2016 metų Baltijos jūros regiono šalių NVO FORUMAS

BalticSea_NGO-Network

2016 m. birželio 10-11 d. Gdanske (Lenkijoje) vyks XIV Baltijos jūros regiono šalių NVO forumas. Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimas – tai ne tik aplinkosaugos, darnios plėtros klausimų sprendimas, bet ir bendros pastangos, ieškant būdų šiame regione iškylančioms problemoms spręsti ir ten gyvenančių žmonių saugaus gyvenimo sąlygoms gerinti.

Kasmetinį forumą organizuoja Baltijos jūros šalių NVO tinklas, kurio veiklą Lietuvoje nuo 2014 m. koordinuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, šią veiklą pavedusi kuruoti kolektyviniam nariui Soros International House (direktorė Daiva Malinauskienė, LSŠA valdybos narė).

Forumo darbotvarkė

Informaciją apie galimybę užsiregistruoti į forumą, dalyvavimo mokestį, kaip nuvykti ir pan. rasite adresu http://sih.lt/lt/BJV_NVO_forumas

***

Baltijos jūros šalių NVO tinklo tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę Baltijos jūros regione:

  • suburiant nevyriausybines organizacijas iš įvairių Baltijos jūros šalių patirties ir informacijos apsikeitimui ir bendradarbiavimo stiprinimui;
  • kuriant ir palaikant transnacionalinį ir intersektorinį NVO tinklą iš įvairių Baltijos jūros šalių;
  • darant NVO labiau matomas ir įtakojančias sprendimų priėmimo procesus nacionaliniame, regioniniame ir ES lygmenyje;
  • palaikant tarptautinio supratimo ir tarpkultūrinės veiklos plėtojimą;
  • didinant visuomenės informuotumą ir supratimą NVO veiklos ir piliečių iniciatyvų srityje.

Metiniuose NVO forumuose dalyvauja dalyviai iš visų Baltijos jūros regiono šalių. Priimančioji šalis yra tuo metu pirmininkaujanti Baltijos jūros šalių tarybai (http://www.cbss.org). NVO forumas yra ne tik susitikimo vieta nevyriausybinėms organizacijoms, bet taip pat galimybė tolimesnio bendradarbiavimo dialogui tarp NVO ir valdžios institucijų Baltijos jūros regione.

Apr 22, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes