2016 metų Baltijos jūros regiono šalių NVO FORUMAS

BalticSea_NGO-Network

2016 m. birželio 10-11 d. Gdanske (Lenkijoje) vyko XIV Baltijos jūros regiono šalių NVO forumas. Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimas – tai ne tik aplinkosaugos, darnios plėtros klausimų sprendimas, bet ir bendros pastangos, ieškant būdų šiame regione iškylančioms problemoms spręsti ir ten gyvenančių žmonių saugaus gyvenimo sąlygoms gerinti.

Kasmetinį forumą organizuoja Baltijos jūros šalių NVO tinklas, kurio veiklą Lietuvoje nuo 2014 m. koordinuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, šią veiklą pavedusi kuruoti LSŠA valdybos narei, Soros International House direktorei Daivai Malinauskienei.

2016 metų BJV NVO forumo tema buvo „Solidarumas kaip nauja bendradarbiavimo Baltijos jūros regione dimensija“, todėl Forumas neatsitiktinai vyko Gdanske, mieste, kuriame gimė „Solidarumo“ judėjimas.

Maloniai prašome susipažinti su forumo baigiamosiomis nuostatomis.

Daugiau informacijos apie Forumą prašome žiūrėti http://www.bsngoforum.net/

***

Baltijos jūros šalių NVO tinklo tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę Baltijos jūros regione:

  • suburiant nevyriausybines organizacijas iš įvairių Baltijos jūros šalių patirties ir informacijos apsikeitimui ir bendradarbiavimo stiprinimui;
  • kuriant ir palaikant transnacionalinį ir intersektorinį NVO tinklą iš įvairių Baltijos jūros šalių;
  • darant NVO labiau matomas ir darančias įtaką sprendimų priėmimui nacionaliniame, regioniniame ir ES lygmenyje;
  • palaikant tarptautinio supratimo ir tarpkultūrinės veiklos plėtojimą;
  • didinant visuomenės informuotumą ir supratimą NVO veiklos ir piliečių iniciatyvų srityje.

Metiniuose NVO forumuose dalyvauja dalyviai iš visų Baltijos jūros regiono šalių. Priimančioji šalis yra tuo metu pirmininkaujanti Baltijos jūros šalių tarybai (http://www.cbss.org). NVO forumas yra ne tik susitikimo vieta nevyriausybinėms organizacijoms, bet taip pat galimybė tolimesnio bendradarbiavimo dialogui tarp NVO ir valdžios institucijų Baltijos jūros regione.

Sep 19, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes