Kad suaugusiųjų švietimo įstaigų bendradarbiavimas su savivalda gerėtų!

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija antri metai vykdo tarptautinį (Latvija, Estija, Italija ir Lietuva) „Erasmus+“ projektą „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“.

Jame aktyviai dalyvauja ir Asociacijos nariai: Panevėžio rajono švietimo centras išbandė projekte sukurtą gyventojų IT gebėjimų įsivertinimo instrumentą; Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas teikė gerąją bendradarbiavimo su savivalda patirtį.

Erasmus_MSAE_LSSA

Apie projekto įgyvendinimą nuolat informuojami neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriai savivaldybėse. Kai kurie koordinatoriai – Trakų švietimo centras, Panevėžio miesto švietimo centras, Joniškio rajono švietimo centras – pasidalijo bendradarbiavimo su savivalda pavyzdžiais, kurie įtraukti į rengiamą projekto medžiagą.

2021 m. rugsėjo 22 – 24 d. vyks šio projekto nuotolinio mokymosi renginys (kasdien nuo 10.30 iki 13.30 val.).

Renginio tikslai:

  • supažindinti su tarpiniais rezultatais: atliktomis suaugusiųjų švietimo situacijos analizėmis, geraisiais savivaldybės ir suaugusiųjų mokymo/švietimo bendradarbiavimo pavyzdžiais.
  • diskutuoti su renginio dalyviais apie aktyvesnio bendradarbiavimo galimybes.

Renginio programa pridedama čia.

Renginys vyks anglų kalba.

Prisijungimo nuoroda bus siunčiama užsiregistravusiems dalyviams.

Registruotis kviečiami besidomintys suaugusiųjų švietimo ir savivaldos sąveikos gerinimu.

Registracija vyksta iki 2021 m. rugsėjo 16 d. Nuoroda registracijai https://forms.gle/Gag7usMqfxmtwKSZA

Sep 11, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes