Buvome atskirai, bet mokėmės KARTU!

savaite_2020_skrendanti_moteris

Susitikimais „Adobe connect“, „Zoom“, „Microsoft Teams“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt. platformose per Lietuvą nusirito dvidešimt pirmoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!”

Per dvidešimt (nuo 2000 metų) suaugusiųjų mokymosi savaičių organizavimo metų nuotolinio mokymosi elementų renginiuose yra buvę, pvz., kelis kartus yra vykę vaizdo konferencijos. Tačiau, kad visa Mokymosi savaitė virstų nuotoliniu renginiu – tai įvyko tik 2020 metais!

Tai nebuvo sąmoningas Mokymosi savaičių iniciatoriaus, mūsų, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos, pasirinkimas. Tai buvo atsakas į laikmečio (pandemijos ir karantino) mestus iššūkius. Skelbdami Mokymosi savaitės temą ir datą planavome, kad Savaitės mokymasis vyks kaip visuomet – „gyvuose“ susitikimuose, apsikabinant, bendrai kuriant ir svajojant…

Deja, atėjo lapkritis ir karantinas. Bet mums nekilo mintis atšaukti iniciatyvą. Buvome tikri, kad būtent šiuo visiems nelengvu metu turime telkti suaugusiųjų švietėjus veiklai, skatinančiai žmones atsitraukti nuo įkyrių minčių apie plintantį virusą, nuo vienatvės, įtraukti juos į mokymąsi gal ne visiems patraukliomis, bet saugiomis nuotolinio mokymosi priemonėmis. Taigi traukėme iš kišenės taip vadinamą „planą B“ ir operatyviai pritaikėme numatytus renginius nuotolinio mokymosi galimybėms. Ypatingą vaidmenį čia atliko įstaigos ir organizacijos, pareiškusios norą organizuoti Mokymosi savaitės veiklas savo kolektyvuose, aplinkinėse vietovėse, bendruomenėse, nes būtent ant jų pečių gulė didžioji Mokymosi savaitės sėkmės našta.

Pakeliaukime prisiminimų vingiais…

Kokia buvo idėja?

Mokymosi savaitę „Susitikime mokytis. Kartu mes galime“ skyrėme suaugusiųjų švietėjų ir bendruomenių (pačių įvairiausių – pagal veiklos pobūdį, geografinę padėtį, interesus, visuomeninę padėtį, etniškumą, religinę pakraipą ir t.t.) bendradarbiavimui, atskleidžiant mokymosi kartu džiaugsmą, sutelkiant bendruomenes patirti mokymosi sėkmę, skatinant andragogus dirbti kūrybiškai, parodant suaugusiųjų mokymosi galimybes įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, didinant jų dalyvavimą mokymesi.

Ką sako skaičiai.

Mūsų turimais duomenimis (gali būti, kad ne visi organizatoriai pateikė informaciją apie renginius) Lietuvoje įvyko 277 renginiai, kuriuose organizatoriai – 111 įstaigų/organizacijų – sulaukė apie 5000 dalyvių. Projektų/iniciatyvų konkursui „Kartu mes galim“ pateiktos 7 paraiškos. 2020 m. Metų andragogo nominacijai pristatytos 3 kandidatūros.

Ką veikėme?

2020 m. lapkričio 14 – 22 dienomis šalies suaugusieji ir jų mokytojai klausė pranešimų, diskutavo, ugdė įvairius praktinius įgūdžius, sportavo ir meditavo, skaitė ir aptarė knygas, rengė virtualias išvykas, lankėsi muziejuose, pristatė savo kūrybinius darbus ir patyrė dar kitokių mokymosi galimybių. Jos atsispindi nacionalinėje suaugusiųjų mokymosi savaitės programoje, o taip pat 2020 m. Metų andragogės Jolantos Čeponaitės tinklaraščio įraše „Epale“ portale.

Nuotolinio mokymosi programa, atspindinti įvairiaspalvę suaugusiųjų mokymosi paletę, vainikavo LSŠA, jos skyrių, Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi asociacijos (LieDM) bei kolegų iš Marijampolės M. Lukšienės švietimo centro bei Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendradarbiavimą. Programa kvietė kiekvieną dieną apsilankyti vis kitoje Lietuvos vietoje ir suteikė puikią galimybę pasižvalgyti po Lietuvos regionus, susitikti su ten dirbančiais andragogais, susipažinti su jų veikla vietinėse bendruomenėse. Kuo buvo dalijamasi renginiuose rasite:

Savaitės mokymosi renginių programą atidarėme virtualiu tiltu „Vilnius – Šakiai“. Šakiai, sutelkę suaugusiųjų švietėjų pajėgas apie Šakių trečiojo amžiaus universitetą, turėjo tapti „gyvosios“ mokymosi savaitės sostine. Andragoginis lankstumas ir čia padėjo greitai persiorientuoti: pagrindinis filosofo K. Saboliaus pranešimas apie ugdymo terpes ir geriausių suaugusiųjų mokymosi skleidėjų apdovanojimai buvo transliuojami iš Vilniaus, o praktinė renginio dalis – iš Šakių. Renginyje dalyvavo 80 kolegų, tarp jų ir tie, kuriems atvykti „gyvai“ į Šakius, galbūt, būtų buvę neįmanoma.

savaites_mokymosi_renginio_dalyviai_2020

Plačiau apie suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo renginį skaitykime Ritos Vargalytės tinklaraščio įrašą „Epale“ portale.

Kuo džiaugėmės?

Džiaugėmės viskuo: kad Mokymosi savaitė vyksta, kad nei iniciatoriai, nei renginių organizatoriai nenuleidome rankų, kad renginiuose dalyvaujama, kad vyksta gražus nuotolinis bendradarbiavimas tarp įvairių suaugusiųjų mokymo (tradicinių ir netradicinių – bibliotekų, muziejų, visuomenės sveikatos biurų, vietos veiklos grupių, NVO ir pan.) įstaigų.

Džiaugėmės galėdami pasveikinti bei pagarsinti 2020 metų suaugusiųjų mokymosi šviesulius:

 • Metų andragogę Jolantą Čeponaitę, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos direktorę, matematikos ir informacinių technologijų mokytoją, LSŠA Vilniaus skyriaus koordinatorę, skleidžiančią mokymosi visą gyvenimą idėją ne tik savo gimnazijoje, Vilniaus regione, bet ir gimtuosiuose Dubingiuose.
 • Projektų konkurso nugalėtoją Alytaus m. pedagoginė psichologinė tarnybos ir Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ veiklą „Mokomės ir mokome kitaip apie tai, kas nepatogu“ už empatijos, tolerancijos ir bendradarbiavimo nuostatų stiprinimą visuomenėje sutelkiant bendram darbui keletą įstaigų.

Kokias padarėme išvadas?

Buvo puiku, nes:

 • Nors ir kitokia nei įprasta forma Savaitė įvyko, o mes (iniciatoriai ir, tikėtina, visi renginių organizatoriai) įgijome daugiau tokios formos renginių organizavimo patirties.
 • Nuotoline forma vykę renginiai leido „aplankyti“ daugiau renginių įvairiose Lietuvos vietose (Šakiuose, Marijampolėje, Telšiuose, Kaune ir Kauno rajone, Utenoje, Vilniuje, Klaipėdoje), į kuriuos fiziškai nebūtų buvę galimybių nuvykti.
 • Sustiprinome ir išplėtojome sėkmingo bendradarbiavimo galimybes („Epale“ programa, LieDM asociacija).
 • Skirtingos tematikos LSŠA skyrių organizuoti renginiai per LieDM Adobe Connect platformą per skirtingus pranešimus ir formas atskleidė įvairiapuses suaugusiųjų mokymosi veiklas.
 • Išmokome tvarkytis su tam tikrais technologiniais ir laiko valdymo iššūkiais.
 • Į mokymąsi per renginius buvo įtrauktos/įsitraukė ne tik suaugusiųjų švietėjai, bet ir kitos suaugusiųjų grupės, pvz., vietos bendruomenių nariai, TAU studentai, universitetų andragogikos/edukologijos studentai ir pan.

Apgailestaujame, nes:

 • Trūko šiltų kolegiškų apsikabinimų ir gyvo akių bei širdžių kontakto.
 • Sumažėjo Mokymosi savaitės renginių (plg. 2019 m. – 800) ir organizatorių (plg. 2019 – 350), nes ne visiems pasisekė skubiai perkelti renginius į virtualią erdvę, pritaikyti nuotoliniams mokymams.

Manome, kad rengiant ateities suaugusiųjų mokymosi savaites būtina:

 • Reflektuoti IKT/nuotolinio mokymosi galimybių privalumus, sėkmę juos naudojant ir tai, ko reikėtų pasimokyti, patobulinti.
 • Plėsti žinojimo apie Savaitę aplinką, įtraukiant verslo darbuotojus/įmones ir kitas suaugusiųjų mokymu užsiimančias įstaigas, kurios dar netapo Mokymosi savaitės judėjimo dalyviais.
 • Pasitelkti mokymosi/interakcijos tarp kartų principą.
 • Galvoti, kaip aktyviau įtraukti į suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius suaugusiuosius, kurie mano, kad jiems mokytis reikia, bet vis dar yra pakankamai vangūs.

Esame tikri, kad šiais metais tradiciškai energingai skubėsime rengtis dvidešimt antrajai suaugusiųjų Mokymosi šventei, į kurią bus pakviesti visi norintys. Įrodėme, kad norime ir galime mokytis kartu ne tik būdami bendrai, bet ir būdami atskirai. Ir žinome, kad

isgyvens_tik_besimokanti_planeta

Jan 8, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes