Kaip švyti „ELMO“ projektas?

elmo

Vykdydami projektą „Mokymosi motyvacijos skatinimas“ (angl. “Enhancing Learning Motivation“, ELMO) perkopėme į antrąją jo pusę. Projektas skirtas besimokančiųjų suaugusių mokymosi motyvacijos stiprinimui, ypatingą dėmesį skiriant emocijoms mokymosi užsiėmimuose ir siekiant, kad besimokantieji pajustų malonų mokymosi visą gyvenimą skonį.

Projekte yra suplanuoti trys mokymai suaugusiųjų mokymo multiplikatoriams, kurių metu rengiami suaugusiųjų mokytojams padėsiantys metodų aprašymai. Mokymų temos:

  • Emocijos mokymesi, mokymosi atmosfera.
  • Socialinis mokymasis, „saugios erdvės“ kūrimas užsiėmimuose, grupės dinamika, tarpusavio ryšiai ir sąveika su mokytoju.
  • Pažintinis (kognityvinis) mokymasis, mokymasis paremtas smegenų veikla.

Per prabėgusius mėnesius įvyko du mokymai. Dalijamės patirtimi, kurią įgijome dalyvaudami projekto mokymuose, kuriuos vedė projekto partneriai iš Vokietijos ir Ispanijos. Ji aprašyta projekto naujienlaiškiuose.

Newsletter 1
Newsletter 2

Projektas vykdomas pagal „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programą.

Funded_by_the_erasmus_plus_programme_of_the_EU

Feb 17, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes