LSŠA, mums TRISDEŠIMT!

Atėjo 2022 metai ir atnešė žinią: vasario 22 – ąją Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai sukanka 30 metų! Tai yra sukaktis, kuria tikrai galime džiaugtis, mieli Asociacijos nariai ir bendražygiai, nes dar 19 amžiuje didysis vokiečių poetas Johanas Volfgangas Gėtė rašė:
„Laimingas yra tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė.”

Turime kuo džiaugtis, turime kuo didžiuotis: išsilaikyti ir sėkmingai veikti trisdešimt metų organizacijai, kurios veikla grįsta savanoryste, susitelkimu ir tik projektine veikla – didelis iššūkis. Ir todėl labai smagu, kad ties juo Asociacija nesuklupo.

LSSA_30_geles

Švenčiant 20 metų jubiliejų Telšių skyriaus nariai Asociacijai skyrė tokį palinkėjimą: „Ačiū Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai, kad ji nė vieno neatstūmė, kad su visais tardamasi tapo tokia, kokią ją šiandien ir matome. Kad riestainiais lytų, saldainiais snigtų, idėjos dygtų ir puikių kūrybingų žmonių dar 100 metų nepristigtų!“

Kiek riestainių per praėjusius metus prilijo, kiek saldainių prisnigo – skaičiuosime visus 2022 metus. O kad Asociacijoje aktyvių ir kūrybingų žmonių nepristigo, kad jie vienas kitą puikiomis idėjomis rėmė ir turtino – galime konstatuoti jau šiandien.

Tikėtina, kad ir jubiliejiniais metais Asociacijos nariai susitelksime geriems darbams, puikioms šventėms. Dėkosime vieni kitiems, linkėsime sėkmės ir tolesnio klestėjimo. Ir toliau tikėsime, kad „išgyvens tik besimokanti planeta!“

Kokiais renginiais minėsime jubiliejų – informuosime artimiausiu metu.

O prisiminti, kaip minėjome Asociacijos 20 – metį galime pavartydami „Savišvietą“
https://issuu.com/biga85/docs/2012_savisvieta

Jos straipsniuose, beje, atsispindi ir pirmieji Asociacijos žingsniai anuomet, prie 30 metų.

Jan 23, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes