Lietuvių ir baltarusių suaugusiųjų švietėjų Forumas Kėdainiuose

2014 m. rugpjūčio 20-23 dienomis Kėdainiuose įvyko tarptautinis Forumas „Partnerystė įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą nuostatas“, kurį organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla ir Baltarusijos papildomo mokymo ir švietimo asociacija.

Renginyje dalyvavo 30 neformalaus suaugusiųjų švietimo institucijų ir organizacijų atstovų iš Lietuvos ir Baltarusijos, Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas Per Paludan Hansen, Lietuvos ir Baltarusijos švietimo ministerijų atstovai Ričardas Totoraitis ir Denis Konopatskij.

Pirmąją dieną Forumo dalyviai peržvelgė aktualias mokymosi visą gyvenimą tendencijas ir plėtros problemas Lietuvoje ir Baltarusijoje, susipažindino su gerosios praktikos pavyzdžiais.

Antrąją dieną dalyvių bendravimas vyko naudojant Atviros erdvės (Open space) metodą. Dirbdami mažose grupėse, Forumo dalyviai – kolegos iš Lietuvos ir Baltarusijos, apsvarstė bendrų projektų ir renginių idėjas. Kiekvienas dalyvis turėjo galimybę pateikti svarstymui savo temą ir dalyvauti jį dominančių klausimų svarstyme.

Buvo aptartos šios temos:

  • Lietuvos vidurinių mokyklų mokytojų vizitas į Baltarusiją.
  • Galimybių naudotis socialinėmis teisėmis žmonėms su negalia gerinimas paslaugų sektoriuje.
  • Suaugusiųjų ekologinio sąmoningumo didinimas per neformaliojo švietimo veiklas.
  • Pasikeitimas patirtimi rengiant suaugusiųjų švietėjus ir keliant jų kvalifikaciją.
  • Jaunimo mainų ir pasikeitimo neformalaus švietimo programomis galimybės.
  • Skirtingų kartų bendravimas ir bendradarbiavimas.
  • Bendro istorinio paveldo klausimai neformalaus švietimo programose.
  • Keitimasis patirtimi pilietinio švietimo/ugdymo srityje.

Ypatingas dėmesys Forume buvo skirtas galimybių įgyvendinant bendrus projektus aptarimui. Dalyviams buvo pristatyta informacija apie Europos Komisijos programas.

Forumo pabaigoje dalyviai apsilankė Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje.

Daugiau Forumo akimirkų galima pamatyti:
https://drive.google.com/folderview?id=0B46ynK5zMGQ5RmhaNFBRU01sdWs&usp=sharing

Aug 28, 2014 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes