir vadybinio personalo andragogines kompetencijas bei siekti aukštesnės suaugusiųjų mokymosi kokybės. Preliminariai numatyta, kad nariai bus kviečiami į konsorciumus tobulintis šiomis temomis:

 • Suaugusiųjų mokymo turinio, metodų ir mokymo/metodinių priemonių tobulinimas dėl sparčių pokyčių visuomenėje, informacijos gausos, kintančio turinio, besikeičiančių suaugusiųjų lūkesčių, poreikių, reikalavimų mokymuisi. Andragogai turi sukaupę praktinę metodinę patirtį, kurią ne visuomet geba paversti metodine priemone.
 • Nuotolinio ir mišraus mokymo(si) programų suaugusiems kūrimas ir vykdymas dėl šiandieninės COVID – 19 situacijos tapęs itin aktualiu, nes visos įstaigos (ir LSŠA) jau taiko šią mokymosi formą, bet ieško būdų, kaip kurti efektyvias nuotolinio ir mišraus (blended) mokymosi programas bei pritaikyti mokymo medžiagą tokiems mokymams.
 • Įtraukiojo mokymosi visoms suaugusiųjų grupėms organizavimas, programų kūrimas ir metodika dėl vis įvairėjančių socialinių grupių sudėties visuomenėje ir mokymosi auditorijose. Poreikis giliau domėtis socialinės įvairovės įtraukties į mokymąsi tema kyla, nes reikia atsakyti „Kaip sujungti auditorijoje esančių žmonių patirtis, poreikius ir lūkesčius taip, kad visų grupių mokymąsi lydėtų sėkmė?“ Lietuvoje metodikos, metodinių priemonių šia tema trūksta.
 • Besimokančių suaugusiųjų mokymosi įgalinimo, suaugusio mokinio savivaldumo ir mokėjimo mokytis stiprinimo dėl siekio, kad suaugusieji ugdytųsi būti autonomiškais mokiniais. Patarimų karjeros, gyvenimo, tolesnio augimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimo dėl kintančio andragogo vaidmens (iš dalyko mokytojo į patarėją, konsultantą).
 • Tarptautinės patirties įveiklinimo savo veikloje dėl refleksijos ir analitinio mąstymo stokos, negebėjimo susieti savo darbinę patirtį su įgyta mobiluose ar kt. projektuose.

Paraiškoje numatėme, kad kas pora metų Koncorciumo narių sudėtis keisis, nes sieksime, jog kuo daugiau narių galėtų patobulinti turimas kompetencijas. Mūsų organizacijos stiprybė – aktyvūs Asociacijos nariai, todėl visa vykdoma veikla siekiame, kad įgyvendinami „Erasmus+” projektai teiktų naudą, visų pirma, mūsų nariams. Stiprėjant narių kompetencijoms, motyvacijai įtraukti suaugusiuosius į mokymąsi visą gyvenimą, nariams dalijantis tarpusavyje patirtimi ir bendradarbiaujant stiprėja ir LSŠA.

Taigi pasveikinkim vieni kitus ir telkimės naujai bendrai veiklai!tulpe

Mar 11, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes