Konferencija „Mokymasis mokytis – grįžtantiems mokytis“

2015 m. birželio 18 d. 11.00 val. Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre vyks konferencija „Mokymasis mokytis – grįžtantiems mokytis“, kurioje bus aptartos suaugusiųjų mokinių mokymosi mokytis gebėjimų ugdymo ir efektyvių mokymo/si metodų taikymo galimybės bei pristatyti tarptautinio, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos vykdyto, Grundtvig partnerysčių projekto „Mokymasis mokytis suaugusiems, grįžtantiems mokytis“ (L2L4AR) veiklos rezultatai.
Į konferenciją maloniai kviečiami savivaldybių administracijų švietimo padalinių, suaugusiųjų švietimo institucijų vadovai ir suaugusiųjų mokytojai, Trečiojo amžiaus universitetų vadovai ir atstovai, nevyriausybinių organizacijų nariai bei kiti suaugusiųjų švietimu suinteresuoti asmenys.

Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Registracija ir informacija tel. (8 343) 91401 arba el. paštu romakonc@gmail.com

Konferencijos programa

Jun 5, 2015 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes