Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas

LSSA_25

LSŠA valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 20 d. 10.00 val. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks Mykolo Romerio Universitete (Ateities g. 20, Vilnius).

Dalyvių registracija nuo 9.30 val.

Pagrindiniai susirinkimo klausimai:

  1. LSŠA metinės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, revizorės išvados. Ataskaitų tvirtinimas.
  2. Valdybos veiklos ataskaita ir jos įvertinimas.

Preliminari darbotvarkė

Kviečiame Asociacijos narius aktyviai dalyvauti!

Apr 7, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes