Įvyko LSŠA ataskaitinis – rinkiminis skyrius narių susirinkimas

2016 m. balandžio 15 d. įvyko Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos skyrių narių susirinkimas. Susirinkime buvo:

  • Išklausytos ir patvirtintos LSŠA veiklos (skelbiama skiltyje Apie LSŠA/Pagrindiniai dokumentai)ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos bei revizorės išvados.
  • Išklausyta ir įvertinta LSŠA Valdybos veiklos ataskaita.
  • Išrinkta LSŠA Valdyba ir revizorius 2016 – 2018 metų kadencijai (Valdybos sudėtis ir revizorius skelbiami skiltyje Apie LSŠA/Kontaktai).

Pirmajame naujosios valdybos posėdyje buvo išrinktas LSŠA valdybos pirmininkas ir Asociacijos prezidentas. Valdybai ateinančius trejus metus vadovaus Mindaugas Libikas. Prezidente išrinkta Vilija Lukošūnienė.

May 12, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes