Atsiverskime pirmąjį 2022 metų „Savišvietos“ numerį

Pirmasis šių metų „Savišvieto“s leidinys skirtas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 30 – mečio jubiliejui. Leidinyje straipsnių autoriai pristato ir dalinasi įvairia patirtimi, įgyta per Asociacijos gyvavimo laikotarpį.

LSSA_medis_2

Leidinio pradžioje trumpai prisimenamas šį pavasarį Amžino poilsio išėjęs ilgametis LSŠA prezidentas Vincentas (Valdas) Dienys.

Pagrindinis leidinio turinys suskirtytas į tris dalis.

Pirmojoje dalyje – LSŠA švenčia 30- metį – autoriai retrospektyviai apžvelgia trisdešimties metų LSŠA veiklos, jų metų įgytą patirtį: I. Jagelavičiūtė rašo apie Lietuvos suaugusiųjų asociacijos trisdešimties metų nueito kelio veiklas. V. Lukošūnienė pristato trečiojo LSŠA dešimtmečio kelią. A. Bėkšta pateikia prisiminimus ir faktus apie svarbius ir aktualius strateginius LSŠA plėtros aspektus. Trumpus prisiminimus apie dalyvavimo LSŠA veikloje pristato R. Juozaitienė, M. Teresevičienė ir E. Trečiokienė.

Antroje leidinio dalyje – Regionų patirtys ir istorijos pasitinkant 30- metį – buvimo su LSŠA įspūdžiais ir andragogine patirtimi dalijasi autoriai iš Lietuvos regionų. J. Čeponaitė aprašo Vilniaus krašto suaugusiųjų patyrimus ir įsimintinas istorijas. D. Kačinskas pristato suaugusiųjų mokymosi galimybes Kėdainių profesinio rengimo centre. R. Koncevičienė dalinasi neapsakomu jausmu, patirtu mokymosi visą gyvenimą kelyje. J. Gečienė per Anyksščių globos namų veiklą atskleidžia nuolat besimokančios organizacijos patirtį. L. Montrimaitėpasakoja apie suaugusiųjų švietimo veiklas Kauno krašte, o A. Ščiglinskienė – Alytuje.

Trečia leidinio dalis – Aktualijos – skirta LSŠA ir jos narių projektų aktualijoms. Straipsnių autorės (R. Jankevičienė, D. Malinauskienė, G. Gedvilienė ) pateikia vykdomų projektų informacines santraukas, detalizuodamos veiklas, jų procesus ir planuojamus rezultatus.

Leidinio sudarytojos LSŠA Valdybos narės Genutė Gedvilienė ir Daiva Malinauskienė.

Savišvieta 2022

Malonaus skaitymo!

Sep 16, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes