Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas

LSŠA valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio 15 d. 12.00 val. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks Mykolo Romerio Universiteto LAB “Atviroji erdvė” 102 a. (Didlaukio g. 55, Vilnius).
Dalyvių registracija nuo 11.30 val.

Susirinkimas prasidės 12.00 val. bendradarbiavimo sutarties pasirašymu tarp Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos ir Mykolo Romerio universiteto.

Pagrindiniai susirinkimo klausimai:

  1. LSŠA metinės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, revizorės išvados. Ataskaitų tvirtinimas.
  2. Valdybos veiklos ataskaita ir jos įvertinimas.
  3. LSŠA valdybos rinkimai.
  4. LSŠA revizoriaus/auditoriaus rinkimai.

Detali susirinkimo darbotvarkė

Apr 8, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes