Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos skyrių narių susirinkimas

2015 m. balandžio 24 d. įvyks Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos skyrių narių susirinkimas, kuriame bus svarstomi Valdybos parengti klausimai.

Susirinkimas vyks Vilniuje, Vilniaus kooperacijos kolegijoje (Konstitucijos pr. 11).
Registracija į susirinkimą nuo 11.30, susirinkimo pradžia – 12.00 val.

Susirinkime dalyvaus delegatai išrinkti Alytaus, Kauno, Klaipėdos – Tauragės, Marijampolės, Panevėžio, Telšių – Šiaulių, Utenos ir Vilniaus Skyrių narių susirinkimuose.

Susirinkime bus išklausytos LSŠA veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, LSŠA Valdybos veiklos ataskaita, revizorės išvados.

Įžvalgomis apie mokymosi visą gyvenimą perspektyvas Lietuvoje su LSŠA nariais pasidalins LR Švietimo ir mokslo ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius Dr. Saulius Zybartas.

Naująją Europos suaugusiųjų švietimo platformą (EPALE) LSŠA nariams pristatys Vilniaus regiono koordinatorė Inga Jagelavičiūtė.

Susirinkime LSŠA nariai aptars 2015 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės temą, diskutuos kitais jiems aktualiais klausimais.

Preliminari susirinkimo darbotvarkė

Apr 21, 2015 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes