2017 metų Baltijos jūros regiono šalių NVO FORUMAS

Baltic-Sea-NGO-Network_Islandija

2017 m. gegužės 18 – 20 d. Keblavike, Reikjaneso pusiasalyje, Islandijoje vyks Baltijos jūros valstybių NVO forumas. Forumo tema: „Demokratija – lygybė – vaikai. Kertiniai Baltijos jūros regioninio bendradarbiavimo aspektai“ (“Democracy – Equality – Children. Cornerstones in Baltic Sea regional cooperation”). Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimas – tai bendros pastangos, ieškant būdų šiame regione iškylančioms problemoms spręsti ir ten gyvenančių žmonių saugaus gyvenimo sąlygoms gerinti.

Kasmetinį forumą organizuoja Baltijos jūros šalių NVO tinklas, kurio veiklą Lietuvoje nuo 2014 m. koordinuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, šią veiklą pavedusi kuruoti LSŠA valdybos narei, Soros International House direktorei Daivai Malinauskienei.

Preliminari Forumo darbotvarkė.
Galutinę Forumo darbotvarkę organizatoriai paskelbs šiek tiek vėliau, ją galėsite rasti adresu: www.bsngoforum.net

Lietuvos atstovams šiais metais yra skirtos 6 vietos. Kviečiame registruotis iki 2017 m. balandžio 25d.

Informaciją apie galimybę užsiregistruoti į forumą, dalyvavimo mokestį, kaip nuvykti ir pan. rasite adresu
http://sih.lt/lt/BJV_NVO_forumas

***

Baltijos jūros šalių NVO tinklo tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę Baltijos jūros regione:

  • suburiant nevyriausybines organizacijas iš įvairių Baltijos jūros šalių patirties ir informacijos apsikeitimui ir bendradarbiavimo stiprinimui;
  • kuriant ir palaikant transnacionalinį ir intersektorinį NVO tinklą iš įvairių Baltijos jūros šalių;
  • darant NVO labiau matomas ir darančias įtaką sprendimų priėmimui nacionaliniame, regioniniame ir ES lygmenyje;
  • palaikant tarptautinio supratimo ir tarpkultūrinės veiklos plėtojimą;
  • didinant visuomenės informuotumą ir supratimą NVO veiklos ir piliečių iniciatyvų srityje.

Metiniuose NVO forumuose dalyvauja dalyviai iš visų Baltijos jūros regiono šalių. Priimančioji šalis yra tuo metu pirmininkaujanti Baltijos jūros šalių tarybai (http://www.cbss.org). NVO forumas yra ne tik susitikimo vieta nevyriausybinėms organizacijoms, bet taip pat galimybė tolimesnio bendradarbiavimo dialogui tarp NVO ir valdžios institucijų Baltijos jūros regione.

Mar 27, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes