BALTOS ŽUVĖDROS skrydis virš „Mokymosi tinklų“

Ar matėtė? Iš Klaipėdos plačiai mojuodama sparnais pakilo suaugusiųjų mokymosi savaitės Paukštė – šį kartą BALTA ŽUVĖDRA.

Kada? – 2023 m. lapkričio 17 dieną.

Kokia proga? – Sutinkant suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi tinklai“.

LSSA_balta_zuvedra

Ką ŽUVĖDRA pamatė?

 • Klaipėdos Jūrų kadetų mokyklos ugdytinių įnešamą Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos vėliavą renginio pradžioje.
 • Jūrų kadetų pamokėles, kaip rišti jūrinius mazgus.
 • Jūrų kadetų kompoziciją jūrine tema „Aš noriu gyventi tik čia“.
 • Adomo Brako dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų parodą.
 • „Epale“ andragogo vardo apdovanojimus. Juos gavo direktorės pavaduotojos pareigas užimanti Aistė Pagirienė iš Jaunuolių dienos centro (Panevėžys) bei metodininkė, Trečiojo amžiaus universiteto veiklų koordinatorė Vaiva Balčėtienė iš Panevėžio rajono švietimo centro.

Ką ŽUVĖDRA išgirdo?

 • Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus, LSŠA prezidentės sveikinimus.
 • Klaipėdos universiteto profesoriaus, habil.dr. Sergejaus Olenino pranešimą apie naujos lagūnos Arkties pakrantėje, Špicbergeno saloje tyrimus, kuriuos jau ketveri metai vykdo tarptautinė Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų tyrėjų grupė, vadovaujama paties profesoriaus.
 • Sveikinimus 2023 m. Metų andragogei – dr. Editai Trečiokienei, vienai pirmųjų suaugusiųjų švietimo ir mokymosi plėtotės iniciatorei po Nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos steigėjai ir nepailstančiai suaugusiųjų mokymosi visomis formomis bei visokiose erdvėse skatintojai, mokymosi tinklų (vietinių ir tarptautinių) mezgimo aktyvintojai… ir dar daug nuopelnų Lietuvos suaugusiųjų švietimui turinčiai andragogei.

Ką ŽUVĖDRA sužinojo?

 • Kad suaugusiųjų mokymosi savaitės projektų, iniciatyvų ir kitos veiklos konkursui „Mokymasis kuriant tinklus“ buvo pateikti 9 darbai.
 • Kad nugalėtoju paskelbtas Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos projekto pristatymas „Vaiduoklio skundas“, o diplomais apdovanoti Telšių švietimo centro projektas „LinGOudami muokiem i muokiemies“ ir Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC projektas „Metodų mugė“.
 • Kad padėkas už dalyvavimą gavo visi projektus ir iniciatyvas pateikusieji: Socialinių inovacijų fondas, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba, Panevėžio rajono TAU, Kėdainių dailės mokykla, VšĮ Soros International House ir Naujosios Akmenės TAU.
 • Kad Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos mokykla siūlo įvairias ir patrauklias galimybes mokytis.

Ką ŽUVĖDRA patyrė?

 • Bandymą pajausti, kokio atsidavimo savo veiklai reikia, kad galėtum vykti tyrinėti vietovės amžino įšalo žemėje, Svalbargo salyne, kur baltosios naktys trunka nuo balandžio 20 d. iki rugpjūčio 23 d., o nuolatinė tamsa trunka nuo spalio 26 d. iki vasario 15 d.
 • Nuostabą, kaip greitai, vos per aštuonis dešimtmečius atsitraukus tirpstančiam ledynui susiformavo naujoji lagūna Arkties pakrantėje.
 • Suvokimą, kad ir profesoriai mokosi, pvz., prof. Oleninas ekspedicijose išmoko ir vis dar mokosi, kad žemės planeta yra labai didžiulė, o žmogus toks mažas joje; kad ekspedicijoje ir gyvenime nereikia rodyti savo nepasitenkinimų, sunkumų, bet reikia ugdytis psichologinį atsparumą būnant nepalankiose sąlygose.
 • Atsipalaidavimą nepailstant šokant visą valandą.
 • Džiaugsmą, sužinojus apie puikius biologinio amžiaus ir sveikatos rodiklius.

Kuo ŽUVĖDRA praturtėjo?

 • Žiniomis apie jūrinius mazgus, kuriais rišami lynai ir virvės ir mazgus, kuriais jūroje matuojamas greitis.
 • Supratimu, kad klimato atšilimas neišvengiamas, bet žmonės galėtų stengtis nors kažkiek jį sulaikyti.
 • Žiniomis, kad Arkties tyrėjai po atliktų tyrimų gali išvesti paralelę kaip atsirado Baltijos jūra.
 • Žiniomis, kaip puoselėti veido grožį.
 • Supratimu, kad stresą galima valdyti kvėpavimu.

Kuo ŽUVĖDRA džiaugiasi?

LSSA_mokymosi_tinklai_2023

Informacijos autorė Vilija Lukošūnienė, Mokymosi savaitės sutiktuvių renginio dalyvė

Teksto iliustracijos:
1. Žuvėdros nuotrauka www. Pexel – pixabay
2. Plakatas „Mokymosi tinklai“ – Inter Se

Nov 22, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes