Andragogo misija – suteikti besimokančiajam sparnus. Heidelbergas

Heidelbergo mintys

  • Jaučiausi patogiai kaip vasarą: pažinimas, mintis „esu kelyje“…
  • Kryžkelė – galiu pasirinkti, kuriuo keliu eisiu.
  • Labai rami draugiška atmosfera, trenerio vaidmenyje derėjo visi aspektai.
  • Jaučiausi kaip laivas, gaivus vėjas, bangos – susiję su mano praktika, praturtinta naujomis idėjomis.
  • Gera nuotaika, pasitikėjimas savimi, atvirumas naujoms žinioms ir kompetencija.
  • Jaučiuosi kaip plūduriuojantis laivas…praturtėjusi praktiniu indėliu, kuris padės plaukti į naują žemę

Tai tik kelios mintys, kurias išsakė andragoginio meistriškumo mokymų, kurie vyko Heidelbergo pedagoginio universiteto Tęstinio mokymosi institute pas dėstytoją dr.Veroniką Strittmatter – Haubold, dalyvės.

Mokymosi_reflekcija_Stittmatter-Haubold_nuotraukaMokymų refleksijos akimirka. V. Stittmatter – Haubold nuotrauka

Kas vyko Heidelberge?

Mokymai vyko po netrumpos pandeminės pertraukos atsigavus mobilumo projekto „Andragogo misija – suteikti besimokantiems sparnus“ veikloms.

Pirmąją projekto dalyvių grupę sudarė devynios kolegės iš Panevėžio rajono švietimo centro, Kauno rajono švietimo centro, VšĮ „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos. Visos įstaigos yra LSŠA nariai, 2019 metais susijungę į projektinį konsorciumą. Mokymų metu buvo nagrinėjami įvairūs suaugusiųjų mokymosi ir andragogo savasties aspektai, stiprinami metodų, atitinkančių besimokančio suaugusio žmogaus poreikius, taikymo gebėjimai.

Įvyksusios stažuotės įspūdžiais dalinasi mokymų dalyvės:

Apie projektą

Projektą dar 2019 metais parengė koncorciumas, kurį sudaro Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos nariai: Panevėžio rajono švietimo centras, Kauno rajono švietimo centras, VšĮ „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir pati LSŠA.

LSSA_Panevezio-raj-svietimo-centras_GTI_Kauno-raj-svietimo-centras_Raseiniu-raj-svietimo-pagalbos-tarn

Pagrindinis projekto tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant Konsorciumo institucijų personalo kompetencijas trijose srityse:

  • Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymosi įgalinimas, suaugusio mokinio savivaldumo stiprinimas.
  • Darbo su skirtingų mokymosi poreikių, motyvacijos ir ankstesnės mokymosi patirties grupėmis metodikos ir formos.
  • Patarimo, karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimas.

Projekte numatyti trys mobilumo vizitai, kurių metu buvo planuojama nagrinėti tris temas „Andragogikos didaktika ir metodika“, „Kūrybiškumas andragogo darbe“ ir „Nuotolinio ir/ar mišraus mokymo programų ir medžiagos kūrimas“

ES-veliava_finansuojama-ES

Jan 23, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes