Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas

LSSA_logo_2020

LSŠA valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 24 d. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas.

Pagrindiniai susirinkimo klausimai:

  1. LSŠA metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
  2. LSŠA metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas, revizorės išvadų tvirtinimas.
  3. Valdybos veiklos ataskaitos svarstymas ir jos įvertinimas.

Šiais metais Skyrių narių susirinkimo forma – darbas nuotoliniu būdu arba balsuojant iš anksto el.paštu. Tokią susirinkimo formą nustatė LSŠA Valdyba 2020 m. balandžio 17 d. virtualiame posėdyje, atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų atsakingų įstaigų rekomendacijas dėl karantino priemonių šalyje plintant COVID – 19 infekcijai.

Dalyvauti susirinkime (nuotoliniu būdu ar balsuojant dėl sprendimų išankstiniu būdu) bus asmeniškai kviečiami Skyrių susirinkimuose išrinkti delegatai ir visų juridinių narių atstovai. Kvietime bus nurodytos prisijungimo prie susirinkimo nuorodos, taip pat aprašyta balsavimo iš anksto el.paštu galimybė.

Sklandžiam nuotolinio susirinkimo darbui ne vėliau nei prieš 3 dienas iki renginio delegatams į susirinkimą bus išsiųsta visa medžiaga, dėl kurios reikės priimti sprendimus. Delegatai kviečiami su ja susipažinti iš anksto.

Su LSŠA veiklos ataskaita ir LSŠA Valdybos darbo ataskaita galima susipažinti šiuose dokumentuose:

LSŠA 2019 m. veiklos ataskaita
LSŠA Valdybos 2019 m. darbo ataskaita

Informaciją apie Skyrių narių susirinkimą teikia LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė (el.pašto adresas ingajag@gmail.com) ir Skyrių koordinatorės regionuose http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/Skyriu-koordinatoriu-sarasas_2015.pdf

Apr 19, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes