Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas

lssa

LSŠA valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 19 d. 10.00 val. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centre, Kauno g. 43,Vilnius

Dalyvių registracija nuo 9.30 val.

Pagrindiniai susirinkimo klausimai:

  1. LSŠA metinės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, revizorės išvados. Ataskaitų tvirtinimas.
  2. Valdybos veiklos ataskaita ir jos įvertinimas.
  3. LSŠA valdybos ir revizoriaus/auditoriaus rinkimai.

Preliminari susirinkimo darbotvarkė

Apr 11, 2019 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes