Kokybiškas slaugytojų tobulinimasis – geresnė slaugos paslaugų kokybė

2016 m. liepos 29 d. Nacionalinė EQM tarnyba, kuriai atstovauja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, išdavė sertifikatą Nr. 01-2016, patvirtinantį, kad Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras atitinka Europos kokybės ženklo (EQM) neformaliojo suaugusiųjų mokymosi teikėjų kokybės kriterijus.

EQM yra kokybės ženklas, kuriuo remiantis nustatoma mokymo teikėjo ir jo veiklos kokybė Europos kontekste.
EQM taikomas visoms neformaliojo mokymo ir mokymosi sritims.
EQM padeda įstaigai pasitikrinti, kaip jų veikla atitinka bendrai nustatytus kokybės užtikrinimo kriterijus.
EQM skatina mokymo paslaugų plėtrą ir tobulėjimą.

Europos kokybės ženklas nustato keturias vertinimo sritis ir patvirtina atitikimą šiems reikalavimams:

  • Mokymo paslaugų administravimas – patvirtina, kad institucijos organizacinė struktūra, mokymo administravimo procesai ir ištekliai (patalpos, įranga, mokymo medžiaga ir kt.) bei mokymo planavimo procesai užtikrina mokymo paslaugų kokybę.
  • Mokymosi poreikiai ir mokymo programos parengimas – patvirtina mokymosi aplinkos, konsultantų (dėstytojų) profesinės kompetencijos, mokymo programų tikslų, turinio ir metodų atitikimą užsakovo (besimokančiųjų) poreikiams bei tikslams.
  • Mokymosi pasiekimų įvertinimas – patvirtina, kad yra įdiegtos mokymosi pasiekimų vertinimo ir grįžtamojo ryšio užsakovui (besimokantiesiems) procedūros.
  • Kokybės valdymas – patvirtina, kad institucijoje yra įdiegtos tinkamos kokybės proceso valdymo procedūros.

EQM_sertifikatas_SPFSKC

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro
Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių sk. informacija

Sep 2, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes