Diskusija apie vystomojo bendradarbiavimą tarp kolegijų dėstytojų

2015_Europos_metai_vystymuisi_header

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija š.m. birželio 4 d. Utenos kolegijoje organizavo diskusiją apie vystomojo bendradarbiavimo tikslus ir jaunimo įtraukimą „Vystomasis bendradarbiavimas – lanksčiai ir kūrybiškai“. Pagrindinis renginio tikslas – didinti kolegijų dėstytojų sąmoningumą vystomojo bendradarbiavimo srityje ir jaunimo susidomėjimą, skatinant dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime. Renginyje dalyvavo Utenos ir Vilniaus kooperacijos kolegijų atstovai.

Pranešimą apie vystomojo bendradarbiavimo aktualijas Europoje ir pasaulyje bei vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą Lietuvoje skaitė Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento daugiašalio bendradarbiavimo skyriaus pirmoji sekretorė Aistė Bertulytė – Žikevičienė.

Renginio metu dėstytojai dalinosi patirtimi diegiant akademiniam jaunimui vystomojo bendradarbiavimo sampratą ir svarstė vystomojo bendradarbiavimo tematikos integracijos galimybes kolegijų programose. Dalyvių nuomone, vystomojo bendradarbiavimo tema galėtų būti laisvai pasirenkamas kursas arba dalykas, kurį pasirinkę studentai daugiau sužinotų apie besivystančių šalių situaciją, Lietuvos galimybes teikti paramą ir paramos teikimo tendencijas, aiškintųsi savanorystės privalumus, būtų skatinama socialinė atsakomybė. Kolegijos taip pat galėtų svarstyti vystomojo bendradarbiavimo tematikos integracijos į socialinių projektų ir programų dalyką galimybę.

Renginyje dėstytojai taip pat diskutavo peržiūrėjo dokumentinį filmą apie dviejų muzikų filantropų ilgametę pagalbą vienai iš Afrikos šalių – Etiopijai ir išsakė peržiūros metu  kilusias mintis bei išbandė aktyvaus vystomojo bendradarbiavimo temos nagrinėjimo galimybes.

Renginio akimirkos:

 

Projektas „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ skirtas didinti informuotumą ir šviesti įvairias jaunimo grupes apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas bei tuo pačiu skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime. Projektas yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Projekto turinys nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos poziciją. Daugiau informacijos apie Europos metus vystymuisi rasite čia – https://europa.eu/eyd2015/lt

2015_Europos_metai_vystymuisi_footer

Jun 8, 2015 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes