Iš penktosios Baltijos vasaros mokyklos andragogams sugrįžus

2015 m. birželio 25-27 d. nedideliame, bet labai jaukiame Viljandi miestelyje (Estija) įvyko ketvirtoji Baltijos vasaros mokykla andragogams. Mokykloje “mokėsi” dvidešimt dalyvių iš Estijos, Latvijos, Suomijos ir Lietuvos. Lietuvos andragogų grupėje buvo LSŠA nariai Loreta Gudelienė – Gudelevičienė (VšĮ “Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras”), Dangiras Kačinskas (Kėdainių profesinio rengimo centras), Vilija Lukošūnienė (LSŠA biuras) ir Lina Karpienė (Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo centras).

Baltijos vasaros mokyklos programą „Suaugusiųjų švietėjų kelionė profesionalumo link: modelis ar takas?“ parengė Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacija  (ENAEA).

Viso renginio metu andragogai “keliavo”. Pradėjome nuo “kelionės” po mūsų atstovaujamas institucijas, kurių pristatymus parengėme stenduose, o papildėme žodiniais pranešimais

Vėliau “kelionė” mus nuvedė gilyn – link mūsų šaknų, tapatybės ir profesinio augimo. Estijos liaudies kultūros centro edukatorė Piret Paar dalijosi asmeninio gyvenimo istorijų pasakojimo patirtimi, atskleidė giluminį istorijų pasakojimo kaip mokymosi iš savo ir savo artimųjų patirties metodo efektą, kvietė apmąstyti ir papasakoti istoriją apie savo vardo kilmę.

Talino universitete dirbanti andragogė Marin Johson pristatė savo ir studentų darbą, kuriame jie nagrinėja andragogo refleksiją apie gyvenimo ir profesinės veiklos kelią kaip apie metodą pamatyti esminius gyvenimo įvykius, kurie paskatino žmogų tapti suaugusiųjų mokytoju. Pristatyto tyrimo įžvalgas parėmėme praktiniu darbu – grupelėse aptarėme savo gyvenimo ir profesinės veiklos kelius bei pavaizdavome juos grafiškai.

5-oji_Baltijos_vasaros_mokykla_andragogams_3

Nepamirštamą įspūdį paliko “kelionė” į “Gyvąją biblioteką”. Šios mokymosi dalies esmė – susitikti su kolega (“gyvąja knyga”), pažinti jo profesinės veiklos esminius dalykus, aptarti jam ir “skaitytojui” aktualius klausimus. Martin Johnson žinomą “Gyvosios bibliotekos” metodą, sukurtą skatinti tarpusavio supratimą, toleranciją ir pagarbą žmogaus teisėms bei socialiai pažeidžiamoms grupėms pritaikė pasikeitimui andragoginio darbo patirtimi, andragoginių situacijų nagrinėjimui, savo profesionalizacijos refleksijai.

5-oji_Baltijos_vasaros_mokykla_andragogams_4

Na ir, žinoma, renginyje neapsieita be kultūrinių išvykų, nes Viljandi miestas yra tikras Estijos kultūros židinys. Lankydamiesi Estijos tradicinės muzikos centre mokėmės estų liaudies dainų ir žaidimų. Kondas’o vardo primityvaus meno centre susipažinome su menininko kūryba ir jos interpretacija. Viljandi gimnazijoje patyrėme šoką ne tiek dėl super ekstravagantiško gimnazijos dizaino ir moderniausių technologijų gausos, kiek dėl požiūrio į jauną žmogų – begalinio pasitikėjimo jaunu žmogumi – ir tuo paremta mokymo organizavimo sistema.

Kokią “kelionę” kolegoms pasiūlysime mes, LSŠA, 2016 metais, nes penktoji (jubiliejinė!) Baltijos vasaros mokykla vyks Lietuvoje?

Vilija Lukošūnienė

Jul 1, 2015 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes