EAEA prezidento Uwe Gartenschlaeger vizitas LSŠA: pasaulinės ir europinės suaugusiųjų švietimo tendencijos

LSSA30_EAEAmember

Smagu dalintis geromis žiniomis, o jų Asociacijoje nestinga. Sėkmingai baigiami vieni projektai, sėkmingai tęsiami kiti.

Tęsiame akredituotos konsorciumų mobilumo įstaigos projektą („Eramus+“ mobilumo projektas Nr. 2021-1-LT01-KA121-ADU-000005959). Viena iš projekto veiklų – kviestinių ekspertų vizitai. Pavasarį projekto komandos kvietimu Vilniuje mokymus vedė dr. Veronika Strittmatter – Haubold. O rugsėjo mėnesį susitikti su Asociacijos nariais pakvietėme Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (EAEA, https://eaea.org ), kurios narė yra LSŠA, prezidentą Uwe Gartenschlager.

Tie nariai, kurie dalyvavo Asociacijos 30 – mečio minėjime, kolegą Uwe turėtų prisiminti – jis sveikino mus iš ekrano (įrašą galite matyti LSŠA youtube kanale https://www.youtube.com/watch?v=xJbVAhgrQqI ).

Tai buvo vasario mėnesį. O štai rudeniop, rugsėjo 16-17 dienomis, kolega Uwe savo beprotiškai įtemptoje dienotvarkėje rado laiko porai dienų atvykti į Lietuvą pats ir susitikti su Asociacijos nariais.

Pirmąją savo vizito dieną p. Gartenschlager apie pasaulines ir europines suaugusiųjų švietimo tendencijas bei LSŠA ir EAEA bendradarbiavimą diskutuos su Asociacijos valdybos nariais ir Asociacijos partneriais: planuojama diskusija Mykolo Romerio universitete, susitikimas su ŠMSM už suaugusiųjų švietimą atsakingais asmenimis, Nacionalinio švietimo NVO tinklo kolegomis. Tikimės, kad šie susitikimai ir diskusijos stiprins LSŠA veiklos matomumą ir efektyvumą.

Antrąją vizito dieną (09.17) kolega Uwe tradiciniame LSŠA narių susitikime „Pievelių šnabždesiai“ ves seminarą, kuriame organizuos renginio dalyvių susipažinimą su pasaulinio suaugusiųjų švietimo forumo CONFINTEA VII turiniu ir nutarimais, Naujosios Europos suaugusiųjų švietimo darbotvarkės nuostatomis ir suaugusiųjų švietėjų profesionalizacijos programa Curriculum globALE bei diskutuos su dalyviais apie šių dokumentų svarbą Lietuvai, taip pat jų įgyvendinimo galimybes.

Atvykite į renginį ir suaugusiųjų švietimo naujienas sužinokite „iš pirmų lūpų“ – žmogaus, stovinčio prie organizacijos, kuriančios Europos suaugusiųjų švietimo ateitį, vairo!

Kvietimą į „Pievelių šnabždesių“ renginį, renginio programą ir registracijos nuorodą rasite čia

Sep 1, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes