Naujienos

 • Konferencija „Mokymasis mokytis – grįžtantiems mokytis“

  2015-06-05
  2015 m. birželio 18 d. 11.00 val. Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre vyks konferencija „Mokymasis mokytis – grįžtantiems mokytis“, kurioje bus aptartos suaugusiųjų mokinių mokymosi mokytis gebėjimų ugdymo ir efektyvių mokymo/si metodų taikymo galimybės bei pristatyti tarptautinio, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos vykdyto, Grundtvig partnerysčių projekto „Mokymasis mokytis suaugusiems, grįžtantiems mokytis“ (L2L4AR) veiklos rezultatai. Į konferenciją maloniai kviečiami ...
  Skaityti daugiau...
 • Susitikimas – diskusija „Vystomasis bendradarbiavimas – lanksčiai ir atvirai“

  2015-06-03
  Vykdydama projekto „2015 Europos metai vystymuisi: dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“, skirtą Kolegijų dėstytojų ir studentų įsitraukimui į vystomojo bendradarbiavimo temos nagrinėjimą, 2015 m. birželio 4 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kartu su Utenos kolegija ir Vilniaus kooperacijos kolegija organizuoja renginį „Vystomasis bendradarbiavimas – lanksčiai ir atvirai“. Renginys vyks Utenos kolegijoje. Pagrindinis renginio tikslas ...
  Skaityti daugiau...
 • 2015 Europos metai vystymuisi: įsijunkime į vystomojo bendradarbiavimo veiklą

  2015-06-03
  Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kartu su kitais Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos (NNVBO Platforma) nariais pradėjo vykdyti projektą „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“, kuriuo Lietuvoje siekiama didinti visuomenės informuotumą ir švietimą apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas tarp vaikų ir jaunimo.
  Skaityti daugiau...
 • 2015 metų Baltijos vasaros mokykla andragogams

  2015-05-05
  2015 m. birželio 25-27 d. Estijoje vyks jau ketvirtoji Baltijos vasaros mokykla, į kurią yra kviečiami Baltijos šalių neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai. Pagrindinis šio susitikimo tikslas – stiprinti Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimą. Šio tikslo sieksime dalindamiesi suaugusiųjų mokymo ir mokymosi metodais, patirtimi, bendraudami socialiniuose vakarėliuose ir neformaliai. 2015 metų Baltijos vasaros mokyklos pagrindiniai organizatoriai ...
  Skaityti daugiau...
 • Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos skyrių narių susirinkimas

  2015-04-21
  2015 m. balandžio 24 d. įvyks Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos skyrių narių susirinkimas, kuriame bus svarstomi Valdybos parengti klausimai. Susirinkimas vyks Vilniuje, Vilniaus kooperacijos kolegijoje (Konstitucijos pr. 11). Registracija į susirinkimą nuo 11.30, susirinkimo pradžia – 12.00 val. Susirinkime dalyvaus delegatai išrinkti Alytaus, Kauno, Klaipėdos – Tauragės, Marijampolės, Panevėžio, Telšių – Šiaulių, Utenos ir Vilniaus Skyrių narių susirinkimuose. Susirinkime ...
  Skaityti daugiau...
 • 2015 metų Baltijos jūros valstybių NVO forumas

  2015-04-21
  Neprabėgo nė metai ir vėl Jus kviečiame dalyvauti Baltijos jūros valstybių NVO forume, kuris šiais metais vyks Taline birželio 10-11 dienomis ( atvykimas 9 d., išvykimas 12 d.) . Tryliktasis forumas skiriamas piletinės visuomenės vaidmeniui  Baltijos jūros valstybių plėtroje. Pagrindinės forume nagrinėjamos temos siejamos su darnia plėtra, socialine integracija ir dialogu, NVO kaip tvarios, saugios, ...
  Skaityti daugiau...
 • 2% parama – besimokančiajai planetai

  2015-04-01
  Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, skiriamus Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai Kviečiame ir 2015 metais palaikyti nevyriausybinės organizacijos veiklą ir prisidėti prie mokymosi idėjų tarp suaugusiųjų sklaidos. Jūsų pervestos lėšos 2015 metais bus skiriamos (priklausomai nuo to,  kiek jų gausime): Suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimui Metodinės medžiagos pilietiniam suaugusiųjų mokymui leidybai Paramą iki 2015 m gegužės 4 ...
  Skaityti daugiau...
 • EPALE – mokymosi ir dalijimosi galimybė suaugusiųjų švietėjams

  2015-03-31
  Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platformą (EPALE) Lietuvoje ir platformos ekspertai 2015 metų balandžio 10 d. 10.30 val. organizuoja Erasmus+ programos EPALE platformos pristatymo renginį „EPALE – mokymosi ir dalijimosi galimybė suaugusiųjų švietėjams“, kuris vyks Panevėžio suaugusiųjų mokymo centre (Šiaulių gatvė 60, Panevėžys). Renginio tikslas – aptarti Panevėžio regiono suaugusiųjų švietėjų aktyvaus ...
  Skaityti daugiau...
 • Kviečiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos skyrių narių susirinkimas

  2015-02-21
  Pagal galiojančius Įstatus 2014 m. balandžio 24 d. kviečiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos skyrių narių susirinkimas, kuriame bus svarstomi Valdybos parengti klausimai. Susirinkimas vyks Vilniuje. Vieta ir laikas – derinami. Susirinkimo preliminari darbotvarkė: LSŠA veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos ir jų tvirtinimas. Revizorės išvados. LSŠA Valdybos veiklos ataskaita ir jos vertinimas. Kiti klausimai. Susirinkimo apibendrinimas, pasisakymai. Šiuo metu yra organizuojami Skyrių narių ...
  Skaityti daugiau...
 • Mokymai profesijos profesionalams apie suaugusiųjų mokymąsi

  2015-01-27
  Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia kelti kvalifikaciją asmenims – savo profesijos žinovus, kurie: nori dalintis savo žiniomis ir patirtimi su kitais, jau moko suaugusius asmenis ir nori tai daryti geriau, neturi akademinio darbo su suaugusiųjų auditorija (andragoginio) išsilavinimo. Siūlome mokymų programą, sukurtą patirtinio mokymosi principu, kuria siekiama suteikti teorinių suaugusiųjų mokymo(si) žinių ir praktinių darbo su suaugusiųjų auditorija įgūdžių. Mokymai ...
  Skaityti daugiau...
Jun 14, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes