Aptarti 2023 metų įvykiai, domėtasi dirbtiniu intelektu

2024 m. balandžio 10 d. įvyko Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių ataskaitinis susirinkimas.

lssa_logo

Ataskaitinis susirinkimas, kaip ir priklauso tokiam susirinkimui, pasižymėjo ataskaitų, kuriose atsispindėjo 2023 metų veiklos įvykiai, gausa.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė Inga Jagelavičiūtė pristatė nariams asociacijos veiklos ataskaitoje. Ataskaitoje prezidentė pažymėjo augantį juridinių narių skaičių, puikią suorganizuotą Baltijos andragogų vasaros stovyklą, užbaigtus ir besitęsiančius projektus.

Susirinkimo nariai buvo supažindinti su LSŠA metine finansine ataskaita, kurią parengė finansininkė Irena Liegienė, taip pat su revizorės Gitos Šapranauskaitės parengta revizorės ataskaita.

Apie Valdybos darbus susirinkime ataskaitą pristatė Valdybos pirmininkė Irena Žemaitaitytė. Ji pasidžiaugė dabartinės Valdybos narių aktyvumu dalyvaujant posėdžiuose, produktyvų iškilusių klausimų sprendimą.

Antrojoje susirinkimo pusėje dalyviai klausėsi Mykolo Romerio universiteto prof. Dr. Mariaus Laurinaičio paskaitos „Dirbtinis intelektas – padėjėjas ar kliūtis švietime?“

Apie šį pranešimą ir dirbtinio intelekto temą plačiau „Epale“ tinklalapyje rašo LSŠA Valdybos narė Renata Jankevičienė Suaugusiųjų švietėjai domisi dirbtiniu intelektu

Vaizdai iš susirinkimo – LSŠA „Facebook“ paskyroje

May 2, 2024 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes