EAEA suaugusiųjų mokymosi metai Europoje atidaryti ir Lietuvoje

Europos suaugusiųjų mokymosi metai, kuriuos 2017 m. paskelbė Europos suaugusiųjų švietimo asociacija, oficialiai atidaryti ir Lietuvoje. Tai buvo padaryta suaugusiųjų švietėjų konferencijoje „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“, kurią 2017 m. balandžio 27 d. organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija ir Mykolo Romerio universitetas. Visos konferencijoje aptartos temos – suaugusiųjų švietimo iššūkiai, raštingumas, pilietiškumas ar mokymosi prieinamumas – buvo ir yra apie tai, ką mokymasis gali duoti (ir duoda) žmogui ir visuomenei, kaip žmogus gali atrasti mokymosi džiaugsmą ir kaip andragogai gali organizuoti mokymąsi taip, kad mokymasis teiktų pasitenkinimą.

Pagrindinį pranešimą apie suaugusiųjų švietimo politikos iššūkius Lietuvoje skaitė prof. Margarita Teresevičienė. Darbą tematinėse grupėse organizavo, probleminius klausimus formulavo ir ieškant atsakymų į juos grupėms vadovavo LSŠA valdybos narės Daiva Malinauskienė ir Irena Žemaitaitytė, nariai Loreta Montrimaitė ir Arūnas Bėkšta.

Aktualios pilietinio aktyvumo ir savanorystės problemos buvo aptartos teminėje grupėje Pilietinis aktyvumas ir savanorystė: skambios frazės ar realūs veiksmai?(D. Malinauskienė).

Naujausio tyrimo apie suaugusiųjų žmonių raštingumą (PIAAC, 2016) rezultatai buvo pristatyti ir diskusija apie tai, kaip LSŠA gali prisidėti prie raštingumo didinimo, vyko teminėje grupėje Suaugusiųjų pagrindiniai gebėjimai: ar mes raštingi? (A. Bėkšta).

Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinavimo savivaldybėse patirtimi buvo dalijamasi ir problemos nagrinėjamos teminėje grupėje Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinavimas: pirmųjų žingsnių džiaugsmai ir rūpesčiai (L. Montrimaitė).

Bendrąsias suaugusiųjų mokymosi prieinamumo galimybes svarstė teminės grupės Ar Lietuvoje tikrai suaugusiųjų švietimas prieinamas kiekvienam? dalyviai, moderuojant dr. I.Žemaitaitytei.

Konferencijos dalyvius sveikino ir Europos suaugusiųjų mokymosi metus atidarė Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius dr. Saulius Zybartas bei Mykolo Romerio universiteto kancleris doc. Dr. Saulius Spurga.

Suaugusiųjų mokymosi metus skelbia, remia, palaiko ir informacijos apie vykstančius renginius laukia

adulteducation https://adulteducation2017.eu/
lssa_small http://www.lssa.smm.lt/lt/; lssa@andragogai.lt
epale http://ec.europa.eu/epale/lt
May 16, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes